Арнайы т?зету ба?дарламасы: Логопедия п?нінен бойынша т?зету — дамыту о?у ба?дарламасы


Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 апреля 2013 года № 8424
      В соответствии с подпунктом 6) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», требованиями Государственного общеобязательного стандарта среднего образования Республики Казахстан (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080, ПРИКАЗЫВАЮ:      1. Утвердить:      1) типовые учебные программы по общеобразовательным предметам начального образования согласно приложениям 1 - 25 к настоящему приказу;      2) типовые учебные программы по общеобразовательным предметам основного среднего образования согласно приложениям 26 - 58 к настоящему приказу;       3)типовые учебные программы по общеобразовательным предметам общего среднего образования согласно приложениям 59 - 108 к настоящему приказу;       4) типовые учебные программы курсов по выбору и факультативовосновного среднего образования и общего среднего образования согласноприложениям 109 - 113 к настоящему приказу.      2. Национальной академии образования имени И. Алтынсарина (далее - НАО) (Жилбаев Ж.О.) обеспечить размещение типовых учебных программ по общеобразовательным предметам начального, основного среднего и общего среднего образования, утверждаемых настоящим приказом, на официальном сайте НАО.      3. Департаменту дошкольного и среднего образования (Жонтаева Ж.А.):      1) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;      2) после прохождения государственной регистрации опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра Абенова М.А.      5. Настоящий приказ вводится в действие с 1 сентября 2013 года.
      Министр                                    Б. Жумагулов
Приложение 1       к приказу Министра образованияи науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115
Типовая учебная программа по предмету «Грамота(чтение, письмо)» для 1 класса уровня начального образования(с казахским языком обучения)
1. Түсінік хат
      1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.       2. Сауат ашу кезеңі қазақ тілінің грамматикасына және әдебиет туралы білім жүйесіне кіріспе болып табылады. Оқушылардың оқу және жазу дағдыларын қалыптастыру, қарапайым грамматикалық ұғымдармен таныстыру, айтатын ойын толық, түсінікті, жүйелі жеткізе білуге, байланыстыра сөйлеуге үйрету, ауызша, жазбаша тілін дамыту, сөздік қорын байыту және белсендіру мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталады. Бұл мақсат оқу және жазу сабақтарында ауызша және жазбаша сөйлеудің үйлесімділік ұстанымын ескере отырып оның үш кезеңінің (әліппеге дейінгі кезең, әліппе кезеңі және әліппеден кейінгі кезең) негізгі міндеттерін шешу арқылы қамтамасыз етіледі:      1) әлiппеге дейiнгi кезеңнің міндеттері: балалардың өмірінде жаңа пайда болған жетекші әрекет – оқу әрекетіне бейімдеу, тұрақты зейіні мен жадын, логикалық ойлауы мен қызығушылығын тәрбиелеу, баланың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру, оқуға және жазуға дайындау, сөздік қорын молайту, байланыстыра сөйлеуге үйрету;       2) әлiппе кезеңiнің міндеттері: қазақ әліпбиіндегі әріптермен (баспа және жазба түрі, бас әріп және кіші әріп) таныстыру, әріптен буын, буыннан сөз, сөзден сөйлем құрап оқуға және жазуға дағдыландыру, байланыстыра сөйлеу тілін дамыту, сөздік қорын байыту және белсендіру, оқу дағдысы мен жазу икемділігін қалыптастыру;      3) әлiппеден кейiнгi кезеңнің міндеттері: оқу (сөзді, сөйлемді саналы, дұрыс және түсініп оқу) және жазу (қатесіз, сауатты, таза, каллиграфия ережелерін сақтай отырып жазу) дағдыларын жетілдіру, тіл бірліктері (дыбыс, буын, сөз, сөйлем, мәтін) туралы қарапайым түсініктер қалыптастыру, оқылған мәтіннің мазмұнын талдауға үйрету, байланыстыра сөйлеу тілін дамыту, қарым-қатынастың әртүрлі жағдайында ана тілін еркін қолдануға бейімдеу.      3. Пәннің мазмұнын меңгеру үшін аптасына 7 сағаттан оқытылады (барлығы – 231 сағат). Жалпы сағат саны кезеңдер бойынша төмендегіше бөлінеді:      1) әлiппеге дейiнгi кезең – 14 сағат;       2) әлiппе кезеңi – 98 сағат;      3) әлiппеден кейiнгi кезең – 119 сағат.      4. Пәнді оқыту процесінде пәнаралық байланыстар жүзеге асырылады.      5. Дүниетану пәнімен:      «адам-табиғат-қоғам» туралы білімдерін толықтыру, табиғат құбылыстарымен адам, өсімдік, жан-жануарлар арасындағы байланыс пен тәуелділікті таныстыра отырып, оқушылардың танымдық қызығушылықтарын арттыру, топсеруен кезінде, табиғатты бақылау барысында алған білімдерін, бақылағандарын оқушылардың сөздік қорын байыту, ауызша жазбаша тілін дамыту мақсатында пайдалану.      6. Музыка пәнімен:      ертегі, аңыздар оқу барысында мазмұнына сәйкес музыкалық шығармалар тыңдау, оқушылардың тілін жаттықтыру, дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету мақсатында балалар әндерін тыңдату.      7. Бейнелеу өнері пәнімен:      суретшілердің шығармалары арқылы оқушылардың сөз байлығын арттыру, тілін дамыту; сурет бойынша өз сезімдерін, ой-пікірлерін білдіруге үйрету, сурет салғызу, бояту жұмыстары арқылы қаламды, қарындашты дұрыс ұстауға үйрету, қолдың ұсақ бұлшық еттерін дамыту, эстетикалық тәрбие беру.      8. Еңбекке баулу пәнімен:      еңбек тақырыбына байланысты шығармалар оқу барысында оқушыларды еңбексүйгіштікке баулу, адамдардың еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу, ермексазбен, табиғи материалдармен жұмыс жасау, қағаздарды қию, өрнектер салу, безендіру арқылы қолдың ұсақ бұлшық еттерін дамыту.      9. Дене шынықтыру пәнімен:      партада дұрыс отыру; дене бітімінің дұрыс дамуы үшін жаттығулар жасау; сабақта сергіту сәтін өткізу.
2. Оқу пәнінің 1-сыныптағы базалық білім мазмұны
      10. Әліппеге дейінгі кезең (14 сағат):      1) тыңдалым. Ауызша сөйлеуде немесе мәтін оқуда сөйлеушіні немесе мұғалімді (сыныптастарын) аяғына дейін зейін қоя тыңдай білу. Тыңдау барысында ақпаратты дұрыс қабылдау, ондағы негізгі ойды түсіну, тиісті жауап қайтару;       2) айтылым. Сөйлеу кезінде сөздерді, дыбыстарды анық, дұрыс айту. Сөздердің мағынасын дұрыс түсініп, орынды қолдану. Тілдік қарым-қатынасқа, диалогқа қатыса білу, сөйлеу барысында айтатын ойының мақсатына және жағдаятқа сәйкес тілдік құралдарды тиімді таңдау. Оқу міндетіне (суреттеу, баяндау, пікір айту) сәйкес монологтік (ауызша) сөйлеуді меңгеру, өзі жайында, ата-анасы, үй-іші жайлы, достары туралы айтып бере алу. Мектептегі және күнделікті өмірдегі түрлі жағдаяттарға сәйкес сөйлеу мәдениеті (сәлемдесу, қоштасу, кешірім сұрау) нормалары мен орфоэпиялық нормалар туралы түсінік қалыптастыру. Дауыс ырғағын дұрыс қою. Айтылуы ұқсас л – р, н – ң, с – з, с – ш, ж – ш, п – б дыбыстарын дұрыс айтуға дағдыландыру: жаңылтпаштар, жұмбақтар, санамақтар жаттату;      3) оқылым. Сөйлеу, сөйлем және сөз туралы алғашқы түсінік. Сөйлеудің сөйлемнен, сөйлемнің сөздерден, сөздің буындардан құралатындығын графикалық сызба арқылы ұғындыру және оқу. Графикалық сызбалар бойынша сөйлемдер құрастырып оқу;      4) буын туралы алғашқы түсінік. Сөзді буынға бөлу, сөздегі буын санын, буын түрлерін анықтау. Графикалық сызбалар түріндегі буындардан сөз құрап оқу;      5) дыбыс және әріп туралы алғашқы түсінік. Буынның дыбыстардан (әріптерден) құралатындығын графикалық сызба арқылы ұғындыру. Дыбыстардың дауысты және дауыссыз түрлері болатыны: ауыз қуысында ауаның кедергісіз, еркін шығуынан жасалатын дыбыстардың дауысты деп аталатыны немесе ауыз қуысындағы сөйлеу мүшелерінің қатысуымен жасалатын дыбыстардың дауыссыз деп аталатыны туралы алғашқы түсінік қалыптастыру. Дыбыс шығаруда сөйлеу мүшелерінің әрекеті, дыбыстардың артикуляциясы: дыбыстау кезінде дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырату. Дауысты дыбыстардың буын жасай алатыны (буындағы дауысты дыбысты ұзағырақ созу);      6) буындық-дыбыстық талдау: сөзді буынға бөлу, буын санын, буын түрін анықтау, сөздегі дыбыс санын, оның дауысты немесе дауыссыз екенін ажырату;       7) жазылым. Жазу жұмысына дайындық жаттығулары: үзік сызықтарды бастыра отырып, түрлі фигуралар, өрнектер, сызықтар (көлбеу, тік, ирек, үзік) салу, үзбей, байланыстыра жазуға дағдыландыру. Санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтау (дұрыс отыру, парта бетіне дәптерді дұрыс орналастыру, қаламды дұрыс ұстау ережесі);       8) тіл дамыту. Сөздік қорын байыту: суреттер бойынша кім? не? кімдер? нелер? қандай? қай? не істеді? қайтті? не үшін қажет? т.б. сұрақтарға жауап ала отырып, заттардың атын атату, сапалық қасиеттерін, қимыл, іс-әрекетін, атқаратын қызметін, т.с.с. айтқызу, сөздердің мағынасын түсіндіру, сюжетті суреттер бойынша әңгіме құрату, ертегі айтқызу. Тақпақтар, санамақтар, жаңылтпаштар, жұмбақтар жаттату.      11. Әліппе кезеңі (98 сағат):      1) дыбыс. Әріп. Әріп – дыбыстың таңбасы. Бас әріп және кіші әріп. Қазақ әліпбиіндегі барлық дыбыстармен және әріптермен жеке-жеке таныстыру;       2) дыбыстар мен олардың таңбалары төмендегідей ретпен өтіледі: 1-кезеңде а, н, л, р, о, т, й, у, ш, с, м, ы дыбыстары меңгертіледі. 2-кезеңде і, ң, и, д, е, қ, ұ, ғ, к, ү, г, ө, з, ә, ж, п, б дыбыстары оқытылады. 3-кезеңде сөйлеу тілінде сирек кездесетін х, һ, щ, я, ю дыбыстары мен орыс тілінен енген сөздерде қолданылатын в, э, е, ц, ф, ч дыбыстары меңгертіледі. 4-кезеңде орыс тіліндегі ь, ъ белгілерімен таныстырылады;      3) дыбыс пен әріпті ажырату. Дыбыстың айтылу ерекшелігі. Дыбыс шығаруда сөйлеу мүшелерінің әрекеті, дыбыстардың артикуляциясы. Дыбыстардың дауысты және дауыссыз түрлері; дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырату: ауыз қуысында ауаның кедергісіз, еркін шығуынан жасалатын дыбыстардың дауысты деп аталатыны немесе ауыз қуысындағы сөйлеу мүшелерінің қатысуымен жасалатын дыбыстардың дауыссыз деп аталатыны. Дауысты дыбыстардың буын жасай алатыны. Дыбыстық талдау;      4) буын. Дыбыстардан буын құрау. Буындардан сөз құрау. Сөзді буынға бөлу. Дыбыстық-буындық талдау;      5) сөз және сөйлем. Сөздің мағынасы (сөздік жұмысы). Сөздерден сөйлем құрауү Сөйлемдерден шағын әңгіме (мәтін) құрау. Сөйлемнің соңына тыныс белгісі (нүкте, леп, сұрақ белгілері) қойылатыны, тыныс белгісі сөйлемнің аяқталғанын білдіретіні, келесі сөйлемнің бас әріптен басталатыны туралы қарапайым түсінік қалыптастыру;      6) оқу. Дауыстап оқу. Буындап оқудан біртіндеп сөзді тұтас, үзбей оқуға көшу. Сөздердің мағынасын есте ұстай отырып сөйлемді дұрыс әрі түсініп оқуға дағдыландыру. Сөйлемдегі айтылатын ойдың сипатына қарай дауыс ырғағын келтіріп, мәнерлеп оқуға машықтандыру. Біртіндеп оқу жылдамдығын арттыру; іштей оқу (алғашқы «көзбен оқу» дағдысын қалыптастыру). Оқу барысында көру арқылы сөзді тұтас қабылдау қабілетін қалыптастырып, «көру аймағын» ұлғайту. Көлемі жағынан шағын мәтінді түсініп оқу және түсінгенін айта білу, сұраққа толық, нақты жауап беру, мәтіннен қажетті сөйлемді немесе сөзді таба білуге дағдыландыру;       7) жазу. Жазуға қойылатын талаптарды меңгерту (денені дұрыс ұстау, дұрыс отыру, дәптерді дұрыс орналастыру, қаламды дұрыс ұстау), саусақтардың ұсақ бұлшық еттерін дамыту; дәптер бетін дұрыс бағдарлау: жұмыс жолы мен үлкен жолды ажырату, жоларалық кеңістікті сақтау, жолдың жоғарғы және төменгі сызығынан шықпау, әріптерді жұмыс жолына дұрыс орналастыру, т.с.с.; әріп элементтерін жазу. Жекелеген элементтерді жазып үйренуден біртіндеп оларды қосып, әріп жазуға, әріпті келесі әріппен дұрыс байланыстырып, сөзді толық жазып болғанша қолды дәптерден алмай, үздіксіз әрі ырғақты жазуға, сөздердің ара жігін сақтауға машықтандыру; әріптердің баспа және жазба түрлерін ажырату. Бас әріптер мен кіші әріптердің жазылуын меңгерту; жазба және баспа түрде берілген сөздерді, сөйлемдерді, шағын мәтіндерді дұрыс көшіріп жазуға дағдыландыру. Жазу барысында сөздерді іштей буынға бөліп айтып отырып жазуға машықтандыру; есту арқылы, яғни мұғалімнің айтуымен сөздерді, сөйлемдерді, шағын мәтіндерді жатқа жазу. Жазғанын өздігінен тексеру; көркем жазуға, таза, қатесіз, сауатты жазуға дағдыландыру; графикалық құралдардың қызметін түсіндіру: сөздердің арасына орын қалдыру, жаңа жолдан немесе азат жолдан (абзацтан) бастау, сөздің жолға сыймаған бөлігін сызықша белгісін қоя отырып буын жігімен жаңа жолға көшіру, тасымалдау;      8) тіл дамыту. Қазақ тіліндегі дыбыстарды, оның ішінде айтылуы ұқсас л – р, н – ң, с – з, с – ш, ж – ш, п – б дыбыстарын дұрыс айтуға дағдыландыру. Орыс тілінен енген сөздерде кездесетін дыбыстарды дұрыс айтуға жаттықтыру. Оқушылардың сөздік қорын байыту және белсендіру. Сөздің белгілі бір мағына (заттардың атын, түсін, дәмін, көлемін, санын, қимыл-әрекетін, орнын, т.с.с.) беретінін жаттығулар арқылы ұғындыра отырып, оларды орынды қолдануға үйрету. Сөйлеу барысында ойын нақты, толық жеткізу үшін қажетті сөзді дұрыс табуға, қажет жағдайда мәндес сөздермен, қарама-қарсы мағыналық сөздермен (термин енгізілмейді) жылдам ауыстыра алуға, жазылуы бірдей сөздердің (омонимдер мен көп мағыналы сөздер) мағынасын ажырата алуға, сөздердің мағыналық реңктерін түйсіне білуге, оларды басқа сөздермен грамматикалық дұрыс байланыстыруға дағдыландыру; байланыстырып сөйлеу тілін дамыту. Суреттер бойынша сөйлемдер құрастырып, одан әңгіме құрауға үйрету. Оқылған әңгіме, ертегі, т.б. мәтіндер бойынша түсінгенін айтып беруге дағдыландыру. Дайын үлгі бойынша өз көргенін, бақылағанын әңгімелеуге жаттықтыру. Сұраққа толық жауап беруге үйрету. Жұмбақ, жаңылтпаш, тақпақтар жаттату және оларды өздігінен құрастыруға үйрету.      12. Әліппеден кейінгі кезең (119 сағат):      1) оқу. Шағын көлемді тілі жеңіл көркем шығармалар (Отан, туған тіл, туған жер, табиғат, отбасы, еңбек, т.с.с. туралы) оқу. Әдеби жанрлар (өлеңдер, әңгімелер, ертегілер; жұмбақтар, жаңылтпаштар, санамақтар, мақал-мәтелдер, т.б.) туралы алғашқы түсініктер қалыптастыру. Оқылған шығармалардағы көркем, бейнелі сөздерді сезіну, түйсіну, мәтінді талдау (мұғалімнің көмегімен) біліктілігін қалыптастыру. Шығарманы толық қабылдау қабілетін дамыту; оқу түрлерін (дауыстап оқу, іштей оқу, түсініп оқу, дұрыс оқу, шапшаң оқу, теріп оқу, мәнерлеп оқу) меңгерту. Оқудың сөздерді тұтас оқу, бірнеше буынды сөздерді буындап оқу тәсілдерін меңгерту. Өлеңдерді, ертегілерді, әңгімелерді дауыс ырғағын, нақышын келтіре отырып оқуға машықтандыру; оқуға ұсынылатын шығармалар (үлгі тақырыптар): Сәлем – сөздің анасы», «Талаптыға нұр жауар», «Адам болам десеңіз», «Шаңырақ шуағы», «Менің Отаным – Қазақ елі», «Табиғат тынысы», «Халық ауыз әдебиеті үлгілері»;      2) жазу: сөз ішіндегі әріптерді дұрыс байланыстырып, үздіксіз әрі ырғақты жазу дағдысын жетілдіру. Шағын мәтіндерді дұрыс көшіріп жазуға дағдыландыру; есту арқылы жатқа жазу, көргенін есте сақтап сөздерді, сөйлемдерді, шағын мәтіндерді жатқа жазу: дыбыстық және буындық құрылымы әркелкі сөздердегі дыбыстардың ретін анықтай алу; жазғанын өздігінен тексеру; көркем, таза, қатесіз, сауатты әрі жылдам жазуға дағдыландыру; сөзді тасымалдап жаза білу;      3) тіл дамыту. Сөздік қорын жаңа сөздермен байыту және ол сөздердің мағынасын түсініп, грамматикалық тұлғада жүйелі байланыстырып, орынды қолдана білу, оларды қатыстырып сөз тіркестерін, сөйлемдер құрастыра білу дағдыларын жетілдіру; сөйлеудің диалогтік түрін практикалық тұрғыда меңгерту, әңгімелесу барысында өз ой-пікірін білдіру, пікірін дәлелдеу, сұрақ қою біліктілігін қалыптастыру; сөйлеудің монологтік түрін практикалық тұрғыда меңгерту. Белгілі бір тақырыпқа байланысты (айтатын ойының мақсатына қарай) өз ойын толық, жүйелі, түсінікті етіп ауызша жеткізе білуге дағдыландыру; суреттер топтамасы, тірек сөздер, дайын үлгі, жоспар (сұраққа жауап жазу) бойынша, сондай-ақ оқығаны, көргені, бақылағаны жайында шағын әңгімелер (мәтін) құрастыру (бастапқы кезде ауызша, бірте-бірте жазбаша); мәтінге ат қою; мазмұндаманың (дайын үлгі бойынша, сұрақтарға жауап жазу, еркін мазмұндау түріндегі) негізгі түрлерімен таныстыру; сөйлеу мәдениетін (сәлемдесу, қоштасу, кешірім сұрау, алғыс айту) меңгерту;      4) грамматика, емле: дыбыс және әріп. Қазақ тіліндегі дыбыстар мен әріптер туралы алған білімдерін жалпылау және пысықтау; қазақ әліпбиін: әріптердің дұрыс аталуын және олардың әліпбидегі орнын (ретін) білу. Дыбыс және әріпті ажырату; дауысты және дауыссыз дыбыстар мен әріптер туралы білімдерін пысықтау және дамыту. Дауысты және дауыссыз дыбыстарды бір-бірінен ажырату, айтылу ерекшеліктерін білу; жуан және жіңішке дауысты дыбыстар мен әріптер, олардың емлесі: айтылу ерекшеліктерін салыстыру, оларды бір-бірінен ажырату, сөз ішіндегі орнын тапқызу; жуан дауыстылардың жуан буындарда, жіңішке дауыстылардың жіңішке буындарда жазылатыны туралы ұғым беру; а, ә дыбыстары мен әріптері және олардың емлесі», «О, ө дыбыстары мен әріптері және олардың емлесі. Ұ, ү дыбыстары мен әріптері және олардың емлесі, ұ, ү әріптері бар сөздерді дұрыс жазу. Ы, і дыбыстары мен әріптері және олардың емлесі. Қосарлы дауыстылар. И, Ұ, я, ю дыбыстары мен әріптері және емлелері. Қосарлы дауыстылар кездесетін сөздерді дұрыс жазуға жаттықтыру; буын. Буын (анықтамасын білу). Тасымал (анықтамасын білу). Сөзді тасымалдауға болмайтын жағдайлар; сөз. Сөз туралы білімдерін пысықтау, дамыту. Сөз және оның қызметі. Кім? не? сұрағына жауап беретін сөздер. Кім? кімдер? сұрақтары адамдарға қатысты сөздерге қойылатыны. Не? нелер? сұрақтары заттарға, жан-жануарларға қатысты сөздерге қойылатыны. Кім? сұрағы бір адамға, кімдер? сұрағы бірнеше адамға қатысты қойылатыны. Не? сұрағы бір затқа, нелер? сұрағы көп затқа қойылатыны; бас әріппен жазылатын сөздер. Адамның аты-жөні, фамилиясының бас әріппен жазылатыны. Қаланың, ауылдың, өзеннің, көлдің, көшенің аттарының бас әріппен жазылатыны. Жан-жануарларға арнайы қойылған аттардың бас әріппен жазылатыны. Аспан денелерінің аттары бас әріппен жазылатыны; не істеді? не қылды? қайтті? сұрақтарына жауап беретін сөздер. Қандай? қай? сұрақтарына жауап беретін сөздер; сөз және сөйлем. Сөйлем және сөйлемнің сөздерден құралатыны туралы білімдерін пысықтау және дамыту. Сөйлемнің бас әріптен басталып жазылатыны. Сөйлемнің соңына қойылатын тыныс белгілер.      13. Жыл бойы өткенді қайталау;
3. 1-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
      14. Пәндік нәтиже бойынша 1-сыныптың соңында оқушылар білуі қажет:      1) тілдің (ауызша және жазбаша сөйлеудің) негізгі бірліктері туралы қарапайым ұғымдарды:сөйлеу – сөйлем – сөз – буын – дыбыс – әріп туралы қарапайым түсінікті;      2) қазақ әліпбиіндегі барлық дыбыстар мен әріптерді;      3) орыс тілінен енген сөздерде кездесетін дыбыстар мен әріптерді;      4) дыбыстарды (дауысты, дауыссыз, жуан дауысты, жіңішке дауысты) ажыратуды;      5) әріптерді (баспа және жазба түрлерін, бас әріп және кіші әріпті) ажыратуды;       6) бас әріптен басталып жазылатын сөздерді (адамның аты-жөні, тегі, қала, ауыл, өзен, көл, көше аттары, жан-жануарларға қойылатын атаулар);       7) тасымалды және тасымалдауға болмайтын жағдайларды;      8) сөйлемнің бас әріптен басталып жазылатынын;      9) сөйлемнің соңына қойылатын тыныс белгілерді;       10) сөйлемнің, сөздің, буынның, дауысты, дауыссыз дыбыстардың графикалық белгіленуін;      11) а және ә; о және ө; Ұ және ү; ы және і дыбыстары мен әріптерін және олардың емлесін; қосарлы дауыстылар (и, Ұ, я, ю) кездесетін сөздерді дұрыс жазуды.       15. Сөйлеу әрекетінің түрлері бойынша. Тыңдалым және айтылым бойынша меңгеруі қажет:      1) сөзді, сөйлемді, мәтінді тыңдауды, сөздің мағынасын, сөйлем мен мәтіннің мазмұнын түсінуді;       2) сөздегі дыбысты дұрыс есту және айыруды, оларды дұрыс айтуды;       3) сұрақты мән беріп тыңдауды және оған тиісті жауап қайтаруды;       4) естігенін немесе оқығанын түсінуді және оны мазмұндап айтып беруді;       5) қарым-қатынас барысында сыпайы сөздерді (сәлемдесу, қоштасу, кешірім сұрау) қолдануды;       6) мәтін бойынша сұрақ қоюды және оларға жауап беруді;      7) оқылған мәтіннің мазмұнына талдау жүргізуді;       8) әңгімелесуге, диалогқа, дидактикалық ойындарға қатысуды;       9) 1-2 шумақ (4 жолдан тұратын) шағын өлеңді, жұмбақ, жаңылтпаштарды жатқа айтуды.      16. Оқылым бойынша:      1) дауыстап және іштей оқуды;       2) сөздерді буындап оқуды, жыл соңына қарай тұтас сөзбен оқуды;       3) сөздерді бір қалыпты және ұғына отырып оқуды (оқу жылының аяғында минутына 30-40 сөзден тұратын мәтінді);       4) дауыс кідірісін және оқу қарқынын сақтай отырып сөйлемдерді (мәтінді) мәнерлеп оқуды;       5)оқу жылдамдығын жыл соңына қарай арттырып, шапшаң әрі түсініп оқуды;       6)мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап табуды, мазмұнын айтуды; тақырып бойынша үш-бес сөйлемнен тұратын мәтін құрастыруды.       17. Жазылым бойынша:      1) дыбыстарды әріптермен дұрыс белгілеуді;       2) қазақ әліпбиінің барлық әріптерін (баспа және жазба, бас әріптер мен кіші әріптер) каллиграфия нормасына сәйкес жазуды, оларды сөз ішінде бір-бірімен дұрыс байланыстыруды;       3) жазба және баспа түрде берілген мәтіндерді (10-15 белгіден артық емес), сөйлемдерді (3-4 сөзден тұратын), сөздерді (10 сөзден артық емес) дұрыс көшіріп жазуды;       4) жазу барысында сөйлемді дұрыс рәсімдеуді (сөйлемді бас әріппен жазу және соңында сәйкес тыныс белгісін қою);       5)сөздерді (5-6 сөз) және сөйлемдерді (2-3 сөйлем) есту арқылы жазуды;       6)жазу барысында кейбір орфография ережесін (сөздерді тасымалдау; адамның аты, фамилиясы, қала, ауыл, өзен, көл, көше аттары, жан-жануарларға қойылатын атауларды бас әріппен жазу) қолдануды.       18. Тұлғалық нәтижелер оқушылардың:      1)Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін (елтаңба, ту, гимн) құрметтеуінен, мемлекеттік гимнді білуінен;       2)туған елге деген сүйіспеншілігінен, туған жердің табиғатын сақтауға және қорғауға деген ұмтылысынан;       3) өз ана тілін, мәдениетін, салт-дәстүрін құрметтеуінен;       4) салауатты өмір салтын ұстануынан;      5) еңбек пен оқуға деген жауапкершілікті сезінуінен;      6) қарым-қатынас барысында мәдениет сақтауынан, үлкен адамдарды құрметтеп, кішілерге қамқорлық танытуынан көрінеді.      19. Жүйелі-әрекеттік нәтижелер оқушылардың:      1) дыбыстық және әріптік жүйе, дыбыстың түрлері (дауысты: жуан, жіңішке, дауыссыз); буын, сөз, сөйлем; буыннан сөз, сөзден сөйлем құралатыны; сөздердің белгілі бір мағынасы болатыны және белгілі бір қызмет атқаратыны (заттың атын, іс-қимылын, түр-түсін, дәмін, иісін т.б. сипаттарын білдіретіні); сөйлемнің бас әріптен басталып, соңына тыныс белгісі (? !.) қойылатыны; бас әріппен жазылатын сөздер; тасымал, т.б. жайында алған қарапайым түсініктерін оқу және жазу барысында дұрыс пайдалана білуінен және сөздерге қарапайым дыбыстық-буындық талдау жасауынан, сөйлеуден тілдік бірліктерді айырып көрсете алуынан;       2) оқу үдерісінде алған түрлі ақпараттарды дұрыс қабылдауынан және дұрыс түсінуінен, қажетті жағдайда есіне түсіріп, орынды қолдана алуынан;       3) шапшаң, түсініп және мәнерлеп оқу дағдысынан;       4) дұрыс, қатесіз, сауатты әрі көркем жаза алуынан;       5) ауызша және жазбаша тілінің дамуынан, ойын нақты, түсінікті, толық, жүйелі жеткізе алуынан;       6) шығармашылық жұмыстарға қызығушылығынан, талдау, жинақтау, жалпылау, нақтылау әдістерін қолдана білуінен көрініс табуы қажет.
Приложение 2       к приказу Министра образованияи науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115
Типовая учебная программа по предмету «Казахский язык» для 2-4 классов уровня начального образования(с казахским языком обучения) 1. Түсінік хат
      1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.       2. Қазақ тілі – бастауыш сынып оқушыларын алғашқы тілдік білім негіздерімен қаруландыратын, тіл арқылы қарым-қатынас жасау қызметінің барлық түрін меңгертетін және олардың ақыл-ойын дамытатын пән.       3. Пәнді оқытудың жалпы мақсаты – тіл туралы оқушыларда тұтас ғылыми ұғым қалыптастыру, тіл ғылымы туралы негізгі ережелерді меңгерту; ауызша және жазбаша сөйлеудің коммуникативтік білігі мен дағдысын игерген тілдік тұлға қалыптастыру.      4. Бастауыш мектептегі «Қазақ тілі» пәнін оқытудың мақсаты – алғашқы тілдік мағлұматтарды меңгерту, сауатты жазу, оқу дағдылары жетілдіру, интеллектісі мен шығармашылық қабілеттерін, қатысымдық құзыреттілігін дамыту, жеке тұлғаның қалыптасуы мен дамуына мүмкіндік жасау.      5. Басты міндеттері:      1) оқушылардың өз ана тілі – қазақ тіліне деген қызығушылығын ояту, тілдің құдіретін және оның эстетикалық құндылығын сезіндіру арқылы қазақтың ұлттық мәдениетінің бір бөлігі ретінде өз тілін құрметтеу және мақтаныш ету сезімдерін қалыптастыру;       2) тілдік ұғымдар арқылы оқушыларды өзін тілді иеленуші тілдік тұлға ретінде сезінуге тәрбиелеу;       3) ауызекі және жазба тілде қарым-қатынас жасау дағдыларын жетілдіру;       4) тілдік материалдар негізінде қажетті тілдік білім, білік, дағдыларды (өз ана тілінде дұрыс, түсініп, мәнерлеп оқу және сауатты, көркем жазу) қалыптастыру және дамыту;       5) алғашқы тілдік құбылыстарды танымдық нысан ретінде меңгерту, оларды талдау, салыстыру, топтау және ажырату дағдыларын қалыптастыру;       6) оқушының өзіндік іс-әрекеті арқылы оның белсенді, креативтік, сыни ойлауын жетілдіру.       6. Бастауыш білім беру деңгейіндегі оқу бағдарламасында материалдар жүйелi-концентрлi ұстанымға негiзделiп, мазмұны жағынан кешендi сипатта берілді. Бағдарламаның мұндай құрылымы тiлдi оқытудың коммуникативтiк-iс-әрекеттiк бағытын жүзеге асыруға мүмкiндiк бередi. Мұның өзi тiлдiк бiлiмнiң сапалы меңгертілуін қамтамасыз етеді. Осы тұтас жүйе мазмұны мен өзiндiк мақсатқа бағыттылығы арқылы оқушының тiлдiк iс-әрекеттерге ауызекi және жазба тiлдегi толыққанды дайындығын қамтамасыз етедi.      7. «Қазақ тілі» пәнінің оқу бағдарламасы мынадай бөлімдерден тұрады: «Тіл және сөйлеу», «Дыбыс және әріп», «Мәтін», «Сөйлем», «Сөз және оның мағынасы», «Сөз құрамы», «Сөз таптары».      8. Пән бойынша оқу жүктемесінің көлемі:      1) 2 – 4-сыныптар барлығы 136 сағатты құрайды (аптасына 4 сағаттан).      9. 2–4-сыныптарда тіл пәнін оқыту барысында пәнаралық байланысты үнемі ескеріп отыру керек. Тіл пәнінің басқа пәндермен байланысы туралы айтқанда, ең алдымен, тақырыптық байланыстарға назар аударған жөн. Тақырыптық байланыстың негізіне пәндер, құбылыстар, фактілер туралы оқытудың міндеттері мен шарттарына байланысты әр түрлі жағдайларда қарастырылатын жалпы түсініктер мен ұғымдар алынады (барлық сыныпта да осылай және олар сыныбы өскен сайын біртіндеп күрделене түседі). Қазақ тілін оқыту барысында мынадай пәнаралық байланыстар жүзеге асырылады.      10. Әдебиеттік оқу пәнімен:       1) қазақ тілі сабақтарында мақал-мәтел, жұмбақ, жаңылтпашты пайдалануда;       2) ақын-жазушылардың суреттерін көрсету, олар туралы мәлімет беруде;       3) мәтінді мәнерлеп оқу мен өлең жаттауда;       4) мәтіннің авторы туралы мәліметтер, не оның мазмұнын жалғастыруды қажет ететін тапсырмалар арқылы оқу сабағындағы материалдарды еске түсіруде;       5) тәрбиелік мәні бар көркем шығармаларды және балалардың жас ерекшілігіне лайық ауыз әдебиеті үлгілерін пайдалануда.       11. Математика пәнімен:      1) сан атауларын пайдалануда;      2) жұмбақ-есептерді пайдалануда;       3) сөз мағыналарын түсіндіру барысында өлшемдік ұғымдарды пайдалануда;       4) заттарды пішініне, өлшеміне қарай салыстыруда.       12. Дүниетану пәнімен:      1) қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстардың атауларын таныстыру, олар жайында түсінік беруде;       2) жаттығу мәтіндері арқылы жануарлар, өсімдіктер, т.б. туралы түсініктерін кеңейтуде;       3) табиғат құбылыстарымен таныстыруда;      4) туған ел, Отан туралы жаттығуларды орындатуда;       5) қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстар туралы ұғымдардың кеңейтілуінде, оларға сипаттама беруде;       6) еліміздің мәдениеті, ғылымы, шаруашылығы туралы түсінік беруде.       13. Музыка пәнімен:      1) өлең мәтіндері арқылы музыкалық қабілетін дамытуда;       2) музыка шығармаларының негізінде байланыстыра сөйлеуді дамытуда.       14. Бейнелеу өнері пәнімен:      1) жаттығу мазмұнына байланысты сурет салғызуда;       2) әр алуан суреттерді, портреттерді пайдалануда;       3) белгілі суретшілер туралы мағлұмат беруде;       4) сюжетті сурет бойынша мазмұндама (ауызша, жазбаша түрде) жазуда.       15. Дене шынықтыру пәнімен:      1) сергіту жаттығуларын орындаған кезде дене қимылдарын пайдалануда;       2) оқыту барысында «дене шынықтыру минутын», қимыл-қозғалыс ойындарын ұйымдастыруда.       16. Еңбекке баулу пәнімен:      1) қол саусақтарының нәзік бұлшық еттерін дамытуда;       2) шығармашылық ой-қиялы арқылы сөйлей білу қабілетін дамытуда.
2. Оқу пәнінің 2-сыныптағы базалық білім мазмұны
      17. Тіл және сөйлеу (2 сағат):      1) сөйлеудің адам өміріндегі маңызы мен оның қажеттілігі;       2) ауызекі және жазба тілде сөйлеу туралы түсінік.       18. Дыбыс және әріп (24 сағат):      1) у дыбысы. Сөз ішінде у дыбысының бірде дауысты, бірде дауыссыз болып келуі. У әрпінің емлесі: дауыссыз дыбыстан кейін келген у әрпінің алдында ү, ұ дыбыстары естілгенімен, жазылғанда олардың орнына у-дың өзі ғана жазылатыны;       2) дауысты ы, і әріптеріне аяқталған сөздерге у әрпі қосылғанда, ы, і әріптерінің түсіп қалатыны;       3) и дыбысы. И-дің дауысты, ал й - дауыссыз дыбыс дыбыс екені. И-дің бірде жуан, бірде жіңішке болатыны. И, й әріптерінің емлесі;       4) я, ю әріптерінің жазылуы;       5) дауыссыз дыбыстардың қатаң, ұяң, үнді болып бөлінетіні;       6) б, п дыбыстары. Б және п әріптерінің емлесі;       7) қ, ғ және к, г дыбыстары. Қ, к дыбыстарынан аяқталған сөздерге дауысты ы, і дыбыстары жалғанса, олардың ғ, г дыбыстарына айналуы;       8) л, р дыбыстары. Л, р әріптерінің емлесі;      9) н, ң дыбыстары. Олардың бір-бірінен өзгешелігі және емлесі.       19. Мәтін (7 сағат):      1) мәтін туралы түсінік. Жеке сөйлемдерден мәтіннің өзгешелігі. Мәтіннің тақырыбы және ондағы негізгі ойды анықтау. Мәтіннің мазмұнына сай ат қою. Мәтінге, сюжетті суреттерге ат қою;       2) мәтіннің құрылымын байқату: негізгі ойды беру формасы сөйлем екені, мәтіннің бөліктері (басқы, ортаңғы (негізгі), соңғы (қорытынды)) туралы ұғым қалыптастыру. Мәтіндегі азат жолдың рөлін аңғарту;       3) мәтіндегі сөйлемдердің байланысы. Дұрыс құрылмаған мәтінді қайта құру. Әр алуан мәтін түрлерін аңғарту: әңгімелеу, сипаттау, пайымдау;      4) заттардың негізгі бөліктерін байқату: таныс заттарды көрсетіп, олардың басты белгілері жайлы әңгімелету, сипаттап айтқызу. Берілген мәтінге байланысты сұрақтарға жауап беру;       5) берілген жоспар бойынша мазмұндама жазу. Берілген тақырып, тірек сөздер, суреттер т.б. бойынша мәтін құру.      20. Сөйлем (14 сағат):      1) сөйлем туралы түсінік. Сөйлемнің мәтіннен өзгешелігі. Тұтас мәтінді сөйлемдерге бөлу: берілген мәтіндегі сөйлемдердің ара жігін ажырату;       2) сөйлемнің айтылу мақсатына қарай түрлері: хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, лепті сөйлем. Сөйлем түрлерінің айтылу интонациясын байқату;       3) сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілері (нүкте, сұрау, леп белгісі);       4) сөйлемдегі сөздердің байланысы. Сұрақ қою арқылы сөйлемнің ішінен бір-бірімен байланысып тұрған сөздерді табу;       5) сөздердің орналасу тәртібін ескере отырып, сөздерден сөйлем құрау. Сұрақ бойынша сөйлемді кеңейтіп жазу (екі сөзден тұратын сөйлемді үш сөзді етіп құру). Үлгі, сызба, суреттер бойынша сөйлем құрап жазу. Дұрыс құрылмаған сөйлемді түзеп, қайта жазу.       21. Сөз және оның мағынасы (6 сағат):      1) сөз және оның мағынасы туралы түсінік;       2) мағынасы жуық, мәндес сөздер, қарама-қарсы мағыналы сөздер, әртүрлі мағынаны білдіретін сөздер (терминдер айтылмайды);       3) сөздердің қолдану ерекшелігі;       4) мәтіндегі сөздерді мағыналарына қарай ажырата білу.       22. Сөз құрамы (12 сағат):      1) сөздің түбірі мен қосымшасы туралы алғашқы түсінік;       2)түбір мен қосымшаның бір-бірінен айырмашылығы;       3) қосымшаның жұрнақ, жалғау болып бөлінуі. Олардың әрқайсысының өзіндік белгілері.       23. Сөз таптары (35 сағат):      1) кім? не? кімдер? нелер? қандай? қай? не істеді? не қылды? қайтті? қанша? неше? нешінші? сұрақтарына жауап беретін сөздер туралы түсінікті қайталау;       2) сөз табы туралы түсінік. Зат есім, оның мағынасы, сұрақтары. Жалқы есім және жалпы есім. Жалқы есімнің жазылу емлесі;       3) зат есімнің жекеше және көпше түрлері. Зат есімнің көпше түрін сөз құрамына талдау, көптік жалғаулары;       4) Етістік, оның анықтамасы, сұрақтары. Дара және күрделі етістіктер;       5) сын есім және оның анықтамасы, сұрақтары. Сын есіммен зат есімнің байланысы;       6) сан есім және оның анықтамасы, сұрақтары. Сан есімнің зат есіммен байланысып айтылуы.       24. Сөйлеу мәдениеті (2 сағат):      1) сөйлеу мәдениеті туралы түсінік. Әдемі сөйлеу – әдептілік. Амандасу, сәлемдесу, танысу, алғыс айту кезінде қолданылатын сөздер.       25. Жыл бойы өткенді қайталау (14 сағат).      26. Жыл бойына арналған жазба жұмыстары (20 сағат).
3. Оқу пәнінің 3-сыныптағы базалық білім мазмұны
      27. Тіл және сөйлеу (2 сағат):      1) сөйлеу туралы берілген ұғымды кеңейту. Сөйлеу мәнерлілігі. Дауыс ырғағының сөйлеу жағдайына сәйкес болуы.       2) ауызекі және жазба тілде сөйлеу ерекшеліктері.       28. Дыбыс және әріп (16 сағат):      1) Дыбыс туралы 2-сыныпта өткенді қайталау;       2) Э, е, ф, в, ц, ч, ш, щ дыбыстарының ерекшеліктерін меңгерту. Бұл дыбыстарды дұрыс айтып, сауатты жазуға дағдыландыру;       3) В, ф дыбыстары мен әріптерінің ерекшеліктерін салыстыру;       4) Ч, щ дыбыстары мен әріптерінің ерекшеліктері;       5) Х, Һ дыбыстары, олардың айтылу ерекшеліктері. Х, һ дыбыстарына қатысты сөздердің емлесі.       29. Мәтін (7 сағат):      1) мәтін туралы берілген ұғымды қайталау. Мәтін құрастырудың сызбасы (басқы, ортаңғы, соңғы бөліктері).       2) мәтінді логикалық аяқталған бөліктерге бөлу (жоспар және жоспарсыз). Жоспар құру. Әр алуан мәтін түрлерін құрастыру: әңгімелеу, сипаттау, пайымдау, олардың бір-бірінен ерекшеліктері.       3) мәтіндегі сөйлемдердің байланысы. Берілген жоспар, суреттер бойынша және белгілі бір жағдайға байланысты әңгіме құрастыру. Сөйлеу ортасына, сөйлеу мақсаты мен сөйлеу тақырыбына сәйкес диалог құру.       4) бірлесіп жасалған жоспар бойынша 50-70 сөзден құралған қысқаша шығарма жазу.       5) мәтінді ықшамдау және жалпылау арқылы қысқарту. Терме баяндау.       30. Сөйлем (22 сағат):      1) сөйлем туралы 2-сыныпта берілген білімді қайталау;       2) сөйлем түрлерін әртүрлі жағдаяттарда (ситуация) орынды қолдана білу;      3) сөйлем мүшелері. Тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер;       4) бастауыш пен баяндауыштың байланысы. Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша;       5) жалаң және жайылма сөйлем;       6) үлгі сызба, сұрақ бойынша сөйлем құрау;       7) қаратпа сөз, оның тыныс белгісі.       31. Сөз және оның мағынасы (6 сағат):      1) сөз туралы берілген білімді еске түсіру;       2) сөз мағыналарымен жұмыс: сөз өзінің тура мағынасынан басқа ауыспалы мағынада қолданылатынын және бір сөздің бірнеше мағынада жұмсалатынын байқату;       3) мәндес және қарама-қарсы мағыналы сөздер.       32. Сөз құрамы (14 сағат):      1) сөз құрамы жайында 2- сыныпта берілген ұғымдарды қайталау;       2) түбір сөз және туынды сөз;       3) туынды сөз жасайтын жұрнақтар;       4) туынды сөз бен түбір сөзді салыстыру;       5) түбірлес сөздер;       6) қосымшалардың емлесі: қосымшалардың сөздің соңғы буынымен үндесіп жалғануы, қосымша жалғанғанда кейбір сөздердің соңғы дыбысының өзгеруі немесе түсіп қалуы туралы түсінік (кітап+ы – кітабы).       33. Сөз таптары (34 сағат):      1) сөз таптары туралы берілген ұғымды қайталау;       2) зат есім туралы 2-сыныпта өтілген материалды еске түсіру;       3) негізгі және туынды зат есім. Негізгі зат есім, оның анықтамасы;       4) туынды зат есім, оның анықтамасы. Туынды зат есім жасайтын жұрнақтар;       5) зат есімнің тәуелденуі;       6) тәуелдік жалғау, оның жекеше және көпше түрлері. Тәуелдік жалғаудың емлесі;       7) етістік туралы берілген білімді еске түсіру. Негізгі және туынды етістік;       8) болымды және болымсыз етістік;       9) сын есім жайында берілген білімді еске түсіру. Негізгі және туынды сын есімдер;       10) салыстырмалы шырай жұрнақтарымен таныстыру;       11) заттарды әр алуан белгісіне, сапасына және т.б қарай салыстыру;       12) сан есім туралы берілген білімді еске түсіру. Есептік және реттік сан есімдер.       34. Сөйлеу мәдениеті (2 сағат):      1) танысу, өтіну, тілек білдіруге байланысты сөздерді пайдалану;       2) ауызекі және жазба тілде шақыру, құттықтау.       35. Жыл бойы өткенді қайталау (13 сағат).      36. Жыл бойына арналған жазба жұмыстары (20 сағат).
