«Оттекті органикалы? ?осылыстар.Спирттер» та?ырыбында?ы саба? ?лгісіндегі кредиттік технология?а ??рыл?ан химия п?ні бойынша о?у саба?тарын ?йымдастыру


М.Ломоносов атындағы №5 орта мектеп-лицейі

«Оттекті органикалық қосылыстар.Спирттер»
тақырыбындағы сабақ үлгісіндегі кредиттік технологияға
құрылған химия пәні бойынша оқу сабақтарын ұйымдастыру
Талдықорған қаласы М.Ломоносов
атындағы № 5 орта мектеп-лицейінің химия пәні мұғалімі
Карымбаева Айгуль Мырзағалиқызы

Қазіргі таңда әлемдік оқу үрдісінің өзегі- жаңа технологиялар екені мәлім. Әрбір технология өзіндік жаңа әдіс – тәсілдермен ерекшеленеді. Талдықорған қаласындағы М.Ломоносов атындағы №5 орта мектеп-лицейінде 12-жылдық оқыту барысында 11 эксперименттік қоғамдық –гуманитарлық бағыттағы сыныпта эксперимент ретінде кредиттік оқыту технологиясын апробациядан өткізу экспериментіндеміз.
Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, 2011жылғы 20 сәуірдегі кредиттік технология мен оқыту бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережесіне сәйкес және жалпы білім беретін мектептің 12 жылдық оқытуға көшу экспериментіндегі қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану –математикалық бағыттағы 11-сыныпқа арналған «Жараталыстану» білім саласы пәндерінің оқу бағдарламасы негізінде кредиттік оқыту технологиясының оқу бағдарламасы(байқау нұсқасы) құрастырылды. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы сыныпта барлығы 34 сағат берілген, аптасына -1сағат. Кредиттік оқыту технологиясына сәйкес 34 сағатты төмендігідей кестеде көрсетілгендей жіктелді.
Кредит саны:1
Дәріс сабақтар:17, ООӨЖ:17, ОӨЖ:11Б а р л ы ғ ы – 34 с а ғ а т
Дәріс сабақтар
17 Кредит саны 1
ООӨЖ
17 ОӨЖ
17 Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
Сабақ түріне қарай сағат санын реттеу
Орта жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 12-эксперименттік жылдық 11- сыныпқа арналған «Органикалық химия» пәні бойынша
Сынып –11
Жартыжылдық (Семестр )– 1,2
Бақылау түрі – аралық бақылау
№ Тақырыптардың аты
Дәріс Мер
зімі Бақ. жұм ООӨЖ ОӨЖ Практикалық
жұм.
1 Тақырып 1. Химияның басты ұғымдары мен теориялық негіздері 1 1 апта -
2 Тақырып 2. Органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясы. Химиялық байланыстың электрондық табиғаты 2 2-4апта - 1 1 -
3 Тақырып 3. Қаныққан көмірсутектер 2 5-7апт 1 1 4 Тақырып 4. Қанықпаған көмірсутектер 2 8-11а 2 1 -
5 Тақырып 5. Арендер. Көмірсутектердің галогентуындылары 1 12-15а 1-1/а.б 1 1 1
6 Тақырып 6. Көмірсутектердің табиғи қорлары және оларды өндеу. 2 16-18а - 1 1 -
7 Тақырып 7.Оттекті органикалық қосылыстар. Спирттер мен фенолдар 2 19-21а 1 1 -
1 Тақырып 8. Альдегидтер мен карбон қышқылдары 1 22-24а 1 1 1 1
2 Тақырып 9. Жай және күрделі эфирлер. Майлар. 1 25а - 1 1 3 Тақырып 10. Көмірсулар 1 26-29-а 2 1 1
4 Тақырып11. Аминдер.Аминқышқылдары 1 30а - 1 -
5 Тақырып 12. Белоктар. Нуклеин қышқылдары. 1 31-34а 2-а/б 1 1 Барлығы 34 34 17 34 2+2а/б 14 11 3
Кредиттік оқыту жүйесінде оқыту үдерісінің маңызды бөлігі болып табылатын білім алушылардың білімдері мен біліктерін бақылау мен бағалау да жаңа маңызға және сапаға ие болады. Бұл жүйеде оқушылардың білімдері мен біліктіктерін диагностикалау мен түзету, оқыту үдерісінің ағымдық, аралық кезеңдерінің нәтижелілігін есепке алу, оқытудың әр деңгейінде білім берудің қорытынды нәтижелерін анықтау мәселелеріне басты назар аударылады. Кредиттік оқыту технологиясында білімді тексеру мен бағалаудың дәстүрлі әдіс-тәсілдерін жаңа инновациялық тәсілдермен үйлестіруін педагогикалық бақылау мен бағалау критерийлерінің теориялық заңдылықтарына сүйене отырып жүзеге асыру мақсатында әдістемелік бірлестік отырыстарында пән мұғалімдерімен бағалау жүйесін қарастырып төмендігідей ортақ жүйеге келтірілді.

