Урок за темою Правопис прислівників (7 клас)

7 КЛАС
ТЕМА УРОКУ: Правопис складних прислівників

МЕТА УРОКУ: повторити й поглибити знання учнів про способи творення прислівників; сприяти зміцненню навичок правопису складних прислівників разом, окремо і через дефіс та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати складні прислівники з вивченими орфограмами, знаходити й виправляти помилки у правописі складних прислівників; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища; за допомогою мовленнево-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти вихованню загальнолюдських цінностей.

ТИП УРОКУ: Урок вивчення нового матеріалу.

ФОРМА УРОКУ: мультимедійний урок-подорож.

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ: слово вчителя, робота в групах,

Внутрішньопредметні зв'язки:
* лексикологія і фразеологія: прислівники-синоніми, засвоєння нових слів;
* культура мовлення і стилістика: правильне наголошування складних прислівників; використання прислівникових сполучень як засобу підсилення виразності мовлення.

Соціокультурна лінія: «Я і мої друзі».

Обладнання: мультимедійна презентація; роздатковий матеріал; рефлексійна анкета; орфографічні словники, квіточки-стікери.

Хід уроку

Епіграф Людина без друзів що дерево без коріння.
Народна мудрість

І. Організаційний момент.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності школярів
Учні відразу розподіляються на 3 домашні групи.
Слово вчителя:
- Діти, сьогодні ми з вами помандруємо «Країною обізнаних учнів». Ви добре знаєте, що будь-який шлях краще долати разом із друзями й добрими приятелями. Тому не дарма й епіграф до нашого уроку звучить так: «Людина без друзів що дерево без коріння». Я прошу вас записати на квіточках свої очікування від сьогоднішнього уроку. (Учні записують на квіточках-стікерах свої очікування від уроку, а потім озвучують їх).
- По закінченню нашої подорожі ми повинні знати правила правопису складних прислівників, вміти визначати в словах орфограму «Дефіс у прислівниках» та обгругтовувати її вибір певним правилом, а також закріпимо з вами навички роботи з орфографічним словником. Це і є темою нашого уроку. Пам’ятйте, що девіз нашого уроку: творчість у всьому; сила в єдності; час спливає швидко; знання сила. Хочу вам нагадати, що ми працюємо за принципом: знати необхідно не для того, щоб знати, а для того, щоб навчитися робити. Тож відправляємось у подорож.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
- Ось ми й наблизились до першої зупинки у «Гаю Теорії». Подивіться: на дошці висять листочки, але вони незвичайні, бо на кожному записане теоретичне питання з даної теми. Та група, яка дасть правильні відповіді на питання, подорожуватиме далі успішно, без пригод. Прошу по одному учню від групи. Учні обирають листочок і дають відповідь.
Запитання вчителя:
1. Яка частина мови називається прислівником? Наведіть приклади.
2. Які ви знаєте ступені порівняння прислівників? Як вони творяться? Наведіть приклади.
3. Якими способаит творяться прислівники? Наведіть приклади.

IV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.
Учитель пояснює новий матеріал за темою «Дефіс у прислівниках».
1. Робота з підручником – с. 212-213. (Учням пропонується знайти те, що не пояснював учитель).
2. Виконання вправи 388 – усно. Завдання: визначити прислівники, обґрунтувати їх правопис, користуючись таблицею.

V. Закріплення знань, умінь і навичок.
- Непомітно ми наблизилися до другої зупинки «Галявини Роздумів». Вам необхідно виконати низку завдань.

Завдання 1. Виразно прочитати текст. Виписати прислівники, пояснити їх правопис.
Чи довіряли вам друзі якусь таємницю? Розкажіть, чи змогли ви втримати її.
Чи доводилося тобі, любий читачу мій, тримати коли-небудь у душі таємницю? Справжню серйозну таємницю, якої ніхто-ніхто ще не знає і яка може ошелешити будь-кого. Чи доводилося тобі, любий друже, тримати таку таємницю? Якщо не доводилося, то я тобі скажу віч-на-віч: ох, яка ж це важка нестерпна річ.
Таємниця та всього-на-всього не дає тобі дихати, не дає всидіти на одному місці, крутить тебе дзиґою, підкидає вгору, несе, штовхає тебе кудись, розпирає тобі груди, ламає ребра рветься до людей.
І де тих сил набратися, щоб утримати її? Не пустити з язика.
В. Нестайко
(Прислівники: коли-небудь, віч-на-віч, всього-на-всього, дзиґою, вгору, кудись.)
- Ось ми з вами вийшли на Стежину Моделювання синтаксичних одиниць. Вас бентежить, що вона така звивиста. Але поруч друзі, приятелі, які підтримують добрим словом, нададуть корисну пораду, поділяться своїми думками. Тут на нас також чекають завдання.
Завдання 2. Утворити словосполучення «дієслово+прислівник з префіксом по». Пояснити правопис прислівників. Визначити спосіб творення.
(Від кожної групи біля дошки працює по одному учню).

I група
Співати (італійський).
Пояснити (батьківський).
Написано (дитячий).
Попросити (добрий).

II група
Одягнутися (модний).
Визнати (чесний).
Прибрати (хазяйський).
Думати (свій).

III група
Працювати (новий).
Зробити (наш).
Захищати (геройський).
Підказати (приятельськи).