4. Оқу пәнінің 4-сыныптағы базалық білім мазмұны
      37. Тіл және сөйлеу (2 сағат):      1) тіл және сөйлеу туралы берілген ұғымды еске түсіру. Ауызекі және жазба тілде сөйлеу туралы түсініктерін кеңейту;       2) сөйлеудің адамдардың сезіміне, іс-әрекетіне әсері.       38. Дыбыс және әріп (7 сағат):      1) дыбысқа байланысты берілген білімді қайталау. Фонетика туралы түсінік беру. Фонетикалық талдау жасау;       2) буын үндестігі туралы ұғым қалыптастыру: дауысты дыбыстардың сөз ішінде жуан-жіңішкелігіне қарай үндесіп айтылуы және жазылуы;       3) дыбыс үндестігі туралы түсінік. Түбірдің соңғы дыбысы қатаң болса, оған жалғанатын қосымшаның бірінші дыбысы қатаң болып келетіні. Түбірдің соңғы дыбысы ұяң немесе үнді болса, оған жалғанатын қосымшаның бірінші дыбысы да ұяң не үнді болып сәйкестенуі;       4) дауысты дыбыстың әсерінен түбірдің соңындағы қатаң дыбыстың ұяң не үнді болып өзгеруі.       39. Мәтін (7 сағат):      1) мәтін және оның түрлері туралы берілген ұғымды кеңейту;       2) әңгімелеу мәтіні, оның құрылымын талдау. Өз беттерінше әңгіме құрау (7-8 сөйлем);       3) тірек сөздер, суреттер, оқығандары бойынша әңгіме;       4) сипаттау мәтіні, оның құрылымын талдау. Затты нақты сипаттау, көркемдік сипаттау, салыстырмалы сипаттау;       5) пайымдау мәтіні. Пайымдаудың мазмұндық және құрылымдық ерекшеліктерін байқату: мұнда түсіндіру (ой), дәлелдеу және қорытынды болатыны; пайымдауда түсінікті дәйектемелерді пайдалану. Пікір айтуға дағдыландыру, өз ойын дәлелдей алуға, қорытынды жасай білуге үйрету;       6) қабырға газетіне мақала жазу. Саяхат кезінде көргендері, алған әсерлері жайында жазу. Өздігінен мәтін құрау дағдысын жетілдіру: айтқан ойларының тақырыпқа сай болуы, мазмұндау логикасының сақталуы, сөйлемдердің дұрыс құрылуы, орынсыз қайталауға жол берілмеуі және т.б.       40. Сөйлем (22 сағат):      1) сөйлемге қатысты берілген білімді қайталау;       2) синтаксис туралы түсінік беру. Синтаксистік талдау жасауға үйрету;       3) сөйлемнің дара және күрделі мүшелері;       4) сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Сөз тіркесі туралы түсінік. Сөйлемдегі сөз тіркестерін табуға жаттықтыру;       5) жай сөйлем және құрамалас сөйлем;       6) құрмалас сөйлемнің тыныс белгісі;       7) қыстырма сөз, олардың тыныс белгісі.       41. Сөз және оның мағынасы (5 сағат):      1) сөз мағыналары туралы білімді еске түсіру;       2) мағынасы бір-біріне жуық сөздер, мағынасы қарама-қарсы сөздер, көп мағыналы сөздер туралы түсініктерін кеңейту;       3) тұрақты сөз тіркестері туралы түсінік беру.       42. Күрделі сөздер (9 сағат):      1) күрделі сөз туралы жалпы түсінік;       2) біріккен сөз. Біріккен сөздің жасалуы және оның жиі кездесетін түрлері;       3) қос сөз және олардың жасалуы. Қос сөздердің мәні және емлесі;       4) қысқарған сөз. Қысқарған сөздердің жасалуы және олардың емлесі.       43. Сөз таптары (48 сағат):      1) сөз табы туралы өтілгенді қайталау;       2) морфология туралы түсінік. Морфологиялық талдау жасау;       3) зат есім. Зат есімнің септелуі. Септік жалғауының аттары мен септелуі. Септік жалғауының емлесі;       4) тәуелденген сөздердің септелуі;       5) көптік жалғаулы сөздердің септелуі. Зат есімнің жіктелуі;       6) жіктік жалғаулары, олардың жекеше, көпше түрлері;       7) етістік, оның жіктелуі. Жекеше және көпше жіктеу үлгілері;       8) етістіктің шақтары: осы шақ, өткен шақ, келер шақ;       9) сын есім. Сын есімнің дара және күрделі түрлері, олардың емлесі;       10) қарсы мәндес сын есімдер;       11) сан есім. Дара және күрделі сан есімдер, емлесі;       12) есімдік туралы жалпы түсінік. Жіктеу есімдіктері, олардың септелуі;       13) үстеу туралы түсінік;       14) шылау туралы түсінік, олардың мәні;       15) шылау мен шылау тұлғалас қосымшалардың жазылуы;       16) одағай сөздер және олардың емлесі;       17) еліктеуіш сөздер туралы түсінік. Олардың мәні мен емлесі.       44. Сөйлеу мәдениеті (2 сағат):      1) сөйлеу мәдениеті бойынша берілген ұғымды кеңейту: сөйлесіп отырған адамның сөзін бөлмеу, онымен ақжарқын, байыпты қалыпта сөйлесу, өзі туралы көп айта бермеу, дөрекі сөйлемеу және т.б.;       2) ауызекі және жазба тілде кешірім сұрауға немесе келіспегенін білдіруге қажетті сыпайы сөздерді қолдана білу.       45. Жыл бойы өткенді қайталау (14 сағат).      46. Жыл бойына арналған жазба жұмыстары (20 сағат).
5. 2-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
      47. Пәндік нәтиже бойынша 2-сыныптың соңында оқушылар білуі қажет:      1) тіл және сөйлеудің мәнін, ауызекі және жазба тілді;       2) тіл дыбыстарының дауысты және дауыссыз түрлерін;       3) мәтіннің құрылымы мен түрлерін;       4) сөйлемнің айтылу мақсатына қарай бөлінетін түрлерін;       5) сөйлемдегі сөздердің байланысын;       6) сөз мағыналарын;       7) өтілген сөз таптарын, олардың сұрақтарын;       48. Пәндік нәтиже бойынша 2-сыныптың соңында оқушылар меңгеруі қажет:      1) сөзге дыбыстық талдау жасауды;      2) сөз құрамына талдауды;      3) өтілген сөз таптарын ажырату, талдау және оларды өзара салыстыруды;      4) мәтіндегі тірек сөздерді табуды және олармен мәтін құрауды;      5) түрлі жағдаяттарда әңгімелесу, пікірлесу, өз ойын түсінікті жеткізуді (кіммен? қайда? қашан?не туралы?);      6) өздеріне таныс заттарды, құбылыстарды салыстыру, сипаттауды;      7) 6-8 сөзден тұратын сөздік диктанты, 25-30 сөзден тұратын диктанттарды, 40-50 сөзден мазмұндаманы, 4-6 сөйлемнен тұратын шығарманы жазуды.
6. 3-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
      49. Пәндік нәтиже бойынша 3-сыныптың соңында оқушылар білуі қажет:      1) мәтін түрлері мен ерекшеліктерін;       2) сөйлемнің тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелерін, олардың арасындағы байланысты,       3) жалаң және жайылма сөйлем түрлерін;       4) қаратпа сөзді;       5) дыбыс және әріп, олардың емлесін;       6) сөз және оның мағынасын;       7) түбір сөз бен қосымшалы сөздің бір-бірінен айырмашылығын,туынды сөз жасайтын жұрнақтарды;       8) түбір мен қосымшаның жазылуын.       50. Пәндік нәтиже бойынша 3-сыныптың соңында оқушылар меңгеруі қажет:      1) жоспар бойынша әңгімелеуді;       2) үлгі бойынша сызба құрастыруды;       3) сөздерді сауатты және каллиграфиялық талапқа сай жазуды;       4) сөз құрамына талдауды;       5) мәтінге ат қоюды және ондағы негізгі ойды табуды;       6) мәтінге жоспар құруды;       7) жалаң және жайылма сөйлем құрастыруды;       8) сөйлемнен тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелерді табуды       9) түрлі жанрда шығарма құрауды (әңгіме, хат, хабарландыру);       10) өткен тақырыпты қайталау үшін 55-60 сөзден (диктант) тұратын мәтінді көшіріп және есту арқылы жазуды;       11) сұрақтар, грамматикалық тапсырмалар, ұжыммен құрастырған жоспар бойынша (60-70 сөз) мазмұндама жазуды;       12) сипаттау, сюжеттік сурет бойынша баяндау, өзінің бақылауы арқылы шығарманы жазуды; мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтауды.
7. 4-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
      51. Пәндік нәтиже бойынша 4-сыныптың соңында оқушылар білуі қажет:      1) мәтін және оның түрлерін;       2) сөйлемнің дара және күрделі мүшелерін;       3) сөйлемнің бірыңғай мүшелерін, олардың тыныс белгілерін;       4) сөз тіркесін;       5) буын және дыбыс үндестігін;       6) сөз мағыналарын, олардың бір-бірінен айырмашылығын;       7) күрделі сөздерді және оның түрлерін (біріккен сөз, қос сөз);       8) жай сөйлем мен құрмалас сөйлемнің бір-бірінен өзгешелігін, құрмалас сөйлемнің тыныс белгісін;       9) сөз таптарын және түрлену жүйесін.       52. Пәндік нәтиже бойынша 4-сыныптың соңында оқушылар меңгеруі қажет:      1) мәтіндегі тірек сөздерді табуды және олармен мәтін құрауды;       2) сөз таптарын ажырату, талдау және оларды топтастыру, өзара салыстыруды;       3) жіктеу есімдіктерін табуды және оларды септеуді;       4) мәтіннен қаратпа және қыстырма сөздерді табуды;       5) жай сөйлемге синтаксистік талдау жасауды;       6) өз ойларын еркін жеткізуді, сөйлемдерді дұрыс құрастыруды;       7) берілген мәтінге жоспар құруды;       8) қоршаған орта мен мақсатқа сәйкес орынды сөйлей білуді;       9) диктант (көлемі 65-75 сөз), мәтін бойынша мазмұндама (мәтін көлемі 150-200 сөз), көлемі 50-60 сөзден тұратын шығарма (сипаттама, баяндама, пайымдау) жазуды.       53. Тұлғалық нәтижелер оқушылардың:      1) Қазақстан Республикасы Конституциясы туралы түсінігі болуы және оны құрметтеуінен;       2) өз Отанына деген мақтаныш сезімінен;       3) өз ана тілін білуі және құрметтеуінен, өз халқының және Қазақстанда өмір сүріп жатқан басқа ұлттардың салт-дәстүріне және басқа құндылықтарына құрметпен қарауынан;       4) өз елінің, туған өлкесінің табиғатын аялауға және қорғауға ұмтылуынан;       5) үлкендерге құрметпен, кішілерге қамқорлықпен қарап, айналасына мейірімді, кішіпейілділігінен көрінеді.       54. Жүйелі-әрекеттік нәтижелер оқушылардың:      1) бастауыш сыныпта оқытылған пәндер бойынша жүйелі білімінің болуынан;       2) алынған ақпаратты талдай, өңдей, жинақтай және қолдана білуінен;       3) шығармашылықпен жұмыс істеу әдістерін меңгеруінен көрінуі қажет.
Приложение 3       к приказу Министра образованияи науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115
Типовая учебная программа по предмету «Литературное чтение»для 2-4 классов уровня начального образования(с казахским языком обучения) 1. Түсінік хат
      1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.       2. «Әдебиеттік оқу» пәні – бастауыш сынып оқушыларының ауызша және жазбаша тілін дамытуды, яғни сөздік қорын байытуды, байланыстыра және грамматикалық тұрғыдан жүйелі сөйлеуге үйретуді, сөйлеу мәдениетін қалыптастыруды көздейді. Ұлттық тәрбие, рухани-мәдени құндылықтар, ана тілі және қазақ халқының салт-дәстүрі негізінде сусындаған жеке тұлғаны қалыптастыруға ықпал етеді. Адамның ішкі рухани жан дүниесі байлығын ашуға, адамгершілікке тәрбиелеуге, тілі мен қиялын дамытуға мүмкіндік береді.       3. Пәнінің мақсаты – дұрыс, мәнерлеп және шапшаң оқуды меңгерту, оқушыны шығарма авторының көзқарасын түсінуге жетелеу және мәтінді қабылдаушы оқырман ретінде тәрбиелеу, көркем-шығармашылық және танымдық қабілеттерін дамыту, сөз өнеріне деген қызығушылығы мен эстетикалық талғамын қалыптастыру, сөйлеу әрекетінің барлық түрін жетілдіру, ұлттық және жалпыадамзаттық құндылық пен рухани-адамгершілік тәрбие беру.       4. Пәнінің міндеттері:       1) оқу сапасын (дұрыс, түсініп, шапшаң, мәнерлеп) жетілдіру;       2) ауыз әдебиетінің жанрларымен, отандық және әлемдік балалар әдебиетінің озық үлгілерімен таныстыру;       3) ақын-жазушылардың балаларға арналған шығармаларының басты тақырыбын, басты кейіпкерлерін және негізгі мазмұнын айқындау;       4) талданып отырған мәтіннің жанрлық сипатын анықтау;       5) әдеби-теориялық білім негіздерін қалыптастыру;       6) адамгершілік және эстетикалық құндылықтар жүйесі негіздерін қалыптастыру;       7) оқылған шығарма сюжеті ізімен немесе еркін тақырыпта әртүрлі әдеби шығармашылық жұмыс түрлерін (өлең, әңгіме құрастыру, мәтінді сахналау, мәтін бойынша сурет салу, мақала жазу, шағын үзіндіге сценарий жазу т.б.) орындауға машықтандыру;       8) әдеби функционалдық сауаттылыққа баулу және әдеби тілде еркін сөйлеуді меңгерту;       9) тұлғалық оқырмандық мәдениетін қалыптастыруда ана тілінде ауызша және жазбаша дұрыс сөйлеу, өз ойын анық (тіл байлығын арттыра отырып), нақты баяндау білігі мен дағдысын қалыптастыру;       10) кітап және анықтамалықтармен, библиографиялық әдебиеттер және сөздіктермен жұмыс істей білуге дағдыландыру.       5. Пән бойынша оқу жүктемесінің көлемі:       1) 2 – 4-сыныптар барлығы 136 сағатты құрайды (аптасына 4 сағаттан).      6. Әдебиеттік оқу пәнінің басқа пәндермен пәнаралық байланысы оқушылардың ауызша және жазбаша сөйлеу тілін, көркем-шығармашылық, танымдық қабілеттерін дамыту, сөз өнеріне деген қызығушылығын, эстетикалық талғамын арттыру, ұлттық сананы қалыптастыру, сөйлеу әрекетінің барлық түрін жетілдіру, рухани-мәдени, ұлттық-әлемдік құндылықтарды барынша бағалап, құрметпен қарауға үйрету мақсатында жүзеге асырылады. «Әдебиеттік оқу» пәнінің сөздік қорын басқа пән терминдері арқылы байытылып, кеңейтіледі және ол пәндердің мазмұнын толық ұғынуға ықпалын тигізеді.       7. Қазақ тілі:       1) жазба жұмыс түрлерін (мазмұндама, шығарма) орындау;       2) сөздік қорын байыту, байланыстыра және грамматикалық тұрғыдан жүйелі сөйлеуге үйрету, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру;      3) өз ойынан, үлгі бойынша, көргені немесе оқығаны бойынша мәтін (сипаттау, пайымдау, баяндау) құрастыру, мәтінді талдау, жоспар құру, мәтінге атау беру;      4) жазба жұмыс түрлерін (мазмұндама, шығарма) орындау;       5) жазба жұмыстарын сауатты жазу (қатесіз жазу);      6) жазба жұмыстарын жазу барысында грамматикалық ережелерді қолдану, орфографиялық және орфоэпиялық нормаларды сақтау.       8. Математика:      1) сандарды ойын кезінде, ауыз әдебиет шығармаларында қолдану;      2) тілді математикалық терминдермен байыту;       9. Дүниетану:      1) қоршаған дүниенің біртұтастығы, олардың арасындағы байланыс туралы білімдерін қолдану;      2) топсеруен кезінде, табиғат туралы алған білімдерін жазба жұмыстарда қолдану.      10. Музыка:      1) қазақ халқының және Қазақстанда тұратын басқа халықтардың музыка саласына еңбек сіңірген қайраткерлердің музыкалық шығармаларын тыңдау;       2) музыка тіліне салынған ақындардың өлеңдерін жаттау;      3) ақын өлеңдерінің ырғағын анықтай алу;      4) өлеңдерге сай әуендер ойлап табу;      5) мәтіндердегі автордың көңіл-күйін байқау;      6) ана тіліміздің сазды, әуенді, әуезді сарынын, үнін тыңдау;      7) көркем шығармалардағы сипаттау, теңеулердің музыка тіліндегі үндестігін ұғыну.      11. Бейнелеу өнері:       1) суретшілердің шығармалары арқылы оқушылардың сөз байлығын арттыру, тілін дамыту;       2) сурет бойынша өз сезімдерін, ой-пікірлерін білдір;      3) суретке қарап мәтіндегі оқиғаны әңгімелеуге, мәтіндегі оқиғаға сай сурет салғызуға жаттықтыру;       4) сипаттау, салыстыра сипаттау мәтіндерін құрастыруда, мазмұндама және шығарма жазуда халық шеберлерінің туындыларын пайдалану;      5) эстетикалық тәрбие беру.      12. Еңбекке баулу:       1) еңбек тақырыбына байланысты шығармалар оқу барысында оқушыларды еңбексүйгіштікке баулу, адамдардың еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу;       2) еңбекке баулу сабағында берілетін қазақ халқының және Қазақстанда тұратын басқа халықтардың ұлттық киім үлгілері, қазақтың ұлттық зергерлік бұйымдары мен ою-өрнектерінің тарихы т.б. туралы мәліметтерді шығармалар оқу кезінде еске түсіру, байланыс орнату;       3) қазақтың сәндік-қолданбалы өнерін оқушылардың ауызекі және жазба тілдерін дамыту, сөздік қорларын байыту арқылы жүзеге асырылады.
2. Оқу пәнінің 2-сыныптағы базалық білім мазмұны
      13. Оқу материалдары төмендегі тараулар бойынша топтастырылады:      1) білім керек бәріне (17 сағ.);       2) атадан қалған асыл мұра (19 сағ.);       3) неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем (12 сағ.);       4) қыста талай қызық бар (16 сағ.);       5) қадірлі әкелерім, мейірімді аналарым (18 сағ.);       6) адам болам десеңіз (19 сағ.);       7) бабалар өмірі-ұрпаққа өнеге (19 сағ.);       8) туған өлке табиғатын қастерлейік (16 сағ.).       14. Әр тоқсан бойынша екі үлкен тараудан топтастырылған материалдарды оқыту көзделген. Әр бөлімге бөлінген сағаттар санында ауызша және жазбаша тіл дамыту, қайталау сабақтары қоса есептеледі.       15. Ауыз әдебиеті үлгілері:      1) балаларға арналған тақпақтар, ойын өлеңдер, төрт түлік жырлары, бесік жыры, өтірік өлеңдер (үзінділер), мақал-мәтелдер (әртүрлі тақырыптағы), жұмбақ-жаңылтпаштар (әртүрлі тақырыптағы);      2) ертегілер: хайуанаттар жайындағы, қиял-ғажайып оқиғалы, шыншыл ертегілер;      3) бата, айтыс үлгілері, аңыз-әңгімелер, мысалдар, күлдіргі әңгімелер, шешендік сөздер.      16. Жазба балалар әдебиеті үлгілері:      1) қазақ ақындарының балаларға арналған өлеңдері (А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, Ж.Жабаев, М.Жұмабаев, М.Дулатов, С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, А.Тоқмағамбетов, Қ.Аманжолов, М.Мақатаев, Ө.Тұрманжанов, М.Әлімбаев, Қ.Мырза Әлі, Б.Ысқақов, Қ.Баянбай, С.Қалиев, Ж.Смақов, Т.Молдағалиев, С.Мәуленов, Ә.Дүйсенбиев, Ф.Оңғарсынова, Ө.Ақыпбеков, Ғ.Қайырбеков, О.Әубәкіров, Ш.Смаханұлы, Е.Өтетілеу, Е.Елубаев, Н.Айтов және т.б.), қазақ жазушылары (Ы.Алтынсарин, А.Байтұрсынұлы, Ж.Аймауытов, М.Әуезов, С.Көбеев, С.Сарғасқаев, С.Мұқанов, Ш.Мұртаза, С.Бегалин, Б.Соқпақбаев және т.б.), орыс және әлем классиктері (Л.Толстой, И.Крылов және т.б.) мен орыс педагогі К.Д.Ушинскийдің шығармалары;      2) жазушылар өмірбаяны мен шығармашылығы туралы қысқаша мәліметтер;      3) ғылыми-танымдық шығармалардан: мақала, естелік, өмірбаян, күнделік (аспан әлемі, су асты тіршілігі, табиғат құбылыстары, жаратылыс құпиялары, халықтық әдет-ғұрып, салт-дәстүр туралы шығармалар).      17. Әдеби-теориялық білім:      1) халық ауыз әдебиеті жанрлары жөнінде (ертегі, өтірік өлең, жыр, жұмбақ, мақал-мәтелдер, жаңылтпаштар, аңыз-әңгіме және т.б.) өлеңнің ұйқасқа құрылатыны, ақынның көңіл-күйі туралы түсінік (өлең түрлері: табиғат лирикасы, арнау өлеңдер, мысал өлеңдер, сықақ өлеңдер және т.б.), мәтіндегі көркем сөз жөнінде практикалық түрде түсінік, мәтін түрлері, мәтіндегі негізгі ой туралы қарапайым мағлұмат;      2) диалог туралы балалардың түсінігіне сай анықтама.      18. Мәтінмен жұмыс:       1) мәтіндегі негізгі ойды, оның басталуын, жалғасуын, шарықтау шегін, аяқталуын анықтау, мәтінді әңгімелеу, мәтін кейіпкерлерін атау;      2) мәтін соңындағы сұрақтарға жауап беру және сұрақ қоя білу;      3) мәтінге берілген суреттермен жұмыс жасау, мәтін мазмұны бойынша сурет салу;      4) сөздік жұмысын жүргізуге қатысу, түсіндірілетін сөздермен жұмыс;      5) жазбаша шығармашылық жұмыстар жүргізу: шығарма, хат, құттықтаулар жазу және т.б.       19. Шығарма атауын, оның шығарма мазмұны және шығарманың басты идеясымен байланысын түсіну. Атау нұсқауларын ойластыру, неғұрлым сәйкес атауды таңдау. Тақырып атауы, иллюстрация және түйін сөздер негізінде мәтін мазмұнын болжау. Мәтіннен түйін сөздерді, айтылған ойды дәлелдейтін сөйлемді, сөз тіркестерін табу. Мәтін кейіпкерін ауызша сипаттау. Мәтінді бөлімдерге бөлу, өздігінен бөлімдерге атау беру. Мәтіннің (мәтін бөлімдері бойынша) негізгі ойын анықтау, мәтіндегі негізгі ойды мәтін атауымен сәйкестендіру.       20. Оқу дағдысы. 2-сыныпта оқушылардың мәтіндерді дұрыс, түсініп оқуына баса көңіл бөлінеді. Шапшаң, мәнерлеп оқу дағдыларын қалыптастырып, жетілдіру жұмыстары жүргізіледі. Оқу түрі: дауыстап оқу, іштей оқу.
3. Оқу пәнінің 3-сыныптағы базалық білім мазмұны
      21. Оқу материалдары төмендегі тараулар бойынша топтастырылады:      1) талаптан да, білім мен өнер үйрен (16 сағ.);       2) маужырап барқыт қоңыр күз (10 сағ.);       3) туған елім, туған жерім (15 сағ.);       4) ата-бабам тарихы – менің тарихым (15 сағ.);       5) туған жерге қыс келді (10 сағ.);       6) жақсыдан үйрен (15 сағ.);       7) масатыдай құлпырар жердің жүзі (10 сағ.);       8) табиғат – менің өз үйім (15 сағ.);       9) жаздыгүн шілде болғанда (12 сағ.);       10) сарқылмас қазына (18 сағ.).       22. Әр бөлімге бөлінген сағаттар санында ауызша және жазбаша тіл дамыту, қайталау сабақтары қоса есептеледі.       23. Ауыз әдебиеті үлгілері:      1) бесік жыры, төрт түлік туралы жырлар, жұмбақтар және жаңылтпаштар, түрлі тақырыптағы мақал-мәтелдер (өнер, білім, тәрбие, еңбек, ынтымақ, бірлік, батырлық, ерлік, жақсылық және жамандық, достық және т.б.);      2) қазақ және басқа да халықтар ертегілері;      3) аңыз әңгімелер, мысалдар, күлдіргі әңгімелер;      4) шешендік сөздер, нақыл сөздер;      5) батырлар жыры;      6) айтыс түрлері.       24. Жазба балалар әдебиеті үлгілері:      1) қазақ ақындарының балаларға арналған өлеңдері (А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, Ж.Жабаев, М.Жұмабаев, М.Дулатов, С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, Т.Жароков, А.Тоқмағамбетов, Қ.Аманжолов, М.Мақатаев, Ж.Смақов, Т.Айбергенов, Қ.Мырза Әлі, С.Мәуленов, Ө.Тұрманжанов, Н.Айтов, Ә.Дүйсенбиев, Ф.Оңғарсынова, Б.Ысқақов, Ө.Ақыпбеков, Ғ.Қайырбеков, О.Әубәкіров, Ш.Смаханұлы және т.б.), қазақ жазушылары (Ы.Алтынсарин, С.Көбеев, А.Байтұрсынұлы, Ж.Аймауытов, Б.Майлин, М.Әуезов, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, Ш.Мұртаза, С.Бегалин, М.Иманжанов, Б.Соқпақбаев, М.Төрежанов, С.Шаймерденов және т.б.), орыс және әлем классиктерінің (Л.Толстой, Ш.Айтматов, А.Гайдар және т.б.) шығармалары;      2) жазушылар өмірбаяны мен шығармашылығы туралы қысқаша мәліметтер;      3) ғылыми-танымдық шығармалардан: мақала, естелік, өмірбаян, күнделік (аспан әлемі, су асты тіршілігі, табиғат құбылыстары, жаратылыс құпиялары, адамзат сырлары, техника жетістіктері, халықтық әдет-ғұрып, салт-дәстүр туралы шығармалар).       25. Әдеби-теориялық білім:      1) 4-сыныпта әдебиет теориясы элементтерінен алдыңғы сыныптарда өткен ертегі, жұмбақ, мақал – мәтелдер, өлең т.б. жөнінде білетін білімдерін одан әрі арттыра түседі;      2) халық ауыз әдебиетінің негізгі жанрлары (ертегі, аңыз, наным–сенім өлеңдері, тұрмыс–салт жырлары, жаңылтпаш, жұмбақ, мақал–мәтелдер, батырлар жыры, айтыс, шешендік сөздер) туралы ұғымдар дамытылып, олардың басты белгілері, мысал, әңгіме туралы ұғым, шығарманың тақырыбы, идеясы, сюжеті туралы қарапайым түсініктер, теңеу, эпитет, кейіптеу, метафора қолданысы, олардың анықтамалары, кейіпкерге мінездеме, портрет, диалог, монолог туралы балалардың түсініктеріне сай анықтамалар.      26. Мәтінмен жұмыс:       1) мәтіннен немесе мәтін бөлімдерінен түйін сөздерді көрсету, түйін сөздер мен негізгі ой арасындағы байланысты орнату;       2) өздігінен мәтінді бөлімдерге бөлу және атау; әр бөлімнің және тұтас шығарманың (мұғалімнің көмегімен және өздігінен) басты ойын бөлу;       3) қарапайым жоспар құрастыру (қарапайым жоспар нұсқасы: жоспардың пункттері – хабарлы сөйлемдер; сұрақтардан тұратын, мәтіндегі сөйлемдер арқылы құрастырылған жоспар);       4) мұғалім немесе оқушылардың құрастырған жоспарын мәтін құрылымымен сәйкестендіру;       5) өздігінен кейіпкер туралы жоспар құрастыру;       6) мәтін бойынша алдын-ала құрастырылған сұрақтарға, оқыған мәтін мазмұны бойынша мұғалімнің сұрақтарына жауап беру;       7) өздігінен мәтінге сұрақтар құрастыру, оқу барысында мазмұнды болжау;       8)тақырып атауы, иллюстрация және түйін сөздер негізінде мәтін мазмұнын болжау; өздігінен тақырып атауын ойластыру;       9) қандай да бір ойды дәлелдеу үшін және нақты тапсырма бойынша таңдап оқуды қолдану;       10) мәтінді сахналау;       11) авторлар жөнінде қосымша деректер жинау;       12) сөздіктермен жұмыс жасау;       13) шығармашылық жұмыстар: өлең, мәтін құрастыру және т.б.       27. Оқу дағдысы. Іштей және дауыстап сөздерді тұтас мәнерлеп, дұрыс, саналы, жылдам оқу. Сөйлем құрылымына сәйкес келетін, дауыс ырғағын, қарқын, үнін, екпінін таңдап оқу.
4. Оқу пәнінің 4-сыныптағы базалық білім мазмұны
      28. Білім мазмұнын құруда жанрлық – хронологиялық ұстанымы басшылыққа алынып, қазақ балалар әдебиетінің тұтас бітімінің қысқа нұсқасы ұсынылады.      29. Оқу материалдары төмендегі тараулар бойынша топтастырылады:      1) кәусар бұлақ (24 сағ.);       2) асыл арналар (12 сағ.);       3) жарық жұлдыздар (20 сағ.);       4) мәуелі бақ (70 сағ.);       5) әлем әдебиеті үлгілері (10 сағ.).       30. Халық ауыз әдебиеті үлгілері:      1) батырлар жырынан үзінділер («Ер Тарғын», «Қамбар батыр», «Тайбурылдың шабысы», «Алпамыс батыр», «Батыр бала Бөген мен Шұбар ат» және т.б.),;      2) аңыз әңгімелер мен қиял-ғажайып оқиғалар;      3) халық арасында шешендігімен елге танылған билер мен батырлардың даналық шешендік сөздері;      4) ақындар айтысы. Жұмбақ айтыс;      5) ертегілер;      6) мысалдар.       31. Жазба балалар әдебиеті үлгілері. Қазақ ақын-жазушыларының шығармалары (әл-Фараби даналық ойлары, М.Қашғари, Ж.Баласұғын нақыл сөздері, М.Өтемісұлы, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, С.Көбеев, Ш.Құдайбердіұлы, Ғ.Қараш, С.Дөнентаев, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, С.Торайғыров, С.Сейфуллин, Б.Майлин, І.Жансүгіров, М.Әуезов, С.Мұқанов, А.Тоқмағамбетов, Ж.Жабаев, М.Мақатаев, Қ.Аманжолов, Ғ.Орманов, И.Байзақов, М.Иманжанов, Ғ.Мүсірепов, Б.Соқпақбаев, С.Сарғасқаев, Т.Айбергенов, Б.Бұлқышев, Ө.Тұрманжанов Т.Молдағалиев, Ә.Тәжібаев, С.Жүнісов, С.Мұратбеков, Ш.Мұртаза, М.Мағауин, А.Сейдімбек, Қ.Жұмағалиев, С.Жиенбаев, Б.Момышұлы, М.Шаханов, О.Сүлейменов, Ғ.Қайырбеков, О.Бөкей, А.Асылбеков, Ж.Әбдірашев, Ф.Оңғарсынова т.б.), әлем әдебиеті классиктері (Ш.Айтматов, Н. Хикмет, Э.Корр, Э.Хемингуэй, Г.Х.Андерсен, Л.Толстой, И.Крылов, т.б.) мен педагог В.Сухомлинскийдің балаларға арналған шығармалары. Жазушылар өмірбаяны мен шығармашылығы туралы қысқаша мәліметтер. Ғылыми-танымдық шығармалардан: мақала, очерк, естелік, өмірбаян, күнделік.       32. Әдеби-теориялық білім:      1) көркем мәтіндердегі пейзаждың, портрет, мінездеудің, диалог, монологтың орны туралы қарапайым түсінік, жазушы қолданған көркем сөздерді (теңеу, кейіптеу, эпитет) табу, шығарманың тақырыбы мен идеясы, композициясы, сюжеті туралы практикалық тұрғыда түсіндіру;      2) эпикалық жырлар, аңыз, теңеу, айтыс, әдеби ертегі, мысал, диалог, монолог, сатира, кейіптеу, фантастикалық шығарма, портрет, лирика, мінездеме, қайталау, логикалық екпін, сюжет, естелік және т.б. туралы ұғымдар.       33. Мәтінмен жұмыс:       1) мәтін бойынша автордың көзқарасына өз пікірін білдіру;       2) мәтінді эстетикалық-сезімдік тұрғыда қабылдау, шығарма кейіпкерлерінің іс-әрекетіне баға беру (сөйлеген сөздеріне, іс-әрекетіне, автордың көзқарасына сүйеніп және бүгінгі күн талабына сай өз көзқарасын білдіре отырып);       3) мәтіндегі оқиғаның ретін, себебін, уақытпен, тарихи кезеңмен себеп-салдар байланысын көрсете алу;       4) өлеңдерге сай ырғақты таңдай білу, сөздіктерге сүйене отырып сөздердің мағынасын түсіндіру, жазушы тіліне назар аудару, көркем сөздерді қолдану;       5) өздігінен шығарманың атауын түсіну;       6) мәтінді оқу үдерісінде (кезеңдері: мәтінді оқу барысында өздігінен сұрақтар құрастыру, мүмкін болатын жауаптарды болжау, өзін-өзі бақылау);       7) «автормен диалог» жүргізу;       8) оқыған шығарманың басты ойын өздігінен тұжырымдау, мәтін бөлімдері арасында мағыналық байланысты орнату;       9) өздігінен әртүрлі нұсқада қарапайым жоспар құрастыру, мұғалімнің көмегімен және өздігінен күрделі жоспар құрастыру;       10) нақты тақырыпқа әңгіме құрастыру үшін мәтіннен қажетті мәліметтерді табу;       11) өздігінен мәтіннен түйін сөздерді айырып көрсету;       12) негізгі ойды тұжырымдау, оны мәтін атауымен сәйкестендіру, жоспар бойынша мәтінді мазмұндау;       13) шығарма кейіпкерлерінің образын сезіне отырып рөлге бөліп оқу;       14) оқу мәдениеті. Ауызша және жазбаша сөйлеу.       34. Оқу дағдысы. Ауызша сөйлеу мәнерлілігі тәсілін қолдана отырып, қажетті нормаларды сақтай жылдам, саналы, дұрыс, мәнерлі оқу. Өздігінен мәнерлеп оқуға дайындалу. Көлемі мен жанры әртүрлі кез-келген мәтінді іштей саналы оқу.
5. 2-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
      35. Пәндік нәтиже бойынша 2-сыныптың соңында оқушылар білуі қажет:      1) мәтінді саналы оқуды;       2) шығармаларды өздігінен дауыстап, іштей оқуды;       3) мәтінді рөлдерге бөліп, мәнерлеп оқуды;       4) мәтіндегі негізгі ойдың басталуын, жалғасуы мен аяқталуын табуды;       5) көлемі 150 – 200 сөзден тұратын мәтін мазмұнын толық, қысқаша және жоспар бойынша таңдау мен әңгімелеуді;       6) мәтіннің азат жолдарынан басталатын бөліктеріндегі ойды анықтау және оған атауы қоюды;       7) мәтіннің мамұнына қатысты тірек сөздерді табуды;       8) тыңдаған мәтіндері бойынша сұрақтарға жауап беруді;       9) ертегілерді түрлеріне қарай топтауды;       10) халық ауыз әдебиетінің шағын жанрларын (жұмбақ, жаңылтпаш, қаламақ, сұрамақ, санамақ) ажыратуды;       11) өлеңнің басты ерекшеліктерін (ұйқасқа құралады, шумақтан тұрады және т.б.);       12) өлеңді мысалдан, әңгімеден ажыратуды;       13) оқулықпен жұмыс атқаруды (мәтін, сұрақ–тапсырмалар берілген беттерді көрсету және т.б.);       14) шығарманың авторы мен тақырыбын атауды.       36. 2-сыныптың соңында оқушылар меңгеруі қажет:      1) сурет бойынша диалог құруды;       2) тыңдаған ән-күйлерінің мәтінмен байланысын анықтауды;       3) ғылыми-танымдық мәтіндерден өзіне қажетті мәліметті табуды және оны берілген үлгіге (кестеге, сызбаға, т.б.) сай өңдеу мен жүйелеуді;       4) сызба бойынша өлең құрастыруды;       5) өзі байқаған және көрген іс-әрекеттер мен оқиғалар бойынша шығарма – суреттемелер жазуды;       6) мәтін кейіпкерлеріне, туысқандары мен достарына хатпен құттықтау жазуды;       7) халық ауыз әдебиет үлгілерін және 2-3 өтірік өлеңді, 10-15 мақал-мәтел мен жұмбақ, жаңылтпашты жатқа айтуды;       8) 2-3 өлеңді жатқа айтуды;       9) мазмұндама мен шығарма жазуды (25-30 сөзден тұратын);       10) 2-сыныптың бірінші жарты жылдығында минутына сөздер мен тыныс белгілерін қоса есептегенде 40-45 сөз оқуды; екінші жарты жылдықта – 50-55 сөз оқуды.
6. 3-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
      37. Пәндік нәтиже бойынша 3-сыныптың соңында оқушылар білуі қажет:      1) шығармаларды өздігінен дауыстап, іштей, шапшаң, мәнерлеп және сөз екпінін дұрыс қойып оқуды;       2) нұсқауға сәйкес мәтінді теріп оқуды;       3) мысалдағы үгіт–насихат, өсиет сөз айтылған жолдарды тауып оқуды;       4) көлемі қысқа мәтіндердегі оқиға мен іс-әрекетке өз көзқарасын білдіре әңгімелеуді;       5) көлемі 200–250 сөзден тұратын мәтін мазмұнын толық, қысқаша және жоспар бойынша таңдау және әңгімелеуді;       6) мәтінге түрліше жоспар құруды;       7) мәтін мазмұнын өз сөзімен, толық әңгімелеуді;       8) мәтінді бөліктерге бөліп, ат қоюды және оны дәлелдеуді;       9) оқиға желісін ажыратуды, оқиғаға өзінің көзқарасы мен пікірін білдіруді;       10) шығармадағы негізгі ойды табуды;       11) шығарма кейіпкерлеріне сипаттама, олардың іс-әрекеттеріне баға беруді;       12) мәтін авторын немесе авторы арқылы шығарманы атауды.       38. Оқушылар меңгеруі қажет:      1) ауыз әдебиеті үлгілерін жазба әдебиеттен ажырата алуды;       2) сызба бойынша өлең құрастыруды;       3) өзі байқаған, көрген іс-әрекет, оқиғалар бойынша шығарма – суреттемелер жазуды;       4) мәтін кейіпкерлеріне, туысқандарына, достарына хат, құттықтау жазуды;       5) халық ауыз әдебиет үлгілерін және 3-4 өтірік өлеңді, 4–5 өлеңді жатқа айтуды; 15-20 мақал-мәтел мен жұмбақ, жаңылтпашты жатқа айтуды;       6) мазмұндама мен шығарма жазуды (30-35 сөзден тұратын);       7) 3-сыныптың бірінші жарты жылдығында минутына сөздер мен тыныс белгілерін қоса есептегенде 55-60 сөз оқуды; екінші жарты жылдықта – 60-65 сөз оқуды меңгеруі қажет.
7. 4-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
      39. Пәндік нәтиже бойынша 4-сыныптың соңында оқушылар білуі қажет:      1) тегі, жанры әр түрлі шығармаларды оларда бейнеленген оқиғалар мен кейіпкерлердің іс-әрекетіне өзіндік қарым-қатынасын білдіре отырып, мәнерлеп оқуды;       2) мәнерлеп оқу құралдарын (ой екпінін, дауыс ырғағын, дауыс күшін, кідірісін, қарқынын) дұрыс қоюды;       3) қара сөз бен өлеңнің ұқсастығын (екеуінің де бір ойға құрылғандығы, тақырып пен идеяның бірлігі, оқушының ой-сезіміне көркем сурет арқылы әсер етуі);       4) өлеңнің қара сөзден айырмашылығын, яғни оның құрылымының өзіне тән ерекшеліктерін (ұйқасқа құрылуы, шумақтардан, тармақтардан, бунақтардан, мөлшерлі ырғақтан тұратыны);      5) көлемі 300 – 350 сөзден тұратын мәтін мазмұнын толық, қысқаша және жоспар бойынша таңдап, әңгімелеуді;       6) басқа шығармалардан мысалдардың өзіндік (жағымсыз жәйіт, кемшілік, ұнамсыз мінез-құлықты ашық, тура сынамай астарлап, яғни аллегориялап сынауы, белгілі бір үгіт, тәлім-тәрбие айтылатын кіріспе немесе қорытынды шумақ болатыны, монологты – диалогты құрылымы дауысты құбылтып оқуға міндеттейтіні) ерекшеліктерін;       7) шығармадағы негізгі ойды анықтап, оның басталуы, жалғасуы, шарықтау шегі, аяқталуына байланысты өздігінен жоспар құруды;       8) мәтінді оқиға желісіне қарай шегін ажыратып, ат қоюды;       9) мәтіннің мамұнына қатысты тірек сөздерді табуды;       10) мәтіндегі таныс емес сөздердің мағынасын түсіндірмелі сөздіктерді қолдана отырып түсіндіруді;       11) мәтіндегі көркем сөздерді тауып, олардың шығармадағы рөлін, мәнін түсіндіруді;       12) әр түрлі жанрлы шығармалардағы көркем сөздерді салыстыруды.       40. Оқушылар меңгеруі қажет:      1) шығармадағы оқиғаға өз көзқарасын білдіруді;      2) мәтінді талқылау кезінде автор сөзін дәлел ретінде келтіре алуды;      3) портреті арқылы және шығармалардағы іс-әрекетіне сәйкес кейіпкерлерге мінездеме беруді;       4) ғылыми-танымдық және публистикалық мәтіндерден өзіне қажетті мәліметті табуды және оны берілген үлгіге (кестеге, сызбаға т.б.) сай өңдеп, жүйелеуді;      5) көркем шығармада суреттелген оқиға, кейіпкерлер іс-әрекеті мен қарым қатынасының нақты өмірмен байланысын көрсетуді;       6) мәтін туралы ауызша және жазбаша пікір білдіруді;       7) әдеби кейіпкерге, туысқандарына, достарына хат, құттықтау жазуды;       8) көркем шығармадан алған әсерін жазбаша түрде (8-10 сөйлем) орындауды;       9) ауызша, жазбаша сөйлеуде мақал-мәтелдерді орынды қолдануды;       10) сөйлегенде, жазғанда көркем сөз, шешендік сөз үлгілерін қолдануды;       11) тақырыбы бір-біріне үндес шығармалардың кейіпкерлерін, оқиғаларын салыстыруды;       12) көркем шығармада суреттелген оқиға, кейіпкерлер іс-әрекеті мен қарым-қатынасының нақты өмірмен байланысын көрсетуді;       13) мазмұндама мен шығарма жазуды (40-45 сөзден тұратын);       14) 4-сыныптың бірінші жарты жылдығында минутына сөздер мен тыныс белгілерін қоса есептегенде 65-70 сөз оқуды, екінші жарты жылдықта – 70-80 сөз оқуды.       41. Тұлғалық нәтижелер оқушылардың:      1) Қазақстан Республикасының әнұранын жатқа білуінен;       2) Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, рәміздерін құрметтеуінен;       3) ел ішінен шыққан құрметті азаматтардың, халыққа танылған билер мен батырлардың өмірі мен даналық сөздерін білуде, жатқа айтуда, жазба жұмыстарында, олардың өмірінен үлгі алуынан;       4) қазақ және әлем классиктерінің шығармалары арқылы тарихи тұлғаларға құрметпен қарауда, өз туған жері, қоршаған ортаны сақтауға үйренуінен;       5) мәтін кейіпкерлеріне деген өз көзқарасын білдіруден;       6) адамдар арасындағы қарым-қатынас мәдениеттілігі мен этикалық нормаларды сақтауынан көрінеді.       42. Жүйелі-әрекеттік нәтижелер оқушылардың:      1) бағдарлама көлемінде мәтінді мәнерлеп, дауыс ырғағын келтіріп оқу дағдысынан;       2) мәтінмен жұмыс істеу (сұрақтарға жауап беру, суретпен жұмыс, шығарманың негізгі ойын түсіну, талдау, жоспар құру және т.б.) білігінен;       3) мәтін, сурет бойынша қысқаша әңгіме құрастыру білігінен;       4) көркем шығармаларды меңгеру, пайымдау, қарапайым талдау жасауынан;       5) шығарма авторлары туралы мәліметтер жинақтау білігінен;       6) шығармашылықпен мазмұндау, басты кейіпкерлерге сипаттама беру, әңгіме құрастыру білігінен;       7) ана тілінде ауызша және жазбаша дұрыс сөйлеу білуінен;       8) танымдық, шығармашылық жобаларды орындауынан көрінеді.
