М??алімге арнал?ан тест тапсырмалары (11 сынып)


1. Жанжалдың белгілерін атаңыз:
a)Ыңғайсыздық
b)Барлық жауап дұрыс
c)Түсінбеушілік
d)Жайсыздық
e)Дағдарыс
 
2. Құзырлылық  білім беру үрдісіне қандай құралдар арқылы енгізіледі?
a)Технология арқылы
b)Білім беру мекемесінің өмір сүру стилі арқылы
c)Оқытушы мен оқушы арасындағы әсер ету түрі туралы.
d)Білім беру мазмұны арқылы
e)Барлық жауап дұрыс
 
3. И.Ф.Исаев педагогикалық артистизмнің қалыптасқан неше деңгейін бөліп көрсетеді?
a)Бес
b)Алтыc)Үш
d)Сегізe)Төрт
 
4. Оқытуда жаңа жол салатын,нағыз жаңалықтар ашатын оқытушыларды кім дейді?
a)Шығармашыл педагог
b)Кәсіби педагог
c)Педагог маманd)Шебер педагог
e)Жаңашыл-педагог
 
5. Болашақ педагог болуы керек:
a)Кәсіби  қасиеттерінің қажеттілерін
b)Интеллектуалдық іс-әрекеттің жалпы мәдениетін
c)Өзінің күшті және осал тұстарын
d)Барлық жауап дұрыс
e)Өзінің педагогикалық қызмет мүмкіндігін жанжақты бағалауы
 
6. «Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана шәкірт жанына нұр құя алады», – деп айтқан кім?
a)Ж.А.Қараев
b)М.Жанпейсоваc)Қ.Бітібаеваd)А.Байтұрсынов
e)Ы.Алтынсарин 
7. Педагогикалық ойындар неге қарап  бөлінеді?
a)Қолданылу мақсатына қарай
b)Коммуникативтік арақатынасына қарай
c)Өзектілік деңгейіне қарай
d)Әдістемелік ерекшелігіне және ұйымдастыру технологиясынаe)Барлық жауап дұрыс
 
8. Іс –әрекеттің қандай стилі бар?
a)Демократиялық,стратегиялық,авторитарлық
b)Импровизациалық,демократтық,саяси
c)Авторитарлық,демократиялық, попустикалық
d)Эмоционалдық,әдіскерлік,авторитарлық
 
9. Оқушының дамуына әсер ететін оқу тәсілдерінің жүйесін атаңыз
a)Барлық жауап дұрыс
b)Жалпылау тәсілдері
c)Оқытудың жаңа тәсілдерін іздеуd)Өзінің оқыту қызметін басқару
e)Үйренген тәсілдерді оқыту мақсатынан жаңаға ауыстыру 
10. XXI ғасырдағы білім беру мақсаты:
a)Барлық жауап дұрыс
b)Ойлай білуc)Білім ала білуd)Өмір сүре білуe)Жұмыс істей білу 
11. Гностикалық  қабілет деген сөзді қалай түсінесіз?
a)Ұжымды ұйымдастыру және дамыта білу қабілеті
b)Оқушының назарын аудара білу қабілеті
c)Білімін түсінікті формада жеткізе білу қабілеті
d)Оқытушының оқушыларды  қызықтыра білу қабілеті
e)Жеке тұлғаның дамуын алдын ала білу қабілеті
 
12. Ізгілікті-тұлғалық технологиясының авторы кім?
a)В.П.Беспалько
b)М.В.Кларин
c)Л.С.Выготскийd)Ш.А.Амонашвилиe)В.М.Монахов
 
13. Пайда болған жанжалды бақылау үшін оқытушыға не ұсынылады?
a)Талқылауды тоқтатып ,нәтижені қорытындылау
b)Флегматик студентке сөз беру
c)Ұсынылған әр бір шешімді бағалау үшін эксперттерді таңдап алуd)Микротоптарға жазбаша және сызба түрінде мәселенің шешімін ұсыну
e)Барлық жауап дұрыс
 
14. Н.Е. Щуркова әдістің неше тобын қарастырады?
a)Жетіb)Төрт
c)Бес
d)Алтыe)Үш
 
15. Педагогикалық артистизм деген не?
a)Ол ойланған іс-әрекет,өзінің дербестігін кәсіби  талаптарға сәйкес жоғарыға  көтеруге бағытталған.
b)Ол адамның қарым қатынасында,қоршаған ортада,тәртібінде көрінетін рухани әлемі.
c)Ол оқытушының қызметін өнер деңгейіне көтеру,педагогтың жұмысының жетістігін жоғары деңгейге көтеру,іс-әрекет рухани жоғарыға жетуі.
d)Ол тәрбиелік қызмет
e)Ол  қасиетті,қадірлі,тамаша кәсіп 
16. «Режиссер мен актердің,педагог пен оқушының қарым-қатынасын түзеу үшін сабақты ең қызықты тұсынан бастау керек» деген пікірдің авторын көрсетіңіз.
a)А.Н.Леонтьев
b)Е.Вахтангов
c)А.С.Макаренко
d)А.В.Сухомлинский
e)Гордон Крег 
17. Кәсіби байқағыштық неден көрінеді?
a)Оқушыларды тыңдай білуден.
b)Оқушының ішкі жан дүниесіне ене білуіненc)Ортақ тіл табыса білмеудеd)Жанжалдық жағдай туғыза білудеe)Дұрыс жауабы жоқ
 
