Довідка підсумки стану викладання образотворчого мистецтва

НАКАЗ


10.02.2016 №


Про підсумки навчання учнів
з предмету образотворчого навчання
у 5-7 класах 2015/2016 навчальному році


Згідно з річним планом роботи школи та наказом по школі від.2016 № «Про навчання учнів предмету «Образотворче мистецтво» був здійснений предметно-узагальнюючий контроль.
Вивчення стану викладання предмету здійснювалося за наступними напрямками:
- кадрове забезпечення,
- навчально-методичне і технічне забезпечення,
- підготовка вчителя до уроку,
- навчально-виховна робота на уроці,
- позакласна робота,
- результативність навчально-виховної роботи.
За переліченими напрямами були відвідані уроки, вивчена документація вчителя. Завдяки цьому одержано об’єктивну оцінку роботи вчителя, надано певні рекомендації, складено аналітичну довідку.
Виходячи з вищезазначеного та на підставі довідки (Додаток)


НАКАЗУЮ:


1.Вважати навчання учнів предмету образотворче мистецтво таким, що знаходиться на достатньому рівні.
10.02.2016
2. Голові методичного об’єднання.:
2.1.На засіданні шкільного методичного об’єднання проаналізувати результати навчання учнів предмету «Образотворче мистецтво».
До 29.02.2016
3. Вчителю образотворчого мистецтва.:
Формувати в учнів основи художнього мислення, їхнього стійкого інтересу до спілкування з образотворчим мистецтвом.
Упродовж 2015/2016 навчального року
Працювати над вдосконаленням організації навчального процесу на уроці, методикою проведення уроків.
Упродовж 2015/2016 навчального року
Для урізноманітнення навчального процесу використовувати ігрові та фантастико-пригодницькі моменти.
Упродовж 2015/2016 навчального року
Більше уваги приділяти розвитку мови та оволодінню дітьми термінологію з образотворчого мистецтва.
Упродовж 2015/2016 навчального року
Систематично проводити фізхвилинки та паузи для корекції зору, розвитку м’язів рук.
Упродовж 2015/2016 навчального року

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора школи з навчально – виховної роботи
Довідка
про навчання учнів
предмету «Образотворче мистецтво»
у 2015/2016 навчальному році

Згідно з річним планом роботи школи та наказом по школі від 31.01.2016 № 23 «Про навчання учнів з предмету «Образотворче мистецтво» був здійснений предметно-узагальнюючий контроль.
Вивчення стану викладання предмету здійснювалося за наступними напрямками:
- кадрове забезпечення,
- навчально-методичне і технічне забезпечення,
- підготовка вчителя до уроку,
- навчально-виховна робота на уроці,
- позакласна робота,
- результативність навчально-виховної роботи.
З метою реалізації плану перевірки адміністрацією школи було проведено співбесіду із вчителями, відвідано уроки, вивчено документацію, здійснено огляд наочності, здійснено перевірку поурочного планування.
І. Кадрове забезпечення

Викладає предмет «Образотворче мистецтво»з/п

ПІБ
вчителя (повністю)

Освіта, який ВНЗ

Спеціальність за дипломом
Педагогічний стаж
Категорія, звання; рік останньої атестації
Рік під-вищення кваліфіка-ції

1.

ІІ. Навчально-методичне забезпечення
Вчитель ознайомлена зі структурою навчальної програми, знає і правильно розуміє її вимоги, обізнана з нормативними документами та методичними рекомендаціями з питань викладання предмету.
В 5-7-х класах викладається за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів “Образотворче мистецтво” (5-7 класи) Бєлкіна Е.В, Поліщук А.А., Константинова О.В., Марчук Ж.С., Очеретяна Н.В., Федорук О.К., Шаповалова Н.Є., Шибанова А.Т. розміщеною на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Відповідно до Типового навчального плану відведено на вивчення предмета:
у 5-х класах – 1 година на тиждень;
у 6-А класі – 1 година на тиждень;
у 7-А класі – 1 година на тиждень;