Приложение 4       к приказу Министра образованияи науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115
Типовая учебная программа по предмету «Русский язык» для 3-4 классов уровня начального образования(с нерусским языком обучения)
1. Пояснительная записка
      1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.       2. Учебный предмет входит в образовательную область «Язык и литература». Роль русского языка в школьной системе образования определяется в целом его основной функцией как языка межнационального общения в многонациональном государстве.      3. Главные цели обучения русскому языку на начальном этапе:      1) формирование и развитие элементарной русской речи на ограниченном лексико-грамматическом материале;      2) взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению, письму);      3) практическое усвоение элементов уровней русского языка (фонетики, графики, орфоэпии, лексики, грамматики, словообразования, орфографии, пунктуации);      4) воспитание средствами русского языка коммуникативной, нравственной и эстетической культуры.      4. Задачи учебного предмета:      1) научить учащихся строить простейшие типовые предложения, широко употребляемые в живой русской речи, обогатить словарный запас учащихся (в пределах лексико-грамматического минимума);      2) научить распространять простейшие типовые предложения за счет ранее усвоенных слов и словосочетаний по законам синтаксического строя русского языка;      3) сформировать у учащихся элементарные навыки активного пользования синтаксическими конструкциями для выражения собственных мыслей, чувств и наблюдений в рамках тематики для чтения и развития речи;      4) совершенствовать навыки чтения и письма, полученные на уроках родного языка; дифференцировать звуки и буквы в системе гласных и согласных с учетом различий в фонетических системах родного и русского языков.      5. Содержание предмета состоит из трех блоков: речевой деятельности, языкового материала и текстов для чтения и развития речи, охватывающих сферы общения: учебную, социально-бытовую, социально-культурную, игровую. Так как текст выступает как единица обучения и развития речи, для отбора рекомендуются адаптированные тексты из произведений детских писателей прозаического характера, стихотворения, а также произведения малого жанра (пословицы, поговорки, загадки), сказки.       6. При отборе содержания обучения русскому языку как второму следует учитывать сферу речевой деятельности младших школьников, уровневые минимумы (лексический, грамматический, тематико-ситуативный, фонетико-орфоэпический и др.) для начального этапа обучения, явления транспозиции и интерференции.      7. Ведущими компонентами при отборе языкового материала являются словарь (список слов для активного усвоения) и тематика для чтения и развития речи.       8. На начальном этапе обучения русскому языку как второму учащиеся должны усвоить 1000 лексических единиц (в каждом классе примерно 450-500 слов).      9. Объем учебной нагрузки составляет:      1) в 3 классе 2 ч. в неделю, общее количество – 68 час;      2) в 4 классе 2 ч. в неделю, общее количество – 68 час.      10. В процессе обучения русскому языку в школах с нерусским языком обучения осуществляется межпредметные связи с:      1) родным языком. Опора на родной язык при изучении общих явлений русского и родного языков, сопоставление сходных и различающихся явлений в русском и родном языках, использование перевода на родной язык при объяснении значения слов, словосочетаний, предложений и текстов;      2) математикой. Использование математических представлений для понимания слов со значением пространства и времени, использование счета при проведении подвижных и дидактических и ролевых игр, перенос общеучебных умений и навыков, сформированных на уроках математики (сравнение, сопоставление, группировка);      3) изобразительным искусством. Использование предметных, сюжетных рисунков для семантизации новых слов, составление устных и письменных рассказов по картинкам, развитие тонкой моторики пальцев руки в процессе рисования, штриховки при организации словарной работы, развития эстетических чувств, представлений учащихся при рассмотрении картин, иллюстраций к текстам;      4) познанием мира. Краеведческого материала, предметов окружающего мира, действий человека, животных для семантизации новых слов, чтение и анализ текстов по тематике окружающего мира, обогащение словарного запаса по темам окружающего мира;      5) музыкой. Использование музыки для проведения «физкультминуток», подвижных, дидактических и ролевых игр, исполнение песен, скороговорок при выполнении фонетических упражнений, ритмических движений и др.;      6) физической культурой. Проведение физкультминуток, подвижных игр в процессе обучения.
2. Базовое содержание учебного предмета для 3 класса
      11. Интегрированный курс «Русский язык» в третьем классе школ с нерусским языком обучения делится на следующие этапы:       1) обучение грамоте, дифференциация звуков и букв;      2) послебукварный период (обучение чтению и письму, развитие устной речи).      12. Темы для чтения и развития речи. В ходе изучения предмета предполагается развитие элементарной русской речи учащихся в пределах следующих тем речевого общения:      1) тема 1. Родина – 4 ч.;      2) тема 2. Школа – 8 ч.;      3) тема 3. Осень – 10 ч.;      4) тема 4. Дом, семья – 10 ч.;      5) тема 5. Зима – 10 ч.;      6) тема 6. Весна – 10 ч.;      7) тема 7. Скоро лето – 6 ч.      13. Понимание и употребление слов и выражений, необходимых для учебного процесса:      1) посмотрите; иди (-те) к доске, на место; подними (-те), опусти (-те) руки; первый (второй, третий) ряд; выходите из класса, войдите в класс, заходите в класс; достань (-те) книги, тетради, ручки: покажи (-те), возьми (-те), положи (-те), открой (-те); сделаем зарядку, споем песенку;      2) в каком классе ты учишься? (Я учусь в третьем классе.);      3) вопросы и краткие ответы: Как тебя зовут? – Айжан. А тебя? – Ильяс. Что ты взял? – Мел и т.п.      14. Речевая деятельность:      1) аудирование. Различение на слух и произношение гласных и согласных в сильных позициях: для гласных – под ударением, для согласных (глухих и звонких) перед гласными, для согласных (твердых и мягких) перед гласными и на конце слова. Произношение слов со звуками [ш], [ж], [ц], со стечением согласных. Различение в речи слов и предложений. Понимание прочитанных учителем (или в звукозаписи) небольших рассказов, сказок и др.;      2) говорение. Построение предложений по речевым образцам. Ответы на вопросы. Составление высказываний из 2-4 предложений с опорой на наглядность, на ситуацию (в пределах лексико-грамматического минимума). Проговаривание диалога из 2-4 реплик;      3) чтение. Сознательное, правильное, плавное чтение по слогам (целыми словами и предложениями) небольших текстов, включающих лексику, модели предложений, усвоенных ранее конструкций. Понимание содержания текста. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. Пересказ прочитанного текста по вопросам. Чтение вслух с соблюдением пауз, выделение голосом словесного ударения. Интонирование повествовательных и вопросительных предложений. Заучивание небольших стихотворений;      4) письмо. Закрепление умений и навыков каллиграфически грамотного письма. Овладение умением списывать слова и короткие предложения (сначала с доски, а затем – с книги);      5) раздельное написание предлога с последующим словом. Перенос слова по слогам. Большая буква в начале предложения, в собственных именах, кличках животных. Письмо под диктовку букв, открытых и закрытых слогов, слов, написание которых совпадает с произношением.      15. Языковой материал. Элементы фонетики и орфоэпии:       1) выработка навыков произношения звуков (вначале – сходных с родным языком); отработка произношения ударных гласных звуков (а, о, у, э, и, ы); умение произносить твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные, стечение согласных, безударные гласные, знаменательные слова с предлогами. Умение интонировать повествовательные предложения, вопросительные предложения с вопросительным словом (где, как, какой, какая, кто, куда, что, чей, чья).      16. Грамматика:       1) существительные в именительном падеже: а) мужского рода с нулевым окончанием (стол) и окончанием -а, -я при обозначении лица (ученик, папа, Петя); б) женского рода с окончанием -а, -я (парта, тетя). Существительные мужского и женского рода в именительном падеже множественного числа с окончанием -и, -ы (Это ученики, парты). Лексическое усвоение слов с окончанием -а (дома), с чередованием в основе (стулья);      2) сочетание прилагательных, притяжательных, указательных местоимений с существительными (синий карандаш, моя тетрадь, мои книги, этот дом);      3) глаголы несовершенного вида настоящего времени 1, 2 и 3 лица, их сочетания с существительными и личными местоимениями (Мальчик играет. Он играет. Дети играют. Они играют. Ты читаешь. Я читаю. Я пишу). Глаголы прошедшего времени мужского и женского рода единственного числа совершенного вида (нарисовал, нарисовала);      4) существительные со значением объекта: а) в винительном падеже (при переходных глаголах) с нулевым окончанием в мужском роде и с окончанием -у, -ю в женском роде (рисует шар, читает книгу, поет песню); б) в родительном падеже с предлогом у при одушевленных существительных с окончанием -а, -я (для мужского рода), -и, -ы (для женского рода) (У мальчика (девочки) книга). Местоимение 1 лица единственного числа с предлогом у в том же значении;      5) существительные в винительном падеже со значением направления (Куда идут дети? – Дети идут в школу (в поле, на улицу));      6) выражение отрицания при существительных (Это книга? – Нет, это не книга), при глаголах (Мальчик пишет? – Нет, он не пишет), при прилагательных и притяжательных местоимениях (Это красный карандаш? – Нет, это не красный карандаш. Это твой карандаш? – Нет, это не мой карандаш).
3. Базовое содержание учебного предмета для 4 класса
      17. В четвертом классе продолжается послебукварный период, который предполагает развитие всех видов речевой деятельности на материале лексико-грамматического, тематико-ситуативного минимумов. Так же, как в третьем классе, содержание предмета представлено тремя составляющими:       1) речевая деятельность;      2) языковой материал;       3) этнокультуроведческий материал.      18. Речевая деятельность:      1) аудирование. Понимание связной речи учителя и других носителей русского языка в объеме языкового материала, предусмотренного программой. Понимание прочитанных учителем вслух рассказов, сказок, небольших стихотворений. Понимание русской речи в звукозаписи. Выделение основной мысли прослушанного текста. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного текста;      2) говорение. Пересказ прочитанного текста. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного, самостоятельная постановка вопросов к тексту. Продолжение рассказа по данному началу или придумывание предыстории событий по данному концу. Составление небольшого связного высказывания по иллюстрациям (с опорой на вопросы учителя). Составление коротких рассказов по сюжетным картинам. Составление рассказов о себе, о своих занятиях, играх, экскурсиях. Составление связного высказывания по темам, аналогичным пройденным. Монологизирование диалога (пересказ фактов, сообщенных в диалоге, состоящем из 4-6 реплик). Расширение диалога дополнительной репликой, связанной с предыдущими. Самостоятельное построение диалога в знакомых учебных ситуациях (или по словесной ситуации);      3) чтение. Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение. Деление текста на смысловые части. Самостоятельное или под руководством учителя составление плана к прочитанному тексту в виде вопросительных и повествовательных предложений. Выделение основной мысли произведения. Определение основных черт характера персонажей, обоснованное конкретными примерами; определение (на слух), к какому персонажу относятся те или иные реплики; описание внешности персонажа. Обращение к двуязычным словарям при самостоятельном чтении;      4) выразительное чтение. Правильное интонирование предложений по цели высказывания (повествовательных, вопросительных, восклицательных), предложений с обращением, однородными членами, с противопоставлением. Выделение голосом словесного и логического ударений. Чтение в лицах (по ролям) после предварительной работы по определению характера, интонации речи каждого персонажа. Выразительное чтение и заучивание наизусть произведений стихотворного характера (не менее трех в течение каждой четверти). Чтение вслух и про себя незнакомого текста с предварительно снятыми языковыми трудностями. Скорость чтения не менее 50-60 слов в минуту;      5) письмо. Письменные ответы на вопросы (5-7 вопросов) по содержанию прочитанного текста, по картине, по экскурсии после предварительной речевой и орфографической подготовки. Письмо под диктовку небольших текстов со словами в изученных грамматических формах с предварительным разбором (30-40 слов), изложение текста из 5-6 предложений (без прямой речи);      6) употребление в предложениях слов в нужных грамматических формах или изменение слов, данных в начальной форме. Составление предложений из данных слов и словосочетаний. Учебный материал организуется по нижеследующим лексическим темам.      19. Темы для чтения и развития речи:      1) тема 1. Новый школьный год – 9 ч.;      2) тема 2. Наша Родина – 3 ч.;      3) тема 3. Ты и твоя семья – 13 ч.;      4) тема 4. Дом, где мы живем – 8 ч.;      5) тема 5. Жизнь дана на добрые дела – 12 ч.;      6) тема 6. Давайте беречь природу! – 12 ч.;      7) тема 7. Азбука вежливости – 9 ч.;      8) тема 8. Скоро каникулы – 2 ч.      20. Языковой материал. Элементы фонетики и орфоэпии:      1) формирование навыков правильного произношения слов (в рамках лексического минимума);       2) закрепление навыков произношения гласных и согласных в потоке речи (словесное ударение, редукция гласных). Усвоение произношения слов со звонкими согласными перед глухими, с глухими согласными – перед звонкими;      3) усвоение произношения слов с твердыми и мягкими согласными, слов с разделительными знаками (ъ и ь). Усвоение произношения предлогов в, над, под, к, из перед словами, начинающимися с глухих или звонких согласных или гласных. Усвоение произношения окончаний прилагательных и личных местоимений 3-го лица. Усвоение произношения глаголов на -тся, -ться. Закрепление навыков интонирования повествовательных, вопросительных, восклицательных предложений с перечислением (однородными членами предложения).      21. Лексика. Для активного усвоения предусматривается 450-500 русских слов в рамках лексического минимума.      22. Речевые модели. Повествовательные предложения: Это ученик (ученица, ученики). Это стол (парта, окно, столы). Это он (она, они, я). Это мой стол (моя парта). Вот (тут, там, здесь) стол (бабушка, окно, парты). Тут мой дядя (моя тетя). Марат – ученик. Роза – ученица. Марат – хороший мальчик, Роза – хорошая девочка. Он мальчик. Она девочка. Он красивый мальчик. Она красивая девочка. Алишер сидит. Он читает. Дина сидит. Она тоже читает. Я сижу. Я тоже читаю. Журнал (книга) лежит на столе (в столе). Мальчик (он) читал. Девочка (она) читала. Дети (они) читали. Арман нарисовал шар (ракету). Катя нарисовала шар (куклу). Арман нарисовал синий шар (большую ракету). У Ермека книга, а у меня кукла. У Ермека новая книга, а у меня большая кукла. Саша читает хорошо.       23. Вопросительные предложения. Это ученик? (Да, нет). Кто это? Что это? Это чей карандаш? Это стол или стул? Где стол? Что делает (делал) мальчик? У кого книга? Какой карандаш? Это книга? (Нет, это не книга. Это журнал.). Мальчик читает? (Нет, мальчик не читает. Он рисует.). Как читает мальчик?      24. Сочетание типовых моделей. Тут парта, а там доска. Книга на парте, журнал на столе. Саша не стоит, а сидит.      25. Грамматика:      1) понятие «окончание». Существительные в именительном падеже: а) мужского рода с нулевым окончанием (дом) и окончанием -а (-я) при обозначении лица (дедушка, Коля); б) женского рода с окончанием -а (-я) (книга, земля); в) среднего рода с окончанием -о (-е) (яблоко, платье);      2) существительные в именительном падеже множественного числа с окончанием -и, -ы мужского и женского рода (столы, книги). Лексически усваиваются слова с окончанием -а (глаза), с чередованием в основе (деревья);      3) сочетание прилагательных и притяжательных местоимений с существительными (синий карандаш, моя сумка, мой портфель);      4) глаголы в настоящем времени 1 и 3 лица в сочетании с существительными и личными местоимениями (Ученик (он) пишет. Ученики (они) пишут. Я пишу);      5) выражение отрицания при существительных (Это парта? Нет, это не парта.), при глаголах (Марат пишет? Нет, он не пишет.), при прилагательных и притяжательных местоимениях (Это синий карандаш? Нет, это не синий карандаш. Это твоя тетрадь? Нет, это не моя тетрадь.);      6) количественные числительные до 10-ти и порядковые числительные в пределах лексического минимума.      26. Понимание и употребление слов, необходимых для учебного процесса:      1) вопрос, выучить; дописать; вспомнить; как? какой? (какая? какие?) когда? кто? куда? кончить, мало, много, можно; надо, назвать, называться, наизусть, неправильно; ответ, отвечать, отгадать, откуда?; пожалуйста, показать, по-казахски, по-русски, почему? правильно, произносить, прочитать; рассказ, рассказать, рассказывать, рассмотреть, сколько? словарь, составить, спасибо, списать, спрашивать, стихотворение; чей? (чья? чьи?);      2) примечание: лексический минимум для активного усвоения дается в Приложении І.
4. Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса
      27. Предметные результаты отражены в двух аспектах: должны уметь и должны знать.      28. Учащиеся 3 класса должны знать:       1) русский алфавит;       2) основные понятия (термины), определенные программой;       3) слова из лексического минимума;       4) правила переноса слов, постановки знаков препинания в конце предложения;       5) формы речевого этикета, русские имена и фамилии.       29. Учащиеся должны уметь:      1) понимать прослушенное сообщение, речь учителя, звукозапись продолжительностью звучания 1-2 минуты;      2) воспроизводить услышанное после двух предъявлений;       3) выделять в прослушанном тексте предложения, в предложении – слова;      4) членить слова на слоги и звуки; правильно произносить звуки; производить звуковой анализ слов;      5) общаться в учебной, семейно-бытовой сферах;      6) составлять высказывание из 2-4 предложений;      7) сознательно, плавно читать вслух небольшие тексты, соблюдая паузы, словесные ударения;      8) учить наизусть небольшие стихотворения;      9) задавать друг другу вопросы, отвечать на поставленные вопросы;      10) пересказывать прочитанный текст;      11) писать по образцу и под диктовку слова и предложения, написание которых не расходится с произношением.
5. Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса
      30. Учащиеся 4 класса должны знать:      1) термины (в рамках программы);       2) значения падежных форм (в пределах грамматического минимума);       3) части речи с опорой на родной язык;       4) слова для обязательного усвоения;       5) правила правописания (в пределах программы);       6) речевой этикет при знакомстве и за столом, национальные игры и игрушки; названия крупных городов России и Казахстана; русские сказки, пословицы и поговорки; детские песни на русском языке.       31. Учащиеся должны уметь:      1) отвечать на вопросы по содержанию услышанного, пересказывать услышанное;       2) составлять рассказ-описание, рассказ-повествование по вопросам или по картине (серии картин); строить диалог; рассказывать о себе, о своей семье; о школе, о своих интересах;       3) выразительно читать тексты в учебнике, статьи из детских газет и журналов; выделять в тексте основную мысль; пересказывать прочитанное и пользоваться словарем при самостоятельном чтении;       4) списывать с рукописного или печатного текста целыми словами, предложениями;       5) писать зрительные, зрительно-слуховые диктанты; писать письмо другу; подписывать тетрадь по русскому языку;       6) писать большую букву в начале предложения и в собственных именах существительных; переносить слова по слогам; писать слова с безударными гласными, с непроизносимыми согласными, с буквами ъ и ь, с гласными после шипящих и ц (в рамках лексического минимума), ставить знаки препинания в конце предложения и при однородных членах предложения;       7) употреблять в речи русские имена, фамилии, отчества, клички животных;       8) в процессе аудирования: проверяются умения, навыки воспринимать на слух звуки, соотносить их с буквами, воспринимать на слух слоги, слова, текст из двух-трех предложений (продолжительность звучания 1-2 мин.);      9) в процессе говорения: проверяются умения и навыки продолжать или начинать диалог по данной реплике, составлять диалог по описанию ситуации, а также умения и навыки владения устной связной речью (составление описания комнаты, квартиры, погоды, животных и о своей семье, о друзьях и т.д.);      10) показателем обученности выступает связное монологическое высказывание из 3-4-х предложений;      11) в процессе чтения: проверяется скорость чтения (50-80 слов в минуту);      12) в процессе письма: проверяются умения определять границы предложений, последовательность употребления их в тексте, выделять структурные элементы текста, используя красную строку; писать зрительно-слуховые, слуховые диктанты, состоящие из слов, произношение и написание которых не расходятся, словарный картинный диктант.      32. Личностные результаты отражаются в:      1) проявлении уважения к символам Республики Казахстан;       2) проявлении любви к родному краю, к своей Родине, Республике Казахстан;       3) владении государственным и родным языками, уважении к истории, культуре и традициям многонационального народа Казахстана;       4) стремлении беречь природу родного края и бережном отношении к окружающей среде;       5) проявлении уважительного отношения к себе, к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим, проявление доброты и чуткости к другим;       6) ведении здорового образа жизни.       33. Системно-деятельностные результаты отражаются в умениях и навыках владения всеми видами речевой деятельности, а также в овладении общеучебными умениями, полученными на уроках родного языка:       1) умении выделять основную мысль текста, структурные элементы текста (зачин, основная часть, концовка), восстанавливать деформированный текст, пересказ прочитанного по плану; составление рассказов по серии картин, устное сочинение по картине;      2) умении вести диалогическую речь, постепенно увеличивая количество реплик; читать наизусть стихотворные тексты; петь детские песни на русском языке.
Приложение 5        к приказу Министра образованияи науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115
Типовая учебная программа по предмету «Иностранный язык»(английский язык) для 1-4 классовуровня начального образования
1. Пояснительная записка
      1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобразовательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.      2. Данная программа определяет содержание обучения младших школьников, которое направлено не только на развитие языковых умений, но и на общее развитие ребенка через формирование творческих способностей.       3. Соответственно Европейской системе уровней владения языком курс обучения в начальной школе предполагает элементарный уровень А Basic User, А1 Уровень выживания (Breakthrough), ожидаемые результаты отражены в требованиях к уровню подготовки учащихся (предметные результаты).       4. Методическая система обучения английскому языку в начальной школе опирается на такие ключевые понятия, как «подход к обучению», «принцип обучения», «метод обучения (в дидактическом понимании)», «прием обучения», «система упражнений», «типология уроков».       5. Принцип воспитывающего обучения в содержании предмета «Английский язык» для младших классов связан с формированием их мировоззрения: чувство любви к Родине, уважение к культуре своей страны и страны изучаемого языка должны отражаться в учебных текстах.       6. Принцип активности предусматривает усвоение минимизированной в учебных целях тематической лексики, формирование речевых навыков и умений в рамках тематического поля на основе семантических типов элементарных высказываний при активной деятельности самих школьников младших классов.       7. Принцип наглядности реализуется через построение учебного процесса на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых учащимися, а также использование аудиовизуальных и технических средств обучения.       8. Принцип индивидуализации. Ориентация на достаточный уровень усвоения английского языка повседневного элементарного общения в 1 классе обязывает к организации равноправного участия всех учащихся конкретного класса, которые имеют индивидуальные психологические различия. Индивидуализация обучения осуществляется путем отбора и распределения учебно-речевых ситуаций, коммуникативных ролей, речевых интенций.       9. Принцип системности и последовательности нашел свое проявление в последовательной презентации речевых тем, внутри речевых тем – микротем, речевых интенций, лексических и грамматических средств. Последовательность презентации учебного материала в итоге должна обеспечить системное построение связного высказывания в виде монолога или ситуативно взаимосвязанных реплик. Методическим условием системности обучения английскому языку является правильно отобранный языковой материал, представляемый как функционально-семантическое поле разноуровневых средств, обслуживающих тот или иной фрагмент действительности.      10. Принцип прочности усвоения обеспечивается учетом психологических особенностей детей раннего школьного возраста и активного использования игры как источника повышения эффективности обучения, «прообразом» игры является сама жизнь младшего школьника с естественными мотивами сообщения информации, запроса информации, побуждения к действию, одобрения, порицания, выражения эмоционального отношения к окружающему миру. Такой поход формирует прочную ассоциативную связь между усваиваемыми средствами английского языка и ситуацией общения. При организации учебного процесса обязательно планируется повторяемость материала из урока в урок.      11. Принцип доступности при обучении английскому языку в начальной школе реализуется на основе максимального приближения изучаемого материала к окружающему миру учащихся. Приводимые реалии из жизни и потенциальные коммуникативные задачи в качестве экстралингвистического материала отобраны с учетом соответствия окружающему миру младших школьников и их потребностям общения.       12. Для достижения планируемых результатов обучения английскому языку в начальной школе необходимо руководствоваться следующими методическими принципами, которые реализуются как при минимизации учебного материала, так и при планировании учебного процесса: принцип коммуникативности обучения, принцип ситуативно-тематической (организации) представленности материала, принцип функциональности, принцип комплексности, принцип дифференцированности, принцип концентризма.      13. Принцип коммуникативности реализуется через использование ролевых игр в повседневных ситуациях, направленных на решение коммуникативных задач посредством специально заданных языковых средств - активной лексики и активного грамматического материала.      14. Согласно принципу функциональности языковая система представляется не линейно, а как обслуживающая конкретную тему микросистема разноуровневых средств английского языка – лексических и синтаксических (в их рамках – фонетических, словообразовательных, морфологических).      15. Принцип комплексности реализуется во взаимосвязанной презентации внеязыкового (экстралингвистического) и языкового (лингвистического) учебного материала по английскому языку, а также и в аспекте взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности: аудирования и говорения – в 1 классе (по принципу устного опережения, знакомство с английским алфавитом со 2 полугодия), аудирования, говорения, чтения и письма – во 2 – 4 классах.      16. Принцип дифференцированности на начальном этапе обогащения словарного запаса учащихся предполагает приемы функционально-семантической подачи новых слов одной тематики, распределенных по микротемам, опоры на средства наглядности, активизации новых слов (их активных форм в пределах определенного тематического поля) в речи учащихся; этап обогащения грамматического строя речи характеризуется приемами ситуативного употребления наиболее активных типов элементарных высказываний, распространения основы предложения конкретизирующими компонентами (второстепенными членами), соединения двух простых предложений в сложное; на этапе развития умений диалогического общения используются приемы опоры на речевые ситуации, активизации этикетных формул; на этапе развития монологической речи используются приемы опоры на ожидаемые структуры порождаемых текстов по теме.       17. Принцип концентризма при обучении английскому языку в начальной школе реализуется через определенные минимумы для каждого класса: тематические и ситуативные минимумы, минимумы речевых интенций, лексические и грамматические минимумы, диалогические и монологические минимумы (содержание тематического минимума для каждого класса составлено с учетом принципа преемственности).       18. Обучение английскому языку направлено на достижение следующих целей:      1) формирование личности младшего школьника и его целостное развитие;      2) формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции младшего школьника в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме;       3) формирование первоначальных коммуникативных навыков в элементарных ситуациях общения посредством обогащения словарного запаса, произносительных навыков и реализации речевых намерений в рамках определенного тематического минимума;      4) приобщение младших школьников к миру зарубежных сверстников, зарубежному детскому фольклору, формирование положительной мотивации к изучению английского языка;      5) развитие эмоциональных, творческих, социальных, когнитивных и языковых способностей младших школьников для реализации речевых намерений в рамках определенного тематического минимума.      19. В соответствии с указанными целями должны быть реализованы следующие задачи обучения:       1) формировать знание элементарных лингвистических понятий, наблюдаемых в родном и английском языках (звук, буква, слово, предложение, часть речи, интонация);      2) ознакомить с нормами правильной артикуляции и произношения английских звуков, соотношения графического обозначения букв с соответствующими им звуками;      3) формировать навыки адекватного восприятия иноязычной речи на слух;      4) формировать элементарные навыки чтения;      5) формировать навыки правильного интонирования  утвердительного, отрицательного и вопросительного предложений;      6) обеспечить владение необходимым объемом слов, достаточным количеством типов высказываний, стратегией и тактическими шагами ведения элементарного диалога, совокупностью пунктов содержания для построения монолога в рамках конкретной речевой темы;      7) формировать элементарные навыки письменной речи;      8) прививать и укреплять чувство национально-культурной самоидентификации, Казахстанского патриотизма, толерантности, бережного отношения к окружающему миру.      20. В процессе обучения английскому языку реализуются межпредметные связи со следующими предметами:       1) «Русский язык», «Казахский язык»:       в основе овладения любым языком наблюдаются одни и те же функциональные закономерности. Опора на языковой опыт в родном языке (казахском или русском) содействует формированию основ языкового образования;      2) «Литературное чтение», «Познание мира»:       обучение английскому языку на основе текстового материала позволяет получить дополнительные сведения по литературе, истории, географии, культуре страны родного и изучаемого языков;      3) «Самопознание»:       основы пропаганды здорового образа жизни, соблюдение правил личной гигиены, бережного отношения к окружающему миру, толерантного отношенения к младшим, сверстникам, учителям, родителям и представителям иноязычной культуры;      4) «Математика»:       при изучении английского языка обучающиеся используют знания из курса математики: количественные и порядковые числительные, названия геометрических фигур.       21. Объем учебной нагрузки по предмету «Английский язык» составляет:      1) в 1 классе – 1 час, всего 33 часа в учебном году;      2) во 2 классе – 1 час, всего 34 часа в учебном году;      3) в 3 классе – 1 час, всего 34 часа в учебном году;      4) в 4 классе – 1 час, всего 34 часа в учебном году;      5) В указанное количество часов входят уроки для стартового, промежуточного, итогового контроля, защиты творческих проектов.       22. Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся и задают систему итоговых результатов обучения, достижение которых является обязательным условием положительной аттестации учащегося за курс начальной школы.
2. Базовое содержание учебного предмета«Английский язык» в 1 классе
      23. Содержание курса для 1 класса включает следующие темы:       1) «Знакомство» (4 часа):       «Приветствие», «О себе (имя, возраст)», «Мой друг»;      2) «Моя семья» (5 часов):       «Моя семья», «Семья моего друга»;      3) «Школьные принадлежности» (4 часа);       4) «Цвета» (3 часа):       «Мой любимый цвет», «Фигуры и размеры»;       5) «Игрушки» (4 часа):       «Игрушки», «Моя любимая игрушка», «Игры»;      6) «Животные» (5 часов):       «Домашние питомцы», «Домашние и дикие животные», «В зоопарке»;      7) «Предметы вокруг меня» (4 часа):       «Мебель», «Посуда»;      8) «Одежда» (4 часа).       24. Языковой материал:       1) графика и орфография: изучение букв английского алфавита, начертание букв;       2) фонетический аспект речи: понятие о специфических звуках английского языка, развитие произносительных навыков, правильное интонирование предложений различных типов: утвердительных, отрицательных, вопросительных, формирование навыков правильной постановки ударения в словах и фразах;       3) лексический аспект речи: объем новой лексики – 100 лексических единиц, активная лексика – 50 слов, пассивная лексика – 50 слов, формирование навыков распознавания и употребления новой лексики в речи;       4) грамматический аспект речи:       порядок слов в утвердительном, отрицательном, вопросительном предложениях;      типы вопросительных предложений: общие и специальные;       глаголы to have, to be;      модальный глагол can;       личные местоимения (I, you, he, she, it, we, they), притяжательные местоимения (my, your, his, her), указательные местоимения (this, that, these);       5) образование формы множественного числа имени существительного (a cat-cats), количественные числительные от 0 до 12, предлоги места on, in, under).       25. Речевой материал:      1) говорение (диалогическая речь):       развитие умений вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, объем диалогов – 2-3 реплики со стороны каждого собеседника;      2) монологическая речь:      формирование умений построить элементарные высказывания в рамках конкретных тематических ситуаций (сообщать сведения о себе, о членах семьи, друзьях, животных, игрушках; выразить эмоционально-оценочное отношение к окружающей действительности);      реализовывать необходимые коммуникативные намерения в ситуациях общения, в школе, дома, в зоопарке и др.), построение монологического высказывания в объеме 3-4 фраз;      3) аудирование:       развитие умений воспринимать на слух речь учителя, собеседника, диктора и адекватно реагировать на данные инструкции к выполнению действий;       понимать основное содержание мини-текстов, содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 1 класса, время звучания текста – до 1 минуты, количество предъявлений – 2-3 раза, темп речи замедленный.       26. Социокультурный материал:       1) формирование элементарных знаний о стране/ странах изучаемого языка, персонажах известных казахских (Тазша бала, Алдар көсе, Мақта қыз) и английских народных сказок для детей (Winnie-the-Pooh, Crococat, Mandy Duck, Jack, Three little pigs, Tom Thumb, Molly Whuppie, Henny-Penny, Mr. Fox и др…); популярных произведениях детского фольклора (рифмовки, стихотворения, скороговорки, песни), знание элементарных форм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.
3. Базовое содержание учебного предмета«Английский язык» во 2 классе
      27. Содержание курса для 2 класса включает следующие темы:      1) «Моя семья» (5 часов):       «Мои родственники», «Возраст», «Праздники»;      2) «Профессии» (4 часа);       3) «Внешность», «Характер» (3 часа):      «Части тела»;       4) «Семья моего друга» (4 часа);       5) «Интересы и увлечения» (4 часа):       «Спорт и игры»;      6) «Мой дом» (6 часов):       «Мой дом/моя квартира», «Моя комната»;       7) «Еда и напитки» (4 часа);       8) «В магазине» (4 часа):       «Покупки».      28. Языковой материал:       1) графика и орфография:       работа над техникой письма, формирование навыков каллиграфии (написание букв полупечатным шрифтом), графика и орфография новых слов и слов, в которых имеются графемно-фонемные несоответствия;      2) фонетический аспект речи:       формирование навыков произношения, правильное интонирование предложений различных типов (утвердительных, отрицательных, вопросительных);      формирование навыков правильной постановки ударения в словах и фразах;      формирование умений различать глухие и звонкие согласные, долгие и краткие гласные звуки, специфичные для английского языка звуки;      обучение учащихся правилам чтения гласных в открытом и закрытом типах слога, гласных букв и буквосочетаний: -ee/ -ea/ -oo/ -ow/ -ou/ -oy/ -oi и согласных букв и буквосочетаний: -ck, -ch, -tch, -sh, -ng, -th);      3) лексический аспект речи:       объем новой лексики 100 слов, из них активной – 40 слов, пассивной – 60 слов;      формирование навыков распознавания и употребления новой лексики в речи;      использование способов словообразования для потенциального увеличения словарного запаса (суффиксы, образующие числительные -teen, -ty (thirteen, thirty), суффиксы, образующие существительные -er, -or);      4) грамматический аспект речи:       структура утвердительного и отрицательного предложений;       структура вопросительного предложения;      типы вопросительных предложений: общие и специальные;       структура глаголов to have, to be;       модальный глагол can;       употребление глагола в Present Simple;       личные местоимения (I, you, he, she, it, we, they), притяжательные местоимения (my, your, his, her, its, our, their), указательные местоимения (these, those);       неопределенные местоимения some, any;       притяжательный падеж;       конструкция there is/ there are;       предлоги места near, above, on the left, on the right;       неопределенный артикль а/ аn;       образование формы множественного числа имени существительного (a cat – cats);       количественные числительные от 13 до 100.       29. Речевой материал:      1) говорение (диалогическая речь):       развитие умений вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, речевые умений при ведении диалога этикетного характера (начать, поддержать, закончить разговор; выразить благодарность;       поздравить, выразить пожелания), объем диалогов – 3-4 реплики со стороны каждого собеседника;      речевые умения при ведении диалога-расспроса (запрашивать и сообщать фактическую информацию (Who/ What is this? How old is/are…? Can you…? How many…? Whose …? Where is/ are…? ), объем данных диалогов – 3-4 реплики со стороны каждого собеседника);       речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию (обратиться с просьбой; выразить отказ, готовность выполнить просьбу, объем данных диалогов – 2-3 реплики со стороны каждого собеседника;      2) монологическая речь:       формирование умений построить элементарные высказывания в рамках конкретных тематических ситуаций: представить информацию о себе, о членах семьи, друзьях (характер, внешность, возраст, увлечения);      дать описание квартиры/ дома;       выразить эмоционально-оценочное отношение к окружающей действительности;       реализовывать необходимые коммуникативные намерения в ситуациях общения (Дома. В магазине. В кафе и т.д., объем монологического высказывания – 3-4 фразы);      3) аудирование:       развитие умений воспринимать на слух речь учителя, собеседника, диктора и адекватно реагировать на данные инструкции к выполнению действий, понимать основное содержание мини-текстов (содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 2 класса, время звучания текста – до 1 минуты, количество предъявлений – 2 раза;       4) чтение:       формирование умений понимать содержание несложных мини-текстов, стихов, рифмовок, сказок, считалок, скороговорок;      содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 2 класса, иметь воспитательную и познавательную ценность и воздействовать на эмоциональную сферу учащихся, объем текста – не более 30 слов;      5) письмо:       формирование навыков письма на уровне слова и простого предложения, написание текста с опорой на образец (открытка, меню и т.д.).       30. Социокультурный материал:       1) формирование элементарных знаний о стране изучаемого языка, популярных произведениях детского фольклора (рифмовки, стихотворения, скороговорки, поговорки, пословицы, сюжеты сказок английских детских писателей Donald Bisset, Carol Lewis, Rudyard Kipling), знание элементарных форм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.
4. Базовое содержание учебного предмета«Английский язык» в 3 классе
      31. Содержание курса для 3 класса включает следующие темы:       1) «Мой рабочий день» (5 часов):       «Дни недели», «Время»;      2) «Досуг» (4 часа):       «Выходной день», «Каникулы»;      3) «Школа» (4 часа):       «Моя школа», «Школьный этикет»;       4) «Школьные предметы» 3 часа:       «Мой любимый школьный предмет», «Школьное расписание»;      5) «Мир вокруг меня» (5 часов):       «В городе», «В деревне», «Достопримечательности»;      6) «Транспорт, виды транспорта» (5 часов);       7) «Времена года» (4 часа):       «Погода», «Мое любимое время года»;      8) «В торговом центре» (4 часа):       «Виды магазинов», «Покупки».      32. Языковой материал:       1) орфография:       работа над техникой письма, дальнейшее формирование навыков каллиграфии, графики и орфографии новых слов и слов, изученных ранее;      2) фонетический аспект речи:       развитие произносительных навыков., обучение учащихся правилам чтения гласных букв в 3 и 4 типах слога;      чтение гласных букв и буквосочетаний -ai/ ау -ei/ -ey и согласных букв и буквосочетаний -ph, -kn, -wh, -wr;      правильное интонирование предложений различных типов (утвердительных, отрицательных, вопросительных);      структура простого предложения, формирование навыков правильной постановки ударения в словах и фразах;      формирование умений различать глухие и звонкие согласные, долгие и краткие гласные звуки, специфичные для английского языка звуки;      3) лексический аспект речи: к 200 лексическим единицам, усвоенным в 1-2 классах добавляются 120, объем активной лексики – 50 лексических единиц, пассивной – 70 лексических единиц;       4) формирование навыков распознавания и употребления новой лексики в речи, использование способов словообразования для потенциального увеличения словарного запаса (суффиксы, образующие прилагательные -y; суффиксы, образующие порядковые числительные –th, словосложение: toy shop, shoe shop, etc.), синонимы, антонимы;       5) грамматический аспект речи:       имя существительное, множественное число (слова-исключения), употребление неопределенного и определенного артиклей, неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no;       глагол в форме Present Simple/ Continuous и to be в форме Past Simple, модальные глаголы can, may в утвердительной, отрицательной и вопросительной формах;       порядковые числительные, количественные числительные до 100; предлоги места at, next to, between; предлоги времени on, at, in; предлог направления to, предлог by;       конструкция there is/ there are в утвердительной, отрицательной и вопросительной формах;      типы вопросительных предложений: общие, специальные и альтернативные.       33. Речевой материал:       1) говорение (диалогическая речь):       развитие умений вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями;      речевые умения при ведении диалога этикетного характера (начать, поддержать, закончить разговор; выразить благодарность), объем диалогов – 3-4 реплики со стороны каждого собеседника;      речевые умения при ведении диалога-расспроса (запрашивать и сообщать фактическую информацию Who/ What is this? How old is/are…? Do you….? Does she/ he/ it…? How is/ are….? When? Where? Can/ May you….? Is/ are there …? Is it … or …? How do you get to school…? How many/ much do you …?), объем данных диалогов – 3-4 реплики со стороны каждого собеседника;       речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию (обратиться с просьбой; выразить отказ, готовность выполнить просьбу; пригласить к действию/ взаимодействию и согласиться /не согласиться принять в нем участие. объем данных диалогов – 3-4 реплики со стороны каждого собеседника);      речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями (выразить эмоциональную оценку обсуждаемых фактов, событий, объем диалогов – 3 реплики со стороны каждого собеседника);       2) монологическая речь:       формирование умений построить элементарные высказывания в рамках конкретных тематических ситуаций (представить информацию о себе, друзьях, погоде, о рабочем/ выходном дне, роде занятий, учебе в школе и т.д., дать описание школы, города, деревни, достопримечательностей; выразить эмоционально-оценочное отношение к окружающей действительности (видам транспорта, школьному предмету, временам года и т.д.);       реализовать необходимые коммуникативные намерения в ситуациях общения (В школе. В библиотеке. В кинотеатре. В музее. Во Дворце школьников. В спортивном клубе и т.д.), объем монологического высказывания – 4-5 фраз;      3) аудирование:       дальнейшее развитие умений воспринимать на слух речь учителя, собеседника, диктора и адекватно реагировать на данные инструкции к выполнению действий, понимать основное содержание аудио-, видео-материалов, содержание которых должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 3 класса, время звучания текста – до 1 минуты, количество предъявлений 2 раза;      4) чтение:       развитие техники чтения (работа над произношением, интонированием написанного, чтение вслух, узнавать знакомые слова в незнакомом контексте, развитие умений понимать содержание коротких рассказов, сказок, комиксов, рифмовок, стихов, считалок).      34. Социокультурный материал:       формирование элементарных знаний о стране изучаемого языка, популярных произведениях детского фольклора (рифмовки, стихотворения, скороговорки, поговорки, пословицы, сказки английских детских писателей Donald Bisset, Carol Lewis, Rudyard Kipling), знание элементарных формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
5. Базовое содержание учебного предмета«Английский язык» в 4 классе
      35. Содержание курса для 4 класса включает следующие темы:      1) «Мир моих увлечений» (5 часов):      «Мое хобби», «Хобби моего друга»;      2) «Я и мое окружение» (4 часа):      «Интересы и увлечения моих родственников», «Интересы и увлечения семьи моего друга»;      3) «Мое здоровье» (4 часа):      «Я хочу быть здоровым», «Спорт», «Игры»;      4) «Я хочу быть врачом» (3 часа):      «Кем ты хочешь быть?»;      5) «Моя страна» (5 часов):      «Мой город/ село», «Астана», «Путешествие по Казахстану»;      6) «Страна изучаемого языка» (5 часов):      «Лондон», «Города Великобритании», «Путешествие по Англии»;       7) «Вокруг света» (4 часа):      8) «Континенты и страны», «Мир животных»;      9) «Мое любимое время года» (4 часа):       «Погода в Англии», «Погода в Казахстане».       36. Языковой материал:      1) орфография:       работа над техникой письма, дальнейшее формирование навыков каллиграфии, графики и орфографии новых слов и слов, изученных ранее;       2) фонетический аспект речи:       развитие навыков произношения, дальнейшее формирование навыков правильного чтения гласных и согласных букв и буквосочетаний, чтение гласных букв в разных позициях;      правильное интонирование предложений различных типов: утвердительных, отрицательных, вопросительных;       структура простого предложения;       формирование навыков правильной постановки ударения в словах и фразах;       развитие умений различать глухие и звонкие согласные, долгие и краткие гласные звуки, правильно произносить специфичные для английского языка звуки;       3) лексический аспект речи:       к 320 лексическим единицам, усвоенным в 1-3 классах добавляются 130, объем активной лексики – 60 лексических единиц, пассивной – 70 лексических единиц;      формирование навыков распознавания и употребления новой лексики в речи;       использование способов словообразования для потенциального увеличения словарного запаса (суффиксы, образующие степени сравнения прилагательных -er, -est), синонимы, антонимы;      4) грамматический аспект речи:      возвратные местоимения;      имя прилагательное, степени сравнения односложных и многосложных прилагательных;      структура глагола в форме Past Simple;       спряжение правильных и неправильных глаголов: to go, buy, see, say, meet, do, read, write, draw, sing, wear, have, eat, drink, put, get, make;      глагол в форме Future Simple;      активизация использования порядковых и количественных числительных;      притяжательный падеж имени существительного;      предлоги места opposite, in front of, behind.       37. Речевой материал:      1) говорение (диалогическая речь):      развитие умений вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями;      речевые умения при ведении диалога этикетного характера (начать, поддержать, закончить разговор; расспросить о самочувствии; выразить благодарность, объем диалогов – 4-5 реплик со стороны каждого собеседника);      речевые умения при ведении диалога-расспроса (запрашивать и сообщать фактическую информацию Who is this? What is this? How old is/ are…? Do you….? Does he/ she/ it…? Did you? How is/ are….? How many/ much....? Why….? When…? Where…? Whose … is this? Whose … are these? Can you tell/ show me ….? How can I get to…? Will you/ he/ she/ they…?), объем данных диалогов – 4-5 реплик со стороны каждого собеседника;       речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию (обратиться с просьбой; выразить отказ, готовность выполнить просьбу; пригласить к действию/ взаимодействию и согласиться/ не согласиться принять в нем участие), объем данных диалогов – 4-5 реплик со стороны каждого собеседника;      речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями (выразить согласие/несогласие; выразить эмоциональное отношение к обсуждаемым предметам, фактам, событиям), объем диалогов – 4-5 реплик со стороны каждого собеседника;       2) монологическая речь:      формирование умений построить элементарные высказывания в рамках конкретных тематических ситуаций:       рассказать о себе, о родственниках, друзьях (род занятий, интересы и увлечения, и т.д.);      о животных, временах года;       описать представителей различных профессий;       выразить эмоциональное отношение к окружающей действительности, к профессиям, к временам года;       реализовывать необходимые коммуникативные намерения в ситуациях общения (Дома. В школе. В гостях. У врача. В спортивном клубе/ секции/ школе и т.д.), объем монологического высказывания – 5- 6 фраз;       3) аудирование:       дальнейшее развитие умений воспринимать на слух речь учителя, сверстника, диктора и адекватно реагировать на данные инструкции к выполнению действий;       понимать основное содержание учебных и аутентичных текстов: короткие сказки, небольшие рассказы, описание животных, занимательные истории, детские мульт-, видео-фильмы, построенные на знакомом языковом материале, время звучания текста – до 1 минуты, количество предъявлений – 2 раза;      4) чтение:       формирование элементарных навыков чтения текстов с разным уровнем понимания содержащейся в них информации (ознакомительное, изучающее и поисково-просмотровоe;       развитие умений понимать содержание коротких рассказов, сказок, комиксов, стихов, рифмовок;       содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 4 класса, иметь воспитательную и познавательную ценность и воздействовать на эмоциональную сферу учащихся, объем текста – не более 50 слов;      5) письмо:      формирование навыков написания личного/ электронного письма, изложения краткой информации по изученным темам, делать выписки из текста в соответствии с коммуникативными задачами, построения собственного элементарного письменного высказывания с использованием вербально-изобразительных опор (картины, фотографии, ключевые слова, фразы, выражения).      38. Социокультурный материал:      формирование элементарных знаний о стране/ странах изучаемого языка, популярных произведениях детского фольклора (рифмовки, стихотворения, скороговорки, поговорки, пословицы, сказки, песни, рассказы английских детских писателей Donald Bisset, Carol Lewis, Rudyard Kipling), знание элементарных форм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.