18. Шебер мұғалімге қандай жеке сапа тән?
a)Байқағыштық,дауысыңды қолдана білу т.б.
b)Жеке өнеге,ұстамдылық,шыдамдылық,шыншылдық
c)Пәндік білім,өз-өзін жетілдіруге құлшыныс,еңбек,оқушыға деген махаббатd)Барлық жауап дұрыс
e)Талапқойлық,педагогикалық такт
 
19. Педшеберліктің  қалыптасуы мен дамуының 5 бөлігін атаңыз:
a)Кәсіби сауаттылығы, кәсіби даярлық,кәсіби бейімделу,кәсіби өсу,даму.
b)Кәсіби сауаттылығы, кәсіби даярлық,кәсіби бейімделу,кәсіби өсу,қайталану.
c)Кәсіби сауаттылығы,кәсіби таңдау,кәсіби даярлық,кәсіби бейімделу,кәсіби өсу.
d)Кәсіби сауаттылығы,кәсіби таңдау,кәсіби даярлық,кәсіби бейімделу,даярлау.
e)Кәсіби таңдау,кәсіби даярлық,кәсіби бейімделу,кәсіби өсу,жаңару.
 
20. Жаңа қоғамның қандай талаптарына оқытушы ,соның ішінде бастауыш сынып мұғалімі жауап беруі қажет?
a)Барлық жауап дұрыс
b)Нағыз патриот,азамат болу
c)Дін туралы хабары бар,рухани  дамыған
d)Жалпы адамдық және ұлттық құндылықтарды меңгерген
e)Жан жақты дамыған ,шығармашыл,іскер
 
21. Педагогикада проблемалық  ситуациялардың қандай түрлері бар?
a)ситуация – иллюстрация, ситуация – баға ,ситуация-рольді орындауb)имитациялық ойын,ситуация- баға,ситуация- жаттығу
c)иллюстрация, баға, жаттығу
d)ситуация – баға ,ситуация – жаттығу,иллюстрация
e)ситуация – иллюстрация, ситуация – баға ,ситуация – жаттығу
 
22. Тиiмдi оқыту бағдарламасы оқушылардың төменде аталған қандай iскерлiктерiн практикада қолдануды көздейдi:
a)Бiлiмдердi дағдылы және жаңа жағдайларда қолдану
b)Фактiлердi есте сақтау (аса көп күштi қажет етпейдi)
c)Анализ (бiз бiр нәрсенi құрамдас бөлiктерге бөлу) т.бd)Барлық жауап дұрыс
e)Құбылыстардың мәні мен маңызын түсiну
 
23. Білім қабылдаудағы психикалық компонентті атаңыз:
a)Барлық жауап дұрыс
b)Қайта өңделген ақпаратты есте сақтау үрдісі
c)Материалмен танысу үрдісі
d)Оқуға деген дұрыс көзқарас
e)Оқытылған материалды белсенді қайта өңдеу
 
24. Педагогикалық  іс-әрекеттегі дербес стильдің негізгі көрсеткіші келесі компоненттерден көрінеді:
a)Оқытудың әдістерін таңдаудан
b)Тәрбиелеу құралдарын іріктеуденc)Барлық жауап дұрыс
d)Темпераментіненe)Кез келген педагогикалық жағдаяттардан
 
25. В.А. Кан-Калик қарым-қатынастың келесі түрлерін анықтайды:
a)Барлық  жауап дұрыс
b)Ұжым арқылы жекелеген оқушылармен қарым-қатынас
c)Жекелеген оқушылар арқылы ұжыммен қарым-қатынас
d)Оқытушының жекелеген оқушылармен қарым-қатынасы
e)Ұжыммен қарым-қатынас
 
26. Педагогтың дербестігінің мынадай ерекшелігін бөлуге болады:
a)Жомарттық
b)Шыдамдылық
c)Қарапайымдылық
d)Барлық жауап дұрыс
e)Ашықтық
 
27. С.Д.Якушеваның айтуы бойынша,педагогикалық шеберлік-
a)Ол іс-әрекетте көмекшілер санының болуыb)Ол іс-әрекет аймағының шекарасыc)Ол педагогикалық ынтамақтастық
d)Ол оқыту іс-әрекетінің барлық түрін кәсіби оңтайландыру
e)Ол тәрбие қызметі
 
