Конспект уроку з української мови на тему Узагальнення та систематизація вивченого з теми « Прислівник» ( 7 клас)


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 7 КЛАСІ
ВЧИТЕЛЯ НОВОГРИГОРІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ
БОРИСЕНКО Л.О.
Тема: Узагальнення та систематизація вивченого з теми « Прислівник»
Мета: перевірити рівень знань, умінь і навичок, здобутих під час вивчення теми « Прислівник»; учити застосовувати теоретичні знання на практиці для розпізнавання прислівника; правильно вживати прислівник у мовленні; знаходити вивчені орфограми та пояснювати їх; виховувати любов до природи рідного краю.
Обладнання: таблиці, кросворд, індивідуальні картки, тести, роздатковий матеріал.
Тип уроку: урок повторення, узагальнення й систематизація вивченого.
Основні методи і прийоми, технології зустрічних зусиль: міні - інтерв’ю, позначки, мета і цілі, занурення, кластер
Випереджальне домашнє завдання: із орфографічного словника виписати 12 прислівників, які пишуться разом, окремо і через дефіс
Хід уроку
І. Організаційний момент
Міні- інтерв’ю.
Після привітання даю чітку інструкцію: « Інтерв’ю за 1 хвилину. Відповідаємо прислівниками»
Як працювалося вам на попередньому уроці? ( добре).
У якому темпі виконували домашнє завдання на сьогоднішній урок?
( повільно або нашвидкуруч).
Коли продзвенів дзвоник на урок? ( нещодавно).
Як треба працювати на уроці? ( наполегливо, швидко, продуктивно).
ІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку
Сьогодні на уроці ми узагальнимо знання про прислівник як частину мови і розв’яжемо проблемне запитання: Чи можемо ми обійтися в усному та писемному мовленні без прислівників?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
ІV . Актуалізація опорних знань учнів
Метод «Позначки»
Кожному учневі пропоную коротку інформацію з теми, що вивчалася; учень, опрацьовуючи її, повинен на полях поставити " позначки" міри засвоєння теми :
" V" - відомі факти;
"+" - хотілося б дізнатися детальніше;
"? " - потребує додаткових роз'яснень.
Відбувається активна оцінка власного пізнавального досвіду учня, що служить запорукою адекватного включення його до навчального процесу.
Після цієї роботи кожен учень визначає, що він вже знає по темі, чого не знає, що хоче повторити; зведення воєдино цієї інформації дає учителеві уявлення про те, на якому рівні знаходяться знання учнів, які інтереси школярів в даній області.
№ Назва теми Позначки
1. Прислівник як частина мови. 2. Розряди прислівників за значенням 3. Ступені порівняння прислівників 4. Способи творення прислівників. Наголос у прислівниках 5. Букви н і нн у прислівниках 6. Не, ні з прислівниками 7. Букви и, і в кінці прислівників 8. Написання прислівників разом, окремо і через дефіс 9. Розбір прислівника як частини мови "Мета і цілі"
Учитель, повідомляючи тему і основну мету уроку, пропонує учням сформулювати свої (важливі для них особисто) цілі учбової діяльності. Таким чином, учні включаються в процес організації її не як пасивні, а як активні учасники. (Учителеві: не забути повернутися до цілей учнів на завершальному етапі уроку.)
"Занурення" проводиться по "учбовому ланцюжку"
Ланцюжок починає учитель, ставлячи запитання за певною темою; учень, відповівши «так чи ні», сам ставить запитання наступному учневі і так далі. Прагнучи зробити підсумки занурення, варто оцінювати не лише кількість питань і відповідей, але їх якість. Можна обмежитися ланцюжком учнів одного ряду, однієї групи, щоб не затягувати урок.
Дмитро, скажи, будь ласка, прислівник – це службова частина мови? (Ні. Це самостійна частина мови).
Олексію, прислівник відповідає на питання як? у який спосіб? ( Так, але ще відповідає і на питання наскільки? якою мірою? де? куди? звідки? яким шляхом? коли? відколи? як довго? чому? з якої причини? для чого? з якою метою?).
Андрію, у реченні прислівник виступає додатком? ( Ні. Обставиною, рідше присудком).
Чи згодна ти, Мавілє, що прислівник має два ступені порівняння?( Так. Вищий і найвищий).
Лєро, ступені порівняння мають дві форми? ( Так, але тільки вищий, а найвищий має три форми – просту, складну і складену).
Людмило, прислівник змінюється за родами, числами та відмінками?
(Ні. Прислівник незмінна частина мови).
Робота біля дошки ( 4 учні), індивідуальні завдання (1 учень), випереджальне домашнє завдання (1 учень) – усі завдання виконуються в один і той же час
Робота біля дошки. Учні обирають самі завдання якого рівню хотіли би виконати.
Достатній рівень
1-й учень
Перекладіть українською мовою, поставте наголос, порівняйте з російською мовою:
Горячо – гаряче, високо – високо, глибоко – глибоко, широко-широко,
никогда - ніколи, некогда - ніколи, никуда – нікуди, некуда – нікуди, нигде- ніде, негде – ніде.
2-й учень
У поданих прислівниках вкажіть спосіб творення
Скрізь крізь – преф.
Гладенько гладко – суф.
Босоніж босими ногами – складання основ.
Змолоду молодий – преф.-суф.
Завтра - перехід іменників у прислівники.
Тяжко важко - складання близьких за змістом слів.
Гірко гіркий – суф.
Помалу малий – преф.- суф.
Ніколи коли – преф.
Праворуч права рука – складання основ.
Високий рівень
3-й учень
Запишіть у два стовпчики подані словосполучення з прислівниками: а) з подвоєною н; б) без подвоєної н.
Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних дієслів складеться продовження вислову П.Куліша : « Немає там добра, …».
Ідемо навмання, спитав невпевне(н,нн)о, пригріває по весня(н,нн)ому, вештаються попідти(н,ню)ю, зауважив дореч(н,нн)о, звернувся нежда(н,нн)о, знаєш бездога(н,нн)о, здійснив необдума(н,нн)о, переплутав спросо(н,нн)я, змінився невпізна(н,нн)о, кажу воста(н,нн)є, з’єднував стара(н,нн)о, сидів замрія(н,нн)о.