6. Требования к уровню подготовки учащихся
      39. Предметные результаты отражены в двух аспектах: должны знать и уметь.      41. Учащиеся 1 класса должны знать:      1) буквы английского алфавита;       2) лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах изученной тематики в объеме 100 слов;      3) реплики-клише как элементы речевого этикета англоговорящих стран, употребляемых при знакомстве, встрече, прощании;      4) способы образования количественных числительных от 0 до 12;      5) структуру простого предложения;      6) порядок слов в утвердительном, отрицательном и вопросительном предложениях;      7) местоимения: личные, указательные, притяжательные;      8) структуру глаголов to have, to be;      9) модальный глагол can;      10) форму множественного числа имен существительных.      42. Учащиеся 1 класса должны уметь:      1) правильно интонировать различные коммуникативные типы предложения (утвердительные, отрицательные, вопросительные), ставить ударение в словах и фразах;      2) адекватно произносить и различать на слух звуки и звукосочетания английского языка;      3) понимать с опорой на наглядность, паралингвистические средства учебные и аутентичные тексты, короткие сказки, описание животных, занимательные истории, детские анимационные и видеофильмы;      4) воспроизводить услышанное после двух-трех предъявлений, время звучания – до 1 минуты, темп речи замедленный;      5) использовать изученную лексику при оформлении элементарных речевых высказываний в объеме: диалогическое высказывание – 3 реплики со стороны каждого собеседника, монологическое высказывание – 3-4 фразы;      6) употреблять реплики-клише в тематических ситуациях общения.      43. Учащиеся 2 класса должны знать:      1) правила чтения гласных в открытом и закрытом типах слога, буквосочетаний гласных и согласных;      2) лексические единицы, употребляемые в ситуациях общения в рамках изученной тематики в объеме 100 слов;      3) структуру коммуникативных типов предложения;      4) предлоги in, on, under, near, above, on the left, on the right;       5) союзы and и but;      6) образование формы множественного числа имени существительного;      7) числительные от 13 до 100;      8) способы образования существительных при помощи суффиксов -er, -or;      9) утвердительную форму глагола в Present Simple;      10) модальный глагол can.       44. Учащиеся 2 класса должны уметь:      1) адекватно произносить и различать на слух глухие и звонкие согласные звуки и звукосочетания английского языка; различать, долгие и краткие гласные звуки, специфичные для английского языка звуки;      2) интонировать утвердительные, отрицательные, вопросительные предложения;      3) распознавать и употреблять новую лексику в речи;      4) читать гласные буквы в открытом и закрытом типах слога; гласные буквосочетания: -ee/ -ea/ -oo/ -ow/ -ou/ -oy/ -oi, согласные буквы и буквосочетания: -ck, -ch, -tch, -sh, -ng, -th;      5) правильно писать новые слова и слова, изученные в 1 классе;      6) использовать способы словообразования для потенциального увеличения словарного запаса: суффиксы, образующие числительные -teen, -ty;       7) использовать оборот there is/ are;      8) употреблять неопределенный артикль а/an;      9) использовать союзы and и but;      10) употреблять изученную лексику при оформлении элементарных речевых высказываний в объеме: диалогическое высказывание – 3-4 реплики со стороны каждого собеседника, монологическое высказывание – 3-4 фразы;      11) воспринимать на слух речь учителя, собеседника, диктора и адекватно реагировать на данные инструкции к выполнению действий;      12) понимать основное содержание прослушанных мини-текстов, время звучания текста – до 1 минуты;      13) понимать содержание прочитанных несложных текстов, объем текста – не более 30 слов;      14) писать личное письмо, излагать краткую информацию о себе с опорой на образец.       45. Учащиеся 3 класса должны знать:       1) правила чтения гласных букв в 3 и 4 типах слога; гласных букв и буквосочетаний: -ai/ау -ei/ -ey и согласных букв и буквосочетаний: -ph, -kn, -wh, -wr;      2) не менее 120 новых лексических единиц;      3) способы образования существительных при помощи суффиксов -er, -or;      4) синонимы, антонимы;      5) образование формы множественного числа существительных-исключений;      категорию исчисляемых/ неисчисляемых существительных;      употребление неопределенных местоимений some, any, отрицательного местоимения no;      структуру глагола в видо-временной форме Present Simple/ Continuous и глагол to be в форме Past Simple;      модальные глаголы can, may в утвердительной и отрицательной форме; порядковые числительные, количественные числительные до 100;      предлоги места at, next to, between;      предлоги времени on, at, in;       конструкцию there is/ there are;      типы вопросительных предложений (общие, специальные и альтернативные);      6) реплики-клише, нормы речевого этикета;      7) произведения детской литературы на английском языке (сказки, стихи, рифмовки, считалки, песни).      46. Учащиеся 3 класса должны уметь:      1) правильно интонировать предложения различных типов: утвердительные, отрицательные, вопросительные;      2) правильно поставить ударение в словах и фразах;      3) различать глухие и звонкие согласные, долгие и краткие гласные звуки, специфичные для английского языка звуки;      4) употреблять новую лексику в речи;      5) вести диалог этикетного характера, объем диалога – 3-4 реплики со стороны каждого собеседника; диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями; объем диалогов – 3-5 реплик со стороны каждого собеседника;      6) построить элементарные высказывания в рамках конкретных тематических ситуаций;      7) употреблять безличные предложения It is Monday, It is 5 o’clock, It is cold, It is winter и т.д.;       8) выразить эмоционально-оценочное отношение к окружающей действительности;       9) реализовывать необходимые коммуникативные намерения в ситуациях общения (в школе, дома, в магазине, в библиотеке, в кинотеатре и т.д.), объем монологического высказывания – 4-5 фраз;      10) воспринимать на слух речь учителя, собеседника, диктора и адекватно реагировать на данные инструкции к выполнению действий;      11) понимать основное содержание аудио-, видео-материалов, время звучания текста – до 1 минуты;      12) понимать содержание несложных текстов, объем текста – не более 40 слов;      13) писать личное письмо, излагать краткую информацию о себе, делать выписки из текста в соответствии с коммуникативными задачами.      47. Учащиеся 4 класса должны знать:      1) правила чтения гласных букв в разных позициях, буквосочетаний гласных и согласных;      2) новые лексические единицы в объеме 450 слов;      3) способы словообразования имени прилагательного при помощи суффиксов -er, -est, -y;      4) изученный грамматический материал (структуру простого предложения, возвратные местоимения, степени сравнения прилагательных, структуру глагола в форме Past/ Future Simple, спряжение правильных и неправильных глаголов: to go, buy, see, say, meet, do, read, write, draw, sing, wear, have, eat, drink, put, get, make; притяжательный падеж имени существительного Possessive case);      5) реплики-клише поведенческого этикета (речевого и неречевого), принятые в стране изучаемого языка в типичных ситуациях общения.      48. Учащиеся 4 класса должны уметь:      1) правильно интонировать предложения различных типов: утвердительные, отрицательные, вопросительные;      2) различать глухие и звонкие согласные, долгие и краткие гласные звуки, специфичные для английского языка звуки;      3) писать буквы, буквосочетания, слова полупечатным шрифтом;      4) образовывать прилагательные при помощи суффиксов -er, -est, -y, составные существительные: toy shop, shoe shop, etc.;      5) вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, объем данных диалогов – 4-5 реплик со стороны каждого собеседника;       6) использовать мимику и жесты в случаях, когда не хватает языковых средств для выражения тех или иных коммуникативных намерений;      7) построить элементарные высказывания в рамках конкретных тематических ситуаций;      8) представить информацию о себе, о родственниках, друзьях (рабочий день, род занятий, интересы и увлечения, учеба в школе и т.д.), о домашних и диких животных, о временах года;      9) выразить эмоционально-оценочное отношение к окружающей действительности;       10) реализовывать необходимые коммуникативные намерения в ситуациях общения (в школе, дома, в гостях, в магазине, в библиотеке, в кинотеатре и т.д.); объем монологического высказывания – 5-6 фраз;      11) воспринимать на слух речь учителя, собеседника, диктора и адекватно реагировать на данные инструкции к выполнению действий;      12) понимать основное содержание аудио-, видео-материалов; время звучания текста – до 1 минуты;      13) выразительно читать вслух с правильной интонацией и ударением;      14) ориентироваться в основных видах чтения (ознакомительное, изучающее и поисково-просмотровоe), объем текста – не более 50-60 слов;      15) писать личное письмо и электронное письмо, объем письма – до 30-40 слов; излагать краткую информацию о себе, делать выписки из текста в соответствии с коммуникативными задачами.      49. Личностные результаты. Учащиеся 1-4 классов должны проявлять:      1) любовь к своей стране, городу/ селу;      2) уважение и интерес к своей культуре и иноязычной культуре;      3) почтительное отношение к старшим, заботу о младших через правильное употребление элементов речеповеденческого этикета;       4) дружелюбное и толерантное отношение к собеседнику, к представителям других стран, говорящих на изучаемом языке;      5) уважение к традициям и обычаям народов Казахстана и стран изучаемого языка;      6) бережное отношение к имуществу (к школьной мебели, школьным принадлежностям, одежде, предметам обихода);      7) бережное отношение к окружающей среде.      50. Системно-деятельностные результаты. Учащиеся 1-4 классов должны применять:      1) лексико-грамматические структуры в заданных ситуациях общения (приветствие, знакомство, прощание, выражение благодарности, согласия/ несогласия);      2) метод проектирования (моделирования), интерпретации (объяснение, сравнение, аналогия и т.д.);      3) современные информационно-коммуникативные технологии;      4) разные компоненты учебно-методического комплекта (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение, мультимедийное приложение и т. д.).
Приложение 6       к приказу Министра образованияи науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115
Типовая учебная программа по предмету «Математика»для 1-4 классов уровня начального образования
1. Пояснительная записка
      1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.       2. Математика на уровне начального образования (1–4 классы) представляет собой интегрированный учебный предмет образовательной области «Математика». Его изучение включает арифметику натуральных чисел в пределах 1 000 000 и нуля, важнейшие величины, а также пропедевтику алгебры и геометрии для продолжения обучения на уровне основного среднего образования.       3. Цель учебного предмета – обеспечение качественного усвоения базисных основ математики, направленного на достижение необходимого уровня общего интеллектуального развития личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, формирования наглядно-образного, логического и абстрактного мышления, создание практической основы для изучения алгебры и геометрии на уровне основного среднего образования.       4. Задачи учебного предмета:      1) развитие функциональных качеств личности ребенка, таких как внимание, восприятие, память, мышление, устная и письменная, в том числе и математическая, речь, психомоторика; развитие наглядно-образного и логического мышления;       2) формирование учебно-познавательной деятельности младших школьников: умение планировать, выполнять по плану различные действия, в том числе мыслительные (анализ, синтез, аналогия, обобщение, абстрагирование и моделирование и т.д.), осуществлять самоконтроль и самооценку;       3) формирование математических знаний, умений, алгоритмической и графической культуры, прочных вычислительных, измерительных и графических навыков, необходимых учащимся для продолжения обучения на последующих уровнях образования; осуществление целенаправленной пропедевтической подготовки к изучению алгебры и геометрии;       4) формирование учебных мотивов, положительного отношения и интереса к изучению математики, познавательных интересов, навыков самостоятельной работы;       5) выявление и развитие математических и творческих способностей на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер, через проектную деятельность и решение жизненных (компетентностных) задач;      6) воспитание волевых качеств детей, таких как ответственность, самостоятельность, точность, целеустремленность;       7) воспитание культуры общения, уважения к старшему поколению и заботы о младших; патриотических чувств; уважения к истории, культуре и традициям и другим ценностям казахского народа и других этносов, проживающих на территории Казахстана; приобщение к ценностям, накопленным математической наукой в ходе ее развития.       5. Объем учебной нагрузки по учебному предмету «Математика» в соответствии с типовым учебным планом, представленным в ГОСО-12, составляет: в 1 классе – 4 часа в неделю, 132 часа в учебном году; во 2 классе – 4 часа в неделю, 136 часов в учебном году; в 3 классе – 5 часов в неделю, 170 часов в учебном году; в 4 классе – 5 часов в неделю, 170 часов в учебном году.      6. В процессе обучения математике осуществляются межпредметные связи со следующими предметами:      1) с русским языком - использование правил языка для конструирования высказываний, предложений, выводов и обобщений с математическим содержанием, учет уровня сформированности навыка и качества чтения при работе с учебником, дидактическими материалами и т.п.;      2) с познанием мира - использование знаний о явлениях окружающей жизни при выполнении заданий с математическим содержанием;      3) с трудовым обучением - учет уровня развития мелкой мускулатуры пальцев руки при выполнении письменных работ по математике;      4) с изобразительным искусством - использование умений  ориентировки на листе бумаги, использование умений восприятия расположения предметов в пространстве и на листе бумаги (на плоскости);      5) с физической культурой - использование умений  ориентировки в пространстве (понимание смысла слов направо, налево и т.п.).
2. Базовое содержание учебного предмета для 1 класса
      7. Подготовительный период (12 ч.):       1) последовательность слов - числительных от одного до десяти. Обратная последовательность (от десяти до одного);      2) сравнение предметов: по длине. Длиннее (больше по длине). Короче (меньше по длине); по массе. Тяжелее (больше по массе). Легче (меньше по массе); по вместимости. Вмещает больше (меньше); по цене. Дороже (больше по цене). Дешевле (меньше по цене); по площади. Больше (меньше) по площади;      3) счет предметов. Количественный счет. Порядковый счет. Больше, меньше, столько же предметов. Прямой и обратный счет;      4) расположение предметов в пространстве (справа, слева, выше, ниже, над, под, между, перед, за). Направления движения (навстречу друг другу, в одном направлении, в противоположных направлениях);       5) сравнение движения предметов по скорости. Быстрее (больше по скорости). Медленнее (меньше по скорости);      6) форма предметов. Геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), луч, треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, куб, шар. Сравнение предметов по форме, цвету и размеру;      7) сравнение по времени (раньше, позже). Старше (больше по возрасту). Младше (меньше по возрасту);      8) задача. Подготовка к решению задач на основе полной предметной наглядности на нахождение суммы (остатка), на увеличение (уменьшение) на несколько единиц, в которых ответ на вопрос задачи находится с помощью счета.      8. Числа от 0 до 10. Отрезок. Нахождение длины отрезка с точностью до 1 см (24 ч.):       1) распознавание чисел от 1 до 9. Числовой ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сравнение чисел по счету;       2) получение числа с прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете;      3) сложение. Знак «+». Чтение записи вида 2 + 1: «два плюс один», «к двум прибавить 1», «два увеличить на один», «сумма двух и одного»;      4) вычитание. Знак «–». Чтение записи вида 2 – 1: «два минус один», «от двух отнять 1», «два уменьшить на один», «разность двух и одного»;      5) приемы сложения и вычитания: присчитывание и отсчитывание по 1, по 2 вида: ± 1, 2, использование числового ряда;      6) соотнесение результата счета и числа (в том числе и при нахождении ответа на вопрос задачи с помощью счета). Состав числа;      7) измерение длины предмета с помощью различных мерок. Соотнесение результата измерения длины предмета и числа;      8) число 0. Его получение и обозначение. Запись чисел от 0 до 10;       9) распознавание времени по часам с точностью до 1 ч.;       10) знаки « < », « > », « = ». Равенства. Неравенства. Верные и неверные равенства и неравенства;      11) отрезок. Измерение длины отрезка. Единица длины – сантиметр (1 см). Линейка с делениями;      12) построение отрезка. Треугольник, четырехугольник, пятиугольник.      9. Сложение и вычитание в пределах 10. Структура задачи. Равенство. Неравенство (48 ч.):      1) сложение. Сумма. Слагаемые. Значение суммы;      2) числовое выражение;       3) вычитание. Разность. Уменьшаемое. Вычитаемое. Значение разности;      4) связь между компонентами сложения и вычитания;      5) взаимообратные действия;      6) приемы сложения и вычитания: прибавление и вычитание числа по частям: присчитывание и отсчитывание по 1, по 2 вида: ± 1, 2;       7) использование числового ряда, знаний состава числа;      8) переместительное свойство сложения;      9) таблица сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания;      10) сложение и вычитание с 0;      11) состав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Монеты в 1 тг, 2 тг, 5 тг, 10 тг (набор и размен);      12) единица длины – дециметр (1 дм). 1 дм = 10 см;      13) буквенное выражение. Значения выражения с одной буквой;       14) уравнение. Решение уравнений на основе правил нахождения неизвестных компонентов сложения и вычитания, способом подбора. Корень уравнения;      15) структура задачи: условие и вопрос. Решение и ответ задачи. Задачи на нахождение суммы и остатка, на увеличение (уменьшение) на несколько единиц.      10. Полные десятки. Сто (12 ч.):      1) новая счетная единица – десяток, его образование;      2) счет десятками. Название, последовательность, чтение и запись десятков;      3) сравнение десятков;      4) сложение и вычитание десятков и соответствующих величин (длин);       5) монеты 20 тг, 50 тг, 100 тг (набор и размен);      6) задачи на нахождение уменьшаемого и вычитаемого.      11. Числа от 10 до 20. Взаимообратные задачи (24 ч.):      1) чтение и запись чисел второго десятка;       2) однозначные и двузначные числа;      3) разряды единиц и десятков двузначного числа;      4) запись двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых;      5) задачи на разностное сравнение;      6) обратная задача. Взаимообратные задачи.       12. Повторение (12 ч.):      1) таблицы сложения и соответствующие случаи вычитания;       2) сложение и вычитание в пределах 10 и десятков;       3) выражения, равенства (в том числе уравнения) и неравенства;       4) решение задач;       5) построение отрезков, сравнение и измерение их длин.
3. Базовое содержание учебного предмета для 2 класса
      13. Повторение (8 ч.):      1) счет единицами и десятками;       2) выражения. Равенства. Неравенства;       3) образование и сравнение двузначных чисел;       4) десятичный состав и разложение двузначных чисел;       5) образование, чтение, запись чисел от 11 до 20;       6) уравнения. Решение задач.       14. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. Числовое выражение. Ломаная линия и ее длина (42 ч.):      1) сравнение чисел от 11 до 20. Сложение и вычитание двузначных чисел на основе их десятичного состава;       2) табличное сложение и вычитание;       3) сложение однозначных чисел, основанное на знаниях о представлении числа как суммы двух однозначных чисел;       4) таблица сложения однозначных чисел с переходом через десяток в случаях вида
+2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9;
      5) сложение и вычитание - взаимообратные действия;       6) вычитание вида
11- , 12- , 13- , 14- , 15- , 16- 17- , 18-
      7) сложение и вычитание в пределах 20;       8) числовое выражение и его значение. Сравнение числовых выражений по их значениям;       9) скобки. Порядок выполнения действий сложения и вычитания в числовых выражениях, содержащих скобки и без них;      10) сочетательное свойство сложения;       11) вычитание числа из суммы и суммы из числа;       12) соотношение между сантиметром и дециметром;      13) изображение отрезка заданной длины с точностью до 1 см. Ломаная линия;       14) длина ломаной линии;       15) многоугольник;       16 задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. Задачи на разностное сравнение;       17) задачи в два действия – составная задача на нахождение суммы двух слагаемых;       18) обратные задачи. Взаимообратные задачи. Задачи в косвенной форме.       15. Числа от 20 до 100.       16. Единицы массы, длины, вместимости, времени. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Периметр многоугольника (40 ч.):      1) чтение, запись и сравнение чисел в пределах 100;       2) устные и письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел;      3) сложение и вычитание на основе десятичного состава чисел. Сложение и вычитание вида 14 + 3, 17 – 3. Сложение и вычитание вида 20 + 18, 38 – 20. Сложение и вычитание вида 36 + 21, 57 – 21. Сложение и вычитание вида 37 + 3, 40 – 3. Сложение и вычитание вида 36 + 24, 60 – 36. Сложение и вычитание вида 27 + 8, 35 – 8;      4) масса. Единица массы – килограмм (1 кг);      5) длина. Единица длины – метр (1 м). Вместимость. Единица вместимости – литр (1 л);      6) промежутки времени. Единицы времени – минута (1 мин), секунда (1 с), сутки (1 сут), неделя, месяц, год, век. Соотношения между единицами длины и промежутками времени;      7) величины. Цена, количество, стоимость;       8) прямой угол. Острый и тупой углы. Прямоугольник. Противоположные стороны прямоугольника и их свойство;      9) квадрат. Изображение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге;       10) периметр многоугольника;       11) буквенное выражение вида 50 + с – 16. Значения выражения с одной буквой. Уравнение вида: а + 8 = 6 + 20;      12) составная задача на нахождение остатка. Составные задачи на нахождение уменьшаемого (вычитаемого);       13) письменное сложение и вычитание с переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание в случаях вида 26 + 42, 68 – 42. Письменное сложение и вычитание в случаях вида 43 + 28, 71 – 43. Письменное сложение и вычитание в случаях вида 26 + 34, 60 – 26;      14) проверка действий сложения и вычитания. Сопоставление устных и письменных способов вычислений;      15) составление и решение простейших уравнений на основе свойства верных равенств;      16) решение задач с помощью уравнений;      17) составные задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого.       17. Числа в пределах 1000 (14 ч.):      1) сотня. Счет сотнями;      2) трехзначное число и его десятичный состав;      3) чтение и запись чисел в пределах 1000;      4) сравнение трехзначных чисел;       5) устные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел вида 600 + 300, 900 – 300 (6с. + 3с., 9с. – 6с.);      6) устные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел вида 440 + 50, 750 – 90 (44д. + 5д., 75д. – 9д.);      7) устные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел вида 120 + 780, 900 – 120 (12д. + 78д., 90д. – 12д.);      8) устные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел на основе десятичного состава чисел;       9) составные задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц;      10) составные задачи на разностное сравнение;       11) единица длины – километр (1 км). Единицы массы – грамм (1 г), центнер (1 ц), тонна (1 т).       18. Умножение и деление. Периметр прямоугольника, квадрата (24 ч.):      1) умножение. Множители. Произведение. Значение произведения;      2) переместительное свойство умножения. Связь между компонентами умножения;      3) деление. Делимое. Делитель. Частное. Значение частного;      4) связь умножения и деления. Умножение и деление – взаимообратные действия;       5) осознание действий умножения и деления однозначных чисел на основе табличных случаев умножения и деления на 2, 3, 4;      6) периметр прямоугольника и квадрата;      7) задачи в одно-два действия на сложение, вычитание, умножение и деление (на равные части и по содержанию);      8) записи их решения разными способами: по действиям; составлением выражения и нахождением его значения.       19. Повторение (8 ч.):      1) нумерация в пределах 100, 1000;       2) арифметические действия с двузначными и трехзначными числами;       3) величины и их сравнение. Выражения, равенства (в том числе уравнения), неравенства;       4) геометрические фигуры. Периметр многоугольника;       5) задача и способы ее решения.
4. Базовое содержание учебного предмета для 3 класса
      20. Повторение (14 ч.):      1) табличное сложение и вычитание в пределах 20;      2) устное и письменное сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 100;      3) образование, чтение, запись чисел в пределах 1000. Устные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел;      4) табличные случаи умножения и деления на 2, 3, 4;       5) величины (длина, масса, время, вместимость). Соотношение между единицами величин;       6) уравнение. Выражение. Числовое и буквенное выражение;      7) равенство. Неравенство;      8) составные задачи и способы их решения;      9) геометрические фигуры. Периметр.      21. Умножение однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Площадь геометрической фигуры. Буквенное выражение. Уравнение (46 ч.):      1) таблица умножения;      2) соответствующие случаи деления. Проверка действий умножения и деления;      3) правила нахождения неизвестных компонентов умножения и деления;      4) умножение чисел на 0 и на 1;      5) деление нуля на натуральное число. Деление чисел на 1. Невозможность деления числа на 0;      6) деление на равные части. Доля числа и величины. Нахождение доли (части) числа и числа по его доли (части).      7) решение уравнений, содержащих действия умножения или деления;      8) числовые выражения. Буквенные выражения. Значения выражений с двумя буквами;      9) порядок выполнения арифметических действий в числовых выражениях без скобок и со скобками, состоящими из 2 – 3 действий;      10) задачи на нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, делителя, на увеличение и уменьшение в несколько раз, на кратное сравнение;      11) способы нахождения периметра прямоугольника (квадрата). Сравнение геометрических фигур по площади: «наглаз» и наложением;      12) измерение площади. Палетка. Единицы площади: 1 м2, 1 дм2, 1 см2;      13) площадь прямоугольника (квадрата);      14) обозначение геометрических фигур латинскими буквами.       22. Письменное сложение и вычитание в пределах 1000. Зависимости между величинами (21 ч.):      1) письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел в случаях вида 246 + 342, 588 – 246; в случаях вида 362 + 456, 818 – 362; в случаях вида 236 + 687, 923 – 236; в случаях вида 286 + 617, 903 – 286;      2) проверка действий сложения и вычитания;      3) величины: масса одного предмета, количество предметов, общая масса; расход на один предмет, число (количество) предметов, общий расход;      4) решение задач на зависимости между величинами: ценой, количеством, стоимостью; массой одного предмета, числом (количеством) предметов, общей массой; расходом на один предмет, числом (количеством) предметов, общим расходом.      23. Устные приемы умножения и деления в пределах 100. Единицы величин: длины, массы, площади, объема (вместимости) (52 ч.):      1) переместительное, сочетательное и распределительное свойство умножения. Применение свойств умножения;      2) деление суммы и произведения на число;       3) умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями;      4) умножение и деление двузначного числа на однозначное с помощью разложения на разрядные слагаемые, на удобные слагаемые;      5) деление двузначного числа на двузначное число способом подбора;      6) устное деление десятков на десятки, сотен на сотни;      7) устное умножение двузначного числа на однозначное число, трехзначного числа на однозначное;      8) квадрат и куб числа;      9) свойства верных равенств. Решение уравнений на основе свойств верных равенств;      10) объем. Сравнение объемов фигур. Единица объема – кубический сантиметр (1 см3);      11) вместимость. Сравнение вместимостей с помощью выбранной мерки;      12) единица длины – миллиметр (1 мм). Соотношения между единицами длины: 1 м = 10 дм, 1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм, 1 м = 100 см;      13) единица массы – центнер (1 ц). Соотношения между единицами массы: 1 ц = 100 кг.;      14) единица площади – ар (1 а). Соотношения между единицами площади: 1 м2 = 100 дм2, 1 дм2 = 100 см2, 1см2 = 100 мм2, 1а = 100м2;      15) решение задач на кратное сравнение, на зависимость между величинами: расход на один предмет, число (количество) предметов, общий расход;      16) задачи в 2 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение, деление.      24. Письменные приемы умножения и деления в пределах 1000. Умножение и деление двузначных, трехзначных чисел на однозначное число. Решение задач с помощью уравнений (30 ч.):      1) письменное умножение двузначного числа, трехзначного чисел на однозначное без перехода через разряд, письменное умножение двузначного и трехзначного чисел на однозначное с переходом через разряд;       2) письменное умножение трехзначного числа, оканчивающегося нулем, на однозначное число;       3) письменное деление двузначного, трехзначного чисел на однозначное, у которых единицы каждого разряда делятся на это число, в случаях вида 84: 2, 426: 2;       4) письменное деление на однозначное двузначного, трехзначного чисел, у которых единицы высшего разряда не делятся на это число, в случаях вида 42: 3; 126: 2; письменное деление на однозначное трехзначного числа, в результате которого в значении частного получается нуль;       5) скорость движения. Единицы скорости: 1 км / ч, 1 м / мин, 1 см / с и т.п.;       6) задачи в три действия. Решение уравнений вида х + 4х2 = 24. Решение задач с помощью составления уравнения.      25. Повторение (7 ч.):      1) умножение и деление в пределах 100;       2) арифметические действия в пределах 1000;      3) величины и их сравнение;       4) выражения, равенства (в том числе уравнения), неравенства;       5) геометрические фигуры;       6) периметр, площадь прямоугольника (квадрата), объем куба;       7) задача и способы ее решения.
5. Базовое содержание учебного предмета для 4 класса
      26. Повторение (10 ч.):      1) числа в переделах тысячи (чтение, запись, сравнение);       2) арифметические действия с числами в пределах 1000;       3) величины;       4) площадь прямоугольника (квадрата);       5) объем куба;       6) выражения;       7) уравнения;       8) решение задач;       9) геометрические фигуры. Сложение и вычитание отрезков.       27. Числа от 1000 до 1 000 000. Зависимости между величинами. Окружность и круг (50 ч.):      1) таблица разрядов и классов. Чтение, запись и сравнение чисел в пределах миллиона. Запись чисел в виде суммы разрядных слагаемых;       2) зависимости между величинами: скорость, расстояние (длина пройденного пути), время; производительность, время, затраченное на работу, выполненная работа; урожайностью, площадью и массой урожая;       3) задачи на движение. Задачи на совместную работу. Задачи в 3 – 4 действия;      4) окружность и круг. Центр, радиус и диаметр окружности и круга.      28. Арифметические действия над числами в пределах миллиона. Куб и прямоугольный параллелепипед (70 ч.):      1) деление на числа, оканчивающиеся нулями, когда в значении частного многозначное число;       2) деление с остатком на 10, 100, 1000. Деление числа на произведение;       3) деление с остатком на числа, оканчивающиеся нулями, когда в значении частного одна цифра. Деление на числа, оканчивающиеся нулями, когда в значении частного есть нули. Деление с остатком на числа, оканчивающиеся нулями;       4) умножение числа на сумму и суммы на число. Устное умножение на двузначное число, используя правило умножения числа на сумму;      5) письменное умножение деление на двузначное число. Письменное деление на двузначное число без остатка, когда в значении частного одна цифра. Письменное деление на двузначное число с остатком, когда в значении частного одна цифра;      6) письменное деление на двузначное число, когда в значении частного многозначное число;      7) письменное деление на двузначное число, когда в значении частного нули;       8) устное умножение на трехзначное число, используя правило умножения числа на сумму;      9) письменное умножение на трехзначные числа;      10) письменное деление на трехзначное число без остатка, когда в значении частного одна цифра;      11) письменное деление на трехзначное число с остатком, когда в значении частного одна цифра;      12) письменное деление на трехзначное число, когда в значении частного двух-трех-многозначное число;      13) письменное деление на трехзначное число с остатком, когда в значении частного нули;      14) движение навстречу друг другу. Скорость сближения;      15) движение в противоположных направлениях. Скорость удаления;      16) движение в одном направлении;      17) задачи на нахождение неизвестного по двум разностям;      18) запись свойств сложения и умножения с помощью буквенных равенств (формул). Нахождение значение выражения с двумя буквами;       19) геометрическое построение: деление отрезка пополам с помощью циркуля и линейки;      20) единица площади – гектар (1 га). Соотношение между единицами площади: 1 га = 10 000 м2;      21) прямоугольный параллелепипед и его измерения (длина, ширина, высота). Вершины, ребра, грани прямоугольного параллелепипеда;      22) объем. Единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда (куба);      23) единицы объема – кубический миллиметр (1 мм3), кубический сантиметр (1 см3), кубический дециметр (1 дм3), кубический метр (1 м3).       29. Систематизация и обобщение знаний (40 ч.):      1) натуральные числа и нуль. Натуральные числа. Использование натуральных чисел;      2) арифметические действия над натуральными числами и нулем;      3) свойства арифметических действий над натуральными числами и нулем. Название компонентов арифметических действий;      4) правила нахождения неизвестных компонентов арифметических действий;      5) связь сложения и вычитания, умножения и деления;      6) вычисления с помощью микрокалькулятора. Микрокалькулятор. Введение и удаление чисел на калькуляторе;      7) выполнение арифметических действий с помощью калькулятора;      8) нахождение значения выражений со скобками и без скобок, содержащих 4-5 арифметических действий;      9) выражения и уравнения. Числовые и буквенные выражения. Значение выражения. Правила нахождения значения числового выражения;      10) использование свойств арифметических действий при нахождении значения выражения;      11) уравнение. Решение (корень) уравнения;      12) решение уравнения на основе правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий; способом подбора, используя свойства верных числовых равенств;       13) величины. Величины: длина, площадь, объем (вместимость, емкость), масса, время, цена, стоимость, скорость, производительность, урожайность;      14) единицы величин. Сравнение величин;      15) арифметические действия над величинами: сложение, вычитание, деление величин, умножение величины на число. Зависимости между величинами;      16) периметр многоугольника и площадь прямоугольника (квадрата);      17) объем прямоугольного параллелепипеда (куба);       18) задачи. Структура задачи: условие, вопрос. Решение задачи. Ответ задачи. Решение задач в 1–4 действия арифметическим способом (запись решения задачи по действиям; выражением и нахождением его значения) и с помощью уравнения;       19) геометрические фигуры. Точка, линия (прямая, кривая, ломаная), отрезок, угол (прямой, острый, тупой, развернутый), многоугольник (треугольник, четырехугольник и т.д.), прямоугольник (квадрат);      20) прямоугольный параллелепипед (куб). Окружность, круг. Центр, радиус, диаметр окружности и круга.
6. Требования к уровню подготовки учащихся для 1 класса
      30. По завершении 1 класса учащиеся должны знать:       1) наизусть таблицы сложения в пределах десяти в случаях + 2, 3, 4 и соответствующие случаи вычитания;       2) названия компонентов действий: сложения и вычитания и правила нахождения неизвестных компонентов при сложении и вычитании;       3) переместительное свойство сложения;       4) таблицу сложения в пределах 10.       5) структуру текстовой задачи;       6) обозначения единиц величин: 1 ч, 1 см, 1 дм, 1 тг;       7) соотношение между дециметром и сантиметром.       31. Учащиеся должны уметь:      1) работать с учебником, понимать смысл рисунков и схем, упражнений и требований, представленных в нем;       2) соблюдать во время урока определенную позу, правильно держать ручку и карандаш;       3) управлять своим поведением;       4) проверять правильность выполнения заданий, решения задач;       5) правильно использовать математические знаки «+», «-»; « < », « > », « = »;      6) читать и записывать числа в пределах 20;       7) читать, записывать и сравнивать числа в пределах 10;       8) правильно использовать термины «больше», «меньше», «столько же», «прибавить», «увеличить», «уменьшить», «плюс», «минус»;       9) выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10;       10) читать и записывать выражения, сумму и разность;       11) измерять длину отрезка с точностью до 1 см с помощью линейки;       12) строить отрезок с точностью до 1 см;       13) решать задачи на нахождение суммы (остатка), на увеличение (уменьшение) на несколько единиц; на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное сравнение;       14) различать равенства, неравенства, выражения (числовые и буквенные) и уравнения; однозначные и двузначные числа;       15) находить значения выражения с одной буквой;       16) решать (находить корень) уравнения на основе правил нахождения неизвестных компонентов действий, сложения и вычитания.
7. Требования к уровню подготовки учащихся для 2 класса
      32. По завершении 2 класса учащиеся должны знать:      1) таблицы сложения наизусть;       2) переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное свойство умножения; правила вычитания числа из суммы и суммы из числа;       3) правила порядка выполнения действий сложения и вычитания в числовых выражениях, содержащих скобки и без них;       4) названия компонентов умножения и деления и связи между ними;       5) обозначения единиц величин: 1 л, 1 кг, 1 м, 1 мин, 1 с, 1 сут; соотношение между единицами длины и времени;       6) свойства прямоугольника и квадрата.       33. Учащиеся должны уметь:      1) читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000;       2) использовать устные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел;       3) читать, записывать и сравнивать числовые выражения и находить их значения;      4) складывать и вычитать двузначные числа;       5) использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное свойство умножения при нахождении значений выражений;      6) использовать правила порядка выполнения действий сложения и вычитания в числовых выражениях, содержащих скобки и без них при нахождении значения выражений;      7) решать задачи в одно-два действия на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное сравнение чисел; нахождение третьего слагаемого, деление на равные части и по содержанию;       8) записывать решения задач разными способами по действиям составлением выражения и нахождения его значения;       9) строить прямоугольник и квадрат на клетчатой бумаге, изображать углы прямые, острые, тупые;       10) изображать отрезок заданной длины с точностью до 1 см.       11) находить длину ломаной линии;       12) находить периметр треугольника, квадрата и прямоугольника.
8. Требования к уровню подготовки учащихся для 3 класса
      34. По завершении 3 класса учащиеся должны знать:      1) таблицы умножения наизусть;       2) правила порядка выполнения арифметических действий в выражениях;       3) переместительное, сочетательное и распределительное свойства умножения;      4) правила деления суммы и произведения на число;       5) правила кратного и разностного сравнения чисел;       6) приемы устного умножения и деления на однозначное число;       7) правила вычисления площади и периметра прямоугольника (квадрата), объема куба;       8) обозначения единиц величин 1 мм, 1 км, 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2, 1 см3, 1 дм3, 1 г, 1 ц, 1 а, 1 км/ч, 1 м/мин, 1 см / с и т.п., соотношения между единицами длины, массы, времени, площади;       9) зависимости между величинами цена, количество, стоимость, масса одного предмета, число (количество) предметов, общая масса; расход на один предмет, число (количество) предметов, общий расход.       35. Учащиеся должны уметь:      1) пользоваться правилами порядка выполнения арифметических действий в выражениях со скобками и без скобок, состоящих из 2-3 действий, при нахождении значений выражений;      2) выполнять письменное сложение и вычитание трехзначных чисел, письменное умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число;      3) находить долю (часть) числа и число по его доли (части);      4) решать задачи в одно-три действия, в том числе задачи на зависимости между величинами: цена, количество, стоимость, масса одного предмета, число (количество) предметов, общая масса; расход на один предмет, число (количество) предметов, общий расход;      5) использовать правила кратного и разностного сравнения чисел (находить во сколько раз одно число больше (меньше) другого); на сколько одно число больше (меньше) другого);      6) решать уравнения на основе правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий;      7) вычислять площадь и периметр прямоугольника (квадрата);      8) вычислять объем куба и объем фигуры, состоящей из некоторого числа кубов;      9) находить значения выражения с двумя буквами;       10) обозначать геометрические фигуры латинскими буквами и правильно произносить эти буквы.
