Урок за темою ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ. НАРОДНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ДОВКОЛІШНІЙ СВІТ ТА ЙОГО ОЦІНКА У ПРИСЛІВ’ЯХ ТА ПРИКАЗКАХ.


5 КЛАС
ТЕМА УРОКУ: ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ. НАРОДНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ДОВКОЛІШНІЙ СВІТ ТА ЙОГО ОЦІНКА У ПРИСЛІВ’ЯХ ТА ПРИКАЗКАХ.
МЕТА УРОКУ: дати учням уявлення про тематичне розмаїття народних приказок і прислів’їв, пряме і переносне значення цих перлин народної мудрості; прищеплювати повагу до спостережливості й гострого розуму своїх предків.
ТИП УРОКУ: урок сприйняття і засвоєння нових знань.
МЕТОДИ І ПРИЙОМИ: слово вчителя, зв’язний виклад матеріалу, вступна бесіда, евристична бесіда, робота з підручником, спеціальний інструктаж учителя. Робота в групах, метод спостереження, метод використання наочних посібників, прийом порівняння, прийом заміни, прийом алгоритмізації.
ОБЛАДНАННЯ: підручник української літератури для 5 класу, збірка прислів’їв і приказок, мультимедійна дошка.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
Вступне слово вчителя.
Приказки та прислів’я – лаконічні влучні народні вислови про різноманітні обставини життя, риси характеру, ставлення до багатства й бідності, родини тощо. У них сконцентрована мудрість нашого народу, уміння дотепно, влучно та образно висловлюватися.
Першим збірником українських пісень і приказок вважається книга М. Номиса «Українські приказки, прислів’я і таке інше» (1864). Пізніше збирали і видавали окремим книгами українські прислів’я письменник І. Франко, автор словника російської мови Володимир Даль. Зусиллями цих людей до нас дійшло близько 15000 перлин народної мудрості.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності школярів.
- Вам відомі ці фольклорні жанри з початкових класів. Прислів’я та приказки траплялися у вивчених народних казках, тому, працюючи над новою темою, ви легко відповісте на поставлені запитання.
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
Мозковий штурм.
Героїв якої народної казки можна охарактеризувати так: «заздрий від чужого щастя сохне»?
Кому з героїв і якої казки варто нагадати прислів’я «Хто пізно ходить, той сам собі шкодить»?
Що означає вислів «Пізнався, як на фарбованім лисі»?
Про яку людину кажуть, що вона «і за холодну воду не береться»?
У якій ситуації ви промовили б: «Зробив діло – гуляй сміло»?
Формулювання визначень.
- Підсумовуючи бесіду, сформулюйте, що таке прислів’я та приказка (робота у зошиті).
Лінгвістичне спостереження.
- Відмінність між цими двома жанрами проілюструємо, зіставляючи прислів’я та приказку.
Чужими руками жар загрібати. – Приказка (на висновок натякається).
Чужими руками жар загрібати легко. – Прислів’я (є висновок).
ІV. Сприйняття і засвоєння нових знань.
Виразне читання прислів’їв та приказок. Робота в групах.
Учні читають з підручника влучні вислови, пояснюють значення і підтекст.
Інтерактивна вправа «Незакінчені речення».
Завдання: доповнити незакінчені прислів’я:
Згода будує, а …
Під лежачий камінь …
Книжка вчить, як …
Слово не горобець, ….
«Фольклорний калейдоскоп».
Завдання: дібрати синонімічні прислів’я та приказки.
Вік живи – вік учись. – Учитися ніколи не пізно.
Косо, криво, аби живо. – Стук-грюк, аби з рук.
Байдики бити. – І за холодну воду не братися.
Гра «Перефразуй».
Завдання: перетворити загадки на прислів’я.
На вазі не зважиш, на базарі не купиш. – Розум на вазі не зважиш і на базарі не купиш.
Що вовка годує? – Вовка ноги годують.
Вправа «Конструювання».
Завдання: стрілками з’єднати частини розсипаних речень.
Книга вчить тисячі людей навчає.
Дім без книги - книга – вікно.
Книжка – маленьке віконце, ось найкраще навчання.
Одна книга як на світі жить.
Знання – сонце, хата без вікна.
Читання - а через нього весь світ видно.
Конкурс «Юний фольклорист». Учні зачитують прислів’я про матір, які записали вдома.
V. Домашнє завдання.
Вивчити 20 прислів’їв напам’ять, підготуватися до конкурсу на кращого знавця прислів’їв та приказок.
VІ. Підсумок уроку, оцінювання знань та умінь учнів.

Приложенные файлы


Добавить комментарий