Урок за темою Вставні слова (5 клас)

5 КЛАС
УЧИТЕЛЬ: СИДОРЕНКО ОЛЕНА ОЛЕГІВНА, ГОРЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНЕЙ № 48
ТЕМА УРОКУ: ВСТАВНІ СЛОВА ТА СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВСТАВНИХ СЛОВАХ.
Мета уроку: дати учням поняття про вставні слова та словосполучення; формувати вміння знаходити вставні слова та словосполучення в реченні, правильно інтонувати та ставити розділові знаки; розвивати усне та писемне мовлення, збагачувати словниковий запас; виховувати наполегливість у навчанні.
Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.
Методи і прийоми: слово вчителя, евристична бесіда, фронтальне опитування, спеціальний інструктаж учителя, метод спостереження і аналізу мовних явищ, метод вправ, метод використання наочних посібників і технічних засобів навчання, розбір мовних явищ, прийом порівняння, прийом групування і узагальнення, прийом заміни, робота з підручником, метод проблемного навчання.
Обладнання: підручник, пам’ятка “Вставні слова».


Хід уроку
І. Організаційний момент.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності школярів. Перевірка домашнього завдання.
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
1. Фронтальне опитування.
- Що таке звертання?
- Якими за будовою бувають звертання?
- У яких стилях мовлення вони найчастіше вживаються?
- Яким членом речення виступає звертання?
- Які розділові знаки вживаються в реченні зі звертаннями?
- Чи можуть вживатися в ролі звертань займенники ТИ, ВИ?
ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
1. Робота за підручником – вправа 191 (усно); опрацювання теоретичного матеріалу (с. 105 – 107).
2. Робота біля дошки та в зошитах.
ЗАВДАННЯ: прочитати, знайти вставні слова та словосполучення. Списати, вставити, де треба, розділові знаки та пропущені букви.
мудрість прходить з роками. На моє щастя на матерні прохання ніхто не зважає. Шелст плачу і зітхання здавалося знявся з натовпу і спнився над ним у повітрі. Вибачте буд даска за турботу. На думку Тараса Шевченка потрібно і чужому научатись, і свого не цуратись.
3. Робота з пам’яткою.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
Лише вставні
Не бувають вставними
Залежно від контексту

Мабуть, по-перше, по-друге, щоправда, крім того, а втім, а також (у середині простого речення), однак, одначе, проте
Навіть, майже, приблизно, все-таки, якраз, мовби, неначе, причому, саме, особливо
Правда, кажуть, може, звичайно, здається, можливо, видно, навпаки, справді, очевидно, нарешті, на щастя, виходить

V. Формування зннаь, умінь і навичок.
1. Робота з підручником.
Вправа 194.
2. Проблемне завдання: прочитати речення і сказати, у яких з них підкреслені слова є вставними, а в яких виступають членом речення.
Того, МОЖЛИВО, не знайду я слова, щоб оспівати рідний край. Все під силу, все МОЖЛИВЕ тим, хто прагне до мети.
Мені осіння ніч короткою ЗДАЄТЬСЯ. ЗДАЄТЬСЯ, хтось постукав тихенько в двері.
- Складіть пари речень, щоб подані слова у першому випадку були членами речення, а в другому – вставними словами.
ВИДНО, КАЖУТЬ, БЕЗПЕРЕЧНО, НА ЩАСТЯ.
3. Робота біля дошки і в зошитах.
ЗАВДАННЯ: переписати, замінюючи крапки вставними словами зі значенням, указаним в дужках.
Весна – це найкраща пора року (ВІДТІНОК УПЕВНЕНОСТІ). Із цим погодяться всі (ПРИПУЩЕННЯ). Весна днем красна (ВКАЗІВКА НА ДЖЕРЕЛО ВИСЛОВУ). Скоро зацвітуть сади, але вночі можливі заморозки (ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ). треба підготуватися, щоб вчасно захистити цвіт (ЗВ’ЯЗОК З ПОПЕРЕДНЬОЮ ДУМКОЮ).
- Придумати продовження тексту (усно), дати йому назву.
4. Творча робота.
ЗАВДАННЯ: скласти та розіграти діалог «Моя улюблена пора року», вживаючи звертання і вставні слова.
ІV. Домашнє завдання.
V. Підсумок уроку. Оцінювання знань, умінь і навичок учнів.


Приложенные файлы

Добавить комментарий