Бағалау критерийлері
Оқушының өздік жұмысы 100 балл
Атауы Критерийлері Ұпайы Баға
1. Безендірілуі Эстетикалық сауатты безендірілуі
Аздаған елеусіз қателіктері бар
Айтарлықтай қателіктер болса
Талапқа сай емес 8-10
5-7
2-4
0-1 «5»
«4»
«3»
«2»
2. Мазмұны Мазмұны толық
Негізгі ұғымдары нақты емес
Негізгі мағынасы ашылмаған
Талап орындалмаған 50-60
40-49
21-39
10-20 «5»
«4»
«3»
«2»
3. Жұмыстың көлемі 1) 5-6 бет
2) 3-4 бет
3)1-2 бет
4) 0 бет 18-20
13-17
12-1
0 «5»
«4»
«3»
«2»
4. Креативтілігі Жұмыс ғылыми тұрғыда дұрыс орындалған, мәтінмен, суретпен, сызбанұсқамен жұмыс істей білуі, есептеу және эксперименттік есептерін шығару біліктіліктері, химиялық реакциялардың теңдеулерін (толық және қысқартылған иондық, тотығу-тотықсыздану) құрастыра білуі, тірек сызбаларын құрастыру, талдау және қорытынды жасай білуі.
Жұмыс ғылыми тұрғыда дұрыс орындалған, кейбір жіберген қателіктері бар
Негізгі жұмыста қателіктері бар
Талапқа сай орындалмаған 9-10
6-8
3-5
0-2 «5»
«4»
«3»
«2»
Барлығы: 100 балл АУДИТОРИЯЛЫҚ САҒАТТАРЫНЫҢ БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ – 60-ұпай
№ Атауы Критерийлері Ұпайы Баға
1 Сабаққа қатысуы 10 2 Конспект - 20 а) толық таза орындалған
ә) толық жазылмаған
б) мазмұны талапқа сай емес
в) лекция дәптері болмаса, жазылмаса 17-20
13-16
10-12
0-9 «5»
«4»
«3»
«2»
3 Арнайы білім-біліктері - 30 а) білім-біліктері , дағдылары жақсы қалыптасқан
ә) білім қабылдау дағдысы орташа
б) білім қабылдау дағдысы өте төмен 25-30
20-24
10-19 «5»
«4»
«3»
ОҚУШЫНЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ
КРИТЕРИЙЛЕРІ - ООӨЖ(30ұпай)
№ Атауы Критерийлері Ұпайы Баға
1 Сабаққа қатысуы
10 а) қатысуы
ә) қатыспауы 10
0 2 Үй тапсырмасы-10 талапқа сай, толық орындалған
кейбір жіберілген қателіктері бар
негізгі мазмұны ашылмаған
тапсырма орындалмаған 9-10
6-8
3-5
0-2
«5»
«4»
«3»
«2»
3 Белсенділігі-5 сабақ барысында өте белсенді
белсенділігі орташа
белсенділігі төмен
белсенділік көрсете алмады 4-5
2-3
0-1
0 «5»
«4»
«3»
«2»
4 Зертханалық (практикалық) жұмыс-5 1) зертханалық (практикалық) жұмыстың толық және дұрыс орындалуы
2) жұмыс барысындағы елеусіз қателіктер
3) жұмыстың негізгі мазмұны ашылмаған
4) жұмыс орындалмаған, талапқа сай емес 4-5
2-3
1
0 «5»
«4»
«3»
«2»
Үй жұмысының орындалуы:
а)толық,елеусіз қателерімен-17-20ұпай
қателерімен-12-16ұпай
үй жұмысы жартылай орындалса-8-11ұпай
