Урок математики Кропка. Адрэзак (1 класс)

Зажэвіцкі ВПК ДССШ Салігорскага раёна”КАНСПЕКТ УРОКА МАТЭМАТЫКІ

1 КЛАСС

“КРОПКА. АДРЭЗАК”

Падрыхтавала:
Зяневіч В.В.,
настанік 1 класа, б/к


аг.Зажэвічы, 2016
Мэты:
пазнаеміць з паняццямі “кропка”, “адрэзак”;
замацоваць веды вывучаных таблічных і пазатаблічных выпадка складання і аднімання;
замацоваць уменне парановаць лікі і значэнне выраза;
замацоваць уменне рашаць задачы вывучаных віда.
Ход урока
1. Арганізацыйны момант.
Гучна прагуча званок.
Пачынаецца рок.
Нашы вушкі – на макушцы,
Вочкі шырока адкрыты.
Слухаем, запамінаем,
Ні хвіліны не губляем.
Адкажыце, калі ласка, які сення дзень тыдня?
На які сігнал светлафора нельга пераходзіць дарогу?
Назавіце 3 матэматычных знака.

2. Актуалізацыя веда.
Вуснае лічэнне
4 – 3, 5 – 2, 3 + 1 + 1, 8 – 1, 6 + 3, 9 + 1 + 1, 11 + 2, 18 – 3
(Дзеці на партах і на дошцы выкладваюць адказы пры дапамозе картак)
Калі ласка, паглядзіце на гэтыя лікі і назавіце іх. Яны размешчаны  парадку павялічэння ці у парадку памяншэння? Што вы можаце сказаць пра гэтыя лікі.
Назавіце, калі ласка, самы вялікі лік.
Назавіце суседзя гэтага ліку.
Назавіце самы малы лік.
Назавіце суседзя гэтага ліку.
Задачы  вершах
Тишка – кот такой глупышка,
Очень рыбу любит Тишка.
На рыбалке побывал,
Два пескарика поймал,
Щуки две и два ерша.
Жизнь у Тишки хороша!
Кто быстрее сосчитал,
Сколько рыбок кот поймал?

На забор взлетел петух,
Повстречал ещё там двух.
Сколько стало петухов?
Кто быстрее сосчитал,
Сколько рыбок кот поймал?

По тропинке в лесок
Покатился колобок.
Встретил серого зайчишку,
Встретил волка, встретил мишку,
Да плутовку лису
Повстречал он в лесу
Отвечай поскорей
Сколько встретил колобок зверей.

3. Самавызначэнне да дзейнасці.
- Якія геаметрычныя фігуры вы ведаеце?
- А дзе мы часцей за се сустракаемся з гэтымі фігурамі? (у матэматыцы)
- Сення у нас незвычайны рок: урок-падарожжа у матэматычную краіну, назву якой вы павінны прачытаць самі.
- Хто можа прачытаць?
- Так, гэта Геаметрыя, частка вялікай навукі Матэматыцы. Паглядзіце, калі ласка, хто жыве  гэтай краіне?
- Вы пазналі іх?
- Так, гэта нашыя знаемыя – круг, трохвугольнік, квадрат, лінія прамая і лінія крывая. А сення мы пазнаемімся з іншымі жыхарамі гэтай краіны.
4. Практычная частка: паняцце “кропка”.
- У кожнага з вас, на парте ёсць аловак і лісток паперы. Вазьміце аловак і пастаце яго на ліст (настанік тое ж самае выконвае на дошцы крэйдай).
- Што зрабі аловак? (пакіну след).
- Гэты след і ёсць кропка – геаметрычная фігура.
- У краіне Геаметрыя жыла-была кропка. Яна была маленькай. Яе пакіну аловак, калі наступі на ліст сшытка, і ніхто яе не заважа. Так і жыла яна, покуль не трапіла у госці да ліній.- Паглядзіце, калі ласка, якія гэта былі лініі? (Прамыя і крывыя)
- На што падобны прамыя лініі? (падобны на нацягнутыя вяровачкі)
- Колькі прамых ліній? (2)
- На што падобны крывыя лініі? (якія не нацягнулі - гэта крывыя лініі)
- Колькі крывых? (3)
Прямая лінія пачала задавацца: «Я самая догая! У мяне няма ні пачатку, ні канца! Я бясконцая!”