ІІІ. Підготовка вчителя до уроку

Вся організація роботи з образотворчого мистецтва спрямована на формування в учнів загальних естетичних понять, набуттям ними певної системи знань, умінь і навичок у сфері мистецтва з орієнтацією на добро, красу й істину, що мають скеровувати особистість на самопізнання і саморозвиток, виховувати естетичне ставлення до дійсності, високі духовні ідеали та художній смак.
З метою розвитку пізнавальної активності школярів. проводить нестандартні уроки, на яких учні пізнають світ цікавого, потрапляючи в казку, фантазують, виконуючи нестандартні завдання. З відвіданих уроків можна зробити висновок, що Анна Володимирівна проводять уроки на достатньому науково – теоретичному рівні, правильно вибирає триєдину мету кожного уроку, яку чітко реалізовує протягом уроку. На уроці вчитель використовує різні види робіт, які чергує з обліком продуктивності праці. Проводить опитування учнів, виставки учнівських робіт, уроки – заліки. Практикує проведення уроків з використанням активних та інтерактивних методів навчання, ставить перед учнями проблемно – пошуковими ситуаціями, які сприяють активній пізнавальній діяльності учнів.  Кожен урок має своє логічне завершення, вчитель проводить виставлення оцінок з мотивацією, повідомляє домашнє завдання з чітким коротеньким інструктажем щодо його виконання.
Однак в роботі є ряд проблем, на які необхідно звернути увагу. В школі недостатня матеріальна база для проведення уроків образотворчого мистецтва. Вчителю необхідно організовувати постійно діючу змінну виставку малюнків учнів, під час проведення уроків вчити дітей виконувати їх різними техніками, весь наявний роздатковий матеріал зібрати, систематизувати та виготовити картотеки.
ІV. Навчально-виховна робота.
ознайомлена зі структурою навчальної програми, знає і правильно розуміє її вимоги, обізнана з нормативними документами та методичними рекомендаціями з питань викладання предмету «Образотворче мистецтво».
Календарне та поурочне планування в наявності і відповідає програмі, в класних журналах записи ведуться відповідно до Інструкції.
Роботу над науково-методичною проблемою вчитель реалізує через самоосвіту, участь у семінарах-практикумах, засіданнях методичних рад школи, виступає на педрадах.
V.Позакласна робота
Вчителем проводиться змістовна позакласна робота. Так в школі працюють постійно діючі виставки творчих робіт учнів.
Учні постійно беруть активну участь у різноманітних творчих конкурсах серед учнівської молоді з образотворчого мистецтва.
У районному етапі Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року – 2015» учні школи Суббота М.( 8-А клас та Ель АстальС. 11-А клас) посіли ІІІ м. в номінації «Кращий малюнок»

VІ.Результативність навчально-виховного процесу

Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти України щодо викладання образотворчого мистецтва учні не виконують контрольних робіт. Але із метою перевірки рівня теоретичних знань, спрямованих на формування освітніх компетенцій з образотворчого мистецтва школярам були запропоновані тестові завдання, на виконання яких відводилося до 10 хвилин.

клас
П
С
Д
В


К-кість
%
К-кість
%
К-кість
%
К-кість
%


2

23


5-Б
3

203
9,4
29
90,6

7-А


1
3,5
4
14,2
23
82,113 EMBED MSGraph.Chart.8 \s 1415
13 EMBED Excel.Chart.8 \s 1415
Аналіз тестових робіт учнів з образотворчого мистецтва показав, що 95 учнів з 99 мають високий рівень навчальних досягнень, кращі навчальні досягнення у учнів 6-А класу.


РЕКОМЕНДАЦІЇ:


1. Вважати стан викладання образотворчого мистецтва таким, що знаходиться на достатньому рівні.
10.02.2015
2. Голові методичного об’єднання
2.1.На засіданні шкільного методичного об’єднання проаналізувати результати навчання учнів предмету «Образотворче мистецтво».
До 29.02.2016
3. Вчителю образотворчого мистецтва.:
Формувати в учнів основи художнього мислення, їхнього стійкого інтересу до спілкування з образотворчим мистецтвом.
Упродовж 2015/2016 навчального року
Працювати над вдосконаленням організації навчального процесу на уроці, методикою проведення уроків.
Упродовж 2015/2016 навчального року
Для урізноманітнення навчального процесу використовувати ігрові та фантастико-пригодницькі моменти.
Упродовж 2015/2016 навчального року
Більше уваги приділяти розвитку мови та оволодінню дітьми термінологію з образотворчого мистецтва.
Упродовж 2015/2016 навчального року
Систематично проводити фізхвилинки та паузи для корекції зору, розвитку м’язів рук.
Упродовж 2015/2016 навчального року


Root Entry

Приложенные файлы

Добавить комментарий