Ауызша жауапқа қойылатын баға «5» деген баға:
жауап оқытылған теорияға негізделіп, толық және дұрыс қайтарылса;
материал айқын, қисынды жүйемен, әдеби тілмен баяндалса;өздігінен жауап берсе . «4»деген баға:
жауап оқытылған теорияға негізделіп, толық және дұрыс қайтарылса;
материал айқын, қисынды жүйемен баяндалса да, екі-үш елеусіз қателіктер жіберіліп, оны мұғалім талап еткенде ғана түзетсе.
«3» деген баға:
жауап толық болғанымен де, елеусіз қателіктер жіберілсе немесе жауабы байланыссыз, толымсыз болса.
«2» деген баға:
Жауап берген кезде оқушының негізгі оқу материалын түсінбейтіні аңғарылса немесе оқушылар мұғалім жетекші сұрақтар қойғанда да елеулі қателіктерді түзете алмаса.
Есептеу есептерін шешу икемділіктеріне қойылатын баға«5»деген баға:
Есеп қисынды ойластырылып, қатесіз, тиімді әдіспен шешілсе.
«4»деген баға:
Қисынды ойластырылып, елеулі қателіктер болмаса да,есеп тиімсіз әдіспен шешілсе немесе кем дегенде екі елеусіз қателіктер жіберілсе.
«3»деген баға:
Елеулі қателіктер,қисынды ойластырылса да, математикалық есептеулерде елеулі қателіктер жіберілсе.
«2» деген баға: тапсырмаға жауап берілмесе.
Эксперименттік икемділікке қойылатын баға Баға оқушыларды бақылау және істеген жұмысына есеп беру негізінде қойылады.
«5»деген баға:
Жұмыс толық және дұрыс орындалса;бақылау мен қорытынды дұрыс жасалса;
Эксперимент қауіпсіздік техникасымен және құрал-жабдықтарымен жұмыс істеу ережесін ескере отырып, жоспар бойынша жүзеге асырылса;
Ұйымдастыру-еңбек икемдігін көрсете білсе(жұмыс орнының тазалығы мен үстел үстін реттей біліп ,реактивтерді тиімді пайдалана білсе).
«4» деген баға:
Жұмыс дұрыс орындалып, бақылау мен қорытынды дұрыс жасалса да, эксперимент толық өткізілмесе немесе заттармен және құрал-жабдықтармен жұмыс істегенде елеусіз қателіктер жіберілсе.
«3» деген баға:
Жұмыс шала орындалса немесе эксперимент барысында , түсіндіру кезінде, жұмыс істегенде, қауіпсіздік техникасын сақтауда, заттар және құрал-жабдықтармен жұмыс істеген кезде елеулі қателіктер жіберіп, оларды мұғалімнің талап етуімен ғана түзетсе.
«2»деген баға:
эксперимент барысында, түсіндіргенде, жұмыс істегенде ,қауіпсіздік техникасын сақтауда; заттар және құрал-жабдықтармен жұмыс істеген кезде екі және одан да көбірек елеулі қателіктер жіберіп,оларды тіпті мұғалімнің талап етуімен де түзете алмаса.
ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ ИКЕМДІЛІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН БАҒА
«5»деген баға:
есепті шешу жоспары дұрыс жасалса;
химиялық реактивтер мен құрал-жабдықтар дұрыс іріктелсе;
толық түсіндіріліп ,қорытынды жасалса.
«4» деген баға:
есепті шешу жоспары дұрыс жасалса;
химиялық реактивтер мен құрал-жабдықтар дұрыс іріктелсе де,түсіндіру, қорытындылау барысында кем дегенде екі елеусіз қате болса.
«3» деген баға:
есепті шешу жоспары дұрыс жасалса;
химиялық реактивтер мен құрал-жабдықтар дұрыс іріктелсе де, түсіндіру, қорытындылау кезінде елеулі қателіктер жіберілсе.
«2»деген баға:
Шешуді жоспарлағанда, химиялық реактивтер мен құрал-жабдықтарды іріктегенде,түсіндіріп,қорытындылағанда екі және одан да көбірек елеулі қателіктер жіберілсе.
Ж А З Б А Ш А БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН БАҒА
«5» деген баға:
Елеусіз қателіктері болғанымен,оқытылған теория негізінде толық және дұрыс жауап қайтарылса.
«4» деген баға:
Шала жауап қайтарылса немесе кем дегенде екі елеусіз қателіктер жіберілсе.
«3» деген баға:
Жұмыстың жартысы ғана орындалып, елеулі бір қателік және елеусіз екі-үш қателіктер жіберілсе.
«2» деген қате:
Жұмыстың жартысынан кемі жасалса немесе бірнеше елеулі қателіктер жіберілсе Кредиттік технология барысында сабақта әдіс-тәсілдерді мұғалім ізденісі арқылы оқушы қабілетіне, қабылдау деңгейіне қарай іріктелініп, қолданылады. Тиімді пайдалыларын жетілдіре түседі. Көрнекі педагог В.А. Сухомлинский «Сабақ жас өспірімдердің интеллектуалды өміріне құр ғана сабақ болып қоймас үшін ол қызықты болуы шарт. Осыған қол жеткенде ғана мектеп жас өспірімдер үшін рухани өмірдің түлеген ошағына, мұғалім осы ошақтың құрметті иесі мен сақтаушысына айналады» деп айтқан. Қызықты сабақтар мұғалімнің ашқан жаңалығы, өзіндік қолтаңбасы, әдістемелік ізденістері, қолданған әдіс – тәсілдері арқылы ерекшеленіп, шәкірт жүрегінен орын алады. Сабақ үрдісінде пайдаланып жүрген әдіс – тәсілдер оқушылардың оқуға деген ынта – ықыласының, дағды мен ой – өріс, білім – біліктерінің артуымен сипатталары сөзсіз.
«Оттекті органикалық қосылыстар.Спирттер» тақырыбындағы
сабақ үлгісіндегі кредиттік технологияға құрылған химия пәні
бойынша оқу сабақтарын ұйымдастыру үлгісін ұсынып отырмын
Бағдарлама бойынша «Спирттер» тақырыбына 3 сағат берілген, ол төмендегідей жіктелді.
№ Тақырыптың аты Дәріс Мерзімі Бақ. жұмысы ООӨЖ ОӨЖ Практика
лық
жұм.
7 Тақырып 7.Оттекті органикалық қосылыстар. Спирттер мен фенолдар 2 19-21а 1 1 -
№7. Дәріс
Тақырыбы:Оттекті органикалық қосылыстар. Спирттер мен фенолдар.
Жоспар:
Спирттер. Спирттердің атаулары мен изомерлері. Спирттердің жіктелуі.