9. Требования к уровню подготовки учащихся для 4 класса
      36. По завершении 4 класса учащиеся должны знать:      1) структуру текстовой задачи;       2) правила порядка выполнения арифметических действий в выражениях;       3) названия компонентов арифметических действий;       4) переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания;       5) правила кратного и разностного сравнения чисел;       6) правила нахождения неизвестных компонентов арифметических действий;       7) обозначения единиц величин: 1 ч, 1 см, 1 дм, 1 тг, 1 л, 1 кг, 1 м, 1 мин, 1 с, 1 сут, 1 мм, 1 км, 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2, 1 мм3,1 см3, 1 дм3, 1 м3, 1 г, 1 ц, 1 а, 1 км/ч, 1 м /мин, 1 см / с и т.п.;       8) соотношения между единицами длины, массы, времени, объема;       9) правила нахождения периметра и площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба);       10) зависимости между величинами: скорость, расстояние (пройденный путь), время; производительность, время, затраченное на работу, выполненная работа; урожайностью, площадью и массой урожая.       37. Учащиеся должны уметь:      1) работать с учебником, понимать смысл рисунков и схем, заданий и требований, представленных в нем;       2) проверять правильность выполнения упражнений, решения задач и уравнений;       3) правильно использовать математические знаки;       4) анализировать, сравнивать, использовать аналогию и обобщать;       5) читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона;       6) выполнять арифметические действия с натуральными числами и нулем; вычислять квадрат и куб числа;       7) вычислять с помощью калькулятора;      8) решать текстовые задачи, в том числе на движение, на совместную работу, на зависимости между величинами, арифметическим способом (по действиям или с помощью составления выражения и нахождения его значения) и с помощью уравнения;      9) различать равенства и неравенства; выражения и уравнения;       10) использовать переместительное, сочетательное и распределительное свойства при нахождении значения выражений;       11) использовать правила кратного и разностного сравнения чисел (находить во сколько раз одно число больше (меньше) другого; на сколько одно число больше (меньше) другого);       12) пользоваться правилами порядка выполнения арифметических действий в выражениях при нахождении значения выражений;       13) решать уравнения на основе правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий; способом подбора, используя свойства верных числовых равенств;       14) строить отрезок, измерять и сравнивать длины отрезков и ломаных линий;      15) строить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге;      16) делить отрезок пополам с помощью циркуля и линейки;       17) отличать окружность от круга; распознавать углы: прямые, острые, тупые, развернутые;       18) обозначать геометрические фигуры латинскими буквами и правильно произносить эти буквы.       38. Личностные результаты. Учащиеся должны проявлять:      1) чувство гордости за свою Родину, уважение к истории, культуре и традициям и другим ценностям казахского народа и других этносов, проживающих на территории Казахстана;       2) осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру;       3) активную позицию в охране окружающей среды;       4) волевые качества, такие как ответственность, аккуратность, усидчивость, дисциплинированность;       5) установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат;       6) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;       7) заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий;      8) уважение к старшему поколению и заботу о младших.       39. Системно-деятельностные результаты. Учащиеся должны овладеть:      1) стилем мышления, характерным для математики: его абстрактность, обоснованность, строгость;       2) умением проводить аргументированные рассуждения, делать логически обоснованные выводы;       3) умением работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики;       4) техникой практических вычислений, рационально сочетая устные и письменные вычисления;       5) умением применять алгоритмические предписания, правила и образцы на математическом материале;       6) умением применять приобретенные математические знания, умения, и вычислительные, измерительные и графические навыки в различных жизненных ситуациях, существующих в окружающем мире, и в смежных предметах;       7) умением планировать, выполнять по плану различные действия;       8) осуществлять самоконтроль и самооценку;      9) рефлексию своей деятельности;       10) умениями коммуникативного общения в различных формах организации учебной деятельности.
Приложение 7       к приказу Министра образованияи науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115
Типовая учебная программа по предмету«Познание мира» для 1-4 классов уровня начального образования
1. Пояснительная записка
      1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начальное, основное среднее, общее среднее образование), утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.      2. «Познание мира» для начальной школы является одним из основных предметов образовательной области «Естествознание».       3. Цель учебного предмета «Познание мира» – формирование у учащихся системы знаний об окружающем мире, представлений о взаимосвязях природы и человека.       4. Основные задачи:       1) сформировать любовь к родному краю;       2) дать элементарные понятия об окружающем мире на основе единства и взаимосвязи составляющих ее элементов;       3) прививать навыки соблюдения безопасного поведения в повседневной жизни при выполнении лабораторных работ и во время экскурсии на природе;      4) дать понятие о системе взаимоотношений «человек - природа»;       5) развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности;       6) защищать и охранять окружающую среду;       7) научить показывать на карте свою Родину, реки и озера родного края, горы и полезные ископаемые;       8) развивать умения различать объекты живой и неживой природы;       9) развивать познавательный интерес и умение находить дополнительную информацию о растениях и животных, природных богатствах родного края, используя при этом полученные знания;       10) развивать наблюдательность, формировать умение анализировать, пополнить жизненный опыт;       11) расширить знания учащихся об окружающем мире, учить понимать взаимосвязь живой природы и человека, закономерности явлений окружающей среды;       12) совершентсвовать знания, умения, навыки освоения научных знаний начальной школы по предметам естественного цикла.      5. Количество часов составляет: в 1 классе – 1 час в неделю, всего за год – 33 часа, в 2-4 классах – 1 час в неделю, всего за год – 34 часа.      6. В процессе изучения содержания учебного материала учитываются межпредметные связи с:      1) русским языком. Использование новых слов при связной речи, классификация, сравнение, пополнение словарного запаса;      2) литературным чтением. Чтение рассказов о природе, ее богатствах, заучивание пословиц, поговорок, стихов о природе;       3) математикой. Использование измерительных приборов во время практических работ, расширение понятия о масштабе;      4) музыкой. Подбор и слушание музыки, песни, куйи о природе, человеке;      5) изобразительным искусством. Использование произведений художников о природе, природных явлениях и временах года;      6) трудовым обучением. При изготовлении изделий использовать знания о природных материалах;      7) физической культурой. Обогатить знания о здоровом образе жизни; режиме дня; о вредных привычках, закаливании организма человека.
2. Базовое содержание учебного предмета для 1 класса
      7. Окружающий мир (6 ч.):      1) окружающий мир. Предметы. Явления природы;      2) смена дня и ночи, ее значимость в жизни растений, животных и человека. Наблюдение за окружающим миром.      8. Человек (4 ч.):      1) труд человека;      2) органы чувств человека. Глаза. Кожа. Уши. Нос. Язык. Уход за органами чувств.       9. Природа (23 ч.):      1) погода. Определение сторон горизонта;      2) времена года. Осень. Труд людей осенью. Зима. Труд зимой. Весна. Труд весной. Лето. Труд летом;       3) влияние сезонных изменений в природе на жизнь растений. Группы растений, органы растений и их функции. Плоды растений. Семена. Овощи и пути их выращивания. Размножение растений. Роль растений в жизни животных. Значение растений в жизни человека. Охрана растений;      4) животные. Птицы. Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся, насекомые, млекопитающиеся. Их виды, жизнедеятельность, среда обитания. Об их пользе и вреде в жизни растений;       5) жизнедеятельность, питание и линька животных, подготовка к весеннему и зимнему периоду. Подготовка птиц к зиме. Жизнедеятельность животных весной. Приплод животных. Прилет птиц. Домашние птицы и их жизнедеятельность;       6) экскурсии. «Мир растений и животных», «В помощь птицам», «Жизнь растений» (сад, музей, зоопарк, краеведческий музей).
3. Базовое содержание учебного предмета для 2 класса
      10. Взаимоотношения человека с окружающим миром (6 ч.):      1) необходимые условия для жизнедеятельности человека. Взаимосвязь человека с окружающим миром;      2) труд и его значение в жизни человека. Природоохранная деятельность человека.      11. Природа (8 ч.):       1) горизонт. Компас. Рисунок и схема. План местности;      2) воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха в жизни человека, растений и животных;      3) вода. Значение воды. Значение воды в жизни человека, растений и животных;      4) почва. Понятие о составе и о пользе почвы. Значение почвы;      5) лабораторная работа. Определить свойства воздуха (цвет, объем, вкус, запах, теплопроникаемость). Определить свойства воды (цвет, вкус, разбавитель, состояние). Определить состав почвы (песок, глина, перегной);      6) экскурсия. Используя компас, определить место объектов и предметов. Определить направление движения «школа-дом», «дом-магазин» и другие, нанести схему на бумагу.       12. Жизнедеятельность растений (10 ч.):      1) растение – живой организм. Значение органов растения. Корень. Стебель. Листья и их значение. Среда обитания и размножения растений. Культурные растения. Необходимые условия для размножения культурных растений. Значение домашних растений в жизни человека;      2) практическая работа. Наблюдение за размножением растений.      13. Жизнедеятельность животных (10 ч.):      1) разнообразие животных. Условия для жизнедеятельности животных. Среда обитания животных. Домашние и дикие животные. Птицы. Домашние и дикие птицы. Размножение и питание животных;      2) роль животных и растений в жизни человека. Правила охраны и защита природы;      3) экскурсия. Экскурсии в зоопарк, музей. Тема: «Разнообразие животных и растений».
4. Базовое содержание учебного предмета для 3 класса
      14. Организм человека и уход за ним (8 ч.):      1) человек – часть природы. Органы человека и их функции. Кожа – защита внутренних органов тела, ее функции. Скелет. Мышцы. Опорно-двигательные органы. Органы кровообращения. Сердце и его основная функция. Органы дыхания. Органы пищеварения, их функции. Нервная система и ее функции. Органы чувств. Глаза, уши, нос, язык, кожа. Значение и функции органов чувств в жизни человека. Наглядные пособия. Скелет человека. Плакаты: «Строение органов дыхания», «Строение сердца», «Кровеносная система», «Организм человека». Приборы. Секундомер, спидометр;      2) практическая работа. Наблюдение за движениями рук, ног. Определение роли мыщц при движении. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после бега на месте.      15. Природа и человек (14 ч.):      1) как человек изучает природу? Методы изучения природы. Наблюдение. Проведение опыта. Понятие об опыте. Различия между опытом и наблюдением. Использование математики при исследовании природы. Наглядные пособия. Перекидной календарь, термометр, весы, рулетка, линейка и др. Различные инструменты при измерении величин;      2) практическая работа. Работа с измерительными приборами, измерение различных предметов. Виды работ с использованием календаря, часов, линейки. Наблюдение за погодой с применением термометра;      3) тела. Вещество. Явления. Дать представление о телах. Природные и искусственные тела. Вещество и их свойства. Наглядные пособия. Модели природных и искусственных тел;      4) практическая работа. Наблюдение за различием природных и искусственных тел. Сравнение тел и веществ, определение их взаимосвязи;      5) воздух. Вода. Погода. Воздух и его свойства. Движение воздуха. Вода в природе и его свойства. Облака и туман. Осадки. Охрана воды. Наглядные пособия. «Круговорот воды в природе» (плакат);      6) практическая работа. Прогноз погоды (дать представление о народных приметах), определение направления ветра, температуры воздуха и т.д. Вести учет в «Дневнике наблюдения»;      7) полезные ископаемые и их охрана. Понятие о горных породах. Плотные и рыхлые горные породы. Полезные ископаемые и их виды. Гранит. Песок. Глина и известняк. Пищевая соль. Нефть и природный газ. Значение полезных ископаемых в жизни человека;      8) почва. Виды почвы, особенности, состав и защита почвы. Наглядные пособия. Коллекция образцов полезных иcкопаемых;      9) практическая работа. Определить свойства полезных ископаемых. Исследовать виды почвы.      16. Многообразие растений и животных (12 ч.):      1) разнообразие растений. Разнообразие растений. Влаголюбивые и засухоустойчивые растения. Теплолюбивые и холодоустойчивые растения. Светолюбивые и теневыносливые растения. Среда обитания растений. Значение растений в жизни человека. Растения, занесенные в «Красную книгу» Республики Казахстан. Наглядные пособия. Коллекция растений, занесенных в «Красную книгу». Дикорастущие и культурные растения;      2) экскурсии. Знакомство с разнообразием растительного мира. Роль сезонных изменений в жизни растений;      3) многообразие животных. Сведения о многообразии животных. Насекомые. Птицы. Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся. Млекопитающие. Адаптация животных к среде обитания. Охрана животных. Наглядные пособия. Животные, занесенные в «Красную книгу». Заповедники;      4) экскурсии. Знакомство с жизнью и средой обитания животных, занесенных в «Красную книгу» Республики Казахстан.
5. Базовое содержание учебного предмета для 4 класса
      17. Природа (16 ч.):      1) различные способы изучения природы и наблюдения за ней;      2) физическая карта. Масштаб. Поверхность суши: равнина, горы. Изменение поверхности земли под воздействием человека. Рельеф земли Казахстана, его изображение на физической карте;      3) полезные ископаемые, его группы. Руды черных и цветных металлов. Горючие полезные ископаемые. Нерудные полезные ископаемые: фосфорит, асбест, известняк, мел, мрамор;      4) вода. Круговорот воды. Подземные воды. Минеральные воды. Реки и озера. Его значение в жизни человека. Охрана воды;      5) воздух и погода. Значение воздуха для жизни на земле. Состав воздуха, воздушная оболочка. Прогноз погоды. Вещества, загрязняющие воздух. Очищение и охрана воздуха. Наглядные пособия. Физическая и географическая карта Казахстана. План местности. Коллекция полезных ископаемых;      6) практическая работа. Определение сторон горизонта с помощью компаса. Работа с использованием физической и географической карт Казахстана: найти и показать месторождение полезных ископаемых, расположение озер и рек, границы Казахстана. Работа с дневником наблюдения. Определить изменения погоды;      7) экскурсия. Поход в музей (геологический).      18. Растительный и животный мир Казахстана (12 ч.):      1) места произрастания растений и среда обитания животных. Растения и животные лугов. Растения и животные степей. Растения и животные пустынь. Растения и животные лесов и тугаев. Растения и животные водоемов. Растения и животные гор. Влияние погодных условий и деятельность человека в жизни растений и животных;      2) земледелие и животноводство нашего края. Условия для развития земледелия и животноводства. Наглядные пособия. Физическая карта Казахстана;      3) практическая работа. Найти на карте леса и горы Казахстана. Экскурсия. «Знакомство с растениями и животными родного края». Соблюдение правил безопасности во время экскурсии.      19. Земля – космическое тело (6 ч.):      1) первоначальное понятие о космосе. Звезда. Планета. Сведения о галактике. Путь в космос. Ю.Гагарин – первый космонавт. Т.Аубакиров, Т.Мусабаев – казахстанские космонавты. Вид Земли с космоса;      2) солнце. Земля. Глобус – модель Земли. Движение Земли вокруг Солнца. Его значение для жизни на Земле. Смена дня и ночи и ее причины. Смена времен года. Наглядные пособия. Физическая карта Казахстана. Глобус;      3) практическая работа. Глобус – модель Земли. Вращение глобуса и земли.
6. Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса
      20. Предметные результаты. По завершении 1 класса учащиеся должны знать:      1) о живых и неживых веществах и телах природы;       2) отличие дня от ночи;       3) о предметах, сделанных руками человека;       4) о природных явлениях;       5) об органах чувств и уходе за ними;       6) об органах растений;       7) о влиянии сезонных изменений на жизнь животных и птиц;       8) о сезонных работах человека;       9) о значении сезонных явлений;       10) название времен года, роли в жизни человека, растений и животных;       11) о роли растений и животных в жизни человека;       12) правила личной гигиены;       13) правила безопасности;       14) простейшие правила охраны природы.       21. Учащиеся должны уметь:      1) определять стороны горизонта;       2) использовать методы наблюдения за окружающим миром.
7. Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса
      22. По завершении 2 класса учащиеся должны знать:      1) о взаимоотношении человека с окружающим миром;       2) о значении и свойствах воды, воздуха и почвы;       3) о необходимых условиях для размножения растений;       4) о среде обитания растений;       5) о домашних и диких животных;       6) о питании животных и птиц;       7) о взаимосвязи между растениями и животными;       8) об условиях для жизнедеятельности животных и птиц;       9) о роли растений и животных в жизни человека;       10) отличие рисунка от схемы.       23. Учащиеся должны уметь:      1) применять компас;       2) заботиться о домашних животных;       3) соблюдать технику безопасности при выполнении лабораторных и практических работ.
8. Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса
      24. По завершении 3 класса учащиеся должны знать:      1) об органах человека и их функциях;       2) об опорно-двигательной системе человека;       3) о значении и функциях органов чувств;       4) о полезных и вредных привычках;       5) о природных и искусственных телах;       6) о природных явлениях;       7) о значении воздуха для жизни на Земле;       8) о деятельности человека по охране воды, воздуха, полезных ископаемых, растений и животных;       9) о горных породах;       10) о свойствах воды, образовании тумана, туч и осадков;       11) о роли полезных ископаемых в жизни человека;       12) о значении растений в жизни человека и животных, о среде произрастания растений и их значении в жизни человека и животных;       13) о среде обитания животных и об их питании;       14) о классификации животных;       15) о различии между телами и веществами.       25. Учащиеся должны уметь:      1) проводить опыты по определению свойств тел и веществ;       2) применять секундомер, спидометр, термометр и весы;       3) соблюдать правила здорового образа жизни;       4) различать полезные ископаемые (в пределах программы);       5) соблюдать правила охраны животных и растений, занесенных в «Красную книгу».
9. Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса
      26. По завершении 4 класса учащиеся должны знать:      1) о полезных ископаемых и роли в жизни человека;       2) о круговороте воды и об ее охране;       3) о деятельности человека по охране и очистке воздуха;       4) о животных и растениях, занесенных в «Красную книгу»;       5) о воздушной оболочке Земли и о составе воздуха, о ее роли в жизни человека, животных и растений;       6) о земледелии и животноводстве родного края и пути их развития;       7) о среде обитания животных и произрастания растений, о деятельности человека по ее охране;       8) первоначальные сведения о космосе, первых космонавтах Казахстан;       9) об очистке и охране воздуха, воды и почвы.       27. Учащиеся должны уметь:      1) показывать на физической карте реки, озера, горы леса Казахстана;       2) определять границы Казахстана на географической карте;       3) выполнять правила поведения в общественных местах.       28. Личностные результаты должны проявляться в:      1) стремлении к заботе, защите и охране окружающей среды;       2) уважении к труду человека;       3) сохранении здорового образа жизни, умении самостоятельно соблюдать правила личной гигиены;       4) любви к родному краю, чувстве гордости к духовному наследию и природному богатству своей страны.       29. Системно-деятельностные результаты должны применяться в:      1) умении наблюдать за природой;       2) умении самостоятельно вести наблюдения, анализировать природные явления и делать выводы;       3) навыках использования методов изучения природы;       4) умении выполнять лабораторные работы;       5) умении чертить план местности и проектировать;       6) умении анализировать, обобщать полученную информацию и делать выводы;       7) познавательных, исследовательских, проектировочных, творческих способностях;      8) умении собирать и систематизировать информацию.
Приложение 8         к приказу Министра образованияи науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115
Типовая учебная программа по предмету «Самопознание»для 1-4 классов уровня начального образования
1. Пояснительная записка
      1. Приоритетным направлением развития национальной системы образования становится нравственно-духовное образование, ориентированное на максимальное раскрытие личностного потенциала человека. Нравственно-духовное образование, позволяющее личности достичь гармонии в физическом, психическом, духовном, социальном и творческом развитии, реализуется в реальной образовательной практике различными путями и прежде всего через предмет «Самопознание».       2. Самопознание как учебный предмет призвано выполнять ключевую роль в создании условий для становления нравственных основ личности, ее духовного совершенствования и самореализации.      3. Объектом самопознания как целостного процесса является человек, который рассматривается в контексте природного и социального аспектов бытия. Человек, являясь сложноорганизованной системой, проявляет себя как индивид, личность, субъект деятельности и индивидуальность. Органическое единство этих ракурсов человека обеспечивает его гармоническое развитие, включающее самоопределение, самоактуализацию, самореализацию и самосовершенствование. Это определяет предметную область самопознания и конкретизирует познавательную, развивающую и воспитывающую функции учебного предмета.       4. Предметная область самопознания предполагает организацию целенаправленного образовательного процесса, направленного на раскрытие каждым учеником своих природных способностей и творческого потенциала посредством создания своего внутреннего мира, осмысления своей неповторимой индивидуальности.       5. Средства предмета «Самопознание» также ориентированы на оказание поддержки и содействия учащимся в приобретении жизненно важных умений и навыков широкого спектра, позволяющего им проявлять созидательную активность, направленную на служение обществу.      6. Основное назначение учебного процесса по самопознанию заключается в том, чтобы:      1) раскрывать способности человека и развивать его как индивида, как личность, как субъекта деятельности и как индивидуальность с учетом его темперамента, характера, направленности и способностей;      2) формировать основы нравственного поведения учащихся, социально значимых ориентаций, обуславливающих отношение человека к себе, окружающему миру, человечеству в целом;       3) формировать систему ценностей личности, практические навыки творческого приложения знаний в решении проблем, направленные на служение обществу.      7. Нравственно-духовное образование «Самопознание» осуществляется через достижение общих целей:      1) способствовать осознанию каждым учеником своего внутреннего мира и осмыслению своей индивидуальности;       2) содействовать гармоничному становлению личности посредством целенаправленного развития следующих жизненно важных ключевых компетенций;       3) определять свою жизненную позицию;       4) конструктивно решать различные вопросы соответственно нравственным нормам;      5) выстраивать доброжелательное отношение с собой, людьми и окружающим миром;       6) оказывать посильную помощь людям, проявлять заботу о родных и близких;       7) жить в ладу с самим собой, быть искренним в мыслях, словах и действиях;       8) проявлять созидательную активность, гражданственность и патриотизм;       9) проявлять готовность к нравственному выбору и быть ответственным за свои мысли, слова и поступки;       10) развивать на практике навыки служения обществу.       8. Ключевые компетенции выпускников школ служат ориентиром для всех участников образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей, общественности) и основанием для определения содержания учебного предмета «Самопознание», организации нравственно-духовного образования.      9. Это обеспечивается решением следующих задач, предусмотренных предлагаемой программой по самопознанию для начального образования, основного среднего образования и общего среднего образования организаций среднего образования:      1) раскрытие ценностного отношения к самому себе, к людям и окружающей действительности; способности проявлять чуткость и доброжелательность к окружающим, заботиться о них;       2) развитие мотивации к познанию себя, других, мира и человечества, к пониманию своего предназначения, к проявлению добра и любви к себе и другим;       3) развитие чувства собственного достоинства, уверенности в себе, ответственности за свои мысли, слова и поступки;       4) развитие способности понимать взаимосвязь внутреннего и внешнего мира человека, его единство с природой, взаимозависимость физического и духовного здоровья; регулировать собственное физическое и психическое состояние как основу для ведения здорового образа жизни;       5) развитие способности к критическому осмыслению и осознанию возможностей в саморегуляции своих поступков и поведения с точки зрения многообразия социальных позиций и ролей;       6) раскрытие способности применять знания, умения и навыки для сбора и анализа информации в заданном контексте; оценивать ситуацию; выражать свое отношение для принятия личностно значимых решений, не противоречащих общечеловеческим и этнокультурным ценностям;       7) развитие способности проявлять созидательную активность в повседневной жизни в решении конкретных вопросов; умения сотрудничать в коллективе и работать в группе, команде для конструктивного решения намеченных задач соответственно нравственным нормам.       10. На решение этих задач направлены состав и структура содержания предмета «Самопознание», которые и определили базовое содержание образования с 1 по 11 класс.      11. Дидактическими основаниями, регулирующими отбор содержания предмета «Самопознание», являются:      1) общая цель нравственно-духовного образования, направленная на раскрытие способностей человека и гармоническое развитие его физического, психического, духовного, социального и творческого потенциалов;       2) образовательные цели предмета «Самопознание», ориентированные на содействие развитию у учащихся интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культур.       12. Логическая структура содержания предмета определена исходя из:      1) системы общечеловеческих ценностей, позволяющих:      познавать себя: любовь, здоровье, свобода, счастье, труд, гармония тела и духа;      познавать других: семья, дружба, общение, равенство, братство, диалог, взаимопонимание, сотрудничество;      познавать мир: природа, Родина, мир, жизнь, гармония со Вселенной, вера, надежда;      познавать духовный опыт человечества: истина, земля как общий дом человечества, творчество, культура, единение с человечеством.       2) основных качеств личности, проявляющихся относительно:      себя: любовь, человечность, благородство души, уважение к себе, самостоятельность, трудолюбие, уверенность в себе, целеустремленность;      других: ответственность, общительность, отзывчивость, справедливость, толерантность, вежливость;      мира: стремление к познанию, стремление любить, стремление заботиться, стремление служить обществу, любознательность, доброта;      человечества: мудрость, открытость, оптимизм, приверженность традициям, устремленность в будущее, глобальная ответственность;       3) составных компонентов социального опыта, накопленных человечеством: мировая культура, мудрость народов, знания/наука.      13. Содержательные линии, выстроенные в ключе: познать себя, познать других, познать мир, познать человечество, конкретизируются в базовом содержании, включающем в себя следующие направления:       1) «Познание человеком самого себя»;      2) «Человек в обществе»;      3) «Человек и окружающий мир»;      4) «Духовный опыт человечества».       14. Указанные направления выступают ключевыми векторами процесса самопознания, так как в полной мере отвечают логике человеческой жизни, системе общечеловеческих ценностей и содержат значительные предпосылки для развития нравственно-духовных качеств, самоопределения и максимальной самореализации личности и являются сквозными, что предполагает более точную конкретизацию на разных ступенях школы с учетом возрастных особенностей детей.      15. Через содержание предмета обеспечивается формирование и развитие эстетических воззрений, знаний об окружающем мире и месте человека в нем; раскрытие разных сторон целостного процесса развития гармоничной личности, роли человека в обществе, значения гармонии и единства человека и природы, Вселенной; воспитание культуры взаимоотношений с другими людьми; понимание значения общечеловеческих ценностей в духовном опыте человечества.      16. Программа по самопознанию для общеобразовательной школы дает широкие возможности для нравственно-духовного и физического развития и самосовершенствования учащихся, понимания смысла жизни и предназначения человека. Данный курс, усиливая ценностный смысл образования, имеет направленность на раскрытие и развитие способностей человека любить, верить в себя, творить добро, проявлять чуткость, заботиться о себе и других, критически мыслить, совершать нравственный выбор, ценить и преумножать традиции, созидать, принимать ответственность на себя, сотрудничать, самосовершенствоваться.      17. В программе предусмотрена преемственность в развитии основных понятий об общечеловеческих ценностях и личностных качествах по классам и уровням среднего образования. Вместе с тем, данная программа может служить основой для осуществления межпредметной связи и интеграции основных идей самопознания с содержанием других учебных предметов в плане формирования мировоззрения, здорового образа жизни; развития нравственных качеств, экологического сознания, эстетических вкусов.
2. Базовое содержание учебного предмета
      18. Программа предполагает тематическое развертывание содержания предмета по классам, что соответствует следующим разделам: I «Радость познания», II «Учимся общению», III «Быть человеком», IV «Как прекрасен этот мир!». Данная тематика предназначена для начальных и 5-6 классов среднего звена, что способствует сохранению преемственности в выстраивании учебного материала. Однако с учетом возрастных особенностей учащихся в 7-11 классах структура содержания образования по самопознанию несколько меняется, что, однако, происходит без нарушения логики содержательных линий предмета. Содержание образования на уровнях основного среднего и общего среднего образования разворачивается в соответствии со следующими разделами:      19. «Быть человеком», II «Человек и общество», III «Мир и человек», IV «Мир человечества».       20. В программе по самопознанию учитывается, что развитие личности учащегося осуществляется в процессе организации всей его жизни и учебной деятельности в школе и вне ее, в учебное и свободное от учебных занятий время.      21. Этим определяется особенность данной программы, в которой предусматривается развитие качеств личности и ее представлений об общечеловеческих ценностях, что необходимо каждому человеку на протяжении всей жизни. При этом следует отметить, что качества личности не могут быть развиты в порядке определенной очередности. Учитывая тесную их связь между собой, темы внутри каждого раздела от класса к классу выстроены в направлении раскрытия тех или иных граней понятий в различном их сочетании. При этом в содержании тем и их расположении отражается логика раскрытия основной идеи каждого раздела.       22. С учетом специфики предмета, его целей и задач предполагается применение различных видов нестандартных уроков, обладающих здоровьесберегающим потенциалом (уроки-размышления, уроки-дискуссии, театрализованные уроки, уроки творчества, уроки на природе, уроки-конкурсы, уроки-фантазии, уроки-концерты, уроки-экскурсии, уроки-игры и др.). Кроме того, содержанием программы предусмотрено использование ряда методических приемов обучения, которые в наибольшей степени содействуют целям и задачам самопознания. Такие приемы, как «Круг радости» и «Круг «От сердца к сердцу», которые применяются соответственно в начале и по завершении каждого занятия, способствуют тому, что каждый ученик вовлечен в проблему урока, принят коллективом и сам позитивно воспринимает коллектив. Содержание предмета предполагает также использование приемов и методов, направленных как на расширение знаний и представлений школьников о ценностях и нравственных качествах человека, так и на развитие их мышления, эмоционально-волевой сферы, на эмоционально-образное восприятие учебного материала, активизацию познавательного интереса, раскрытие творческого потенциала («Чтение», «Цитата урока», «Беседа», «Размышление над ситуацией», «Творческая деятельность» и др.). Важным условием организации учебного процесса по самопознанию является создание на уроках здоровьесберегающей среды с помощью методических приемов, благотворно влияющих на настроение и самочувствие учащихся, способствующих релаксации, снижению напряженности тела, преодолению усталости, утомляемости, лучшему осознанию и стимулированию своих чувств и эмоций, рефлексии («Минутка тишины», «Наедине с собой», «Разминка», «Споемте, друзья» и др.).       23. Программа по изучению самостоятельного предмета «Самопознание» в рамках инвариантной учебной нагрузки для 1-х – 11-х классов рассчитана на объем учебной нагрузки, составляющий 1 час в неделю, всего 34 часа в учебном году в каждом классе. Уроки 33-34 на всех уровнях образования обозначены как «итоговое повторение», что предполагает обобщение и систематизацию пройденного материала по завершении курса. Нами предусмотрена возможность для каждого учителя выбрать для этой цели направление, соответствующее успехам и достижениям каждого конкретного ученического коллектива в процессе изучения предмета. Возможно распределение часов итогового повторения по полугодиям. В этом случае 1 час выделяется на подведения итогов работы в первом полугодии, 1 час – во втором. Часы итогового повторения можно рассматривать и как возможность для учащихся продемонстрировать результаты творческой деятельности, которая отражается в портфолио.      24. Портфолио - это совокупность творческих работ учащегося, иллюстрирующая его достижения в процессе самопознания. Творческие работы могут носить индивидуальный, групповой или коллективный характер. Цели введения портфолио:      1) поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию;      2) развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности школьников, содействовать их дальнейшей успешной социализации.      25. Анализ качества портфолио позволяет совершенствовать и развивать образовательный процесс по самопознанию, принимать своевременные решения для повышения эффективности деятельности учителя и учеников на уроке и служит одним из способов оценивания познавательной деятельности учащихся.       26. С учетом специфики предмета, где обучение происходит на основе интерактивной методики, предусмотрено деление контингента учащихся каждого класса на две подгруппы. Деление на подгруппы обеспечивает для учителя возможность проявить более пристальное внимание к внутренней динамике личностного, духовного роста учащихся, способствует организации полноценного диалога субъектов образовательного процесса, а также содержит возможность для учащихся высказать свою позицию по поводу обсуждаемой на уроке проблемы, максимально раскрыть свои способности, развить интересы и выработать ценностное отношение к себе и окружающему миру.      27. Далее предлагаются краткое методическое описание основных тематических разделов, содержательная основа уроков, требования к уровню подготовки учащихся и критерии оценки знаний учащихся по уровням среднего образования.      28. Начальная ступень (1-4 классы). Пояснительная записка.      29. Содержание предмета «Самопознание» для начальной ступени школы служит средством достижения принятых в ГОСО по предмету «Самопознание» общих целей нравственно-духовного образования.      30. Основное базовое содержание предмета для начальной школы с учетом возрастных особенностей учащихся разворачивается в следующих разделах:      1) «Радость познания»;      2) «Учимся общению»;      3) «Быть человеком»;      4) «Как прекрасен этот мир!».      31. Первый раздел «Радость познания» вводит учащихся в предмет «Самопознание». В нем предусмотрены уроки, на которых дети проходят своеобразную адаптацию к школе. Они осмысливают новую для себя роль ученика, знакомятся с одноклассниками, учителями, со школой в целом. Учащиеся получают возможность вглядеться в свой внешний облик, понять самих себя, задуматься о своем характере, о тех социальных ролях, которые они выполняют, осознавать свои эмоции и вырабатывать умение управлять ими. Успешному выполнению этих задач способствует восприятие детьми нравственных ценностей через интересный познавательный материал. В программе данного раздела предусмотрено знакомство учащихся с понятиями: человек, индивидуальность, ученик, школа, знание, познание, самопознание, учение, книга, учебник, увлечения человека.       32. Новая социальная роль ребенка - роль ученика школы - связана не только с освоением принципиально нового вида деятельности (учения), но и с изменением всей системы отношений, интересов, ценностей, уклада жизни ребенка. Знания, дети данного возраста получают в основном через игровую, внешне и внутренне привлекательную форму. В связи с этим необходимо широко использовать игровые методы обучения, предлагать различные задачи на осмысление ситуаций, на творческую деятельность, коммуникативно-деятельностное обучение с использованием элементов дискуссии.      33. Полученные знания позволят детям понять необходимость проявления заботы и внимания по отношению друг к другу. Выработанные навыки будут способствовать формированию у детей доброты, чуткости, доброжелательности, навыков сотрудничества в процессе школьной жизни. Важность уроков данного раздела заключается еще и в том, что устойчивые доброжелательные отношения в школьном коллективе обуславливают в дальнейшем развитие положительных качеств личности уже взрослого человека.       34. Во втором разделе программы «Учимся общению» основное внимание уделено: развитию коммуникативных умений и навыков (умение слушать, понимать, адекватно оценивать себя и другого, сопереживать, взаимодействовать); умению строить равноправные, добрые взаимоотношения со сверстниками; умению настраивать себя на позитивный лад, выражать свои чувства и распознавать чувства других; овладению навыками разрешения межличностных конфликтов; развитию социальной активности. В программе данного раздела предусмотрено знакомство учащихся с понятиями: любовь, добро, культура общения, вежливость, настроение человека, дружба, друзья, человечность, милосердие, уважение.      35. Уроки раздела «Учимся общению» ориентированы на раскрытие позитивных аспектов организации доброжелательного климата в детском коллективе, оптимистический прогноз поведения учащихся через психологическую установку на уважение к окружающим и друг другу, на эмоциональное тепло и взаимопонимание, при котором никто не будет обижен и обделен вниманием. Методические приемы направлены на совместный поиск путей предотвращения конфликтов и определение достойных способов выхода из создавшихся конфликтных ситуаций. Необходимо терпеливо учить школьников находить корректные способы реагирования на недостойное поведение других, формировать и развивать умение детей прощать, проявлять снисходительность, благородство, терпимость.      36. Важно, чтобы в процессе обучения ребенок усвоил этические нормы отношений между людьми. Для этого надо развивать у него навыки общения, дух сотрудничества и коллективизма, учить понимать чувства другого, общаться и взаимодействовать в группе, дружить с другими детьми, делить с ними успехи и неудачи, контролировать свое поведение, сознательно им управлять, быть смелым и уверенным в себе в разных жизненных ситуациях.      37. Различные формы практического включения детей в упражнения, игры, творчество, эксперимент, деятельность должны способствовать приобщению растущего человека к нормам воспитанности, формированию эмоционально-мотивационных установок по отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям, развитию коммуникативных и социальных навыков, умений и опыта общения, необходимых для правильного поведения в обществе и личностного развития.      38. Предполагается, что знания о приемах, средствах и методах вежливого общения, полученные на уроках данного раздела, дадут детям представление об искусстве человеческих взаимоотношений, позволят воспитывать в них добрые и искренние чувства к близким людям, одноклассникам, знакомым. Они научат детей понимать эмоциональное состояние собеседника, правильно выражать свои мысли и чувства, ценить хорошие отношения и получать радость от общения с окружающими людьми, проявлять о них заботу и предлагать им посильную помощь.      39. Третий раздел «Быть человеком» разработан с учетом психологических особенностей возрастного развития детей: возрастающей осознанности поведения, впечатлительности, интенсивного развития чувств, общего эмоционального тонуса (жизнерадостность, бодрость), волевых качеств. Раздел содержит материал, способствующий развитию навыков принятия ребенком нравственных ценностных ориентаций. Так, учащиеся знакомятся с такими нравственными понятиями, как самостоятельность и ответственность, трудолюбие, отзывчивость, справедливость, совесть, честь, смелость и др. Особое внимание уделяется формированию нравственных качеств ребенка, которые будут способствовать развитию доброты, дружелюбия, выдержки, целеустремленности, смелости, самоуважения, достоинства, умения сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.      40. Содержанием программы предусмотрено познание себя и других, развитие умения сравнивать, анализировать поступки других и собственные, видеть и оценивать их этическое содержание.      41. Содержание и методы обучения направлены на развитие эмоциональной отзывчивости детей, на создание условий для воспитания самоуважения, чувства собственного достоинства, проявления чувства эмпатии. Образовательный процесс должен быть построен с позиций самого ребенка, его жизненного опыта, поэтому информация, передаваемая ученикам в процессе образования и воспитания, должна быть не просто принята во внимание ребенком, но и эмоционально прожита. Необходимо использовать имеющийся опыт, на основе которого происходит обучение детей нравственным способом.      42. При изучении раздела ведущим методом целесообразно использовать этическую беседу. В процессе обсуждения фактов проявления нравственности учителю необходимо пробуждать положительные эмоции детей, развивать чувство собственного достоинства. Содержание этических бесед должно быть связано с разнообразной деятельностью детей, чтобы они могли ориентироваться в общественных явлениях, осознавать свое поведение, предвидеть нравственные результаты своих поступков. Эффективным приемом и средством нравственного воспитания являются специально составленные познавательные задачи. В ходе их решения младшие школьники применяют известные им нравственные понятия при рассмотрении поступков, анализе ситуаций, выражении своего личного отношения к ним. На уроках необходимо отводить время для размышлений, мечтаний о будущем – это минуты тишины и раздумий о разных проблемах: о самом себе, о близких и родных, о добре и зле, об улучшении жизни людей. В результате такой работы дети научатся: видеть достоинства и недостатки собственного поведения и поведения окружающих людей в быту, в общественных местах; поступать по справедливости, подчинять свои желания общим интересам; действовать самостоятельно и самостоятельно находить решения.      43. Полученные представления о поступках и привычках людей дадут возможность младшему школьнику вырабатывать социально значимые мотивы положительного поведения, развивать в себе желание подражать хорошим примерам. Заложенные основы знаний и воспитания помогут ребенку вырабатывать в себе чувство ответственности за свои поступки, требовательность по отношению к себе, позволят формировать правильную самооценку, что поможет развитию основных черт личности.      44. Содержание четвертого раздела «Как прекрасен этот мир!» ориентировано на формирование у младших школьников опыта нравственных отношений с окружающим миром. В целях формирования эстетического отношения к природе и укрепления здоровья детей, необходимо организовывать экологически творческую деятельность. Эмоциональная насыщенность уроков обеспечивается использованием форм, привлекательных для младших школьников – познавательные, сюжетно-ролевые игры, праздники, практические работы с природным материалом, проектная деятельность, экскурсии, посильная для этого возраста природоохранная деятельность.      45. Структура содержания раздела «Как прекрасен этот мир!» создает условия для установления связей между элементами этических, валеологических, правовых знаний. Компоненты этих знаний, включенных в содержание раздела, связываются по смыслу с гуманистическими общечеловеческими ценностями. Так, на уроках, посвященных раскрытию ценности жизни и здоровья человека, учащиеся узнают о праве каждого человека на жизнь и охрану здоровья, о праве детей на выживание и особую заботу государства об их здоровье, об обязанности каждого уважать право другого человека на жизнь, знакомятся с экологическими проблемами.       46. Нравственные качества не могут возникать вне деятельности. Поэтому очень важно, чтобы дети имели достаточный объем самостоятельного общественно полезного труда и других видов деятельности, в которых могли бы реализовать свои знания о нормах и правилах морали, направить свою деятельность на служение обществу.       47. Сформированный опыт нравственного и экологически ориентированного поведения поможет младшему школьнику научиться жить в гармонии с собой и окружающим миром, сохранять и укреплять свое здоровье, обеспечивать экологические условия для своей жизнедеятельности – труда, отдыха, питания, формировать у учащихся навыки.      48. Эффективность нравственно-духовного образования младших школьников во многом зависит от согласованной работы учителей и семьи. Родителям необходимо знать, какие нормы нравственности преподносит учитель, какие требования предъявляются к поведению детей, как оцениваются их поступки по нравственному критерию, каково общественное мнение в классном коллективе. Единство воспитывающего влияния родителей и педагогов проявляется в однозначном понимании целей и конкретных задач воспитания, в умении реализовать их, используя разнообразие методов и приемов. Для повышения эффективности этического просвещения младших школьников необходимо, чтобы и родители анализировали свой опыт бесед с детьми на моральные темы, видели результаты (положительные и отрицательные) воздействия словом и поведением на нравственное развитие детей, на их поступки. Привлечение родителей к реализации программы курса достигается разными способами. Широко практикуются совместные домашние задания (для детей и их родителей), предоставление литературы, проведение ознакомительных занятий и тренингов, бесед, раскрывающих цели, задачи и методику курса. Это позволяет обеспечить непрерывность воспитания детей как в школе, так и дома.      49. 1-класс (34 часа, 1 час в неделю):
Названиераздела Кол-воуроков Название темы, содержание
I Радость познания 1-2 Здравствуйте, это я! Урок-знакомство.Неповторимость каждого человека, обусловленная особенностями внешности, стремлений, увлечений, привязанностей, вкусов, характеров, поведения. Объединяющее начало всех людей, общность целей.
3-4 Я ученик Смысл понятия «ученик». Возможности ученика, цели и задачи человека, сидящего за школьной партой.Учение как труд, особенности учебного труда, режим дня, досуг, обязанности в школе и дома.
5-6 Хочу все знать! Cтремление к знаниям. Человек как часть семьи, коллектива, общества, мира. Взаимодействие с окружающим миром – путь к познанию.Значение единения и сплоченности на пути познания.
7-8 Путешествие в Страну Самопознания Введение в предмет «Самопознание». Карта целей. Содержание тематических разделов.
II Быть человеком 9-10 Азбука общения Общение как необходимое условие существования человека. Правила общения дома, в коллективе, общественных местах. Культура поведения. Вежливость как важнейшее качество личности. Проявление вежливости в повседневной жизни.
11-12 Мои друзья Понятие «дружба». Значение дружбы в жизни человека. Дружба в классе. Объединяющее начало дружбы. Дружба как источник радости общения.
13-14 Радуга настроения Стремление к позитивному восприятию мира. Радость как источник жизненных сил. Хорошее настроение – путь к успеху в учении, труде, творчестве.
15-16 Любовь в моем сердце Любовь как важнейшая общечеловеческая ценность. Любовь к ближнему, окружающему миру. Проявления любви в жизни. Любовь – основа отношений человека к человеку.
III Учимся общению 17-18 Мой дом Человек – член семьи. Взаимоотношения в семье, коллективе. Проявления доброжелательности. Сотрудничество, взаимовыручка, уважение.
19-20 Быть честными Честность как важное качество человека. Честные и нечестные поступки. Разрушительное воздействие лжи на личность.
21-22 Помогаем друг другу Взаимопомощь, поддержка, чуткость и отзывчивость. Проявление стремления прийти на помощь в поступках человека.
23-24 Идем дорогою добра Ценность «добро». Доброта как качество человека. Добрый поступок.
IV Как прекрасен этот мир! 25-26 Родная природа Природа – наш дом. Красота природы. Бережное отношение к природе.
27-28 Шаги к здоровью Здоровье как жизненная ценность. Физическое и духовное здоровье. Правила здорового образа жизни.
29-30 Моя Родина Казахстан – Родина всех казахстанцев. Малая Родина. Родной дом, родной город (аул).
31-32 Праздник детства Обобщение изученного. Детство – счастливая пора. Игра как способ познания окружающего мира. Творчество – источник радости.
33-34 Итоговое повторение       50. Оценивание знаний учащихся. Оценивание качества знаний учащихся по предмету «Самопознание» проводится на основе «Требований к уровню подготовки учащихся», разработанных в программе для 1 класса. Эти требования служат критерием для мониторинга развития познавательной деятельности учащихся, стремления следовать в жизни общечеловеческим ценностям и навыков служения обществу.      51. В соответствии с особенностями нравственно-духовного образования важна не количественная, а качественная оценка, поэтому вводится оценка «зачет» по итогам каждого полугодия. «Зачет» ставится учащемуся, если он может продемонстрировать достижения, соответствующие не менее чем 2/3 от общего объема «Требований к уровню подготовки учащихся» для 1 класса.       52. При выставлении учащемуся оценки «зачет»/«незачет» во внимание берется портфолио ученика, отражающее его творческую деятельность по предмету «Самопознание». При анализе качества портфолио обращается внимание на активность учащегося в коллективном и групповом творчестве, а также глубину осмысления проблемы в индивидуальной творческой деятельности, ориентированность ее замысла, содержания на приоритет общечеловеческих ценностей, поиск путей решения поставленных на уроке проблем на основе любви к человеку и окружающему миру.      53. 2 класс (34 часа, 1 час в неделю):
Названиераздела Кол-воуроков Название темы, содержание
I Радость познания 1-2 Наполним радостью сердца Значимость личности. Общечеловеческие ценности как источник радости. Позитивное мировосприятие.