Завдання 3. Списати, розкриваючи дужки. Порівняти написання співзвучних слів. Зробити висновок про правопис прислівників із префіксом по- й однозвучних інших частин мови з прийменником по.

I група
1. Підписати зошит (по) шкільному. (По) шкільному подвір'ю розбіглися школярі.
2. Мисливець ішов (по) лисячому сліду. Він дивився на їжу (по) лисячому.

II група
1. Пташки защебетали вже (по) весняному. (По) весняному небу пролетіли перші ластівки.
2. Заняття тривають (по) перше червня. (По) перше, потрібно зустрітися з товаришем.

III група
1. Рушник вишитий (по) українському. Дарувати (по) українському звичаю.
2. Рапорт віддавали (по) військовому. Кожному герою дали (по) військовому званню.

Завдання 4. Складіть речення з словосполученнями. Визначте, якими членами речення виступають однозвучні слова.

I група
(По) осінньому прохолодно, (по) осінньому лісу.

II група
(По) святковому одяглась, (по) святковому майданчику.

III група
(По) перше, про результати конкурсу, (по) друге, (про) цікаві призи; (по) третє листопада.

Завдання 5. До поданих слів доберіть з довідки синоніми і запишіть. Запам'ятайте правопис прислівників. Складіть 2 речення з прислівниками (на вибір).

I група. Назавжди, плечем до плеча, спочатку.
Довідка: перш за все, повік-віків, навіки-віків, пліч-о-пліч, передусім, на віки вічні.

II група. Наодинці, тишком-нишком, вранці.
Довідка: стиха-помаленьку, віч-на-віч, сам-на-сам, вдосвіта, рано-вранці, на самоті.

III група. День у день, врешті-решт, спрадавна.
Довідка: кінець кінцем, день при дні, з давніх-давен, з діда-прадіда, повсякчасно, повсякдень.

- Стомилися? Тож зараз ми перепочинемо на зупинці «Дерево логіки».
1. Робота біля дошки. Вправа 396. Завдання: переписати, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки прислівники. Пояснити їх правопис.

2. Робота в группах зі словником.
Випишіть з орфографічного словника п'ять прислівників, утворених за допомогою часток аби-, ані-, де-, чи-, що-, як-.
аби абиколи, абикуди;
ані аніскільки, аніяк, аніколи;
де деколи, деінде;
чи чимраз, чимдужче, щодалі;
що щовесни, щовечір, щодалі;
як якнайтяжче, якнайчастіше.

- А тепер нам потрібно подолати Гору Правопису. Пам’ятайте, якщо навіть комусь важко буде на шляху, у вас є вірні друзі, які завжди прийдуть на допомогу. А якщо добре впораєтеся із цим завданням, то на вас чекає сюрприз - розподільчий самодиктант із сюрпризом
Завдання 6. Запиши слова у три колонки: разом, окремо, через дефіс. Якщо ти правильно виконав завдання, то, читаючи згори до низу перші літери кожного слова, написаного разом і через дефіс, почнеш і закінчиш афоризм Олександра Довженка. А друге слово у цьому реченні ти віднайдеш сам.
На/льоту, де/не/де, позаду, одвіку, от/таки, с/переду, без/угаву, будь/яку, під/силу, по/середині, ін/коли, на/сміх, уві/сні, швидко/плинно, один/в/один, рано/в/ ранці, аби/як, по/троє, й/мовірно, ось/ось, тим/часом, тим/часово, в/цілому, екстра/вагантно.
(Перевірка і оцінювання здійснюється в парах). Поспішай добро творити (О. Довженко).

- Наша подорож триває. Крок за кроком і ви вийшли до «Озера Творчості». Пам'ятайте творчість у всьому, сила в єдності. Вперед! Тепер настав час розкрити власний творчий потенціал. (Учні зачитують твори-мініатюри тематичного блоку «Дружба», написані вдома - І група. ІІ група - Дослідження-пошук прислів'їв, приказок, крилатих висловів, виразів, цитат про дружбу»).
- Отже, ми підійшли до брами, за якою починається «Країна грамотних учнів». Щоб із впевненістю пройти крізь браму, треба буде зробити ще одну важливу справу: виконати контрольну роботу, але це ми зробимо декілька уроків.

VІ. Домашнє завдання
- А до наступного уроку я пропоную вам скласти лінгвістичне повідомлення про прислівник у будь-якій формі (казки, вірша, оповідання).
Високий рівень: скласти словниковий диктант на правила правопису складних прислівників (24 слова).
Достатній і середній: вправа 398 (за підручником).
- Сподіваюся, що знання, здобуті під час уроку, допоможуть вам гідно здолати найскладніший шлях.

VІ І. Підсумок уроку. Оцінювання знань, умінь і навичок учнів.
- Висловіть, будь ласка, свої враження від уроку за запропонованою анкетою. (Учні обирають тільки ті твердження, які хотіли б продовжити).


Анкета
* Під час уроку я...

* Дізнався(лась)...

* Повторив(ла)...

* Навчився(ся)...

* Зрозумів(ла)...

* Зробив(ла) успіхи в...

* Навчив(ла) інших...

* Труднощі я відчув(ла)...

* Я не вмів(ла), а тепер...

* Я змінив(ла) погляд...

* Мене захопило...

* Творити на уроці...

* Бажаю продовжити...

* Було цікаво...

* Можу презентувати...
15

Приложенные файлы

Добавить комментарий