Қаныққан бір атомды спирттер. Спирттерді алу жолдары. Физикалық, химиялық қасиеттері
Көп атомды спирттер. Алынуы, қасиеттері, қолданылуы.
Фенолдар.
Мазмұны:
Оттекті органикалық қосылыстардың жіктелуі.
Спирттер. Біратомды қаныққан спирттердің молекулалық құрылысы. Функционалдық тобы, электрондық құрылысы.Номеклатурасы. Біратомды қаныққан спирттердің гомологтық қатары. Біратомды спирттердің жалпы формуласы.Көміртек қанқаның изомерленуі және функционалдытоптың орналасуы. Спирттердің физикалық қасиеттері. Сутектік байланыс және спирттердің физикалық қасиеттеріне сутектік байланыстың әсері.
Спирттердің химиялық қасиеттері: жануы,сілтілік металдармен және галогенсутектермен әрекеттесуі,дегидраттанужәне тотығу реакциялары. Спирттерге сапалық реакция.Біратомды спирттердің маңызды өкілдері(метанол,этанол).Спирттердің алынуы. Спирттердің қолданылуы. Адам ағзасына спирттердің физиологиялық әсерлері. Біратомды спирттерді сапалық анықтау
Екіатомды және көпатомды спирттер. Этиленгликоль мен глицерин. Құрамы,құрылысы және номенклатурасы. Сутектік байланыс. Физикалық қасиеттері. Химиялық қасиеттерінің ерекшеліктері және көпатомды спирттердің практикада қолданылуы. Алынуы. Этиленгликольдің улылығы.Көпатомды спирттерге сапалық реакция.Көмірсутектер және спирттер арасындағы генетикалық байланыс. Көп атомды спирттерді сапалық анықтау
Фенол. Фенолдың құрылысы. Физикалық қасиеттері. Химиялық қасиеттері: белсенді металдармен, сілті ерітіндісімен, бромды сумен, азот қышқылымен әрекеттесуі. Фенол молекуласындағы атомдардың өзара әсері. Фенолдың алынуы мен қолданылуы. Фенолдың антисептік қасиеттері. Қоршаған ортаны фенолы бар өнеркәсіп қалдықтарынан қорғау.
Фенолды сапалық анықтау.
Көмірсутектер, олардың галогентуындылары, спирттер және фенолдар генетикалық байланыстар.

Оқытушының оқушымен жүргізетін жұмысын әр түрлі сабақ түрінде өткізуге болады.(семинар,маслихат сабағы )
ООӨЖ №7
Тақырыбы: Спирттер.Көпатомды спирттер.Фенолдар
Мақсаты:Көмірсутектердің туындылары-спирттер,жіктелуі,құрылысы, номенклатурасы, қасиеттері ,алу тәсілдері,қолданылуын қарастыру.Айырмашылықтарын анықтау.Атомдардың бір-біріне әсері,қолдану аясының заттың қасиетіне тәуелділігі.Фенолдың қолдану саласына және тірі организмдерге әсері.
Тапсырмалар
1.Оттекті органикалық қосылыстардың жіктелуі
2.С5Н11ОН формулаларына сәйкес спирттердің изомерлерінің формуласын жазыңдар , оларды рационалды және халықаралық (IUPAC)номенклатурасы бойынша атаңдар.
3.Көпатомды спирттер.1,2,3-пропантриолдың молекулалық,құрылымдық және электрондық формуласын жазыңдар.
4.Этиленгликоль мен глицериннің химиялық қасиеттерін сипаттаңдар.Біратомды және көпатомды спирттердің қасиеттеріндегі ұқсастық пен айырмашылықты көрсететін тиісті химиялық реакциялардың теңдеулерін жазыңдар.
5.Фенолдарға және ароматты спирттерге жататын үш заттың заттың құрылымдық формулаларын жазыңдар.
6.Көлемі 108 м3 (қ.ж.)этиленнен қанша этиленгликоль алуға болады?Өнімнің теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымнының массалық үлесі 0,78.