3-4 Мы как радуги цвета Характер человека. Эмоции, чувства. Эмоциональный образ человека. Достоинства и недостатки. Индивидуальные способности. Талант.
5-6 Знания осветят путь тебе Ценность знания. Жизнь как источник познания. Ответственность в учении. Учитель как наставник и друг.
7-8 Школа – наш общий дом О ценности школы и школьной дружбы. Бережное отношение к школьному имуществу. Соблюдение правил поведения. Уважение к учителю, воспитателю.
II Быть человеком 9-10 Добротой себя измерь Добрые взаимоотношения в классе. Человечность, милосердие. Самооценка человека. Добро и зло как полярные понятия.
11-12 Красив тот, кто красиво поступает Управление собственным поведением. Нравственное самосовершенствование. Правила хорошего тона. Культура человека.
13-14 Быть честным и искренним Честность как ценностное качество человека. Позитивное мышление. Правда и справедливость как важнейшие общечеловеческие ценности.
15-16 Здоровому все здорово! Ценность здоровья. Активный образ жизни. Вредные привычки и их влияние на состояние здоровья.
III Учимся общению 17-18 Учимся уважать себя и других Коммуникативная культура человека. Позитивное общение как проявление понимания и уважения к людям. Достоинство человека. Социальная интуиция. Внимательное отношение к людям.
19-20 Учимся прощать Сущность прощения. Толерантность. Способы выхода из конфликтных ситуаций.
21-22 Учимся дружить Позитивное общение в дружбе. Качества, необходимые в дружбе. Дружба, друзья как общечеловеческие ценности.
23-24 Учимся любить Сущность общечеловеческой любви. Выражение чувств.
IV Как прекрасен этот мир! 25-26 Край, где мы с тобой растем Преданность Родине. Интерес к прошлому, бережное отношение к настоящему родной страны. Гордость и моральная ответственность за судьбу родной земли. Красота родного края.
27-28 Учимся беречь природу родного края Природа и человек. Истоки понимания живой природы. Природа как источник вдохновения, творческого воображения, яркой фантазии.
29-30 Страна, где мы с тобой живем Отчизна. Единство народа. Дружба людей разных национальностей как основа нерушимости и прочности страны. Будни и праздники казахского народа, представителей других национальностей, населяющих Казахстан.
31-32 В мире красоты Общечеловеческие ценности как жизненные ориентиры. Самопознание в повседневной жизни.
33-34 Итоговое повторение       54. Оценивание знаний учащихся. Оценивание качества знаний учащихся по предмету «Самопознание» проводится на основе «Требований к уровню подготовки учащихся», разработанных в программе для 2 класса. Эти требования служат критерием для мониторинга развития познавательной деятельности учащихся, стремления следовать в жизни общечеловеческим ценностям и навыков служения обществу.      55. В соответствии с особенностями нравственно-духовного образования важна не количественная, а качественная оценка, поэтому вводится оценка «зачет» по итогам каждого полугодия. «Зачет» ставится учащемуся, если он может продемонстрировать достижения, соответствующие не менее чем 2/3 от общего объема «Требований к уровню подготовки учащихся» для 2 класса.       56. При выставлении учащемуся оценки «зачет»/«незачет» во внимание берется портфолио ученика, отражающее его творческую деятельность по предмету «Самопознание». При анализе качества портфолио обращается внимание на активность учащегося в коллективном и групповом творчестве, а также глубину осмысления проблемы в индивидуальной творческой деятельности, ориентированность ее замысла, содержания на приоритет общечеловеческих ценностей, поиск путей решения поставленных на уроке проблем на основе любви к человеку и окружающему миру.      57. 3 класс (34 часа, 1 час в неделю):
Названиераздела Кол-воуроков Название темы, содержание
I Радость познания 1-2 Изучаем общечеловеческие ценности Роль самопознания в жизни человека. Общечеловеческие ценности как основа нравственной культуры. Нравственные нормы.
3-4 Учение – мой труд Учение как главный труд школьника. Путь к знаниям. Умение ставить цели и достигать их. Трудолюбие – основа успеха в учении.
5-6 Книга – источник знаний Книга как источник знаний и мудрости человечества. Любимые книги. Школьный учебник. Роль книги в жизни человека.
7-8 Путь любви и добра Самопознание как путь любви и добра. Доброе имя человека. Добрые чувства. Отражение человека в поступке.
II Учимся общению 9-10 Культура общения Правила этикета. Культурный человек. Позитивное общение.
11-12 Начало начал… Родной дом. Семья человека. Основа взаимоотношений в семье. Ответственность членов семьи. Ценности крепкой семьи.
13-14 Понимать себя и других Ценность взаимопонимания. Согласие. Чуткое и внимательное отношение к людям. Позитивное общение мальчиков и девочек.
15-16 Все начинается с любви… Любовь – духовная ценность. Любовь как основа взаимоотношений между людьми. Проявление любви в повседневной жизни.
III Быть человеком 17-18 Жизнерадостность и оптимизм Жизнерадостность и оптимизм как важные качества человеческого характера. Жизнерадостный человек. Оптимист и пессимист.
19-20 О доброжелательности Доброжелательный человек. Доброжелательность как необходимое условие добрых отношений между людьми.
21-22 Щедрость и великодушие Щедрость как состояние души. Щедрость и скупость. Великодушие – одна из граней истинной человечности.
23-24 Быть патриотом своей страны Патриот. Патриотизм. Поступки и дела патриота. Любовь к Родине как условие единства и дружбы народа.
IV Как прекрасен этот мир! 25-26 Культурное наследие народа Культурное наследие как отражение мудрости народа, источник духовности. Связь поколений. Прошлое, настоящее и будущее человечества. Культурное наследие – источник самопознания.
27-28 В гармонии с природой Гармония. Красота. Связь человека и природы. Любовь человека к природе. Бережное и заботливое отношение человека к природе.
29-30 Секреты здоровья Ценность здоровья. Правила здорового образа жизни. Позитивное восприятие действительности как условие ЗОЖ. Нравственная основа человека и здоровье. Режим труда и отдыха.
31-32 Радость творчества Обобщение изученного. Творчество как отражение внутреннего мира человека. Красота мира, человека. Самопознание - путь любви и добра.
33-34 Итоговое повторение       58. Оценивание знаний учащихся. Оценивание качества знаний учащихся по предмету «Самопознание» проводится на основе «Требований к уровню подготовки учащихся», разработанных в программе для 3 класса. Эти требования служат критерием для мониторинга развития познавательной деятельности учащихся, стремления следовать в жизни общечеловеческим ценностям и навыков служения обществу.      59. В соответствии с особенностями нравственно-духовного образования важна не количественная, а качественная оценка, поэтому вводится оценка «зачет» по итогам каждого полугодия. «Зачет» ставится учащемуся, если он может продемонстрировать достижения, соответствующие не менее чем 2/3 от общего объема «Требований к уровню подготовки учащихся» для 3 класса.       60. При выставлении учащемуся оценки «зачет»/«незачет» во внимание берется портфолио ученика, отражающее его творческую деятельность по предмету «Самопознание». При анализе качества портфолио обращается внимание на активность учащегося в коллективном и групповом творчестве, а также глубину осмысления проблемы в индивидуальной творческой деятельности, ориентированность ее замысла, содержания на приоритет общечеловеческих ценностей, поиск путей решения поставленных на уроке проблем на основе любви к человеку и окружающему миру.      61. 4 класс (34 часа, 1 час в неделю):
Названиераздела Кол-воуроков Название темы, содержание
I Радость познания 1-2 Здравствуй, мир! Окружающий мир. Взаимоотношения человека с окружающим миром. Мир как источник познания.
3-4 Цель жизни Цель жизни, смысл жизни, призвание. Предназначение человека. Пути достижения цели.
5-6 Мои увлечения Интересы и склонности человека. Хобби как способ познания себя. Способности человека. Профессия. Выбор пути.
7-8 Какой я? Характер человека. Познание своих возможностей. Желания и возможности. Реализация человека в творчестве.
II Учимся общению 9-10 Учимся взаимопониманию Взаимопонимание – основа добрых отношений между людьми. Умение слушать, слышать и понимать друг друга.
11-12 Традиции семьи Семейные традиции. Уважение в семье. Взаимопонимание как условие счастья в семье. Семейные праздники. Семейный труд. Счастье семьи.
13-14 Мой коллектив Школьный коллектив, классный коллектив, совместная творческая деятельность. Дружба в классе. Взаимоотношения мальчиков и девочек. Нравственные ценности в коллективе.
15-16 Доброе имя Добрые дела как основа доброго имени человека. Уважительное отношение к себе и другим. Нравственное достоинство человека.
III Быть человеком 17-18 Самостоятельность и ответственность Самостоятельность и ответственность как ценностные качества личности. Самостоятельный человек. Ответственный человек.
19-20 Смелость и решительность Смелость и решительность – качества характера человека. Смелый человек. Решительный человек. Воспитание характера.
21-22 Жить по совести Совесть как нравственный ориентир человека. Честность, справедливость, открытость как возможность жить по совести. Нравственное сознание человека.
23-24 Я гражданин! Гражданин. Гражданский долг. Гражданские чувства. Служение Родине.
IV Как прекрасен этот мир! 25-26 Живительные силы природы Природа – источник всего живого. Природа – мудрый учитель. Природные лечебники. Взаимопонимание человека и природы как условие крепкого здоровья и долголетия.
27-28 Живая вода Вода – богатство природы. Запасы воды в современном мире. Качество воды. Значение воды для человека.
29-30 Красота родной земли Природа родного края. Красота родной земли – источник любви и вдохновения.
31-32 Радость творчества Обобщение изученного. Творчество как отражение внутреннего мира человека. Красота мира, человека. Самопознание - путь любви и добра.
33-34 Итоговое повторение       62. Оценивание знаний учащихся. Оценивание качества знаний учащихся по предмету «Самопознание» проводится на основе «Требований к уровню подготовки учащихся», разработанных в программе для 4 класса. Эти требования служат критерием для мониторинга развития познавательной деятельности учащихся, стремления следовать в жизни общечеловеческим ценностям и навыков служения обществу.      63. В соответствии с особенностями нравственно-духовного образования важна не количественная, а качественная оценка, поэтому вводится оценка «зачет» по итогам каждого полугодия. «Зачет» ставится учащемуся, если он может продемонстрировать достижения, соответствующие не менее чем 2/3 от общего объема «Требований к уровню подготовки учащихся» для 4 класса.       64. При выставлении учащемуся оценки «зачет»/«незачет» во внимание берется портфолио ученика, отражающее его творческую деятельность по предмету «Самопознание». При анализе качества портфолио обращается внимание на активность учащегося в коллективном и групповом творчестве, а также глубину осмысления проблемы в индивидуальной творческой деятельности, ориентированность ее замысла, содержания на приоритет общечеловеческих ценностей, поиск путей решения поставленных на уроке проблем на основе любви к человеку и окружающему миру.
3. Требования к уровню подготовки учащихся.
      65. Учащийся по окончании 1 класса:      1) имеет элементарные представления о человеческих ценностях: знание, учение, любовь, добро, дружба, мир, семья, Родина, природа, творчество, труд, здоровье, честность, отзывчивость;       2) имеет представления о единстве человека и природы и позитивном влиянии природы на развитие человека; бережно и осознанно относится к окружающему миру;       3) понимает значимость сохранения здоровья; знает и умеет применять элементарные правила здорового образа жизни;       4) умеет выражать свои мысли, чувства, впечатления через творческую деятельность;       5) имеет представления о семейных ценностях, о взаимоотношениях в семье, основанных на любви, взаимопомощи, уважении и заботе;       6) осознает радость общения и искренней дружбы; умеет оценивать проявления дружбы и уважения среди сверстников и взрослых;       7) умеет поддерживать дружеские отношения с представителями противоположного пола;       8) осознает ответственность за свои поступки; умеет применять правила достойного поведения в школе, дома, в общественных местах;       9) знает и понимает права и обязанности школьника, умеет пользоваться ими.       66. Учащийся по окончании 2 класса:      1) имеет представления об изучаемых общечеловеческих ценностях: учение, знание, учебный труд, любовь, добро, дружба, мир, искренность, семья, любовь к Родине.       2) имеет понятие о положительных качествах человека, таких, как честность и искренность, доброжелательность, уважительное отношение к людям, а также о проявлении негативных качеств и эмоций человека;       3) имеет элементарные представления о природе как источнике вдохновения и культурной ценности своего края; умеет бережно относиться к зеленым насаждениям, птицам, животным;       4) понимает значимость ведения здорового образа жизни; знает факторы, укрепляющие здоровье, основные правила здоровья;       5) умеет выражать эмоции и чувства в различных видах деятельности, в речи; использовать средства выразительности для выражения собственного представлении о мире;       6) имеет представления о ценности мира и согласии между людьми разных национальностей, о ценности дружбы народов, проживающих в Казахстане;       7) осознает важность умения жить в мире с другими людьми, поддерживать добрые взаимоотношения с одноклассниками и друзьями; умеет оценивать проявления доброжелательности, уважения к себе и другим;       8) умеет поддерживать дружеские отношения с представителями противоположного пола;       9) умеет справедливо оценивать события, свои действия; взвешенно принимать решения, контролировать поведение в школе, дома, в общественных местах;       10) знает и понимает правила хорошего тона, осознанно использует свои знания в разных ситуациях.       67. Учащийся по окончании 3 класса:      1) осознает значимость и содержание понятий: труд, взаимопонимание, жизнерадостность, оптимизм, доброжелательность, щедрость, великодушие, патриотизм, творчество;       2) умеет разбираться в проявлениях человеческих чувств и эмоций, проявлять жизнерадостность, оптимизм, щедрость и великодушие;       3) знает и применяет на практике правила этикета; проявляет чуткое и внимательное отношение к людям;       4) умеет разбираться в проявлениях добрых и недобрых человеческих чувств и поступков, может анализировать их причины и следствия; умеет проявлять ответственность в своих делах и поступках;       5) знает правила здорового образа жизни, понимает необходимость ведения здорового образа жизни, соблюдает личную гигиену и режим труда и отдыха;       6) умеет выражать свои мысли и впечатления через творческую деятельность;       7) умеет проявлять внимание и уважение к людям, уважение к самому себе, проявлять заботу к близким, родным.       8) проявляет интерес и уважение к труду и профессии своих родных и близких;       9) понимает важность бережного отношения к природе родного края;       10) проявляет интерес к природе родного края, ведет наблюдения за эстетическими проявлениями окружающей природы;       11) проявляет интерес к истории страны, историческим корням своего народа, культурному наследию народа.       67. Требования к уровню подготовки учащихся.      68. Учащийся по окончании 4 класса:      1) осознает значимость и содержание понятий: коллектив, гражданин, традиции, ответственность, смелость, решительность, совесть, справедливость;       2) умеет разбираться в проявлениях человеческих чувств и эмоций, различать свое эмоциональное состояние, выражать свои чувства и устремления; умеет сдерживать негативные эмоции и действия;       3) знает этикетные нормы поведения, применяет на практике хорошие манеры и соблюдает культуру внешнего вида;       4) умеет поддерживать доброжелательные отношения с окружающими людьми; умеет разбираться в честных и справедливых поступках, проявлять внимание, сочувствие к окружающим, неравнодушен к проблемам в семье, в стране, в мире;       5) понимает необходимость физического развития, умеет применять на практике оздоровительные методики и меры безопасности, обеспечивающие сохранение здоровья;       6) умеет делать осознанный выбор книг для чтения, оценивать собственное поведение через поступки литературных героев;       7) знает правила общения, умеет поддерживать позитивные, дружеские взаимоотношения в группе, классе, дома, с незнакомыми людьми; проявляет интерес и уважение к труду и профессии своих родных и близких;       8) понимает значимость природы как источника жизни;       9) умеет проявлять заботу об окружающей среде, сохранять чистоту природных источников;       10) осознает себя гражданином Республики Казахстан; понимает свою причастность к жизни страны, города, села, школы; понимает значимость служения обществу.
Приложение 9          к приказу Министра образованияи науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115
Типовая учебная программа по предмету «Музыка»для 1-4 классов уровня начального образования 1. Пояснительная записка
      1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным постановлением Правительства от 23 августа 2012 года № 1080.       2. Предмет «Музыка» в начальной школе относится к числу основных предметов, формирующих духовный и нравственный мир учеников. Музыка положительно влияет на развитие чувств ученика, его отношение к окружающей действительности, любви к ближнему, к своему народу, к Родине.       3. Музыка способствует развитию творческого мышления, детского воображения, памяти, внимания, которые приводят к активизации познавательной деятельности учеников.      4. Цель обучения:       1) формирование музыкальной культуры учеников;       2) воспитание художественного вкуса, развитие творческой личности.       5. Задачи обучения:      1) воспитать интерес к музыкальному искусству, развить эстетические чувства учеников средствами музыки;       2) научить слушать музыку и выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным произведениям;      3) развить активное и осознанное восприятие учениками лучших образцов отечественной и мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;      4) сформировать практические навыки в учебно-творческой деятельности: слушании музыки, пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластических движениях.       6. Содержание программы базируется на традиционной культуре казахского народа, на музыкальном творчестве народов нашей республики, классических произведениях мировой музыки, современном казахстанском искусстве. Программа направлена на постижение закономерностей развития музыкального искусства в его связях с жизнью.      7. Отбор содержания учебного материала опирается на следующие педагогические принципы:       1) принцип доступности учитывает возрастные особенности учеников и позволяет отобрать доступный для изучения, слушания, исполнения учебный материал, который будет способствовать музыкальному развитию обучающихся;       2) принцип преемственности означает связь между всеми классами обучения на уровне содержания и художественной деятельности обучающихся;       3) принцип деятельности является главным способом практического освоения специальных музыкальных терминов и понятий, получения исполнительских навыков пения и игры на музыкальных инструментах;       4) принцип творчества предполагает раскрытие способностей и склонностей учеников, способствует созданию ситуации успеха, радости общения с искусством.      8. Основные виды музыкальной деятельности на уроках музыки:      1) слушание музыки нацелено на формирование художественного вкуса учеников: накопление музыкальных впечатлений, обогащение восприятия выразительными интонациями – звукоподражание голосам природы, интонации речи человека, голоса-тембры музыкальных инструментов; произведения или их фрагменты, предназначенные для прослушивания, звучат не более одной-двух минут в 1-2 классах, трех-пяти минут в 3-4 классах;      2) изучение музыкальной грамоты включает следующие понятия: звуки высокие, средние и низкие; звучание громкое – тихое, темп быстрый – умеренный – медленный; характер музыки веселый – грустный, нежный – торжественный; элементарные представления об основных средствах музыкальной выразительности, жанрах, форме;      3) пение – ведущий вид исполнительской деятельности направлен на развитие навыков певческой культуры; задача учителя добиться выразительного исполнения разнохарактерных песен, когда ученики поют напевными голосами и естественным звуком; исполнение казахских песен как способ овладения государственным языком;      4) инструментальное музицирование представляет коллективные формы игры на музыкальных шумовых инструментах; использование на уроках музыки детских ударных инструментов – палочек, деревянных ложек, бубнов, колокольчиков, тұяқ тас, асатаяқ и др. – позволит создавать ритмические аккомпанементы; игра на музыкальных инструментах и движения под музыку развивают ритмические способности, помогают детям почувствовать общий характер, темп и тембровые особенности произведения; данные формы работы содействуют развитию эмоциональной отзывчивости детей на музыку.      9. Творческие задания опираются на детскую фантазию и воображение; творческие импровизации являются способом закрепления знаний о музыке; на уроках могут быть использованы следующие виды заданий: ритмические игры и аккомпанементы, выразительные движения под музыку; рисунки на музыкальные образы и сюжеты; инсценирование песен, кюев-легенд и сказочных сюжетов.       10. В процессе изучения предмета «Музыка» осуществляются межпредметные связи со следующими учебными дисциплинами:      1) «Казахский язык»: пополнение словарного запаса при разучивании песен на казахском языке; работа над произношением специфических звуков казахского языка в процессе исполнения казахских песен;      2) «Литературное чтение»: соотнесение прочитанного литературного, поэтического текста и прослушанного музыкального произведения; развитие умений подбирать музыку к прочитанному тексту;      3) «Изобразительное искусство»: использование изобразительных произведений при работе над музыкой; развитие связной речи на основе сравнения иллюстрации и музыкального произведения; изображение детских музыкальных впечатлений в рисунках;       4) «Познание мира»: использование жизненного опыта, материала экскурсий в процессе работы над музыкальным произведением; соотнесение образов природы, названий местностей и животных, встречающихся в музыке, с окружающим миром;       5) «Математика»: использование элементарных математических понятий при анализе музыкального произведения (метр, ритм, количество слогов, количество куплетов и др.);      6) «Трудовое обучение»: развитие мелкой мускулатуры пальцев рук; использование поделок художественного труда для иллюстрации музыкальных произведений;      7) «Физическая культура»: использование элементов ритмической гимнастики под музыку; подвижные игры под музыку.      11. Объем учебной нагрузки по предмету «Музыка» на начальной ступени школы в соответствии с типовым учебным планом составляет:      1) 1 класс – 1 час в неделю, всего 33 часа;       2) 2 класс – 1 час в неделю, всего 34 часа;       3) 3 класс – 1 час в неделю, всего 34 часа;       4) 4 класс – 1 час в неделю, всего 34 часа.
2. Базовое содержание учебного предмета для 1-класса
      12. «Путешествие в страну сказок и легенд» – 9 часов:      1) музыка рисует;       2) музыка передает голоса животных («Ақсақ құлан», «Нар идірген», «Тепеңкөк», «Жетім бала»);      3) музыка разговаривает;       4) музыка поет и танцует.       13. «Голоса волшебных инструментов» – 7 часов:       1) сыбызғы – голос степей;      2) шаңқобыз и голоса природы;      3) рожденный из глины сазсырнай;      4) легенда о жетыгене;       5) как появился қобыз;      6) волшебный инструмент, открывший дорогу добру.      14. «Мои любимые песни» – 9 часов:       1) мои животные – ягненок, верблюжонок, цыплята, гусята;       2) мои друзья – Антошка, Айголек, маленький Мук;      3) мои любимые праздники – Новый год и Наурыз;      4) мы маршируем и танцуем.       15. «Родина начинается с родного очага» – 8 часов:      1) колыбельная;       2) моя мама;       3) любимая бабушка;       4) первый букварь;       5) первый учитель;       6) казахский дастархан;       7) Государственный гимн Казахстана.      16. В процессе пения рекомендуется:      1) ознакомить учеников 1 класса с правилами пения и освоить певческие приемы: правильное дыхание, дикцию, интонирование;       2) соответствие репертуара песен диапазону детских голосов: на начальном этапе – в диапазоне сексты, к концу года – в диапазоне октавы;      3) выразительное пение с передачей характера песен: весело, громко, подвижно, грустно, мягко, спокойно;      4) формировать навыки бережного отношения к своему голосу.      17. Программа рекомендует песенный репертуар: Калдаяков Ш., Назарбаев Н., Нажимеденов А. Государственный Гимн Республики Казахстан; Шаинский В., Энтин Ю. «Антошка»; песня-игра: «Если весело живется»; Качурбина М. «Мишка с куклой», песня-танец; Бушивов А., Жиенбаев С. «Қошақаным» – «Мой ягненок»; Гусейнли Г., Муталибов Т. азербайжанская песня «Мои цыплятки»; Еспаев А., Дуйсенбиев А. «Ақтайлақ» – «Верблюжонок»; Умеров Е., Елубаев К. «Қаздарым» – «Гусята»; Шилдебаев К., Исаев И. «Көкек» – «Кукушка»; Дуйсекеев К., Сариева Ш. «Жау-жау, жаңбыр» – «Дождь»; Шаинский В., Матусовский М. «Вместе весело шагать»; Аманжолов Б., Утетлеуов Е. «Наурыз – тәуір қыз»; Бекман Л., Кудашева Р. «В лесу родилась елочка»; Красев М., Александрова З. «Маленькая елочка»; Куатбаев К., Токмагамбетов А. «Ақша қар» – «Снегурочка»; Моцарт В.А., Свириденко С. «Спи, моя радость усни»; Островский А., Петрова З. «Спят усталые игрушки»; Оразбаев М. «Бала уату» – «Колыбельная»; Тлендиев Н., Макатаев М. «Құттықтаймын, мама, туған күніңмен»; Буржоа Ж., Энтин Ю. «Песня про маму»; Шаинский В., Непомнящая Д. «Песня Мамонтенка»; Гизатов Б., Нажимеденов Ж. «Әліппе» – «Букварь»; Шаинский В., Пляцковский Ю. «Чему учат в школе»; Ярушина С. «Первый раз в первый класс»; казахская народная песня «Еркем-ай».      18. Игра на музыкальных инструментах предполагает:      1) освоение шумовых музыкальных инструментов - ложек, бубнов, асатаяқ, сылдырмақ, тұяқ тас, маракасов, ксилофона, бубенцов, металлофонов, барабанов;      2) исполнение простых ритмов в ансамбле на слух;      3) развитие ритмического слуха.      19. В процессе слушания музыки формируются:      1) навыки слушания музыки, накопления музыкальных впечатлений, умение воспринимать музыку эмоционально;      2) умение отличать основные музыкальные интонации и ритмы – звукоподражание голосам природы, речевые интонации, танцевальные и маршевые ритмы;      3) распознание тембров музыкальных инструментов;      4) произведения звучат не более одной - двух минут.       20. Программа рекомендует репертуар для слушания музыки: народные кюи: «Ақсақ құлан» - «Хромой кулан», «Наридірген» - «Доение верблюдицы», «Тепеңкөк» - кличка коня, «Жетім бала» - «Мальчик-сирота», «Аңшының зары» - «Печаль охотника», «Қасқыр» - «Волк», «Сыбызғы сыры» - «Тайна сыбызгы», «Қос мүйізді Ескендір» - «Двурогий Ескендир», «Салкүрең» - кличка коня, «Бозінген» - «Верблюдица»; Римский-Корсаков Н. «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»); Чайковский П. «Детский альбом» («Песня жаворонка», «Вальс», «Мазурка», «Марш деревянных солдатиков»); Сен-Санс К. «Карнавал животных» («Куры и петухи», «Аквариум», «Черепаха»); народные песни «Қара жорға» - «Иноходец», «Қамажай» - имя девушки; Калдаяков Ш., Кайырбеков Г. «Ана туралы жыр»; Майкапар С. «Бирюльки» («Полька», «Менуэт», «Маленький командир»); Кабалевский Д. «24 легких пьесы для детей» («Клоуны», «Зайчик дразнит медвежонка»); Прокофьев С. «Детская музыка. 12 легких пьес.» («Вальс», «Шествие кузнечиков»); Шильдебаев К. «Вальс»; Жубанов А. «Би кюй» - «Танцевальный кюй»; Жубанова Г. «12 пьес для детей и юношества» («Кюй», «Аңыз»); Ильясов М., Боранбаев Ж. «Қазақ дастарханым»; Сарыбаев Т. «Наурыз-думан»; французская народная песня «Танец утят»; Минков М., Энтин Ю. «Дорога добра»; Паулс Р. «Бабушка рядом с дедушкой»; Шаинский В., Танич М. «Когда мои друзья со мной»; Баснер В., Матусовский М. «С чего начинается Родина?»; Омаров М., Казыбекулы К. «Әнші, күйші, биші балапан».      21. В процессе обучения музыкальной грамоте изучаются: звук, его свойства: шумовой, музыкальный; высота – высокий, низкий; продолжительность звука – короткий, длинный; громкость – громкий, тихий; интонация – речевая, музыкальная; динамика – громко - тихо, форте-пиано; темп – быстро – медленно – спокойно; первичное представление о жанрах песня, кюй, танец, марш; композитор – исполнитель – слушатель; музыкальные инструменты – домбыра, қобыз, сыбызғы, жетіген, дауылпаз; скрипка, труба, фортепиано, барабан; тембр – голоса людей, музыкальных инструментов, «музыкальные краски» окружающего мира.      22. Творческие задания включают следующие формы:      1) передача детских впечатлений о музыке в рассказах, рисунках, движениях;       2) проговаривание основных музыкально-речевых формул;      3) передача через движения изобразительных моментов в музыке, умение двигаться в соответствии с характером музыки.
3. Базовое содержание учебного предмета для 2-класса
      23. «Кюйши – композиторы» – 9 часов:       1) кюи рассказывают о жизни Курмангазы;       2) мастер шертпе кюев – Таттимбет;       3) музыкальные портреты в кюях Даулеткерея;       4) изобразительность кюев Казангапа;       5) арнау-кюй;       6) Дина – мастер кюев.       24. «Вокруг света с музыкальными инструментами» – 7 часов:       1) что есть общего у кобыза и скрипки?       2) чей инструмент звонче: домбра, комуз, шертер или балалайка?       3) для чего нужны были ударные инструменты: асатаяқ - ложки, қоңырау - бубенцы, сақпан - трещетка, даңғыра - дойра, дабыл – барабаны;       4) сигнальные музыкальные инструменты;       5) народные арфы – жетіген, гусли, цимбало;      6) сыграй гармонь.       25. «Посещение концертных залов» – 10 часов:      1) посещение театра;      2) знакомство с концертным залом филармонии;      3) концерт камерной музыки;       4) специальное здание для органа;      5) в каких залах поют хоры?       6) выступает квартет. народные танцы;       7) концерт эстрадной музыки.      26. «Родной край» – 8 часов:      1) степные просторы;       2) березовый край;      3) живой родник;       4) вечерний звон;       5) любимый город;       6) родной край;      7) родная земля.      27. В процессе пения рекомендуется:      1) развитие вокально-хоровых навыков: правильное дыхание, чистота интонирования, ритмическая четкость;      2) работа над выразительностью исполнения разнохарактерных песен; умение передавать голосом изменения динамических оттенков;       3) разбор содержания песен, умение определить настроение музыки представление о запеве и припеве песен;      4) исполнение песен на казахском и русском языках.      28. Программа рекомендует песенный репертуар: Калдаяков Ш., Назарбаев Н., Нажимеденов А. «Государственный Гимн Республики Казахстан»; Тажибаев Б. «Ақ бұлақ» – «Родник»; русская народная песня «Во поле березка стояла»; Кабалевский Д., Пришелец А. «Край родной»; Шаинский В., Танич М. «Когда мои друзья со мной»; Савельев Б., Хайт А. «Песня кота Леопольда»; Островский А., Леднева Ю. «Новогодняя хороводная»; Еспаев А., Ыдырысов К. «Кел, балалар, ойнайық» – «Будем играть»; Байкадамов Б., Алимбаев М. «Кел, билейік!» – «Будем танцевать»; Байкадамов Б. «Айголек»; Шилдебаев К., Асылбеков А. «Жаңа жыл» – «Новый год»; Дуйсекеев К., Сариев Ш. «Туған жер» – «Родная земля»; Гершвин Д. «Хлопай в такт»; французская народная песня «Танец утят».      29. Игра на музыкальных инструментах предполагает: исполнение простых ритмических аккомпанементов на шумовых музыкальных инструментах в ансамбле; игра на слух ритмической партитуры.       30. В процессе слушания музыки формируются:      1) навыки внимательного слушания музыки;      2) умение определить характер музыкального произведения, назвать элементарные средства музыкальной выразительности;      3) умение на слух различать тембры музыкальных инструментов, голоса людей;       4) навыки передачи полученных от музыки впечатлений в рассказе, в рисунке, движениях.      31. Программа рекомендует репертуар для слушания музыки: Курманғазы «Қайран шешем», «Аман бол шешем», «Машина», «Түрмеден қашқан», «Кісен ашқан», «Бұқтым-бұқтым»; Таттимбет «Саржайлау», «Сылқылдақ»; Даулеткерей «Қосалқа», «Құдаша», «Қор-оғлы»; Казангап «Көкіл», «Шынаяқ тастар», «Құс қайтару», «Өттің дүние»; Дина «Әсем қоңыр»; Ыхлас «Аққу», «Жез киік»; народный кюй «Сал күрең»; русская народная песня «Коробейники» (исп. на балалайке); Римский-Корсаков Н. «Садко» (Песня Садко «Заиграйте, мои гусельки»); народный кюй «Сары өзен»; народная песня «Қараторғай»; народная песня «Бір бала»; Мусоргский М. «Картинки с выставки» («Избушка на курьих ножках», «Старинный замок»); Чайковский П. «Времена года» («Масленница», «Подснежник», «Осенняя песнь»); Моцарт В.А., Глоба А. «Весенняя песня», переложение для хора; Рубинштейн А., Лермонтов М. «Горные вершины», переложение для хора; Алябьев А., Козлов И. «Вечерний звон», переложение для хора; Чайковский П. «Да исправится молитва моя», переложение для хора; Мухамеджанов С. Оратория "Голос веков", фрагмент; Рахмадиев Е. «Концертное скерцо для трубы с оркестром», фрагмент; Моцарт В.А. Квартет, ор.10., ре минор, фрагмент; Жубанова Г. Квартет для струнных № 1, фрагмент; Жайымов А. «Шалқыма», обработка для квартета А.Жайымова, фрагмент; Бах И.С. Органная Токката и фуга, ре минор, фрагмент; Каччини Дж. «Аве Мария», для голоса и органа; Алябьев А., Дельвиг А. «Соловей»; Хамиди Л., Алимкулов Н. «Бұлбұл» – «Соловей»; Варламов А., Лермонтов М. «Белеет парус одинокий»; Туркеш «Көңіл ашар»; Курмангазы «Сары-арқа»; Алябьев А., Козлов И. «Вечерний звон»; Тлендиев Н. «Алатау»; Мухамеджанов Т., Назарбаев Н. «Мой город Астана»; Кайым К. «Ел жүрегі – Астана»; Коразбаев А. «Сағындым Алматымды» – «Скучаю, люблю Алматы»; Шаинский В., Добронравов В. «Беловежская пуща»; Лагидзе Р., Квалиашвили М. «Мой Тбилиси»; Соловьев-Седов В., Матусовский М. «Подмосковные вечера»; Фрадкин М., Пляцковский М. «Увезу тебя я в тундру»; Тлендиев Н., Мырзалиев К. «Өз елім» – «Мой край»; Крылатов Е., Дербенев Л. «Песня о родном крае»; Тажибаев Б. «Туған жер» – «Родная Земля»; Хасангалиев Е. «Атамекен».      32. В процессе обучения музыкальной грамоте изучаются: звук, его свойства: высота – высокий, низкий; продолжительность звука – короткий, длинный; громкость – громкий, тихий; мелодия – главный музыкальный образ; форма – куплеты и припевы в песнях, буыны в кюях, законченное произведение; ритм – простые ритмические рисунки; тембры народных музыкальных инструментов; композитор - исполнитель-слушатель; основные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая (общие представления); хор – детский, мужской, женский, смешанный; музыкальные инструменты: асатаяқ - ложки, қоңырау - бубенцы, сақпан - трещетка, даңғыра - дойра, дабыл - барабаны, жетіген - гусли, цимбало, домбра - дутар - балалайка, сырнай - гармонь.      33. Творческие задания включают следующие формы:       1) движения под музыку в соответствии с разнообразным характером музыкального произведения;      2) исполнение простых равномерных ритмических рисунков, отдельных танцевальных движений, несложных музыкально-ритмических композиций;      3) перевоплощение в музыкальные и игровые образы.
4. Базовое содержание учебного предмета для 3-класса
      34. «Песни, перешагнувшие через столетия» – 9 часов:       1) любимец народа – Ахан-сері;      2) почему песня «Манмангер» до сих популярна?       3) гордость степи – Биржан-сал;       4) назидание потомкам;      5) прекрасная Гакку;       6) как Жаяу Муса остался пешим;       7) песни Абая живут вместе с нами.       35. «Новая жизнь казахских народных инструментов» – 7 часов:       1) как создавался оркестр народных инструментов?       2) сколько инструментов в оркестре?       3) реконструкция народных инструментов. роль дирижера в оркестре;       4) Болат Сарыбаев вернул потерянные инструменты;       5) голоса ушедших времен – оркестр «Отрар сазы»;       6) новая жизнь древних инструментов.       36. «Музыка в нашей жизни» – 10 часов:       1) настроение праздника создает духовой оркестр;       2) эстрадно-симфонический оркестр телевидения;       3) джаз – дух нашего времени. в кукольном театре;       4) кино и музыка;       5) эстрада всегда вместе с нами.      37. «Музыка современных композиторов» – 8 часов:       1) А.Затаевич – собиратель казахской музыки;       2) голубь мира Ахмета Жубанова;      3) мэтр казахской оперы – Мукан Толебаев;       4) основоположник симфонической музыки – Евгений Брусиловский;      5) уйгурский композитор – К.Кужамьяров;       6) вокальная музыка Б.Байкадамова;      7) пришла весна А.Зацепина.      38. В процессе пения рекомендуется:      1) развитие вокально-хоровых навыков: умение передавать голосом изменения динамики, темпа; выработка легкого звучания в быстрых песнях укрепление навыков кантилены;       2) представление о жанровых разновидностях песен, работа над характером исполняемых песен;       3) навыки пения ансамблем под управлением дирижера, пение без музыкального сопровождения в унисон.       39. Программа рекомендует песенный репертуар: Калдаяқов Ш., Нажимеденов Ж., Назарбаев Н. «Государственный гимн Республики Казахстан»; Ахан сері «Манмангер»; Бейсеуов А., Молдағалиев Т. «Ұстазым» – «Учитель»; Жубанов А., Баймухамедов Н. «Ақ көгершін» – «Белый голубь»; народная песня «Жар-жар»; казахская народная песня «Сәулем-ай»; Паулс Р. «Бабушка рядом с дедушкой»; французская народная песня «Танец утят»; Минков М., Энтин Ю. «Дорога добра»; Омаров М., Казыбекулы К. «Әнші, күйші, биші балапан»; Струве Г., Соловьева Н. «С нами друг»; Чичков Ю., Пляцковский М. «Мама»; Шаинский В., Пляцковский М. «Дважды два четыре»; Калдаяков Ш. «Ана туралы жыр» – «Песня о матери»; Минков М. «Старый рояль»; народный кюй «Салкурен»; Курмангазы «Балбрауын (Бас буын)»; чешская народная песня-полька «Аннушка».      40. Игра на музыкальных инструментах предполагает: развитие навыков игры на ударных инструментах; освоение исполнительских приемов – тремоло, глиссандо, акцент-удар; исполнение простых мелодий и ритмов.       41. В процессе слушания музыки формируются:       1) умение внимательно слушать музыку, определять ее характер, жанр, средства музыкальной выразительности;       2) умение различать характерные черты народных и профессиональных жанров;       3) навыки элементарного анализа звучания одного и того же произведения в разном исполнении (в вокальном и инструментальном, сольном и оркестровом исполнении).      42. Программа рекомендует репертуар для слушания музыки: Ақан сері «Маңмаңгер», «Балқадиша»; Біржан сал «Адасқақ», «Теміртас»; Үкілі Ыбырай «Гәкку»; Жаяу Мұса «Ақ сиса»; Абай «Көзімнің қарасы»; Туркеш «Көңіл ашар»; Джуманиязов «Серпін»; Чайковский П. «Пляска скоморохов»; Тлендиев Н. «Ата толгау», «Көш керуен»; Глинка М. «Камаринская»; Бернстайн Л. «Дивертисмент», «Военный марш»; Ортеке биі Секіртпе» - «Танец Ортеке»; Жубанов А. «Ақ көгершін» - «Голубь»; Тулебаев М. «Биржан-Сара», танцы из оперы; Кужамьяров К. Симфоническая поэма «Ризвангуль»; Брусиловский Е. «Бозайғыр»; Жубанова Г. «Романс для скрипки»; Байкадамов Б., Шакенов Н. «Су тасушы қыз» – «Девушка-водовоз», a capella для хора; Байкадамов Б., Шакенов Н. «Пошташының әні» – «Песня почтальона»; Брусиловский Е. 3-я симфония "Сары Арқа". Скерцо; Группа «Музарт» «Үш қоңыр»; Гладков Г., Энтин Ю. «Песенка друзей» из мультфильма «Бременские музыканты»; Дунаевский М., Олев Н. «Ветер перемен», песня из к/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»; Зацепин А. Музыка к фильму «Мой милый доктор», «К нам пришла весна»; Блюз «Сегодня я пою блюз»; Гершвин Дж. «Любимый мой»; Миллс И., Эллингтон Д. «Караван»; Браун Джеймс. Танцевальный джаз.       43. В процессе освоения музыкальной грамоты изучаются: жанровые разновидности песен – колыбельные, лирические, жар-жар, сынсу, беташар; маршевые, эстрадные, джазовые; музыка народная и профессиональная; профессиональный композитор и народный композитор - күйші, сал, сері; оркестр – казахских, русских народных инструментов, духовой, эстрадно-симфонический; ансамбли – дуэт, трио, квартет.      44. Творческие задания включают следующие формы: сочинение ритмического аккомпанемента на шумовых ударных инструментах; сочинение коротких рассказов на тему прослушанной музыки; инсценирование песен.