Вельмі цікава стала кропке паглядзець на яе. Сама-то кропка малюсенькая. Выйшла яна, да так захапілася, што не заважыла, як наступіла на прамую лінію. І раптам знікла прамая лінія. что не заметила, как наступила на прямую линию. И вдруг исчезла прямая линия. На яё месцы з’явіся луч.


- Ён таксама бы вельмі догі, але се-такі не такі як прамая лінія. У яго з’явіся пачатак.
- Спужалася кропка: «Што ж я натварыла?» Хацела яна убегчы, але ізно наступіла на луч.
- І на месцы луча з’явіся адрэзак. Ён не хваліся, які ён вялікі, у яго жо былі і пачатак і канец.

- Вось так маленькая кропка змяніла жыцце вялікіх ліній.
- Рабята, якія геаметрычныя фігуры жывуць у краіне Геаметрыі? (кропка, прямая лінія, крывая лінія, луч, адрэзак)
- Хто назаве тэму нашага сенняшняга рока?
- Хто здагадася, чаму мы будзем вучыцца  краіне Геаметрыі? (вучыцца распазнаваць, адрозніваць і чарціць прямую лінію і адрэзак)
Физкультхвілінка
Математику люблю
Спину ровно я держу.
Вправо, влево наклоняюсь,
Как прямая, выправляюсь.
Руки в стороны раздвину,
Вверх ладошки подниму
И отрезок покажу.
Раз присядем, два присядем
И на место тихо сядем.
5. Работа па тэме рока.
1) Практычная работа 2.
- Што вы ведаеце пра прамую лінію? (яна не мае ні пачатка, ні канца. Яна бясконцая)
(настанік бярэ дзве катушкі нітак, нацягвае іх, паказваючы прамую лінію, і разматывае то адну, то другую, паказваючы , што прамую можна працягваць у абодва бакі да бясконцасці).
- Што даведаліся аб лучы? (у яго есць пачатак, але няма канца).
(настанік бярэ нажніцы, разразае нітку. Паказывае, што зараз можна працягваць толькі  адзін бок).
- Што даведаліся аб адрэзку? ( у яго есць і пачатак, і канец)
(настанік адразае другі канец ніткі і паказывае, што нітка не цягнецца. У яе есць і пачатак і канец).
2) Работа па падручніку.
- Разгарніце падручнік.
- Старонка 60 нумар 2. Нам трэба паказаць прамыя лініі, крывыя лініі і адрэзкі.
- Зараз, калі ласка, задача нумар 4.
- Давайце прачытаем яе.
- Колькі было чырвоных машын?
- А блакітных?
- Давайце з дапамогай лега-канструктара выкладзем на полі колькі было чырвоных машын. А зараз выкладзем колькі было блакітных машын.
- Давайце прачытаем яшчэ раз пытанне задачы.
- Як рашыць дадзеную задачу.
Физкультхвілінка
Прыляцела бабачка,
Села на казку.
Пасспрабуйце след за ёй
Пробегчыся вочкамі.
6. Замацаванне вывучанага матэрыялу.
1) Работа  сшытках на друкаванай аснове.
- Разгарніце сшыткі на старонцы 31.
- Заданне нумар 1. Трэба рашыць прыклады і запісаць адказы  пустыя клеткі.
- А зараз давайце праверым.
- Заданне 2 трэба знайсці суседзя ліка. Давайце звернем увагу, як мы будзем зараз запісваць суседзя.
- А зараз абмяняліся сшыткамі з суседам па парце і алокам ацанілі работу суседа.
- Што мы бачым на клетках? (кропкі)
- Кропкі трэба злучыць з дапамогай алока і лінейкі, і вызначыць, колькі адрэзка атрымалася.
- Ацаніце сваю работу.
7. Рэфлексія.
- З якімі геаметрычнымі фігурамі мы пазнаеміліся сення на року?
- Якія бываюць лініі?
- Дзе  жыцці сустракаюцца прамыя лініі? Крывыя лініі?
- А зараз ацаніце сваю працу на роке з дапамогай “Светлафора”
зялены – зразумелі новы матэрыял, урок спадабася;
жоты – зразумелі новы матэрыял, але былі цяжкасці;
чырвоны – нічога не зразумелі.
8. Падвядзенне выніка урока.
- Жыхары краіны Геаметрыі дзякуюць вас за дружбу з імі, за актыную працу на роке.Приложенные файлы


Добавить комментарий