Бақылау өлшем құралдары:
1.Спирттердің гомологтары,изомерлері,функционалды топ
2.Алынуы, қасиеттері, қолданылуы
Әдебиеттер:
1. М.Қ.Оспанова,Н.Н.Нұрахметов,Қ.С.Аухадиева,Т.Г.Белоусова. Химия. 12-жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқулығы.Алматы «Мектеп» 2013ж.
2. М.Қ.Оспанова .Химия.Есептер мен жаттығулар жинағы.12-жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы. Алматы «Мектеп»2013ж.
3. М.Қ.Оспанова .Химия.Дидактикалық материалдар.12-жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы. Алматы «Мектеп»2013ж.
4. Н.Н.Нұрахметов,Н.А.Заганичная,Ә.Т.Темірболатова.Тест тапсырмалары.
Алматы «Мектеп»2006ж
5.Ақпараттық технологиялық құралдар :
www.-№3375,3376,3377,3379,3381,3384
6.Бейнематериалдар,бейне лабораториялық тәжірибелер
ОӨЖ №7
Тақырыбы:Спирттер .Көпатомды спирттер.Фенолдар
Мақсаты: Көмірсутектердің туындылары-спирттер,жіктелуі,құрылысы, номенклатурасы, қасиеттері ,алу тәсілдері,қолданылуын қарастыру.Айырмашылықтарын анықтау.Атомдардың бір-біріне әсері,қолдану аясы ның заттың қасиетіне тәуелділігі.Фенолдың қолдану саласына және тірі организмдерге әсері.
Тапсырма:1)2-метилбутанол-1 және 3,2-диметилпентанол-2 спирттерінің құрылымдық формулаларын жазыңдар.
2)Заттар айналымын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін реакция теңдеулерін жазыңдар:
а)СН4 → С2Н6 → С2Н5Br → С2Н5ОН → С2Н4 → С2Н6
ә)С2Н5ОН → СН2 ═ СН - СН═ СН2 → С4Н8 → С4Н10
б) СН4 → С2Н6 → С2Н4 → С2Н2 → С6Н6 → С6Н5 ОН →2,4,6-тринитролфенол(пикрин қышқылы)
3)Берілген спирттерді синтездеудің реакция теңдеулерін жазыңдар:
а)этиленді калий перманганатының ерітіндісімен әрекеттестіру арқылы этиленгликоль алу реакциясы;
ә)1,2,3-трихлорпропанды сілті қатысында гидролиздеу арқылы глицерин алу реакциясы.
4) Этил спиртінің бензолдағы 23г ерітіндісіне 2,5г натрийді салғанда бөлінетін сутектің көлемін (қ.ж.)есептеңдер.
5)Массасы3,6г глицеринге натрийдің артық мөлшерімен әсер ету арқылы неше л (қ.ж.) газ алуға болады?
6) Бром суына фенолдың артық мөлшерімен әсер еткенде ,массасы 24г тұнба түзіледі.Ерітіндідегі бромның массалық үлесін есептеңдер.
Бақылау өлшем құралдары:
1.Спирттердің гомологтары,изомерлері,функционалды топ
2.Алынуы, қасиеттері, қолданылуы
Әдебиеттер:
1. М.Қ.Оспанова,Н.Н.Нұрахметов,Қ.С.Аухадиева,Т.Г.Белоусова. Химия. 12-жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқулығы.Алматы «Мектеп» 2013ж.
2. М.Қ.Оспанова .Химия.Есептер мен жаттығулар жинағы.12-жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы. Алматы «Мектеп»2013ж.
3. М.Қ.Оспанова .Химия.Дидактикалық материалдар.12-жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы. Алматы «Мектеп»2013ж.
4. Н.Н.Нұрахметов,Н.А.Заганичная,Ә.Т.Темірболатова.Тест тапсырмалары.