5. Базовое содержание учебного предмета для 4-класса
      45. «Продолжение традиции» – 9 часов:       1) Кали Жантилеуов – ученик Курмангазы;       2) певец, композитор – Манарбек Ержанов;       3) Жусипбек Елебеков – хранитель аркинских песен;       4) Жаппас Каламбаев вернул кобызовую музыку;       5) чарующий голос Гарифоллы Курмангалиева;       6) Даулет Мыктыбаев – знаток казахских легенд;      7) Толеген Момбеков – ученик, достойный великого Учителя.      46. «Симфонический оркестр – вершина европейской культуры» – 7 часов:       1) как появился симфонический оркестр?       2) струнные инструменты – фундамент оркестра;      3) разноцветные краски симфонического оркестра;       4) когда возникли медные инструменты?       5) ударные – самая разнообразная группа инструментов;       6) сколько лет арфе?       7) король инструментов – рояль.      47. «Знаменитые театры мира» – 10 часов:       1) история оперного театра;       2) колыбель оперного искусства – Ла-скала;       3) Метрополитен-опера – ведущий театр в США;       4) театральные сезоны Большого театра;       5) Венский оперный театр – центр европейской культуры;       6) Сиднейский оперный театр – символ Австралии;       7) Байретский театр Вагнера.      48. «Вместе - дружная семья» – 8 часов:       1) русская плясовая;      2) в гопаке – вся украинская душа;       3) корифей киргизских музыкальных инструментов;       4) узбекский карнай зовет на праздник;       5) уйгурские мукамы;       6) корейский театр – центр культуры;       7) лезгинка – сердце Грузии;       8) немецкий лендлер;       9) татарские зажигательные такмаки.      49. В процессе пения рекомендуется:      1) закрепить полученные вокально-хоровые навыки с соблюдением певческих правил;      2) сформировать умение петь ансамблем, хором, индивидуально под управлением дирижера и самостоятельно;      3) определять музыкальные средства выразительности и уметь передавать характер исполняемого произведения;      4) исполнять песни на казахском и русском языках.       50. Программа рекомендует песенный репертуар: украинская народная песня «Соловейко»; грузинская народная песня «Светлана, светлячок»; белорусская народная песня «Бульба»; русская народная песня «Калинка»; армянская народная песня «Ласточка»; итальянская народная песня «Санта Лючия»; Абай «Көзімнің қарасы», «Желсіз түнде жарық ай»; Жаяу Мұса «Ақсиса»; Омаров И. «Анасы бар адамдар, еш қашан қартаймайды»; Жубанов А., Матаков И. «Карлыгаш» – «Ласточка»; Сагатов А., Бабаева А. «Мой Казахстан»; Мухамеджанов С., Жумабаев Г. «Қазақстан»; Оралулы Б., Асылбек А. «Астана»; Нусипбаев И., Елубаев Е. «Достық» – «Дружба»; Гладков Г., Энтин Ю. «Песенка друзей» из мультфильма «Бременские музыканты»; Савельев Б., Жигалкин А., Хайт А. «Большой хоровод»; Струве Г., Соловьева Н. «Так уж получилось»; Шаинский В., Танич М. «По секрету всему свету»; Дунаевский М., Олев Н. «Ветер перемен», песня из к/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»; Хасангалиев Е., Мырзалиев К. «Атамекен» – «Родина»; Тухманов Д., Харитонов В. «День Победы».      51. Игра на музыкальных инструментах предполагает:       1) закрепление исполнительских навыков игры на ударных инструментах;       2) ритмические аккомпанементы к песням и фрагментам из музыкальных произведений по слуху.      52. В процессе слушания музыки формируется:       1) понимание значения основных средств музыкальной выразительности в создании образа;       2) знание характерных черт народных и профессиональных жанров, умение на слух различать основные жанры музыки;       3) умение определять на слух тембры музыкальных инструментов; умение различать по звучанию музыки ее национальную принадлежность;      4) умение сравнивать музыку с жизненными явлениями.      53. Программа рекомендует репертуар для слушания музыки: Курмангазы «Адай»; Естай «Құсни-Қорлан»; Мади «Қарқаралы»; Ыклас «Жез киік» – «Медная сайга»; Мухит «Үлкен айдай»; Сугур «Бес жорға» – «Пять иноходцев»; Прокофьев С. Симфоническая сказка «Петя и волк»; Бетховен Л. Симфония №3, экспозиция 3 части, фрагмент; Бетховен Л. «К Элизе»; Вивальди А. «Времена года» («Осень», «Зима»), фрагменты; Верди Д. «Аида» («Марш»); Бородин А. «Князь Игорь» («Половецкие пляски»); Григ Э. «Пер Гюнт» («Утро», «В пещере горного короля»); Равель М. «Болеро», фрагменты; Рахманинов С. Фортепианный концерт №2, экспозиция 1 части; Сен-Санс К. «Карнавал животных» («Слон. Лебедь»); Хачатурян А. «Гаянэ» («Танец с саблями»); Чайковский П. «Щелкунчик» («Вальс снежинок», «Вальс цветов»); итальянская песня «О, соле мио» - Солнце мое; Бизе Ж. «Кармен» («Хабанера Кармен»); Чайковский П. «Евгений Онегин» (Ария Ленского «Куда, куда вы удалились»); киргизский народный кюй «Ақ тамақ – көк тамақ»; узбекская народная песня «Ялла»; уйгурская народная песня «Аппақ-аппақ тошканларым»; уйгурский народный танец «Тап усул»; корейская народная песня «Мунген тауы»; украинский народный танец «Гопак»; грузинский народный танец «Лезгинка»; немецкий народный танец «Вайс, я вайс» - «Белый-белый»; греческий народный танец «Сиртаки»; русская народная плясовая «Камаринская»; татарская народная песня «Су бойлары».       54. В процессе освоения музыкальной грамоты изучаются: звук, его свойства: шумовой, музыкальный; высота – высокий, низкий; продолжительность звука – короткий, длинный; громкость – громкий, тихий; средства музыкальной выразительности – мелодия, ритм, регистр, темп, динамика, тембр, лад; композитор – исполнитель – слушатель; народный композитор - күйші, сал, сері; музыка народная и профессиональная (композиторская); исполнители: артист, домбрист, кобызист, пианист, скрипач, флейтист, певец; основные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая; народные танцы – лезгинка, гопак, сиртаки, мавриги, лендлер, полька, мазурка, вальс, полонез; жанры профессиональной музыки: песни, романсы, инструментальные пьесы, прелюдия, сюита, поэма, симфония, балет, опера; оркестры – симфонический оркестр, состав оркестровых групп; музыкальные инструменты – скрипка, альт, виолончель; флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, туба, барабан, литавра.       55. Творческие задания включают следующие формы: передача своих впечатлений о музыке в рассказах, рисунках; выполнение домашних заданий по ознакомлению с музыкальными теле-радио передачами и высказывания своего отношения к ним; участие в школьных и внешкольных музыкальных праздниках, фестивалях и других событиях музыкальной жизни.
6. Требования к уровню подготовки учащихся
      56. Уровень подготовки обучающихся оценивается с позиции предметных, личностных, системно-деятельностных результатов.      57. Предметные результаты отражены в двух аспектах: должны уметь и должны знать.      58. Учащиеся 1 класса должны знать:       1) основы музыкальной грамоты: музыкальные и шумовые звуки; высокие и низкие звуки; короткие и долгие звуки; интонации речевые и музыкальные;      2) основные средства музыкальной выразительности: темпы быстрые, умеренные, медленные; динамические оттенки;       3) названия изученных жанров (кюй, песня, танец, марш);      4) названия музыкальных инструментов (домбра, кобыз, сыбызгы, жетыген, дауылпаз, балалайка, гусли, свирель);      5) основные правила пения.      59. Учащиеся 1 класса должны уметь:      1) определять тембр музыкальных инструментов;       2) определять настроение музыкальных произведений;      3) выполнять правила слушания музыки;      4) пересказать содержание музыкальных произведений из репертуара программы;       5) узнавать по интонациям знакомые песни и инструментальные наигрыши;      6) уметь петь под дирижерские жесты;      7) играть простые ритмические рисунки на ударных шумовых инструментах.      60. Учащиеся 2 класса должны знать:       1) Государственный Гимн Республики Казахстан;      2) элементарные музыкальные понятия и термины (звук и его свойства – высота, длительность, громкость), основные средства музыкальной выразительности (ритм, темп, динамика, тембр, мелодия, аккомпанемент, лад) и применять их в беседах о музыке;      3) музыкальные инструменты: асатаяк-ложки, қоңырау-бубенцы, сақпан-трещетка, даңғыра-дойра, дабыл-барабаны; жетыген - гусли, цимбало; сырнай-гармонь, домбра-дутар-балалайка;      4) правила этикета в театре, на концерте;      5) иметь элементарные понятия о форме: куплеты и припевы в песнях, буыны в кюях, законченное произведение.      61. Учащиеся 2 класса должны уметь:      1) объяснить понятия: народная музыка, народная песня, народный кюйши-композитор;      2) различать основные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая, танцевальная, эстрадная;      3) определять по тембру звучание народных инструментов (казахских, русских);      4) петь под дирижерский жест, уметь вовремя начинать и заканчивать пение, петь по фразам, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении;      5) играть простые ритмы на шумовых музыкальных инструментах.      62. Учащиеся 3 класса должны знать:      1) определение жанра, различать жанровые разновидности народной и профессиональной музыки;      2) названия изученных произведений и их авторов;      3) значение средств музыкальной выразительности в создании музыкального образа;      4) состав оркестра казахских народных инструментов;      5) иметь представление о духовом и эстрадном оркестре;      6) иметь представление о роли музыки в кино, детском театре;      7) знать имена современных казахстанских композиторов.      63. Учащиеся 3 класса должны уметь:      1) объяснить понятие: композитор – исполнитель – слушатель;       2) объяснить понятия народная и профессиональная музыка;       3) сравнить различные образцы народной и профессиональной музыки;      4) определять жанр и характер прослушанных произведений;      5) внимательно слушать музыку, высказываться о музыкальном произведении, используя музыкальную терминологию;      6) рассказать о музыкальных традициях родного края;      7) выразительно исполнить песни на казахском и русском языках;      8) музицировать на шумовых музыкальных инструментах.      64. Учащиеся 4 класса должны знать:      1) определение жанра, различать жанровые разновидности народной и профессиональной музыки;      2) ведущих представителей национальной музыкальной культуры;      3) состав симфонического оркестра, названия струнных, деревянных и медных духовых, ударных инструментов;      4) названия знаменитых театров мира;      5) основные театральные и концертные организации республики;       6) иметь представления о главных событиях музыкальной жизни страны, о традициях родного края;      7) определять на слух знакомые произведения и соотносить их с национальной принадлежностью;      65. Учащиеся 4 класса должны уметь:      1) высказывать оценочные суждения о музыкальных произведениях и исполнителях, прослушанных на уроках, на концертах, по радио и телевидению;       2) проявлять музыкальную воспитанность, использовать элементарные музыкальные термины в разговоре о музыке, в общении с другими людьми;       3) выразительно исполнять песни в соответствии с их характером на казахском и русском языках;       4) иметь опыт музыкально-творческих выступлений, участвовать в коллективном пении, ансамблевом музицировании, театрализованных инсценировках.       66. Личностные результаты. Ученики должны проявлять:      1) уважение к истории, культуре, традициям и другим ценностям казахского народа;       2) способность чувствовать красоту окружающего мира;       3) понимание многообразия культуры народов Казахстана, умение находить общие культурные связи с музыкой народов, живущих в Казахстане;       4) понимание связи музыкального искусства с жизнью;       5) интерес к музыкальным событиям своего города, района, аула;       6) выражение своего настроения средствами музыки.       67. Системно-деятельностные результаты. Ученики должны применять:      1) полученные музыкальные знания в оценке музыкальных произведений;       2) музыкальные термины в разговоре о музыке;       3) элементарный анализ музыки, которая звучит на дискотеках, по радио и телевидению;       4) навыки самостоятельного слушания музыки;       5) умение вести диалог на темы музыкального искусства.
Приложение 10         к приказу Министра образованияи науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115
Типовая учебная программа по предмету «Изобразительноеискусство» для 1-4 классов уровня начального образования
1. Пояснительная записка
      1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начальное, основное среднее, общее среднее образование), утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.       2. Курс «Изобразительное искусство» направлен на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления духовной деятельности личности.      3. Цели обучения:      1) воспитание эстетических чувств, обогащение нравственного опыта, воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народа Казахстана и других стран;       2) развитие воображения, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;       3) воспитание интереса и любви к народному творчеству;       4) развитие наблюдательности и зрительной памяти.      4. Задачи обучения:      1) развитие способности к выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;      2) знакомство с основами изобразительной грамоты по рисунку, живописи, композиции;      3) знакомство с теплыми и холодными цветами и умение их различать;      4) знакомство с видами (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура, дизайн, архитектура) и жанрами (пейзаж, портрет, натюрморт, анималистический и т.д.) изобразительного искусства;      5) овладение художественными навыками (работа с различными материалами и освоение различной изобразительной техники);      6) развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);      7) развитие чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, фантазии, воображения;      8) улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера учеников.      5. Учебный материал представлен 4 блоками:      1) виды художественной деятельности;      2) основы художественной грамоты;      3) познание окружающего мира;       4) содержание художественно-творческой деятельности.      6. Специфика деления на блоки:      1) первый блок раскрывает содержание учебного материала;       2) второй блок дает инструментарий для его практической реализации;       3) третий блок намечает духовно-нравственную, эмоционально-ценностную направленность тематики заданий;       4) четвертый блок содержит виды и условия деятельности.       7. Блоки раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную и в разной мере присутствуют почти на каждом уроке, в комплексе блоки направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания.       8. В процессе обучения осуществляются межпредметные связи с дисциплинами:       1) «Грамота», «Русский язык»: формирование выразительной, правильной, логически грамотной речи при анализе произведений искусства, развитие творческого воображения и фантазии при наблюдении объектов изображения;      2) «Литературное чтение»: обогащение словарного запаса на материале рисунков, развитие умений сравнивания и сопоставления прочитанного и увиденного, развитие умений описывать возможные иллюстрации к прочитанному тексту, изображение в материале прочитанного текста;      3) «Музыка»: использование музыкальных произведений при работе над рисованием;      4) «Познание мира», «Самопознание»: использование природы, окружающего мира в качестве объектов для рисования; использование жизненного опыта, материала экскурсий в процессе рисования по памяти, воображению;      5) «Математика»: использование пространственных понятий (выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева и др.), длины и ширины, геометрических форм в рисунке, обогащение речи математическими терминами;      6) «Трудовое обучение»: развитие мелкой мускулатуры пальцев рук, использование поделок художественного труда для рисования и лепки;      7) «Физическая культура»: проведение разминок, подвижных игр.      9. Общий объем учебной нагрузки в соответствии с типовым учебным планом составляет 135 часов.
2. Базовое содержание учебного предмета
      10. Блок 1. «Виды художественной деятельности»:      1) восприятие произведений искусства;      2) особенности художественного творчества: художник и зритель;      3) образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное;       4) отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу;       5) представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов Казахстана), выдающиеся представители изобразительного искусства народов Казахстана (по выбору), восприятие и эмоциональная оценка шедевров казахстанского и мирового искусства;       6) представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения;      7) рисунок, материалы и техника для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, мелки и т.д.;       8) приемы работы с различными графическими материалами, роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная;       9) красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка;       10) изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты;      11) живопись, живописные материалы, красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи;       12) цвет – основа языка живописи, выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами, образы природы и человека в живописи;      13) скульптура, материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа, элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание и конструирование формы), объем – основа языка скульптуры, основные темы скульптуры, красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры;      14) художественное конструирование, дизайн и архитектура, разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.), элементарные приемы работы различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание и конструирование формы; бумага и картон – сминание, сгибание, вырезание), представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека;      15) декоративно-прикладное искусство, истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека, понятие о характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма), обычаи, традиции и обряды;       16) представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках;       17) сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве, разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве, ознакомление с произведениями народного и декоративно - прикладного искусства Казахстана.      11. Блок 2. «Основы художественной грамоты»:      1) композиция, элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве;       2) понятие: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции;       3) понятие: линия горизонта, ближе – дальше, больше – меньше, загораживания;       4) роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д;       5) композиционный центр, главное и второстепенное в композиции, симметрия и асимметрия;      6) цвет, основные и составные цвета, теплые и холодные цвета, смешение цветов, роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа, эмоциональные возможности цвета, передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния;      7) многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью) и их знаковый характер, штрих, пятно и художественный образ;       8) передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного;      9) форма, разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве, сходство и контраст форм, простые геометрические формы, природные формы, влияние формы предмета на представление о его характере, силуэт;      10) объем, объем в пространстве и объем на плоскости, способы передачи объема, выразительность объемных композиций;       11) ритм, виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.);       12) ритм линий, пятен, цвета;      13) роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке, передача движения в композиции с помощью ритма элементов, особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.       12. Блок 3. «Познание окружающего мира»:      1) земля – наш общий дом, наблюдение природы и природных явлений;       2) разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду;       3) жанр пейзажа, использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы, постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.;      4) восприятие и эмоциональная оценка шедевров казахстанского и зарубежного искусства, изображающих природу (например, произведения А. Кастеева, А. Г. Галимбаевой, К.Т. Тельжанова, А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, К. Моне, В. Ван Гога и др.);       5) знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония и др.);       6) роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира, образ человека в искусстве разных народов, образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства;      7) мой родной Казахстан, роль природных условий в характеристике традиционной культуры народа Казахстана, пейзажи родной природы, единство декоративного строя в украшении юрты, предметов быта, орудий труда, костюма;       8) связь изобразительного искусства с танцами, сказками;       9) образ человека в традиционной культуре, представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве;       10) образ человека, образ человека в разных культурах мира, образ современника, жанр портрета, темы любви, дружбы, семьи в искусстве;       11) эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д.;       12) образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение;      13) искусство дарит людям красоту, искусство вокруг нас, использование различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта;      14) представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций разных народов;       15) жанр натюрморта;      16) художественное конструирование и оформление помещений, посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.       13. Блок 4. «Содержание художественно-творческой деятельности»:      1) участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности;       2) освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства;       3) изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животное, растения);      4) овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой;      5) создание моделей предметов бытового окружения человека, овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики;      6) выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании;      7) выполнение творческих работ с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала;      8) использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов;      9) участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
3. Базовое содержание учебного предмета для 1-класса
      14. На изучение курса в 1 классе выделено 33 часа (1 час в неделю).      15. Восприятие произведений искусства (2 часа):       1) понятие изобразительного искусства, роль искусства в жизни человека, понимание и осмысление процесса восприятия произведений изобразительного искусства, представление о выдающихся художниках Казахстана, знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства.      16. Живопись (8 часов):      1) понятие о живописи и цветовой гамме, изучение основных характеристик цвета: основные, дополнительные, составные;      2) теплые и холодные цвета, цветовой колорит, теория цвета, линия горизонта, одноцветная акварель (гризайль);      3) рисование на темы «Дары осени», «Зимние забавы», «В зоопарке», «Астана- город будущего»;      4) живописные материалы: акварель и гуашь, палитра, работа с кистью.       5) элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве, изображение композиции на разные темы (натюрморт, пейзаж и т. д.);       6) знакомство с произведениями казахстанских художников-живописцев довоенных лет.      17. Графика (6 часов):       1) понятие о графике, материалы художника-графика, материалы и техника рисунка: карандаш, ручка, фломастер, пастель, мелки и т.д.;       2) многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер, способы работы карандашом, линия горизонта;       3) изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты;       4) рисование на темы «Дождливый день», «Снеговик», «Натюрморт», «Пейзаж»;       5) знакомство с произведениями художников-графиков В. Антощенко-Оленева, Е. Сидоркина, С. Романова, М. Кисамединова и других.      18. Скульптура (4 часа):       1) понятие о скульптуре, материалы художника-скульптора;      2) художественные материалы: пластилин, глина;       3) отличие скульптуры от других видов изобразительного искусства, понятие «объемные формы»;      4) виды скульптуры, инструменты и материалы лепки, правила и способы работы с различным материалом (пластилин, глина), знакомство с рельефом и круглой скульптурой (мелкой пластикой), лепка геометрических форм;      5) знакомство с произведениями художников-скульпторов Н. Журавлева, Е. Мергенова, Х. Наурызбаева, М. Айнекова, Т. Досмагамбетова и др.      19. Художественное конструирование, дизайн и архитектура (8 часов):      1) умение различать и характеризовать художественное конструирование, виды дизайна и архитектуры;       2) применение линии, ритма, силуэта, цвета, формы, композиции как средств художественной выразительности в проектировании объекта художественного конструирования, дизайна и архитектуры;      3) элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (набор объема, конструирование формы; бумага и картон-сгибание, вырезание, сминание).      20. Декоративно-прикладное искусство (5 часов):       1) история развития народного и декоративно-прикладного искусства;      2) разнообразие форм, материалов, техники исполнения, цветового своеобразия;      3) национальные особенности народного прикладного искусства, законы построения декоративной композиции, формально-цветовые композиции по орнаментальным мотивам, простейшее декорирование, аппликация, знакомство с образцами декоративно-прикладного искусства, декоративная композиция;      4) мотивы природы и предметного мира;       5) композиционный центр, колорит, декоративный пейзаж, сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве;      6) ознакомление с произведениями народных мастеров и художников декоративно-прикладного искусства Казахстана и разных стран.
4. Базовое содержание учебного предмета для 2-класса
      21. На изучение курса во 2 классе выделено 34 часа (1 час в неделю).      22. Восприятие произведений искусства (2 часа):       1) представление о рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, художественном конструировании, дизайне и архитектуре;      2) роль искусства в жизни человека, понимание и осмысление процесса восприятия произведений изобразительного искусства, представление о выдающихся художниках Казахстана и мира, виды и жанры изобразительного искусства, историко-культурное наследие Казахстана.       23. Живопись (8 часов):       1) художественные материалы живописи (акварель, гуашь, акрил), основные и дополнительные цвета, самостоятельное смешивание красок разного цвета;       2) красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи;       3) роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи, элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве;       4) понятия горизонтали, вертикали и диагонали в построении композиции;       5) пропорции и перспектива;      6) понятия линии горизонта, ближе – дальше, больше – меньше, загораживания;       7) роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д.;       8) композиционный центр (зрительный центр композиции), главное и второстепенное в композиции, симметрия и асимметрия;       9) рисование на темы «Осенние мотивы», «Снежинки», «Мой лучший друг», «Астана- сердце Евразии»;       10) живописные материалы: акварель и гуашь, палитра;      11) изображение композиции на разные темы (натюрморт, пейзаж, портрет и т.д.);       12) знакомство с произведениями казахстанских художников-живописцев послевоенных лет.      24. Графика (6 часов):       1) материалы и техника рисунка: карандаш, ручка, фломастер, мелки и т.д.;       2) приемы работы с различными графическими материалами, роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная;      3) линия, штрих, пятно и художественный образ;       4) передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного;       5) линия горизонта, движение, композиционный центр, линейный рисунок, разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве, сходство и контраст форм, простые геометрические формы, природные формы, трансформация форм, влияние формы предмета на представление о его характере, силуэт;       6) изображение птиц, животных в движении: общие и характерные черты;       7) рисование на темы «Пусть всегда будет солнце», «Зимнее утро», «Цветы весны», «Сказочная страна»;       8) знакомство с произведениями художников-графиков В. Антощенко-Оленева, Е. Сидоркина, С. Романова, М. Кисамединова и других.      25. Скульптура (6 часов):       1) знакомство с рельефом и круглой скульптурой (мелкой пластикой), пластилин;      2) рельеф, плинт, жанр натюрморта, выполнение рельефной композиции «Натюрморт из двух предметов»;      3) круглая скульптура (мелкая пластика), лепка животных, глина;      4) техника исполнения пустотелой мелкой пластики – наложение жгутиков или глиняных пластинок, стилизация, гармония формы;      5) знакомство с произведениями художников-скульпторов Казахстана и других народов.      26. Художественное конструирование, дизайн и архитектура (6 часов):       1) знакомство с искусством художественного конструирования, дизайна и архитектуры;       2) язык вещей давно ушедших поколений и современных мастеров, материалы для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.);      3) применение искусства бумажной пластики, оригами;      4) конструирование форм, глубинных пространств, казахской юрты и архитектурных элементов.      27. Декоративно-прикладное искусство (6 часов):       1) особенности орнаментов народа Казахстана, орнамент как неизменный участник повседневной жизни человека, выразительные средства орнаментальной композиции (ритм, симметрия, фактура);      2) виды орнаментов, казахский орнамент в круге, знакомство с особенностями традиций и костюмами казахов и других народов, композиционный центр, закон цельности;      3) составление композиций, раскрывающих доброжелательные, дружеские взаимоотношения между людьми (тема «Дружба народов», «В гостях у художника-модельера» и т.д.);      4) декоративный пейзаж (тема «Степь», выполнение иллюстраций к казахским сказкам и т.д.), центр композиции, цветовая гармония, особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве, основы представлений о казахской национальной художественной культуре и ее связях с культурой других народов, задания поискового и творческого характера;       5) ознакомление с произведениями народных мастеров и художников декоративно-прикладного искусства Казахстана и разных стран.
5. Базовое содержание учебного предмета для 3-класса
      28. На изучение курса в 3 классе выделено 34 часа (1 час в неделю).       29. Восприятие произведений искусства (2 часа):       1) краткий анализ произведений изобразительного искусства, оценочные суждения;      2) целенаправленное, систематизированное использование искусствоведческих рассказов или бесед, активизирующих внимание учащихся, работу мысли, эмоциональную и эстетическую отзывчивость, развитие творческого воображения;       3) описание состояний природы, растений, животных, предметов, внешности, обсуждение произведений искусства;      4) развитие эмоционального уровня при выполнении упражнений по графике, живописи, композиции и декорированию;      5) развитие зрительной памяти и наблюдательности, умение объяснять свои замыслы;      6) памятники истории, археологии, монументального искусства и архитектуры.       30. Живопись (8 часов):       1) цветовой круг, контраст (противоположные цвета), колорит, роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа, эмоциональные возможности цвета;      2) передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния;       3) цвет – основа языка живописи, светлые и темные оттенки цветов, цвет и тень, блик, рефлекс;      4) образы природы и человека в живописи, пастозная живопись, композиционный центр, движение;       5) рисование на темы «Дастархан», «Белые березы», «Танцовщица», «Красивые места Казахстана»;       6) живописные материалы: акварель и гуашь, палитра;       7) изображение композиции на разные темы (натюрморт, пейзаж, портрет и т. д.);       8) знакомство с произведениями казахстанских художников-живописцев 50 –70-х годов 20 века.       31. Графика (6 часов):       1) материалы и техника рисунка: карандаш, ручка, фломастер, мелки и т.д.;       2) линия, штрих, пятно и художественный образ;      3) разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве, сходство и контраст форм, природные формы, трансформация форм, влияние формы предмета на представление о его характере;      4) приемы работы с различными графическими материалами;       5) роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная;       6) красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка;       7) изображение птиц, животных: общие и характерные черты;       8) роль ритма в эмоциональном звучании композиции в рисунке, миниатюра, тематическая графика;       9) рисование на темы «Праздник весны», «Художник и цирк», «На морском берегу», «Любимая сказка»;       10) знакомство с произведениями художников-графиков В. Антощенко-Оленева, Е. Сидоркина, С. Романова, М. Кисамединова и др.      32. Скульптура (6 часов):       1) виды скульптуры, геометрические тела, простейшее изображение фигуры человека, пластилин, рельеф, плинт;      2) изображение национальной символики;      3) круглая скульптура (мелкая пластика), лепка двухфигурной композиции «Человек и животное», глина, плакетка, эскиз композиции, рельеф, выполнение рельефной композиции на тему «Чудеса подводного мира»;       3) знакомство с произведениями художников-скульпторов Н. Журавлева, Е. Мергенова, Х. Наурызбаева, М. Айнекова, Т. Досмагамбетова и др.      33. Художественное конструирование, дизайн и архитектура (6 часов):       1) восприятие памятников архитектуры Казахстана;      2) утилитарная направленность объектов дизайна, художественного конструирования и архитектуры: «удобство», «польза» (способность создать психологический комфорт, повлиять на настроение человека).      34. Декоративно-прикладное искусство (6 часов):       1) казахское народное декоративное искусство, виды казахских национальных узоров;       2) декоративный костюм, детали костюма;      3) мотивы родной природы в орнаментах (геометрическом, растительном, зооморфном), трансформация формы, элементы и мотивы орнамента, стилизация, композиция орнамента, орнамент на прямоугольной форме, орнамент на круге (диске), выполнение эскиза казахского орнамента на прямоугольной форме;      4) декоративный натюрморт, компоновка, величина, место расположения, цвет, композиционный центр в натюрморте, колорит;      5) декоративный пейзаж, трансформация природных форм в декоративные, наблюдения и фантазии, ритм, гармония формы и цвета, аппликация, коллаж, преобразование формы, мотив, композиционный центр;       6) составление композиций на сказочные, волшебные сюжеты;      7) ознакомление с произведениями народных мастеров и художников декоративно-прикладного искусства Казахстана и разных стран.
6. Базовое содержание учебного предмета для 4-класса
      35. На изучение курса в 4 классе выделено 34 часа (1 час в неделю).       36. Восприятие произведений искусства (2 часа):       1) интегрированное обучение искусству в школе;      2) формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;      3) умение выразить себя, свой внутренний мир посредством изобразительного искусства;       4) культурные ценности: нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения.      37. Живопись (10 часов):       1) цвет – основа языка живописи;       2) красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи;       3) выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа, образы природы и человека в живописи, композиционный центр (зрительный центр композиции);      4) эмоциональные возможности цвета, смешение цветов, передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния;       5) пастозная живопись, композиционный центр, движение;       6) рисование на темы «Поезд дружбы», «Прогулка», «Мой двор», «Наурыз», «Астана - город мира и счастья»;       7) живописные материалы: акварель и гуашь, палитра;       8) изображение композиции на разные темы (натюрморт, пейзаж, портрет и т. д.);       9) знакомство с произведениями казахстанских художников-живописцев 70–80-х годов 20 века.       38. Графика (6 часов):       1) приемы работы с различными графическими материалами;      2) роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная;       3) красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка;       4) изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты;      5) материалы и техника рисунка: карандаш, ручка, фломастер, пастель, мелки и т.д.;       6) тематическая графика, рисование на темы: «Мое лето», «И снова осень к нам пришла», «Буря на море», «Любимая сказка»;       7) знакомство с произведениями художников-графиков В. Антощенко-Оленева, Е. Сидоркина, С. Романова, М. Кисамединова и др.      39. Скульптура (6 часов):       1) объем – основа языка скульптуры, основные темы скульптуры, круглая скульптура (мелкая пластика), пластика, цельность композиции, типизация;       2) лепка двух, трехфигурной композиции по мотивам народных сказок;       3) элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание и конструирование формы);       4) знакомство с произведениями художников-скульпторов Н. Журавлева, Е. Мергенова, Х. Наурызбаева, М. Айнекова, Т. Досмагамбетова и др.      40. Художественное конструирование, дизайн и архитектура (6 часов):       1) раскрывать своеобразие художественного конструирования через систему упражнений и заданий в основе которой – эксперимент с формой и материалами, знакомство с элементами цветоведения и композиции;      2) моделирование изделий предметной среды на основе единства функции и формы, общих закономерностей формообразования.      41. Декоративно-прикладное искусство (4 часа):       1) традиционное народное прикладное искусство Казахстана (тускииз, капчагайская керамика и другие современные промыслы), России и промыслы других республик;       2) умельцы народных промыслов Казахстана;      3) мебель, музыкальные инструменты, одежда, обувь и другие необходимые в быту предметы;       4) развитие ремесел и возрождение народных художественных искусств Казахстана;      5) икебана, коллаж;      6) основные орнаментальные мотивы в мировом искусстве, человек и природа, единство и общие черты возникновения символов воды, огня, земли, воздуха в искусстве народов мира;       7) выполнение творческой орнаментальной композиции с использованием символов, взаимосвязь в композиции рисунка и содержания текста;       8) ознакомление с произведениями народных мастеров и художников декоративно-прикладного искусства Казахстана и разных стран.
7. Требования к уровню подготовки учащихся
      42. Уровень подготовки обучающихся оценивается с учетом предметных, личностных, системно-деятельностных результатов.      43. Предметные результаты отражены в двух аспектах: должны уметь и должны знать.      44. Учащиеся 1 класса должны знать:      1) виды и жанры изобразительного искусства;      2) названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных;      3) виды художественных материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клей), их свойства и названия;       4) приемы работы сгибанием, вырезанием и сминанием;      5) способы соединения с помощью клея;      6) виды простейшего декорирования: раскрашивание, аппликацию;      7) особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; компоненты изобразительной деятельности: линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент; плоскостное и объемное изображение, рельеф;      8) известных художников Казахстана и мира.      45. Учащиеся 1 класса должны уметь:      1) применять первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живописи, графике, скульптуре, дизайне, началах архитектуры, декоративно-прикладных и народных формах искусства;      2) выполнять горизонтальные, вертикальные, наклонные, дугообразные, волнистые линии;      3) использовать выразительные возможности художественных материалов: гуаши, акварели, пастели и мелков, карандашей, пластилина, бумаги для конструирования;      4) применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-творческих работ;       5) выполнять декоративные композиции с применением мотивов природы и сказочных образов;      6) применять элементарные практические умения и навыки в рисунке, живописи, скульптуре и художественном конструировании.      46. Учащиеся 2 класса должны знать:      1) названия красок натурального и искусственного происхождения, основные и дополнительные цвета, способ получения составных цветов из главных;      2) о выдающихся художниках Казахстана и мира;      3) средства художественной выразительности в проектировании объекта конструирования, дизайна и архитектуры;       4) виды художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных материалов;      5) некоторые особенности казахской национальной художественной культуры (традиционная архитектура, одежда, декоративные искусства, праздники и т.д.).      47. Учащиеся 2 класса должны уметь:      1) выражать эмоциональное состояние, личное отношение к творческой художественной деятельности;      2) активно использовать художественные термины и понятия;      3) смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы;       4) применять навыки самостоятельной творческой деятельности;      5) применять первичные навыки изображения предметного мира, растений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных построений, первичные представления об изображении человека на плоскости.      48. Учащиеся 3 класса должны знать:      1) основные виды и жанры изобразительного искусства;      2) имена выдающихся представителей казахстанского искусства 50-70-х годов 20 века;      3) названия памятников монументального искусства и архитектуры, памятников истории;      4) различия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна и знать о роли этих видов искусства в жизни человека и общества.      49. Учащиеся 3 класса должны уметь:      1) применять художественные материалы (гуашь, акварель, мелки, карандаши, пластилин, бумагу для конструирования) в творческой деятельности;      2) использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень);      3) различать основные и составные, теплые и холодные цвета;      4) рассматривать и выражать эмоциональное отношение к произведениям изобразительного, декоративно-прикладного искусств, архитектуры, дизайна и определять их принадлежность к этим видам художественного творчества;      5) узнавать отдельные произведения выдающихся художников Казахстана;      6) применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;      7) применять начальные представления о пропорциях предметов, об элементарных законах перспективы, конструкции предметов и строении человека.      50. Учащиеся 4 класса должны знать:      1) основные виды и жанры изобразительного искусства;      2) государственную символику, известные художественно-исторические памятники истории и культуры родного края;      3) выдающихся представителей казахстанского и зарубежного искусства и их основные произведения, великие памятники архитектуры Казахстана;      4) основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);      5) виды живописи: станковая, монументальная, декоративная, миниатюра;      6) виды скульптуры: рельеф, бюст, статуя, памятник;      7) виды архитектурных сооружений: древняя архитектура, современная архитектура, жилые здания, мавзолей, мечеть, башня;      8) виды художественных ремесел: ювелирное искусство, роспись по дереву, керамика, ковроткачество;      9) названия художественных музеев страны и мира.      51. Учащиеся 4 класса должны уметь:      1) различать основные и составные, теплые и холодные цвета;      2) применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности;      3) определять тему, основную мысль произведения;      4) различать жанры художественных произведений;      5) составлять эскиз на заданную или свободную тему, следить за логической последовательностью изображения;      6) определять композиционный центр, сюжет художественных произведений;      7) объяснять мотивы поступков героев художественных произведений, выражать личное отношение к действиям персонажей произведений, проецировать их действия и поступки на реальные жизненные ситуации;      8) объяснять технические приемы выполнения произведений;      9) переосмысливать известные сюжеты художественных произведений в рисунках и композициях;      10) выполнять поделки в современной технике: бумажная пластика, икебана, коллаж, граттаж, мотив в стиле дизайн;      11) узнавать отдельные произведения выдающихся казахстанских художников;      12) приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека;      13) оценивать произведения искусства, выражать собственное мнение при посещении выставки, музея и т.п.      52. Личностные результаты, учащиеся должны проявлять:      1) чувство гордости за культуру и искусство Казахстана, своего города;      2) социально-ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур;      3) уважительное отношение к истории, искусству и культуре других народов;      4) сформированность эстетических потребности, ценности и чувств;      5) этические чувства, эмоционально-нравственную отзывчивость.       53. Системно-деятельностные результаты, учащиеся должны применять:      1) наиболее эффективные способы решения учебных и художественно-творческих задач;      2) полученные знания при выполнении творческой работы и других видов практической деятельности;      3) умение работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты с учетом разных позиций и интересов;      4) современные информационно-коммуникационные технологии.
Приложение 11       к приказу Министра образованияи науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115
Типовая учебная программа по предмету «Трудовое обучение»для 1-4 классов уровня начального образования
1. Пояснительная записка
      1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начальное, основное среднее, общее среднее образование), утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.      2. Основные особенности предмета – формирование знаний о взаимосвязи человека и окружающего мира, понятие о роли деятельности человека в развитии общества, основ технологических умений, навыков. Труд является одним из основных факторов, влияющих на развитие личности учащегося (человеческое, умственное, физическое, эстетическое, экономическое). Формируемые, на данной ступени, навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие учащегося, но и предоставляет возможность активного восприятия и осмысления полученных знаний и умений.       3. Основные цели:       1) овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, способами планирования и организации труда;      2) развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, способностей ориентироваться в информации разного вида;       3) освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира;       4) воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда.       4. Задачи:      1) формирование основ общетрудовых и специальных умений, навыков, трудовой и экологической культуры;      2) использование знаний и умений, полученных в повседневной жизни и практической деятельности для поиска, воспроизведения, сохранения и применения информации;       3) соблюдение правил личной гигиены, формирование навыков безопасного использования инструментов и материалов;      4) самостоятельное конструирование различных изделий;      5) развитие творческих способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и конструкторских способностей;      6) организация коллективного труда на уроке.      5. В соответствии с типовым учебным планом объем учебной нагрузки по предмету «Трудовое обучение» составляет: 1 класс – 2 часа в неделю, всего – 66 часов; 2-4 классы – 2 часа в неделю, 68 часов.      6. В связи с осуществлением межпредметной связи на уроке учащиеся начальных классов могут применять знания и умения, полученные по другим предметам:       1) казахский язык, литературное чтение: При знакомстве с содержанием художественного произведения расширить знания о декоративно-прикладном искусстве, систематизировать, конкретизировать, комментировать результаты своего труда;       2) математика. Применение измерительных единиц при изготовлении изделий;      3) познание мира. Знакомство учащихся с природными материалами во время экскурсии на природе, сбор материала; получение сведений о явлениях природы;      4) изобразительное искусство. Понятия о сочетании, форме, о различии цветов, чертеже, раскрашивании, рисовании, лепке изделий и предметов; развитие эстетического вкуса учащихся; знакомство с историей возникновения изделий;      5) физическая культура. Развитие мелкой моторики и укрепление мышц рук; знакомство с правилами соблюдения санитарно-гигиенических требований во время работы.
2. Базовое содержание учебного предмета для 1 класса
      7. Содержание предмета трудового обучения состоит из двух разделов:      1) технический труд. Работа с природными материалами, работа с пластилином, с бумагой и картоном, техническое конструирование, работа с текстильными материалами;      2) художественный труд. Знакомство с искусством создания национальных костюмов и ювелирных изделий.      8. Раздел «Технический труд» (40 часов).      9. Работа с природными материалами (10 часов):      1) экскурсия на природу. Виды природных материалов и условия их хранения;      2) изготовление различных аппликаций с использованием природных материалов. Последовательность выполнения аппликаций. Виды работ по образцу;      3) использование засушенных листьев, цветов и мелких камешков при изготовлении аппликации;      4) сведения о мозаике. Изготовление из мелких камешек мозаики «шаги» и «тарелка».       10. Работа с пластилином (10 часов):      1) правила и способы работы с пластилином (смягчение, скатывание в шарики, оттягивание, дать овальную форму, выравнивание, соединение частей). Необходимые инструменты и материалы;      2) последовательность выполнения поделок из пластилина;      3) лепка разных скульптур из пластилина;      4) лепка по образцу: изделия круглой и овальной формы (овощи, фрукты, игрушки и т.д.). Последовательность выполнения и план работы.       11. Работа с бумагой и картоном (14 часов):      1) необходимые инструменты и материалы. Правила безопасности;      2) способы изготовления цепочки. Приемы сгибания, разрезания бумаги;      3) работа по образцу (закладка, конструирование с использованием геометрических фигур: лампа, лошадь). Приемы работ;      4) изготовление различных фигур с использованием шаблонов. Размещение трафарета, обведение и вырезание. Условные знаки;      5) конструирование фигур из различных форм. Последовательность соединения частей, работа с клеем;      6) изготовление разных игрушек из бумаги и картона, конструирование аппликаций;      7) виды работ с цветной бумагой (узоры, фигуры, мозаика, аппликация);      8) моделирование художественных изделий из бумаги. Оформление поздравительных открыток. Конструирование оригами (полотенце, грибочек, кот, собачка).       12. Техническое конструирование (2 часа):      1) конструирование разных игрушек (качели, коляска) по образцу, схеме и рисункам (материалы: картон, коробки, нитка, клей, пластилин и т.д.).       13. Работа с текстильными материалами (4 часа):      1) краткие сведения о тканях. Правила использования инструментов и соблюдение санитарно-гигиенических требований;      2) определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Разрезание ткани. Вырезать ткань квадратной формы, и сделать по краям бахрому;      3) виды ниток, определение длины ниток, выполнение приемов: разорвать нитку, вдеть нитку в иголку, завязать в узелок. Особенности швейных ниток и пряжи;      4) виды иголок. Выполнение видов швов: «вперед иголку», «назад иголку». Выполнение стежков. Организация рабочего места.       14. Раздел «Художественный труд» (24 часа).      15. Национальная одежда (6 часов):      1) знакомство с национальной одеждой (казахов, русских и др. народов), краткие сведения;      2) изготовление из бумаги (саукеле, такия, борик).      16. Ювелирные изделия (6 часов):      1) знакомство с образцами ювелирных изделий. Материалы для изготовления ювелирных украшений;      2) понятие о фольге. Изготовление различных украшений из фольги и конфетных оберток (ожерелье, бусы, кольцо и т.д.);      3) правила соблюдения технических и санитарно-гигиенических требований.      17. Национальные изделия (12 часов):      1) общее понятие о национальных изделиях и их особенности. Украшение национальных изделий орнаментами (изготовление из цветных бумаг: сырмақ, одеяла и т.д.);      2) изготовление различных изделий из ниток и ткани;      3) изготовление кисточки из пряжи;      4) изготовление композиции из различных тканей с использованием геометрических фигур;      5) приемы вышивания;      6) украшение. Организация рабочего места;      7) правила соблюдения технических и санитарно-гигиенических требований.      18. Повторение. Организация самостоятельной работы (2 часа).
3. Базовое содержание учебного предмета для 2 класса
      19. Содержание учебного предмета «Трудовое обучение» состоит из двух разделов:       1) технический труд. Работа с природными материалами, конструирование мозаики, «оживление» героев лесного царства, работа по схеме, рисунку, конструирование изделий из бумаги, техническое моделирование и конструирование, работа с тканью;       2) художественный труд. Знакомство с национальной одеждой, национальные ювелирные изделия, особенности национального орнамента, работа с пластилином.      20. Раздел «Технический труд» (42 часа).       21. Изготовление поделок из природных материалов (14 часов):      1) разнообразие природных материалов. Сбор природных материалов. Необходимые инструменты для труда;      2) правила нанесения шаблона на бумагу. Изготовление изделий из природных материалов;      3) «оживление» героев лесного царства. Приемы соединения частей. Схема изготовления изделий. Изготовление по образцу;      4) определение свойств использованных материалов (грибок, олененок, овечка, конек, черепашка). Определение свойств, используемых материалов;      5) изготовление персонажей сказок из природного материала. Необходимые инструменты и материалы. Последовательность выполнения изделия. Приемы соединения частей изделия;      6) использование пластилина при соединении частей изделия;      7) конструирование мозаики. Составление различной мозаики из гальки и мелких камешков. Последовательность составления мозаики (кот, рыбка, «шаги», тарелка);      8) конструирование простейших узоров, образов из мелких камешков. Составление мозаики из мелких камешков. Последовательность составления мозаики.      22. Конструирование из бумаги (12 часов):      1) краткие сведения об истории бумаги. Изготовление бумаги в настоящее время. Правила и последовательность изготовления изделий из бумаги;      2) работа со схемой и рисунком. Необходимые инструменты. Бережное использование материалов;      3) измерение. Шаблон, трафарет, клетка, разметка по линии сгиба. Вырезание рисунка. Конструирование изделия по рисунку;      4) понятие о симметрии и асимметрии. Изготовление симметричных и асимметричных аппликаций. Симметричные предметы, встречающиеся в природе;      5) составление аппликаций из круглых форм. Изготовление из бумаги и картона;      6) оригами. Составление разных образов, композиций из мятой и рваной бумаги;      7) изготовление сказочных персонажей по схеме, с использованием рваной бумаги;      8) сюжетная аппликация;      9) конструирование и моделирование из полосок бумаги. Изготовление праздничных игрушек из полосок бумаги, конструирование подвижных моделей.       23. Техническое моделирование и конструирование (6 часов):      1) краткие сведения о техническом моделировании и конструировании. Детали металлоконструктора;      2) моделирование и конструирование различных игрушек по рисунку. Сборка подвижных и неподвижных соединений моделей игрушек (экскаватор, вертолет и др.);      3) конструирование разных моделей из «Лего». Конструирование из различных материалов (парашют, воздушный змей).      24. Работа с тканью (10 часов):      1) сведения о природных и искусственных тканях. Краткие сведения об областях Казахстана, занимающихся выращиванием хлопка;      2) виды тканей. Сведения о нитках. Виды работы с нитками. Моделирование из ниток, шнурков, пряжи, составление элементов узора, изготовление аппликаций (цапля, котик, изготовление кисточек, косичек);      3) пришивание пуговицы. Виды швов (петельный, подрубочный шов). Отмерить ткань и подготовить к шитью (прихватка, мешочек), декорирование;      4) изготовление аппликаций из ткани: подготовка лекал, разметка. Изготовление тематических и сюжетных аппликаций;      5) различные игрушки. Изготовление мягких игрушек круглой формы (тыквочка, арбуз, гном, колобок). Последовательность выполнения игрушек. Правила безопасности: работа с иголкой и ножницами;      6) сведения о национальной вышивке казахов и народов Казахстана;      7) приемы нанесения узоров на ткани, вышивание, выбор тканей. Виды изделий с вышивкой.       25. Раздел «Художественный труд» состоит из 24 часов.      26. Знакомство с национальной одеждой (6 часов):      1) праздник Наурыз. Краткие сведения об истории казахской национальной одежды;      2) использование орнаментов в национальной одежде народов Казахстана. История возникновения казахских орнаментов (орнаменты «Айша Биби», «шея верблюжонка», «крыло птицы»);      3) орнаменты в одежде казахов (камзол, шапан, жилет).      27. Национальные ювелирные изделия (4 часа):      1) сведения о национальных ювелирных изделиях;      2) виды ювелирных изделий (шашбау (лента с украшением, вплетаемая в косу), браслет, серьги, кольцо, салпыншақ (висячие женские украшения).      28. Особенности национального орнамента (6 часов):      1) особенности орнаментов в одеждах народов Казахстана;      2) изготовление ювелирных изделий из проволки. Правильное использование орнаментов;      3) изготовление из картона объемных изделий с орнаментами (блюдце, сундучок);      4) составление из геометрических фигур (мешочек, моделирование коврика).      29. Работа с пластилином (8 часов):      1) соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с пластилином. Экономное использование пластилина. Используемые инструменты;      2) составление образов животных из пластилина разных цветов;      3) лепка посуды из пластилина (пиала, ложка, большая чашка, кувшин).       30. Повторение. Организация самостоятельной работы (2 часа).