4-й учень
Запишіть подані словосполучення з прислівниками у два стовпчики: а) ті, що пишуться з не разом; б) ті, що пишуться з не окремо.
Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв перших записаних слів прочитаєте продовження вислову В. Симоненка:
« Праця людини - …».
Повернусь (не)вдовзі; ніде (не)видно; сказав (не)голосно; усміхався (не)щиро, а улесливо; просився (не)терпляче; запізнився (не)нароком; плив (не)повільно, а швидко; усміхнувся (не)щиро; надворі (не)холодно; запам’ятав (не)багато; світилося (не)тьмяно, а яскраво; надвечір (не)хмарно.
Робота з індивідуальними картками
Розподіли слова у два стовпчики: в один ті, що закінчуьться на і, у другий, - які мають закінчення и.
Восен…, нагор…, навкруг…, нітрох…, повол…, врешт…, по- вовч…, увечер…, по-українськ…, вноч…, безвіст…, самотужк… .
Робота з класом. Випереджальне домашнє завдання
Один учень читає 12 прислівників, які пишуться разом, окремо і через дефіс, які він виписав із орфографічного словника. Діти записують словниковий диктант. Той, хто читав слова обирає учня, який буде коментувати написане.
Дослідження тексту. ( Роздрук його є на кожній парті)
План
Назвати твір та його автора.
Визначити тип і стиль мовлення.
Сформулювати тему, головну думку тексту, дати йому заголовок.
Знайти художні засоби та пояснити доцільність використання їх.
Виокремити прислівники й визначити розряд та їхню роль у тексті.
День був ясний та сонячний. Починалось бабине літо. Надворі стояла суша. Небо синіло, як літом. Сонце сходило на небі низько, але ще добре припікало косим промінням. Тихий вітер ледве ворушився. Над полем миготіло марево. Половина листя на вербах вже пожовкла, але на тополях, на осокорах лист зеленів, ніби влітку. Якби не жовте листя в садках, то можна було б подумать, що надворі не бабине, а справдішнє літо. Тільки зелена низька озимина навкруги току нагадувала про осінь…
Повість І. Нечуя – Левицького « Микола Джеря».
Тип мовлення - опис, стиль - художній.
Тема - опис ясного та сонячного дня. Головна думка – змалювання краси бабиного літа.
Автор використав такі художні засоби:
епітети – ясний , сонячний (день), тихий (вітер);
порівняння – синіло, як літом; лист зеленів, ніби влітку;
метафори – суша стояла; сонце сходило, припікало; вітер ворушився; миготіло марево.
Художні засоби увиразнюють текст, допомагають розкрити тему і головну думку.
Надворі (де?)- місце дії; низько, добре, ледве (як?)- спосіб дії; літом, влітку (коли?) – час дії.
У реченнях прислівники виконують роль обставини.
Повертаємося до проблемного запитання, яке було поставлене на початку уроку: Чи можемо ми обійтися в усному та писемному мовленні без прислівників?
Висновок: без прислівників текст може існувати, але він збідниться: не буде конкретної вказівки на те, де, коли і як відбуваються події.
Скласти кластер
Кластер – це колективний опорний сигнал з теми .

