Урок. Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок.


Урок № 12.
Тема уроку. Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок.
Мета уроку: 
ознайомити учнів з поняттям файлу та його визначенням й розширенням, деревом каталогів; сформувати вміння відрізняти каталоги та підкаталоги; навчити прописувати повний шлях до файлу;
розвивати увагу, мислення, пізнавальні інтереси; формувати навики самоконтролю, уміння конспектувати;
виховувати уважність, дисциплінованість, посидючість, самостійність, об’єктивізм.
Тип уроку: вивчення та первинне закріплення знань ( комбінований).
Обладнання: зошит, підручник, мультимедійний проектор, комп’ютер.
Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, пояснення), наочні (презентація в Power Point), практичні ( робота в зошиті та на комп’ютері).
Форми організації пізнавальної діяльності учнів: фронтальна, індивідуально-відокремлена.
Хід уроку
І. Організаційний етап:
привітання;
визначення відсутніх;
перевірка готовності учнів до уроку;
перевірка готовності класного приміщення до уроку;
організація уваги.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
Тести з теми д/з «Вікна. Операція над вікнами» ( max 5б.).
ІІІ. Підготовка учнів до засвоєння нових знань (мотивація).
Кожен з нас хоча б один раз у житті бував на вокзалі у камері схову. Як виглядає камера схову?  У ній стоять стелажі з комірками, кожна з яких має свій окремий номер, де можна залишити речі на зберігання.
Подібно речам у камері схову, всі дані та програми зберігаються у комп’ютері. Для того щоб можна було швидко і легко знайти потрібну інформацію на комп’ютері, їй присвоюється унікальне ім’я і певне місце зберігання. Щоб дізнатися тему сьогоднішнього уроку, розгадаємо ребус:

Так, це слово – файл. Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок».
ІV. Вивчення нового матеріалу.
1.Демонстрація презентації про файл, папка, файлова система, ім’я файлу, шлях до файлу; робота в зошитах.
Файл — це набір однотипної інформації, записаної на диску, яка має визначене ім’я. Файл може містити програму або дані: текст, звук, малюнок чи відеозображення.
Назва файлу складається з двох частин: імені та розширення (тип), між якими ставиться крапка.
Ім’я задає користувач (максимально 256 символів, але бажано 8). Для присвоєння імені використовують символи різних алфавітів, великі та малі літери.
У назві файлу не використовують такі символи: / \ : * ? “ < > |.
Розширення служить для визначення типу файлу (тобто це текст, зображення, відео тощо). Це 3–5 символів, які ПК прописує автоматично.
Властивості файлу:
назва;
тип;
дата створення;
обсяг.
Таблиця. Приклади імен файлів
Приклади файлів Тип файлаПозначка
doc, txtТекстові файли   
bmp, gifГрафічні файли  
avi, mpegВідеофайли 
wav, mp3, midЗвукові файли  
exe, comПрограмні файли (запускають програми)  
У комп’ютері зберігається величезна кількість файлів. Щоб не було плутанини, всі файли зберігаються за певною системою — в папках, які можуть міститися в інших папках (вкладені папки). 
Папка (каталог) — спеціальне місце на диску, де зберігається інформація про файли, що містяться в цьому каталозі.
Якщо папка міститься в іншій папці, вона називається вкладеною (робочою або активною).
Система зберігання файлів нагадує зберігання великої кількості книг у бібліотеці. А як можна побачити, які файли зберігаються в комп’ютері? (Відповідь: треба відкрити папку). Щоб відкрити папку, потрібно двічі клацнути на ній.
 Порядок зберігання файлів на диску визначається встановленою файловою системою. Файлова система — це сукупність файлів на диску і взаємозв’язків між ними. Кожен диск має логічне ім’я, позначається латинською літерою з двокрапкою: А:, В: — гнучкі диски, С:, D:, Е: — жорсткі, оптичні диски. Папка (каталог) верхнього рівня для диска є кореневою папкою або каталогом, яка позначається додаванням до імені диска нахиленої вліво косої риси \ (зворотнього слеша), наприклад, С: \.
Файлові системи бувають однорівневими та багаторівневими (ієрархічними). Якщо є диск, на якому записані одні файли, така система розташування файлів називається однорівневою. Однорівнева файлова система — це проста послідовність файлів.
Багаторівнева (ієрархічна) файлова система — це система вкладених папок. У кожній папці можуть зберігатися папки нижнього рівня і файли. Наприклад, шафа з висувними ящиками для документів. Щоб знайти файл в ієрархічній файловій структурі, необхідно вказати шлях до файла. Він починається з логічного імені диска, потім записується послідовність імен вкладених одне в одну папок, в останній з яких міститься потрібний файл. Імена диска і папок записуються через роздільник \(зворотнього слеша).
Шлях до файла разом з іменем файла називають повним ім’ям файла.
Для знаходження потрібного файлу чи папки потрібно вміти переглядати список імен файлів іпапок, які збережені на носіях даних. Для цього призначена програма Провідник.
Щоб запустити програму Провідник, натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Програми, а потім вкажіть пункт Провідник. Інший шлях запуску програми – натиснути на значку Мій комп’ютер правою кнопкою миші, а потім вибрати команду Провідник у контекстному меню. Після виконання вказаних дій на робочому столі з’явиться вікно цієї програми (мал. 1). Воно має стандартну структуру, лише робоча область вікна містить дві панелі: зліва знаходиться панель дерева папок, а справа – панель списку, у якій завжди відображається вміст тієї папки, яка виділена у дереві.
У рядку Адрес відображується шлях до поточної папки (та, яка відкрита у даний момент часу). У рядку стану – інформація про кількість об’єктів у поточній папці, їхній об’єм і кількість вільного дискового простору.
Для переходу в будь-яку папку потрібно один раз натиснути ліву кнопку миші на її значку чи імені у лівій панелі або двічі – у правій. Ви можете запустити програму або відкрити документ (папку) подвійним натисненням лівої кнопки миші на потрібному об’єкті у правій панелі. Перейти з підпапки у надпапку можна кнопкою.
Вигляд вмісту правої панелі можна змінювати за допомогою команд меню Вид, або однойменної кнопки панелі інструментів . Ліва панель не є обов’язковим елементом, за допомогою кнопки можна її прибрати або встановити. Більшість операцій над файлами і папками виконується однаково.
Фізкультхвилинка: (відео файл).
V. Первинне закріплення знань.
Гра «Спіймай помилку». На картках із зображенням символів спіймайте (сплеском долонь) символ, який не може містити ім'я файлу. ( за кожне правильно виконане завдання по 0,5 балів; max =2б.).
Гра «Хто швидше?» ( max =1б.).
Користуючись схемою назвіть який запис правильний?
Подарунки\Листівки\Малюнки\Різдво
Різдво\Мелодії\Прикраса
Різдво\Відео\Щедрик
Різдво\Листівки\Подарунки
Робота в парах. (max =1б.).
Оберіть коректні назви файлів для вмісту, що в них зберігається. За потреби придумай свої назви.
Вміст файла Назва файла
Фото поета Твір
Відомості про письменника Поезія
Текст повісті Документ 1
Відгук про прочитану книгу Біографія
Зображення обкладинки книги Портрет Франка
VІ. Первинна перевірка засвоєння знань; контроль та самоперевірка.
Бесіда про правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером.
Виконання практичної роботи на комп’ютері (max =3б.).
Гімнастика для очей.
VІІ. Підведення підсумків.
цінування;
оцінювання ( порахуйте свої бали; скільки балів ви отримали сьогодні за урок?);
рефлексія: (Діти, сподобався вам урок? Що саме? Що нового дізналися? Чи здобули нові вміння? Які саме? Хто з вас задоволений своєю роботою? Що треба зробити для покращення навчальних результатів?)
VІІІ. Інформація про домашнє завдання:
Стор.77- 82, опрацювати теоретичний матеріал; відповідати на питання (maх = 6б);
Зошит, стор.43-45, № 6-9 виконати в зошитах практично (maх = 3б.);
За бажанням - завдання творчого рівня: стор.45, №10 виконати в зошитах практично (maх = 3б.).

Приложенные файлы

Добавить комментарий