4. Базовое содержание учебного предмета для 3 класса
      31. Содержание учебного предмета «Трудовое обучение» состоит из двух разделов:       1) технический труд. Работа с природными материалами, бумагой и картоном, текстильными материалами, техническое моделирование;       2) художественный труд. Национальная одежда, виды работ с пластилином и бумагой, приемы конструирования украшений, национальные изделия, работа с текстильным материалом, конструирование изделий и фигур из различных материалов.      32. Раздел «Технический труд» состоит из 34 часов.      33. Работа с природными материалами (12 часов):      1) подготовка рабочего места. Правила безопасности труда. Правила культуры труда;      2) наблюдение за природой. Учимся у природы. Связь природы и предметов, сделанных руками человека;      3) изготовление из различных природных материалов изделий по образцу. Показ различия конструируемых изделий;      4) особенности конструирования из пера, коры березы (птица, щенок, цветок);      5) аппликация – фантазия. Композиция;      6) мозаика. Конструирование мозаики из семян и зерен;      7) составление аппликации.      34. Работа с бумагой и картоном (12 часов):      1) роль бумаги в деятельности человека. Изготовление бумаги. Сырье, используемое при изготовлении бумаги. Экономное использование бумаги;      2) чертеж. Профессии, использующие чертеж в своей деятельности. Линии чертежа. Примеры использования линий. Разметка и измерение. Необходимые инструменты: линейка, карандаш, трафарет, циркуль;      3) круг. Конструирование различных изделий с использованием кругов;      4) конструирование движущихся игрушек, поделок и изделий из бумаги. Последовательность конструирования;      5) фольга. Краткие сведения об изготовлении фольги и ее применении в промышленности. Конструирование из фольги игрушек различной формы (жеребенок, снежный барс). Последовательность выполнения работы, инструменты;      6) картон. Работа с картоном. Правила безопасности;      7) конструирование различных тематических композиций, игрушек, геометрических фигур с использованием бумаги и картона;      8) проектная работа.      35. Работа с текстильными материалами (6 часов):      1) повторение пройденного материала (о тканях). Необходимые инструменты при работе с тканью. Изготовление изделий из лоскутков тканей, используемых в быту;      2) виды швов: крестик, тамбур. Последовательность выполнения швов. Правила безопасности;      3) пришивание кнопок, петелек, крючков;      4) изготовление панно. Изготовление изделий, используя различные виды швов;      5) шитье мягких игрушек.      36. Техническое моделирование (4 часа):      1) краткие сведения об истории изобретения самоката и велосипеда и их роль в жизнедеятельности человека;      2) конструирование игрушек из деталей металлоконструктора. Из истории возникновения летательных аппаратов;      3) краткие сведения о самолетах. Конструирование самолета, ракеты по образцу. Последовательность конструирования. Приемы соединения деталей;      4) коллективная работа (проект).      37. Раздел «Художественный труд» состоит из 32 часов.      38. Национальная одежда (5 часов):      1) праздник Наурыз;      2) национальная одежда. Образцы казахского, русского и уйгурского национального костюма;      3) особенности и различия образцов одежды и орнаментов;      4) конструирование образцов национального костюма из цветной бумаги (картон).       39. Работа с пластилином (6 часов):      1) изготовление посуды. Краткий обзор истории изготовления посуды;      2) дизайн посуды;      3) изготовление посуды в национальном стиле из пластилина, бумаги и картона;      4) конструирование посуды из бумаги.      40. Конструирование украшений (4 часа):      1) краткие сведения из истории бисероплетения. Художники и модельеры, создающие образцы украшений;      2) конструирование украшений из бисера. Необходимые материалы для конструирования украшений и последовательность их изготовления;      3) применение пластилина при изготовлении украшений. Знакомство с работой мастеров ювелирных изделий.       41. Национальные изделия (6 часов):      1) домашняя утварь казахов: коврик, тускииз;      2) использование различных узоров. Расположение простых орнаментов на круге, квадрате и приемы их выполнения.       42. Работа с текстильным материалом (3 часа):      1) художественное конструирование. Изготовление дорбочки по образцу;      2) моделирование одежды для кукол;      3) конструирование композиций.      43. Конструирование изделий и фигур из различных материалов (8 часов):      1) развитие навыков конструирования поделок из проволки, знания о композиции и природных материалах. Выбор необходимых материалов и инструментов. Соблюдение правил безопасности труда;      2) сказочный мир природы. Конструирование разных тематических композиций из природных материалов;      3) плетение подставки для посуды из соломки (по образцу);      4) конструирование букета из засушенных растений. Последовательность конструирования и технология изготовления;      5) конструирование из проволки. Конструирование из проволок силуэтов спортсменов, занимающихся зимними видами спорта и танцовщиц во время танца. Виды используемых материалов;      6) технология выполнения силуэтов.       44. Повторение. Организация самостоятельной работы (2 часа).
5. Базовое содержание учебного предмета для 4 класса
      45. Содержание учебного предмета «Трудовое обучение» состоит из двух разделов:      1) технический труд. Работа с бумагой и картоном, текстильными материалами, природными материалами, техническое моделирование.       2) художественный труд. Расширение знаний и умений о художественном труде.      46. Раздел «Технический труд» состоит из 42 часов.      47. Работа с бумагой и картоном (12 часов):      1) краткие сведения о картоне. Изготовление картона и его виды;      2) отличие картона от бумаги, цели его использования. Правила безопасности при работе с картоном;      3) нанесение различных узоров на картон, вырезание узоров. Приемы изготовления узора;      4) конструирование модели. Приемы конструирования модели и необходимые инструменты;      5) плетение изделий из картонных полосок.      48. Работа с текстильными материалами (12 часов):      1) углубить знания об изготовлении ткани, ее видах, свойствах и применении в производстве;      2) натуральные и синтетические ткани. Пути получения синтетических тканей, особенности и ее свойства;      3) образцы вязания;      4) знакомство с приемами декорирования нитками. Необходимые инструменты и материалы. Соблюдение правил безопасности труда;      5) шитье мягких игрушек. Анализ форм и деталей игрушек. Выбор материалов;      6) кройка деталей и их соединение. Придать форму отдельным деталям игрушки.       49. Работа с природными материалами (12 часов):      1) изделия из природных материалов и их виды. Санитарно-гигиенические правила;      2) изготовление различных изделий из природных материалов: панно, композиция. Необходимые инструменты и материалы. Последовательность выполнения работ;      3) виды работ с засушенными растениями;      4) плетение простых изделий из веток;      5) технология плетения.      50. Техническое моделирование (6 часов):      1) моделирование из различных материалов. Необходимые инструменты и материалы. Техника безопасности труда;      2) изготовление игрушек из пластмассы. Приемы изготовления игрушек;      3) конструирование моделей из конструктора «Лего».      51. Раздел «Художественный труд» состоит из 24 часов.       52. Национальные костюмы и изделия (12 часов):      1) изготовление национальной куклы, национального головного убора с использованием картона, ткани и фольги;      2) национальные изделия: сырмак сыру, тускииз, подушка и другие. Необходимые инструменты и последовательность выполнения работы. Разновидности бытовых предметов;      3) изготовление сундука, жукаяк (для обуви), кебеже и стола. Краткие сведения о роли бытовых предметов и их применении;      4) лепка из пластилина музыкальных инструментов, седло. Соблюдение санитарно-гигиенических правил;      5) краткий исторический обзор создания казахских музыкальных инструментов, снасти для лошади.       53. Конструирование изделий из различных материалов (12 часов):      1) краткие сведения о материалах: кожа, пластмасса, бисер, камыш, пуховые материалы, синтетические материалы (паралон, пенопласт) и другие;      2) изготовление изделий из различных материалов: цветы, игрушки, ложка, конфеты, вазы для цветов и другие;      3) конструирование панно и композиции. Соблюдение санитарно-гигиенических правил и техники безопасности.      54. Повторение. Творческая работа (2 часа).
6. Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса
      55. Предметные результаты. По завершении 1 класса учащиеся должны знать:      1) краткие сведения о казахской национальной одежде и об украшениях;       2) названия инструментов для урока труда.      56. По завершении 1 класса учащиеся должны уметь:      1) конструировать простейшие изделия из природных материалов;      2) этапы лепки из пластилина различных фигурок;      3) конструировать различные игрушки, аппликации, поделки из бумаги.
7. Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса
      57. Предметные результаты. По завершении 2 класса учащиеся должны знать:      1) свойства используемых материалов;      2) технику безопасности работы с ножницами и иголкой;      3) об изделиях, изготовленных из ниток и шнурков;      4) о национальных ювелирных изделиях и узорах;      5) последовательность изготовления игрушек из ткани;      6) о роли бумаги в производстве и в жизнедеятельности человека;       7) названия инструментов для чертежа;      8) о видах тамбурного шва;      9) краткие сведения о тканях.      58. По завершении 2 класса учащиеся должны уметь:      1) конструировать аппликации из бумаги;       2) конструировать модели;      3) изготавливать по образцу украшения из бумаги и проволки;      4) лепить из пластилина по схеме и рисунку;       5) пришивать пуговицу;      6) подбирать природные материалы и изготавливать изделия по образцу.
8. Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса
      59. Предметные результаты. По завершении 3 класса учащиеся должны знать:      1) об изделиях, изготавливаемых человеком и природой;      2) о роли бумаги в жизнедеятельности человека и на производстве;      3) инструменты, применяемые при чертеже;      4) сведения о тканях;      5) краткие сведения об истории бисера.      60. По завершении 3 класса учащиеся должны уметь:      1) конструировать из бумаги и картона различные изделия, геометрические фигуры, игрушки, образцы национальных костюмов;      2) конструировать по заданному образцу из деталей конструктора «Лего» (самолет и ракету);      3) лепить из пластилина посуду и украшения в национальном стиле;      4) моделировать одежду для кукол.
9. Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса
      61. По завершении 4 класса учащиеся должны знать:      1) название материалов и инструментов, используемые на уроке  труда;      2) цель использования и применения картона.      62. По завершении 4 класса учащиеся должны уметь:      1) изготавливать (в пределах программы) изделия из бисера, новогодние маски, панно, композиции, различные предметы из картона, ткани, фольги, пластилина, пластмассы или из стеклянной бутылки, пуговиц и ниток;      2) изготавливать из ткани, кроить и шить простейшие игрушки;      3) завязывать узелки и знать разновидности вышивания;      4) составлять панно из засушенных растений.       63. Личностные результаты должны проявляться в:      1) знании техники безопасности и санитарно-гигиенических требований при изготовлении игрушек, поделок и аппликаций;      2) умении строить взаимоотношения на уроках;      3) умении выражать интерес к труду;       4) уважении к культуре и традициям казахского народа;       5) навыках конструирования изделий, композиции, мозаики на различные темы;       6) знании о народных музыкальных инструментах и предметах быта казахского народа.       64. Системно-деятельностные результаты должны проявляться в:      1) знании различных методов и приемов художественного и технического труда;      2) знании простейших приемов конструирования изделий;      3) навыках правильного применения инструментов и материалов;       4) умении моделировать и конструировать изделия, фигуры из различных материалов;      5) навыках выполнения последовательных действий при изготовлении изделий.
Приложение 12       к приказу Министра образованияи науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115
Типовая учебная программа по предмету «Физическая культура»для 1-4 классов уровня начального образования
1. Пояснительная записка
      1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобразовательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.       2. Изучение предмета направлено на формирование личности, готовой к активной самореализации.       3. Содержание учебной программы определено с учетом потребностей личности учащегося, семьи и общества, достижений современной педагогической науки.      4. Цели обучения:       1) формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с общей развивающей направленностью;      2) формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью;      3) целостное развитие физических и психических качеств;      4) творческое использование средств физической культуры в организации здорового образа жизни.      5. Задачи обучения:      1) укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности;      2) формирование системы знаний из области физической культуры, касающихся сохранения и укрепления здоровья;      3) развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости и координационных способностей;      4) обучение разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других физических упражнений общеразвивающей направленности;      5) содействие воспитанию социально значимых черт личности, развитию нравственных и волевых качеств, формирования эстетических вкусов и навыков культуры поведения;      6) формирование элементарных знаний о личной гигиене, режима дня, влиянии физических упражнений на здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей.       6. Программа состоит из двух разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент) и «Физическое совершенствование и мастерство» (операциональный компонент).      7. Основными формами организации педагогической системы физического воспитания в начальной школе являются:      1) уроки физической культуры;       2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня;      3) спортивные соревнования и праздники;       4) занятия в спортивных кружках;      5) самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашнее задание).       8. В процессе проведения занятий осуществляются межпредметные связи со следующими учебными дисциплинами:       1) «Русский язык и литература»: использование стихов, рифмованных упражнений для проведения подвижных игр;       2) «Познание мира»: при выполнении упражнений ученик узнает о своих органах, частях тела, о сезонных изменениях в природе, о самочувствии и т.д.; узнает о гигиене тела, чистоте одежды; во время бега, игр вырабатывает понятие о времени;       3) «Математика»: ученик узнает о сантиметрах, метрах, секундах, километрах и т.д.;      4) «Музыка»: ученик учится использовать в движении темп, ритм, проявлять эмоции;      5) «Изобразительное искусство»: умение использовать графические рисунки движений для выполнения изображенных упражнений;      6) «Трудовое обучение»: умение организовывать собственную деятельность.      9. Объем учебной нагрузки по предмету в соответствии с Типовым учебным планом составляет:      1) 1 класс – 2 часа в неделю, всего 66 часов;       2) 2 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов;       3) 3 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов;      4) 4 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов.       10. Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки обучающихся и задают систему итоговых результатов обучения, достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы.      11. Уровень подготовки обучающихся оценивается с учетом трех аспектов: предметные результаты, личностные результаты, системно-деятельностные результаты.
2. Базовое содержание учебного предмета для 1 класса
      12. Содержание курса включает следующие разделы:       1) тематический план:      таблица 1
Части программы Разделы программы Учебные четверти
1 2 3 4
Базовая 1. Легкая атлетика 5 - - 5 10
2. Подвижные игры 4 4 6 5 19
3. Гимнастика 5 6 4 - 15
4. Лыжная подготовка (в отдельных бесснежных районах уроки лыжной подготовки рекомендуется заменять подвижными играми на свежем воздухе) - - 8 - 8
5. Плавание (при отсутствии возможности проводить занятия по плаванию рекомендуется заменять их уроками гимнастики) - - - 4 4
Всего по базовой части 14 10 18 14 56
Вариативная 1. Обусловленные климатом региона 4 4 - 2 10
2. Реализуемые по выбору учителя (с использованием национальных видов спорта) Всего часов по вариативной части 4 4 - 2 10
Общее количество часов за учебный год ( ) 18 14 18 16 66
      13. Основы знаний: правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке, режим дня и личная гигиена, значение физических упражнений для здоровья человека, правила безопасности при выполнении конкретных видов физических упражнений учебной программы, значение и приемы закаливания.       14. Двигательные умения и навыки: гимнастика, строевые упражнения, основная стойка, построение, в шеренгу в колонну, команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», повороты на месте направо и налево переступанием, размыкание и смыкание в шеренге, в колонне, в кругу; Команды: «Направо!», «Налево!», «На месте – шагом марш!», «Шагом марш!», «Бегом марш», «Класс, стой!»; ходьба в колонне; ходьба по разметкам на носках, пятках, в полуприседе, в полном приседи, ходьба с сохранением правильной осанки, с различным положением рук:       1) общеразвивающие упражнения с предметами (мячи, обручи, скакалки) и без предметов; основные положения рук и ног, основные движения руками, туловищем и ногами;       2) упражнения для формирования осанки, дыхательные упражнения;       3) лазание по гимнастической стенке вверх и вниз, лазание и подлезание под гимнастическую скамейку, бревно и другие предметы, лазание по горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях; перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползание;       4) упражнение в равновесии: на месте, ходьба по гимнастической скамейке, с поворотом и приседанием; по наклонной скамейке, по низкому бревну;       5) акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, сидя сзади, лежа сзади на предплечьях), седы (на пятках, углом), группировка и перекаты в группировке, из положения лежа руки вверх перекаты вправо и влево, танцевальные упражнения: шаг с подскоком, приставной, галоп;       6) игры и игровые задания: эстафеты с элементами гимнастики и акробатики, преодоление полосы препятствий с элементами лазания.      15. Легкая атлетика:      1) бег в медленном темпе в чередовании с ходьбой до 2-х минут, до одного километра, бег с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), бег из различных исходных положений, высокий старт с последующим стартовым ускорением, челночный бег 3x10 м, бег 30 м.;       2) прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперед и назад; с поворотами вправо и влево, в длину и в высоту с места, в высоту и в длину с 2-3 шагов разбега, с высоты до 30 см.;       3) метание малого мяча в цель, броски и ловля больших и малых мячей;       4) подвижные игры с элементами бега, прыжков, метания, эстафеты;      5) подвижные игры: игры на развитие двигательных качеств- «Зайцы в огороде», «Пятнашки», «Салки», «Қарлығаштар-Қаршығалар», «Балапандар», «К своим флажкам», «Быстро по местам!» и другие;      6) игры с мячами: «Охотники и утки», «Гонка мячей», «Мяч по кругу», «Брось - поймай», «Пингвины с мячом» и др.      16. Лыжная подготовка:       1) переноска лыж, передвижение в колонне с лыжами, передвижение на лыжах ступающий и скользящий шаг без палок, поворот переступанием на месте и в движении, подьем ступающим шагом и спуски в основой стойке;      2) подвижные игры и встречные эстафеты: «Проедь в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире»и др.      17. Плавание:       1) освоение с водной средой - погружение в воду с головой, доставание мелких предметов со дна, выдохи в воду, упражнение «медуза», «поплавок» на задержке дыхания;       2) игры на воде: с выдохом в воду «У кого больше пузырей», «Качели», с преодолением сопротивления воды «Кто выше», «Море волнуется», с погружением в воду «Кто быстрее спрячется под воду», «Хоровод», «Насос».
3. Базовое содержание учебного предмета для 2 класса
      18. Содержание курса включает следующие разделы:       1) тематический план:       таблица 1
Части программы Разделы программы Учебные четверти
1 2 3 4
Базовая 1. Легкая атлетика 6 - - 6 12
2. Подвижные игры 4 4 6 4 18
3. Гимнастика 4 6 6 - 16
4. Лыжная подготовка (в отдельных бесснежных районах уроки лыжной подготовки рекомендуется заменять кроссовой подготовкой) - - 8 - 8
5. Плавание (при отсутствии возможности проводить занятия по плаванию рекомендуется заменять их уроками гимнастики) - - - 4 4
Всего по базовой части 14 10 20 14 58
Вариативная 1. Обусловленные климатом региона 4 4 - 2 10
2. Реализуемые по выбору учителя (с использованием национальных видов спорта) Всего часов по вариативной части 4 4 - 2 10
Общее количество часов за учебный год ( ) 18 14 20 16 68
      19. Основы знаний:      1) двигательный режим ученика, значение утренней гимнастики, занятий физическими упражнениями на свежем воздухе, гигиенические правила при выполнении физических упражнений, дыхание при беге и ходьбе на лыжах:       2) правила приема водных процедур, воздушных и солнечных ванн;       3) значение плавания, правила поведения учащихся на воде.      20. Двигательные навыки и умения:      1) гимнастика, повторение материала пройденного в предыдущем классе, строевые упражнения, повороты на месте кругом с разделением по команде: «Кругом! Раз - два»;       2) перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две, передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом», общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов;       3) акробатические упражнения - стойка на лопатках согнув и выпрямив ноги, кувырок вперед в группировке, мост из положения лежа на спине, «коробочка» из положения лежа на животе;       4) упражнение в равновесии - ходьба по бревну, перешагивание через предметы, лазание и перелазание, лазание по наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, подтягивание лежа на животе по горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке, перелазание через гимнастическое бревно (высота – 60 см);       5) висы и упоры - упражнение в висе лежа; в упоре; в упоре стоя и лежа, танцевальные упражнения, позиции ног, переменный шаг;       6) игры и игровые задания - эстафеты с элементами гимнастики и акробатики, преодоление полосы препятствий с элементами лазания.      21. Легкая атлетика:       1) повторение материала пройденного в предедущем классе, ходьба и ее разновидности, бег, высокий старт, бег с изменением направления и темпа, челночный бег 3х10м., бег 30 м., бег 1000 м без учета времени, прыжки на месте и с поворотом на 90о и 180о, в длину с места, прыжки в высоту с прямого разбега, с высоты до 40 см, со скакалкой на месте, метание малого мяча по горизонтальной и вертикальной мишеням; на дальность способом «из-за спины через плечо»;       2) подвижные игры с элементами бега, прыжков, метания, эстафеты, кроссовый бег по слабо пересеченной местности (1,5–2км) с преодолением естественных препятствий, подвижные игры, игры разученные в предыдущем классе;      3) игры на развитие двигательных качеств - «Жылжымалы аркан», «Вызов номеров», «Бездомный заяц», «Орамал», «Невод», различные варианты салок;      4) игры с мячом - «Слалом с мячом», «Метко в цель», «Гонка мячей ногами», «Бросок мяча в колонне», «Мяч соседу», «Проводка мяча» и др.      22. Лыжная подготовка:      1) скользящий шаг с палками, передвижение ступающим и скользящим шагом на лыжне, повороты на месте переступанием вокруг пяток лыж, подъем на небольшие склоны ступающим шагом, «елочкой», «лесенкой», спуск в основной стойке, торможение «плугом», прохождение дистанции 1 км;      2) подвижные игры и встречные эстафеты: «Кто быстрей взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки», «Гонки на лыжах», «В ворота» и др.      21. Плавание:       1) упражнения на дыхание, упражнения на задержку дыхания «медуза», «поплавок», упражнение «звезда» на груди и на спине с помощью и у бортика бассейна, движения ногами способом кроль с опорой руками о бортик бассейна, скольжение на груди и на спине;      2) игры на воде - с выдохом в воду «Поезд и тоннель», «Качели», с преодолением сопротивления воды «рыбы и сеть», «волны на море», с погружением в воду «сядь на дно», «дельфины», игры на всплытие, лежание и скольжение в воде «пятнашки с поплавком», «торпеды», «эстафета с выбыванием».      22. Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств (2 класс):      таблица 2
№ Контрольные упражнения мальчики девочки
«5» «4» «3» «5» «4» «3»
1. Челночный бег 3х10м (с) 9,8 10,2 10,6 10,4 10,8 11,5
2. Бег с высокого старта 30 м (с) 6,2 6,8 7,2 6,3 6,9 7,3
3. Бег 1000 м без учета времени
4. Метание мяча в цель с расстояния 6 м (5 попыток) 3 2 1 3 2 1
5. Подтягивание на высокой перекладине из виса (к-во раз) 3 2 1 - - -
6. Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (к-во раз) - - - 8 6 4
7. Ходьба на лыжах 1 км (мин, с) 8,30 9,00 9,30 9,00 9,30 10,00
8. Кросс 1000 м для бесснежных районов без учета времени
      23. Таблица оценок физической подготовленности учащихся 2 класса (мальчики):      таблица 3
Видыиспытаний Уровни физической подготовленности
Х низкий н/среднего средний в/среднего высокий
Бег 30 м 6,4 7,3 7,2 – 6,9 6,8 – 6,0 5,9 -5,6 5,5
Прыжок в длину с места 121,0 105 106 -112 113 – 129 130 – 137 136
Бросок набивного мяча двумя руками из-за головы 253,0 158,0 159,0 - 205,0 206,0 – 300,0 302,0 – 347,0 348,0
Челночный бег 3х10 10,4 11,7 11,6 – 11,1 11,0 – 9,8 9,7 – 9,2 9,1
Кистевая динамометрия (правая) 11,7 7,0 8,0 – 9,0 10,0 -14,0 15,0 – 16,0 17,0
      24. Таблица оценок физической подготовленности учащихся 2 класса (девочки):      таблица 4
Видыиспытаний Уровни физической подготовленности
Х низкий н/среднего средний в/среднего высокий
Бег 30 м 6,5 7,6 7,5 –7,1 7,0 – 6,0 5,9 -5,5 5,4
Прыжок в длину с места 113,0 97 98 - 105 106 – 120 121 – 129 130
Бросок набивного мяча двумя руками из-за головы 218,0 128,0 126,0 - 168,0 169,0 – 255,0 256,0 – 298,0 299,0
Челночный бег 3х10 10,7 12,1 12,0 – 11,5 11,4 –10,4 10,3 – 9,7 9,6
Кистевая динамометрия (правая) 9,6 5,0 5,5 – 7,0 7,5 -12,5 13,0 – 14,5 13,5
4. Базовое содержание учебного предмета для 3 класса
       25. Содержание курса включает следующие разделы:       1) тематический план:      таблица 5
Частипрограммы Разделы программы Учебные четверти
1 2 3 4
Базовая 1. Легкая атлетика 6 - - 6 12
2. Подвижные игры 8 4 6 4 16
3. Гимнастика - 6 6 - 10
4. Лыжная подготовка (в отдельных бесснежных районах уроки лыжной подготовки рекомендуется заменять кроссовой подготовкой) - - 8 - 8
5. Плавание (при отсутствии возможности проводить занятия по плаванию рекомендуется заменять их уроками гимнастики) - - - 4 4
Всего по базовой части 14 10 20 14 58
Вариативная 1. Обусловленные климатом региона 4 4 - 2 10
2. Реализуемые по выбору учителя (с использованием национальных видов спорта) Всего часов по вариативной части 4 4 - 2 10
Общее количество часов за учебный год ( ) 18 14 20 16 68
      26. Основы знаний:      1) физическая культура народов Казахстана, связь ее содержания с их трудовой деятельностью, двигательный режим и его значение для здоровья, влияние физических упражнений на укрепление здоровья, осанку и плоскостопия;      2) Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол.      27. Двигательные навыки и умения:      1) гимнастика, повторение материала пройденного в предыдущем классе, строевые упражнения, команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй – рассчитайсь!»;       2) построение в две шеренги, передвижения по диагонали, противоходом, «змейкой»;      3) комплексы общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов;      4) упражнения для формирования осанки, комплекс упражнений утренней гимнастики; упражнение с набивным мячом (1 кг), гантелями (0,5 кг);       5) акробатические упражнения: перекат назад в группировки с последующей опорой руками за головой, кувырок вперед в упор присев, перекат назад в стойку на лопатках, опустить прямые ноги за голову, согнув ноги прийти в исходное положение, перекаты в сторону из упора стоя на коленях;       6) упражнение в равновесии: ходьба по гимнастической скамейке с ударами мячом о пол и ловлей мяча, ходьба по бревну на высоте до 50 см с перешагиванием через предметы, с подбрасыванием и ловлей мяча, приставными шагами вправо и влево с перешагиванием через предметы высотой до 25 см;      7) повороты на бревне направо, налево, простейшие комбинации из пройденных упражнений (ходьба по бревну на носках, повороты);       8) лазание и перелазание - лазание по наклонной гимнастической скамейке в упоре стоя на коленях, лежа на животе, поочередное преодоление 3-4 препятствий при помощи лазания и перелазания, захваты каната ногами скрестно подъемом, висы на канате с захватом скрестно подъемами ног, лазание по канату произвольным способом (2,5 м);       9) висы и упоры на гимнастической стенке, бревне, скамейке;      10) танцевальные упражнения - сочетание ритмических движений руками, туловищем, головой, ногами под музыку;       11) элементы национальных, детских танцев;      12) игры и эстафеты с элементами гимнастики.       28. Легкая атлетика:      1) повторение материала пройденного в предыдущем классе, ходьба с изменением длины и частоты шага, высокий старт, бег в чередовании с ходьбой, бег с высоким подниманием бедра, бег с захлестом голени назад, бег 30 м, 60 м, бег на 1500 м без учета времени;       2) встречные эстафеты - прыжки со скакалкой, с продвижением вперед, многоскоки, прыжки с высоты до 50 см с мягким приземлением, прыжок в длину с места, прыжки в длину и высоту с прямого разбега согнув ноги;       3) метание малого мяча в цель, метание малого мяча на дальность;      4) игры и эстафеты с элементами бега, прыжков, метания;      5) подвижные игры с элементами спортивных игр;       6) упражнения с мячами, высокое подбрасывание мяча и ловля его двумя (одной) руками, то же после дополнительных движений, перебрасывание мяча в парах стоя лицом друг к другу (расстояние 2 м), способами снизу, из-за головы, от груди, ведение мяча в ходьбе, беге, передачи мяча ногами в парах на месте и в движении;       7) игры с мячами: «Передал - ушел», «ведение мяча между предметами с обводкой предметов», «гонка мячей в колонне», «Не давай мяча водящему», «перестрелка»;       8) кроссовый бег по слабо пересеченной местности (1,5 – 2 км) с преодолением естественных препятствий.      29. Лыжная подготовка:      1) повторение материала пройденного в предыдущих классах, одноопорное скольжение, спуски в высокой и низкой стойке, передвижение скользящим шагом, передвижение на лыжах до 2 км, игры на лыжах.       30. Плавание:       1) повторение материала пройденного в предыдущем классе, движение ногами способом кроль на груди, держась за бортик бассейна, скольжение с движениями ног, скольжение с движениями рук, старт из воды, прыжок в воду вниз ногами, спад в воду (из положения сидя на бортике, руки вверх, наклон вперед), то же, отталкиваясь от бортика;       2) игры на воде - «Скользи вперед», «Кто быстрее», «Кто дальше прыгнет», «Каскад», «Борьба за мяч», «Салки с мячом».      31. Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств (3 класс):      таблица 6

п/п Контрольные упражнения мальчики девочки
«5» «4» «3» «5» «4» «3»
1. Челночный бег 3х10 м (с) 9,1 9,8 10,4 9,6 10,4 11,0
2. Бег с высокого старта 30 м (с) 5,7 6,2 7,0 5,8 6,3 7,2
3. Бег 1500 м без учета времени
4. Многоскоки 8 прыжков (м) 12,5 9,0 6,0 12,1 8,8 5,0
5. Метание мяча в цель с 6 м (5 попыток) 4 3 1 4 3 1
6. Подтягивание на высокой перекладине из виса (к-во раз) 4 2 1 - - -
7. Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (к-во раз) - - - 13 8 6
8. Бег на лыжах 1 км (мин, с) 8,00 8,30 9,00 8,30 9,00 9,30
9. Бег на лыжах 2 км без учета времени
10. Плавание 15 м без учета времени
11. Кросс 1500 м для бесснежных районов без учета времени
      32. Таблица оценок физической подготовленности учащихся 3 класса (мальчики):      таблица 7
Видыиспытаний Уровни физической подготовленности
Х низкий н/среднего средний в/среднего высокий
Бег 30 м 6,2 7,1 7,0 – 6,7 6,6 – 5,8 5,7 - 5,4 5,3
Прыжок в длину с места 134,0 111 112 - 122 123 – 145 146 – 157 157
Бросок набивного мяча двумя руками из-за головы 262,0 148,0 149,0 - 200,0 201,0 – 314,0 315,0 – 366,0 367,0
Челночный бег 3х10 10,0 11,3 11,2 – 10,8 10,7 – 9,6 9,5 – 9,1 9,0
Кистевая динамометрия (правая) 12,8 8,0 9,0 – 10,0 11,0 -15,0 16,0 – 17,0 18,0
      33. Таблица оценок физической подготовленности учащихся 3 класса (девочки):      таблица 8
Видыиспытаний Уровни физической подготовленности
Х низкий н/среднего средний в/среднего высокий
Бег 30 м 6,4 7,5 7,4 – 6,8 6,7 – 5,9 5,8 -5,4 5,3
Прыжок в длину с места 120,0 99 100 -109 110 – 130 131 – 141 142
Бросок набивного мяча двумя руками из-за головы 236,0 123,0 124,0 - 178,0 179,0 – 288,0 289,0 – 343,0 344,0
Челночный бег 3х10 10,0 11,3 11,2 – 10,8 10,7 – 9,6 9,5 – 9,1 9,0
Кистевая динамометрия (правая) 12,0 7,5 8,0 –9,5 10,0 -14,0 14,5 – 16,0 17,5
5. Базовое содержание учебного предмета для 4 класса
      34. Содержание курса включает следующие разделы:       1) тематический план:       таблица 9
Части программы Разделы программы Учебные четверти
1 2 3 4
Базовая 1. Легкая атлетика 6 - - 6 12
2. Подвижные игры 8 6 6 4 24
3. Гимнастика - 6 6 - 12
4. Лыжная подготовка (в отдельных бесснежных районах уроки лыжной подготовки рекомендуется заменять кроссовой подготовкой) - - 8 - 8
5. Плавание (при отсутствии возможности проводить занятия по плаванию рекомендуется заменять их уроками гимнастики) - - - 4 4
Всего по базовой части 14 12 20 14 60
Вариативная 1. Обусловленные климатом региона 4 2 - 2 8
2. Реализуемые по выбору учителя (с использованием национальных видов спорта) Всего часов по вариативной части 4 2 - 2 8
Общее количество часов за учебный год ( ) 18 14 20 16 68
      35. Основы знаний:      1) двигательный режим и его значение для здоровья, повышение работоспособности учащихся, правила закаливания.      36. Гимнастика:       1) повторение материала пройденного в предыдущих классах, строевые упражнения;      2) команды - «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», расчет по порядку, рапорт учителю, перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом;      3) комплексы общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов - упражнения с гимнастической палкой, обручем, с большими и малыми мячами;      4) гимнастика до учебных занятий, упражнения для формирования правильной осанки;       5) акробатические упражнения: несколько последовательных кувырков вперед (2-3) разученным способом, кувырок назад в группировке, кувырок назад и перекатом назад стойка на лопатках, комбинации из разученных ранее элементов;       6) упражнения в равновесии: ходьба по бревну выпадами; назад на носках, приставными шагами продольно и поперек, опускание в упор стоя на колене, повороты на рейке гимнастической скамейки на носках на 90  и 180 , руки в стороны;       7) лазание и перелазание - лазание по заданию по наклонной гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стенку (одноименным, разноименным способами), лазание по гимнастической стенке по заданию вверх, по диагонали, одноименным и разноименным способами и с переходом на гимнастическую скамейку, установленную под углом 30 , перелазание через препятствия высотой до 1 м., преодоление полос из 3-4 препятствий, лазание по канату в три приема (2,5 м);       8) висы и упоры: вис согнув ноги, завесом двумя, на согнутых руках, согнув ноги, упор лежа, упор стоя на коленях, прыжки на двух ногах через короткую скакалку, на одной ноге, с одной ноги на другую, прыжки на мягкие препятствия (гимнастические маты, высотой до 60 см) в упор присев, стоя на коленях с последующим соскоком вперед;       9) опорный прыжок (гимнастический козел, конь) - вскок в упор стоя на коленях с последующим переходом в упор присев и соскок со взмахом рук;       10) танцевальные упражнения - комплекс из усвоенных ритмических движений, детских и народных казахских танцев, упражнения с использованием казахских народных танцев и национальных ритмических движений, элементы борьбы «Казахша - курес» (для мальчиков), игры с элементами общеразвивающих упражнений, игры с элементами гимнастики, преодоление гимнастической полосы препятствий.      37. Подвижные игры:       1) упражнения с большим мячом (элементы баскетбола), передвижения в средней стойке баскетболиста приставными шагами, бег спиной вперед, чередуемые с обычным бегом, ведение мяча в движении бегом правой, левой, чередуя руки, обводя неподвижные препятствия, игры и эстафеты с ведением мяча, ловля и передача мяча: двумя руками снизу, от груди, из-за головы, одной рукой от плеча, и отскоком от пола, бросок двумя руками от груди в кольцо, установленное на оптимальной высоте (двумя руками снизу), «Не давай мяч водящему!», «Мяч капитану!» и др., эстафеты с передачей обусловленным способом, упражнения с элементами футбола, ведение мяча по прямой, обводя неподвижные препятствия, передачи мяча внутренней частью стопы в парах, встречные эстафеты с ведением и передачей мяча, «Футбольные салочки», «Ножной мяч в кругу», «Футбол раков» и др.      38. Легкая атлетика:       1) повторение материала пройденного в предыдущих классах, бег в спокойном темпе до 3 минут, бег 30 м., бег 60 м., бег 2000 м без учета времени, встречные и круговые эстафеты с этапами до 60 м., прыжки, прыжки в длину с места, прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание», метание малого мяча в цель и на дальность, игры с бегом, прыжками, метанием, кроссовый бег по слабо пересеченной местности (1,5 – 2 км) с преодолением естественных препятствий.      39. Лыжная подготовка:       1) повторение материала пройденного в предыдущих классах, передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на скорость на отрезках до 100 м по прямой, повороты переступанием в движении, подъем «лесенкой» по пологому склону, передвижение на лыжах в медленном темпе до 2 км., бег на лыжах 1 км на время;       2) игры на лыжах: «Вызов номеров», «Конкурсы на лыжах», «Попрыгунчики на лыжах» (повороты прыжком), «Воротца».       Плавание:       1) повторение материала пройденного в предыдущих классах, согласованные движения ног и рук при плавании кролем на груди, согласование движений рук с дыханием при плавании кролем на груди, плавание кролем на груди, повороты при плавании кролем на груди;      2) игры на воде: «Морской бой», «Все вместе», «Мяч водящему», «Летающий дельфин».       41. Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию       двигательных качеств (4 класс):      таблица 10
№п/п Контрольные упражнения девочки мальчики
«5» «4» «3» «5» «4» «3»
1. Бег 30 м (с) 5,5 6,0 6,8 5,6 6,1 7,0
2. Бег 2000 м без учета времени
3. Прыжки в длину (см) 300 260 220 260 220 180
4. Прыжки в высоту (см) 100 90 80 95 90 80
5. Метание мяча 150 гр (м) 27 22 18 17 15 12
6. Подтягивание на высокой перекладине из виса (к-во раз) 5 3 2 - - -
7. Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (к-во раз) - - - 14 9 7
8. Бег на лыжах 1 км (мин, с) 7,00 7,30 8,00 7,30 8,00 8,30
9. Бег на лыжах 2 км без учета времени
10. Плавание 25 м без учета времени
11. Кросс 2000 м для бесснежных районов без учета времени
      1) примечание - региональные и местные органы образования имеют право изменить учебные нормативы в сторону увеличения с учетом климатических и экологических условий;      42. Таблица оценок физической подготовленности учащихся 4 класса (мальчики):      таблица 11
Видыиспытаний Уровни физической подготовленности
Х низкий н/среднего средний в/среднего высокий
Бег 30 м 5,8 6,7 6,6 – 6,3 6,2 – 5,4 5,3 -5,0 4,3
Прыжок в длину с места 145,0 122 123 -132 133 – 156 157 – 166 167
Бросок набивного мяча двумя руками из-за головы 317,0 214,0 215,0 - 265,0 266,0 – 368,0 369,0 – 419,0 420,0
Челночный бег 3х10 9,7 10,6 10,5 – 10,2 10,1 – 9,4 9,3 – 9,0 8,9
Кистевая динамометрия (правая) 14,7 10,0 11,0 – 12,0 13,0 -17,0 18,0 – 19,0 20,0
      43. Таблица оценок физической подготовленности учащихся 4 класса (девочки):      таблица 12
Видыиспытаний Уровни физической подготовленности
Х низкий н/среднего средний в/среднего высокий
Бег 30 м 6,0 6,9 6,8 – 6,5 6,4 – 5,6 5,5 -5,2 5,1
Прыжок в длину с места 135,0 114 115 -125 126 – 146 147 – 157 158
Бросок набивного мяча двумя руками из-за головы 301,0 208,0 210,0 - 255,0 254,0 – 348,0 349,0 – 395,0 396,0
Челночный бег 3х10 10,0 10,7 10,6 – 10,4 10,3 – 9,7 9,6 – 9,4 9,3
Кистевая динамометрия (правая) 13,6 8,5 9,0 – 11,0 11,5 -15,5 16,0 – 18,0 18,5
6. Требования к уровню подготовки учащихся
      44. Уровень подготовки обучающихся оценивается с позиции предметных, личностных, системно-деятельностных результатов.      45. Предметные результаты отражены в двух аспектах: должны уметь и должны знать.      46. Учащиеся 1-4 классов должны знать:      1) роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни;      2) основы формирования двигательных действий и развития двигательных качеств;      3) способы закаливания организма;      4) роль физических упражнений в режиме дня.      47. Учащиеся 1-4 классов должны уметь:      1) выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, комплексы упражнений утренней гимнастики;      2) выполнять гимнастические, акробатические легкоатлетические упражнения (комбинации), технико-тактические действия в спортивных играх;      3) соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений.      48. Учащиеся 2 класса должны демонстрировать:      таблица 13
Физическиекачества Физические упражнения мальчики девочки
Быстрота Бег 30 м с высокого старта, с 7,3 7,3
Сила Прыжок в длину с места, см 109 100
Бросок мяча двумя руками из-за головы 170 135
Выносливость (выбирается любое из упражнений) Кроссовый бег на 1 км, мин б/у вр. б/у вр.
Передвижение на лыжах на 1 км, мин. б/у вр. б/у вр.
Бег на 1000 м, мин. б/у вр. б/у вр.
Координация движений Челночный бег 3 по 10 м, с 11,4 12,0
      49. Учащиеся 3 класса должны демонстрировать:       таблица 14
Физическиекачества Физические упражнения мальчики девочки
Быстрота Бег 30 м с низкого старта, с 7,0 7,0
Сила Прыжок в длину с места, см 117 105
Бросок мяча двумя руками из-за головы 175 150
Выносливость (выбирается любое из упражнений) Кроссовый бег на 1,5 км, мин б/у вр. б/у вр
Передвижение на лыжах на 2 км, мин. б/у вр. б/у вр.
Бег на 1500 м, мин. б/у вр. б/у вр.
Координация движений Последовательное выполнение кувырков, кол-во раз 2 2
Челночный бег 3 по 10 м, с 11,0 11,5
      50. Учащиеся 4 класса должны демонстрировать:      таблица 15
Физические качества Физические упражнения мальчики девочки
Быстрота Бег 30 м с низкого старта, с 6,9 6,6
Прыжки через скакалку в максимальном темпе, с Сила Прыжок в длину с места, см 127 120
Бросок мяча двумя руками из-за головы 230 220
Выносливость (выбирается любое из упражнений) Кроссовый бег на 2 км, мин б\у вр. б/у вр.
Передвижение на лыжах на 2 км, мин. 9.00 9.30
Бег на 2000 м, мин. б/у вр. б\у вр
Координация движений Последовательное выполнение кувырков, кол-во раз 3 3
Челночный бег 3 по 10 м, с 10,3 10,5
      51. Личностные результаты, учащиеся должны проявлять:      1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа Казахстана; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;      2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;      3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;      4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.      52. Системно-деятельностные результаты, учащиеся должны проявлять:      1) повышение работоспособности, сохранение и укрепление здоровья;      2) организацию и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участие в массовых спортивных соревнованиях;      3) активную творческую деятельность, выбор и формирование здорового образа жизни;      4) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.

Приложенные файлы

Добавить комментарий