Есептеуіш техника кабинетіндегі ?ауіпсіздік техникасыны? ережелері. Электр тогымен за?ымдан?ан жа?дайда ал?аш?ы д?рігерлік к?мек к?рсету. К?з тал?анда жасалатын жатты?улар. 7-cынып


Приложенные файлы


Добавить комментарий