Алматы «Мектеп»2006ж
5.Ақпараттық технологиялық құралдар :www.-№ 3375,3376,3377,3379,3381,3384
6.Бейнематериалдар,бейне лабораториялық тәжірибелер
ІІІ тоқсан – 10 аптаОқушының аты-жөні1
апта2 апта3
апта4
апта5
апта6
апта7
апта8
апта9
апта10
аптаОӨЖ№6 ОӨЖ№7 ОӨЖ №8 ОӨЖ №9 Бақ/жұмҚорытынды ұпай/баға1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑1-15баған
Аханова АӘбділдановД
Бекен Ә
ЖаканбаеваГ
Қанатбекұлы Қ
Қилыбаева С.
Махимова А.
Омаров С.
Серикова А.
Тұрлыбеков М
85
65
75
75
60
90
85
55
90
65 80
60
75
75
55
85
80
60
90
60 75
65
80
80
60
85
80
60
95
70
80
70
75
80
60
80
80
50
90
60 85
60
75
75
60
75
75
60
90
60 80
60
75
80
60
90
85
55
90
60 80
60
75
80
55
90
80
60
95
65 80
60
75
80
55
85
80
50
95
70 75
60
80
80
60
90
85
55
95
65 95
65
80
80
65
95
90
65
100
75 90
60
85
85
65
90
85
60
95
70 95
60
80
80
55
95
80
65
100
65 95
60
90
85
60
90
85
65
90
70 95
65
90
90
65
95
90
60
100
80 10
5
8
7
6
10
8
5
10
7 80/4
58/3
74/4
75/4
56/3
83/4
78/4
55/3
88/4
63/3
Кредиттік оқыту технология әдістемесі :Әлемнің жаратылыстану ғылыми біртұтастығы туралы замануи көзқарас қалыптастыру,органикалық химияның негізгі ұғымдары мен заңдары туралы білімді дамыту,замануи ақпараттық технологияны қосымша ғылыми ақпараттар іздеуге және химиялық эксперимент нәтижесін өңдеуге қолдана білу, оқушыларды жеке, жұппен және топпен жұмыс жасауға,сұхбаттасушыларды тыңдай білуге,алға қойылған мақсаттарды орындауда топпен ортақ шешімге келуге,әдептілік нормаларына сәйкес өзіндік пікірін білдіруге дайындау,түрлі жағдайларда мәселелерді анықтауға,жағдаяттарды сараптауға,сандық және эксперименттік есептерді шешу алгоритмін құрастыруға,практикалық жұмыстардың жоспарын құруға,алынған нәтижелерді кесте, сызбанұсқа, химиялық реакция теңдеулерімен өрнектеуге,алған білімін денсаулығы мен қоршаған ортадағы мәселелерді шешуде қолдану құзыреттіліктерінің қалыптасуына ықпал етеді.
Пайдаланған әдебиеттер:
1.2013-2014 оқу жылының жалпы білім беретін мектептің 12 жылдық оқытуға көшу экспериментіндегі қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану –математикалық бағыттағы 11-сыныпқа арналған «Жараталыстану» білім саласы пәндерінің оқу бағдарламасы(байқау нұсқасы)
2. М.Қ.Оспанова,Н.Н.Нұрахметов,Қ.С.Аухадиева,Т.Г.Белоусова. Химия. 12-жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқулығы.Алматы «Мектеп» 2013ж.
3. М.Қ.Оспанова Химия.Есептер мен жаттығулар жинағы.12-жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы. Алматы «Мектеп»2013ж.
4. М.Қ.Оспанова Химия.Дидактикалық материалдар.12-жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы. Алматы «Мектеп»2013ж.
5. Н.Н.Нұрахметов,Н.А.Заганичная,Ә.Т.Темірболатова.Тест тапсырмалары.
Алматы «Мектеп»2006ж

Приложенные файлы

Добавить комментарий