V Закріплення вивченого матеріалу
Виконати тестові завдання
1. Прислівник – цеа) особлива форма дієслова;б) змінна самостійна частина мови;в) незмінна самостійна частина мови.
2. Прислівник виражаєа) ознаку предмета за дією;б) ознаку або приналежність предмета якійсь особі;в) ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета.
3. За допомогою слів значно, багато, куди, ще, трохи утворюєтьсяа) проста форма найвищого ступеня порівняння прислівників;б) проста форма вищого ступеня порівняння прислівників;в) складена форма вищого ступеня порівняння прислівників.
4. Прислівники мимохіть, насамкінець, горілиць, нашвидкуруч утвореноа) суфіксальним способом;б) способом злиття основ;в) способом складання слів однакових або близьких за змістом..
5. Прислівники уночі, вчора, влітку, щойно за значенням належать до групи, що означаєа) спосіб дії;б) місце дії;в) час дії.
6. У словосполученнях бачив змалку, довго плакав, сприймають по-різному прислівники виражаютьа) ознаку дії;б) ознаку предмета;в) ознаку іншої ознаки.
7. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
а) по/нашому, в/нічию, ледве/ледве, сяк/так
б) з/рештою, врешті/решт, хтозна/куди, вряди/годи
в) мало/помалу, віч/на/віч, десь/інколи, по/латині
8. Разом треба писати всі прислівники рядка
а) без/вісти, в/серйоз, до/речі, на/вскіс
б) у/розтіч, від/давна, без/перестанку, у/брід
в) за/багато, до/вкруги, до/вподоби, на/впростець
9. Правильно записано всі прислівники рядка
а) по сусідськи, удвох, з гори, на диво
б)віднині, нашвидку, без кінця, до вподоби
в)десь-інде, підчас, допобачення, сповна10.Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишемо з однією літерою Н
а) спокійн/о, безладн/о, відмін/о, таємн/о
б) доречн/о, замріян/о, сонячн/о, активн/о
в) віддан/о, впевнен/о, шален/о, старан/о
11.Виділіть рядок, у якому всі прислівники пишуться з і в кінці
а) двіч-, поноч-, заран-, почаст-
б) нехотяч-, щоноч-, по-заяч-, трич-
в) опівдн-, уранц-, напохват-, довол-
12. Виділіть рядки, у яких усі слова – прислівники вищого ступеня порівняння
а) краще, вище, радісніше, добріше
б) гарно, високо, радісно, добре
в) ніжно, що якнайкраще, абияк, переможно
VІ. Підсумки уроку
Рефлексія
Чи досягли ви своєї мети, яку поставили перед собою на початку уроку?
Які види роботи вам сподобалися?
VІІ. Д/З:
*дібрати три запитання до теми « Прислівник», які розпочинаються словом «Чому?»;
**пригадати і записати прислів’я, приказки, загадки в яких використовуються прислівники;
***скласти казку або кілька загадок про прислівник;
**** написати твір – мініатюру «Краю мій рідний!», обравши прозову чи віршовану форму. В тексті підкреслити прислівники.
Додаткове завдання( ЯКЩО ЗАЛИШИВСЯ ВІЛЬНИЙ ЧАС). Замінити фразеологізми прислівниками
ЯК СНІГ НА ГОЛОВУ

