Мотивація навчальної діяльності на уроках української мови та літератури


Мотивація навчальної діяльностіВизначальним компонентом організації навчальної діяльності є мотивація. Вона може бути внутрішньою або зовнішньою щодо діяльності, однак завжди є внутрішньою характеристикою особистості як суб'єкта цієї діяльності. Передумовою успіху в ній є сформованість спонукальної сфери, розвиток якої потребує цілеспрямованого педагогічного впливу.
Мотив (франц. motif, лат. motus - рух) - спонукання до діяльності, пов'язане із задоволенням потреб людиниПов'язаний він із задоволенням наявних потреб суб'єкта діяльності, а тому відіграє спонукальну функцію, зумовлює предметну спрямованість активності людини. Розрізняючи мотиви, учень розуміє, чому потрібно вчитися, але це може і не спонукати його до навчальної діяльності.
Мотивація - система спонукань які зумовлюють активність організму і визначають її спрямованість
Починаючи викладати українську мову та літературу, я ставила перед собою питання: як зробити урок не лише пізнавальним, інформативним, але й підтримувати у дітей зацікавленість предметом, бажання вчитися, зробити урок цікавим, підвищити у школярів мотивацію до навчання?Шукаючи відповідь на це питання, я дійшла висновку, що зацікавити, вмотивувати учнів до вивчення теми, можна шляхом уникнення одноманітності, шаблонності в роботі, використання таких форм, методів навчання, які збуджують пізнавальний інтерес і стимулюють самостійне мислення школярів.Для реалізації проблеми, я поставила перед собою такі завдання:а) систематично удосконалювати організаційні вміння;б) перед кожним уроком психологічно налаштовувати школярів на роботу, відволікати від попередніх вражень;в) постійно виховувати зібраність, прагненням до порядку та дисципліни у навчанні, до самоорганізованості.Для реалізації даної проблеми добирала різні методи і прийоми, які можуть впливати на організацію класу до уроку:Звичайно, що такі прийоми використовуються з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, їх інтересу до навчального предмету, конкретної ситуації перед уроком.Організація учнів до уроку не повинна забирати багато часу, згодом може взагалі тривати менше хвилини, але повинна характеризуватися певним динамізмом, давати учням заряд психічної енергії і працездатності.То як же можна почати урок? Пропоную декілька варіантів початку уроку, які використовую у своїй практиці:1. Традиційне вітання. Не забудьте про оптимізуючу модель.2. Поетичне вітання. Почніть урок віршованими рядками. Наприклад:
Уже дзвінок нам дав сигнал:Працювати час настав.Тож і ми часу не гаймо .Роботу швидше починаймо.Доберіть поезію, яка створить позитивний настрій, розкриє учнямкрасу слова.Ще більший ефект матиме епіграф до уроку, записаний на дошці та прочитаний вчителем або учнями.3. Музичне вітання.Ніяких слів, тільки музика, яка налаштує на урок, буде перекликатися зтемою. 4. "Малюнкове вітання".Використовуються для цього смайлики, які прикріплюються на дошку. Є декілька варіантів такого вітання:- Прикріпивши на дошці смайл "Радість" і побажаю всім учнямгарного настрою, легкого засвоєння теми.
- Пропонується учням обрати "Смайл уроку" серед запропонованих.- Учням, що обрали "сумні" або занадто веселі смайли, можнапорадити налаштуватися на роботу. Важливо використати цей прийом і наприкінці уроку, під час рефлексії. Учні можуть смайликом показати свої враження від уроку, чи змінився їх настрій за час уроку. Це дасть змогу вчителю проаналізувати свої помилки, знайти індивідуальний підхід до кожного учня.
РОЗМИНКИ ДЛЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ.У своїй педагогічній практиці рекомендую використовуватирозминки для мотивації навчання, для ненав’язливого формування мети і завдань уроку. Ось декілька варіантів таких розминок:2.1. Міні-інтерв'ю.Після привітання дається чітка інструкція: "Інтерв'ю за 1 хвилину. Відповідаємо прикметниками ( прислівниками, дієсловами, словами з префіксами –роз, -без і т.д). Вибір питань і відповідей залежить від мовної теми попереднього уроку, допомагає застосувати на практиці набуті знання. Наприклад:До теми "Прикметник"- Яким був попередній урок? (важким, цікавим…)- Якою була перерва? (веселою, короткою…)- З яким настроєм ви прийшли на урок?( гарним, сумним, надзвичайно веселим…)- А яка зараз повинна бути обстановка на уроці, щоб ви змогли засвоїти нову тему? ( робоча)- Отже, давайте створимо таку робочу атмосферу.2.2. Формула уроку.Учні повинні скласти формулу своєї майбутньої роботи на уроці, використовуючи умовні позначення всіх якостей, що необхідні для плідної роботи, наприклад, у - увага, о - організованість, в - взаємодопомога, с - спілкування, р - робота, з – знання. Такий тренінг розвиває у дітей навички самоорганізації, логічне мислення, вміння ставити мету і досягати її. Наприклад, у 7 класі перед вивченням теми "Дієслово як частина мови" учні склали таку формулу майбутнього уроку:(у+о)* (в+с)*р=з,Тема: «Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль»
Мотивація навчальної діяльності шляхом розподільного диктанту.
1). Записати слова у чотири колонки: перша колонка – іменники; друга – прикметники; третя - займенники; четверта – всі інші слова.
Зелень, зелений, зеленіти, зеленіючий, позеленівши, в’їзд, виїжджає, його, сказано, свої, друзі, уважний…
2). Підписати четверту колонку. Чому ці слова об’єднані в одну групу? (за допомогою звернутись до §4)
3). Визначити мету і завдання уроку.
 
