Урок за темою Звертання (5 класґ0

5 КЛАС
ТЕМА УРОКУ: ЗВЕРТАННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ЗВЕРТАННІ.
Мета уроку: дати учням поняття про звертання; формувати вміння знаходити звертання в реченні, правильно інтонувати та ставити розділові знаки; розвивати усне та писемне мовлення; виховувати культуру спілкування.
Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.
Методи і прийоми: слово вчителя, евристична бесіда, фронтальне опитування, спеціальний інструктаж учителя, метод спостереження і аналізу мовних явищ, метод вправ, метод використання наочних посібників і технічних засобів навчання, розбір мовних явищ, прийом порівняння, прийом групування і узагальнення, прийом заміни, робота з підручником, метод проблемного навчання.
Обладнання: підручник, таблиця.


Хід уроку
І. Організаційний момент.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності школярів.
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
1. Фронтальне опитування.
- Які члени речення називаються однорідними?
- Як поєднуються між собою однорідні члени речення?
- Які розділові знаки ставляться між однорідними членами речення?
- Узагальнюване слово стоїть перед однорідними членами речення. Які розділові знаки ви поставити в такому реченні?
- Узагальнюване слово стоїть після однорідних членів речення. Якими будуть розділові знаки в такому реченні?
- Поясніть розділові знаки у поданому реченні: Всюди: на деревах, на дахах, на дорогах – лежав сніг.
ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
1. Прочитати речення в обох колонках. Чи різняться вони за значенням? Як розставлено в них розділові знаки.
Жив, живе і буде жити Жив, живеш і будеш жити,
мій народ! мій народе!
Світить нам день безсмертними Світи нам, день, безсмертними
вогнями. вогнями.
2. Прочитати речення. Вказати слова, які називають того, до кого звертаються.
І зберіг я тільки, ненечко, скарб один, що ти дала, золоте, як зірка, сердечко. Ясні зорі, тихі води – то земля твоя, мій сину. Мир і любов, Україно, неси, сяй для планети, як сонце краси.
3. Пояснення вчителя з використанням опорної схеми.
ЗАВДАННЯ: розглянути схему. З’ясувати, що таке звертання. Які бувають види звертань? У яких стилях мовлення вони вживаються? Які розділові знаки вживаються при звертанні?
1. Клична інтонація. ТИ
2. Пауза.
· ЗВ
3. Звертання
· членом речення. ВИ

Звертання – це слово або
непоширені сполучення слів, що на- поширені
одне слово ( зиває того, до кого звер- ( два і > слів
таються у мовленні

ЗВ.! . (!?) публіцистичний
ЗВ., . (!?) художній
, ЗВ., . (!?) розмовний стилі
, ЗВ. (!?) офіційно-діловий
4. Робота з підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу.
2) Вправи 182 (усно), 184, 185 (письмово).
V. Формування зннаь, умінь і навичок.
1. Вибірково-розподільний диктант.
ЗАВДАННЯ: виписати у І стовпчик непоширені звертання, а в ІІ – поширені.
Ясні зорі, тихі води – то земля твоя, мій сину. Мир і любов, Україно, неси, сяй для планети як сонце краси. Чом ти, березо, така журлива? Здраствуй, сонце, і здраствуй, вітре! Здрастуй, свіжосте моя!
2. Списати речення, ставлячи слова, що в дужках, у формі звертань. Поставити розділові знаки.
Ні (брат) я не залишу тебе самого. (Хлопець) а греби-но сюди! Де ти в світі пробувався (син мій єдиний).
3. Творча робота.
ЗАВДАННЯ: перебудувати речення так, щоб виділені слова виступали в ролі звертань.
Скільки краси в МОЄМУ КОХАНОМУ МІСТІ.
Особливо милі нам ВУЛИЦІ НАШОГО ДИТИНСТВА.
4. Скласти з поданими словами по два речення так, щоб в першому слово виступало підметом, а в другому – звертанням.
Україна, зоря, Іван.
ІV. Домашнє завдання.
V. Підсумок уроку. Оцінювання знань, умінь і навичок учнів.


Приложенные файлы

Добавить комментарий