ЯК В АПТЕЦІ
ЯК ВІТРОМ ЗДУЛО
ЯК КІТ НАПЛАКАВ
ГРОШЕЙ КУРИ HE КЛЮЮТЬ
ВОДОЮ HE РАЗІЛЛЄШ
ЖИТИ ПРИСПІВУЮЧИ
ЗНАТИ ЩО-НЕБУДЬ ВЗДОВЖ І ПОПЕРЕК
ЛИТИ ЯК ІЗ ВЕДРА
ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ
КАРТКА №1 СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ
Достатній рівень
Перекладіть українською мовою, поставте наголос, порівняйте з російською мовою:
Горячо ,високо , глибоко , широко, никогда , некогда , никуда , некуда , нигде , негре.
Високий рівень
У поданих прислівниках вкажіть спосіб творення
Скрізь , гладенько , босоніж, змолоду, завтра, гірко, помалу , ніколи , праворуч.
Картка №4 БУКВИ И, І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ
Достатній рівень
Розподіли слова у два стовпчики: в один ті, що закінчуьться на і, у другий, - які мають закінчення и.
Восен…, нагор…, навкруг…, нітрох…, повол…, врешт…, по- вовч…, увечер…, по-українськ…, вноч…, безвіст…, самотужк… .
Високий рівень
Виконай розбір прислівників як частини мови
Зорі яскравіше засяяли вгорі.
Картка №2 БУКВИ Н І НН У ПРИСЛІВНИКАХ
Достатній рівень
Склади словниковий диктант з 12 слів. Орфограма. Написання прислівників з н і нн.
Високий рівень
Запишіть у два стовпчики подані словосполучення з прислівниками: а) з подвоєною н; б) без подвоєної н.
Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних дієслів складеться продовження вислову П.Куліша : « Немає там добра, …».
Ідемо навмання, спитав невпевне(н,нн)о, пригріває по весня(н,нн)ому, вештаються попідти(н,ню)ю, зауважив дореч(н,нн)о, звернувся нежда(н,нн)о, знаєш бездога(н,нн)о, здійснив необдума(н,нн)о, переплутав спросо(н,нн)я, змінився невпізна(н,нн)о, кажу воста(н,нн)є, з’єднував стара(н,нн)о, сидів замрія(н,нн)о.

Картка №3 НАПИСАННЯ ЧАСТКИ НЕ З ПРИСЛІВНИКАМИ
Достатній рівень
Склади словниковий диктант з 12 слів. Орфограма. Правопис не, ні з прислівниками.
Високий рівень
Запишіть подані словосполучення з прислівниками у два стовпчики: а) ті, що пишуться з не разом; б) ті, що пишуться з не окремо. Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв перших записаних слів прочитаєте продовження вислову В. Симоненка:
« Праця людини - …».
Повернусь (не)вдовзі; ніде (не)видно; сказав (не)голосно; усміхався (не)щиро, а улесливо; просився (не)терпляче; запізнився (не)нароком; плив (не)повільно, а швидко; усміхнувся (не)щиро; надворі (не)холодно; запам’ятав (не)багато; світилося (не)тьмяно, а яскраво; надвечір (не)хмарно.

Приложенные файлы

Добавить комментарий