Тема: «Форми дієслова»
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання технології «Таблиця ЗХЗД»
Знаю Хочу знати Дізнався(лася)
1).Що таке дієслово.
2).Питання, на які відповідає дієслово.
3). Синтаксична роль дієслова – присудок (найчастіше).
4). Часи дієслова: минулий, теперішній, майбутній. 1). Які є форми дієслова.
2).На які запитання вони відповідають.
3). Як їх розрізнити.
  1). Неозначена форма дієслова (інфінітив).
2). Дієприкметник (який? яка? яке?).
3). Дієприслівник
(що робивши? що зробивши?
 що роблячи).4). Безособові форми на -но, -то.
 
Колонку таблиці «Знаю» діти заповнюють самостійно, опираючись на здобуті раніше знання. У колонку «Хочу знати» роблять записи колективно, опираючись на теоретичний матеріал §4* і основні поняття теми, виписані у блакитному прямокутничку:
МорфологіяЧастини мовиНеозначена форма
Особові формиДієприкметникДієприслівникБезособові форми на -но, -то
Третю колонку «Дізнався(лася)» заповнюють у кінці уроку самостійно під час етапу «Рефлексія».
*Підручник за редакцією М.І.Пентилюка 
Тема: «Букви е, и  в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін»
Мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації та технології «Какографія»*
1). На дошці записані слова любе, робе, ходе, баче, носе…
2). Проблемне завдання: опираючись на вміння визначати дієвідміни дієслів, знайти помилки у словах, виправити їх і пояснити орфограми.
3). Зі словом баче виникають труднощі, бо у ІІІ особі множини теперішнього часу важко правильно вжити закінчення: вони бачать чи вони бачуть?
4). Постановка проблемних запитань: Як правильно? Що необхідно знати, дізнатися ще? Для чого? Що це нам дасть?
5). Учні самі намагаються визначити мету і завдання уроку, які їм необхідно до кінця уроку реалізувати, щоб отримати гарний результат.
* «Какографія» - запис із навмисними помилками.
 
 
Тема: «Способи творення дієслів»
Мотивація навчальної діяльності шляхом визначення ключового слова
1). Ключове слово   Морфема.
2). Графічне позначення морфем
3). Назвати відомі способи творення слів:
     а) ¬ - префіксальний     б) ^ - суфіксальний     в) ¬^ - префіксально-суфіксальний  г)                - складання основ
                                    
  
     Тема уроку: «Повторення теми «Дієслово».
                         Підготовка до контрольної роботи»
            Мотивація навчальної діяльності за технологією «Мовні шаради»
 
Відгадати слова, назвати в них морфологічні ознаки.
1.    Перша частина слова – іменник, що є узагальнюючим словом до однорідних членів: футбол, волейбол, баскетбол, фанти, піжмурки… у Н.в., однини. (гра)
Друга частина слова – займенник ІІ особи однини(ти).
     Слово грати.
2.    Перша частина слова – назва однієї із сторін річки. (берег)
Друга частина – займенник ІІ особи однини(ти).
 Слово берегти.
3.    Перша частина слова -  узагальнююче поняття слів Карпати, Уральські, Тянь-Шань (гори).
Друга частина у продовженні правила: «Дієслова на … пишуться із ь» (ть).
 Слово горить.
 
 
Тема: «Написання -н- у дієприслівниках, -нн- у прикметниках дієприкметникового походження»
Мотивація навчальної діяльності за технологією
«Незакінчене речення»
 
1)    Учням пропонується закінчити речення логічним висновком, на місці пропусків уставити орфограми -н- або -нн-
Незбагне´..ий, бо …(не можна збагнути).
Несказа´…ий, бо … (не можна сказати).
Неоціне´…ий, бо … (не можна оцінити).
Неска´за… ий, бо ще не … (сказали, але скажуть).
Неоці´не…ий, бо ще не … (оцінили, але оцінять).
Незба´гне…ий, бо ще не …(збагнули, але збагнуть).
 
2)    Звернути увагу на залежність орфограм -н- і -нн- від наголосу у слові.
  Тема: «Діалог. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування»
 Мотивація навчальної діяльності шляхом інсценування гуморески П.Глазового «Артист»
 
 
Тема.  « Особливості побудови роздуму дискусійного характеру. Усний  твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю»
 Мотивація навчальної діяльності шляхом технології «Мозкова атака»
 
        Семикласники знають, що таке  твір-роздум, а от із поняттям «дискусія» мало знайомі. Для того, щоб  учні практично познайомились з процесом дискусії, пропоную їм розглянути таку гіпотезу: «Існує думка, що жінки розумніші за чоловіків». Між хлопчиками та дівчатками виникає дискусія.
 
 
Тема. «Аналіз контрольного переказу тексту»
Мотивація навчальної діяльності шляхом використання технологій «Зміни позицію» та «Прес»
 
1.    Діти щиро відповідають  на запитання вчителя:
чи необхідна дана тема уроку для розгляду, чи можна обійтися без неї?
   Учні діляться на дві групі: хто за тему , хто проти.
2.    Учитель дає завдання учням першої групи переконати однокласників другої групи в актуальності теми уроку  за допомогою технології «Прес»:
1)    «Я вважаю що ...»
2)    «Тому, що …»
3)    «Отже, …» 
3.    Учні, яких переконали аргументи однокласників, змінюють свою позицію.
 
Макеевская общеобразовательная школа I-III ступеней № 15
Доклад
«Мотивация учебной деятельности на уроках украинской мовы и литературы»
ПодготовилаУчитель украинской мовы
и литературыДышлевая С.В.
Макеевка, 2015 апрель

Приложенные файлы


Добавить комментарий