28. Дәстүрлі оқыту мен дамыта оқытудың  айырмашылығы неде?
a)Дайын білімді санаға құяды
b)Айырмашылығы білінбейдіc)Табиғи қабілеттерді дамыта алмайдыd)Дұрыс жауабы жоқ
e)Біріншісі жаттауға,екіншісі дербес жұмыс істеуге үйретеді
 
29. Педагогикалық шеберлік технологиясының авторларын белгілеңіз:
a)Ф.Врубель,М.Лазарус,К.Крусb)Поль Ланжевен ,Анри Валлон, С.Л.Рубенштейнc)Поль Ланжевен ,Анри Валлон,Жан  Пиаже
d)Ф.Врубель, Г.Спенсер , Анри Валлон
e)С.Л.Рубенштейн,Г.Спенсер ,Жан  Пиаже
 
30. Перцептикалық қабілетке  не жатады?
a)Оқушының психикасына кіру,педагогикалық қырағылық
b)Материалдарды оқушыларға дұрыс жеткізе білу  икеміc)Оқушылармен дұрыс қарым-қатынас орнату икеміd)Білім мен ғылымға қатысты икеміe)Оқушыға эмоционалдық-жігерлік  дағынан әсер ету 
31. Мен өзімнің оқушыларыма үнемі : «Қолыңнан келеді!Бүгін болмады,уайымдама. Ертең міндетті түрде істей аласың!  » деп айтамын.Осы сөздің авторын көрсетіңіз.
a)С.Н. Лысенковаb)Л.Н. Толстой
c)Е.Н. Ильин
d)В.Ф. Шаталов
e)В.А. Сухомлинский
 
32. Оқыту тәуелді болатын төрт факторды атаңыз:
a)Неге,кімнен,кім,кімдіb)Кім,кімді,қалай,неге оқытады
c)Кім,неден,қалай,кімге
d)Қашан,кімді,кіммен,кім
e)Қалай,қайда,қалай,кімге
 
33. Коммуникативтік  қабілет-
a)Өзінің ойын сөз негізінде анық көрсете білуb)Тыңдаушының эмоционалдық-жігеріне әсер етуc)Жекелеген пәндерге икеміd)Студенттік ұжымды ұйымдастыру
e)Әр оқушыға жол таба білу,олармен сөйлесе білу икемділігі,дұрыс қарым-қатынас орната білу,педагогикалық такт.
 
34.  Педагогикалық қызмет-
a)Ол түсіндіру-көшірмелеу технологиясының таратылуыb)Ол адамдық қызметтің дербес түрі
c)Ол өңдеу құралы мен тәсілінің жиынтығы,оқу ақпаратын өзгерту және ұсыну
d)Ол оқытудың өз бетімен білім алу тәсілінің болмау үрдісі
e)Олбілім беру үрдісі
 
35. Педагогикалық шеберлікті  шыңдаудың жолдары:
a)Жұмыс орны жасаған жағдайлар мен құрал-жабдықтарды пайдалануb)Түрлі семинарларға қатысу,біліктілігін арттыруc)Барлық жауап дұрыс
d)Ақпараттарды қолдану
e)Үнемі өз-өзімен жұмыс істеу 
36. Қазіргі кездегі білім берудің мақсаты:
a)Мұғалімнің оқыту кезінде билік жүргізу әдісінен арылуыb)Өзіндік ой-толғамы бар тұлға тәрбиелеу
c)Барлық жауап дұрыс
d)Жан-жақты білімді,өмір сүруге бейім тұлға тәрбиелеу
e)Оқушының қызығушылығын арттыру 
37. Құзырлылық дегеніміз не?
a)Педагогтің бақылаушылық қабілеті
b)Педагогтің жеке басының атағы
c)Педагогтің білімді меңгерте алу шеберлігіd)Педагогтің  басқа бір адамның дамуына негіз бола алатын білімділігі мен абыройлылығы
e)Педагогтің балалар алдындағы абыройы 
38. Модуль-
a)Ол сабақ өткізуге арналған жоспарb)Ол  оқушылардың білімін бақылау құралы
c)Ол оқушыға мұғалімнің жәрдемі
d)Ол әрекеттің жоспарының жүйесі
e)Ол  мақсатқа орайластырылған оқу мазмұны мен оны меңгеру жолдарын біріктірген түәін,топ
 
39. Педагогтың өзін өзі тәрбиелеу үрдісі мынадай этаптарды қарастырады:
a)Бақылаушылық ,өзін өзі бағалау,өзін өзі бағдарлау,өзін өзі бақылау,өзін өзі түзету
b)Еңбекқорлық ,өзін өзі бағалау,өзін өзі бағдарлау,өзін өзі бақылау,өзін өзі түзету
c)Өзін өзі талдау,өзін өзі бағалау,өзін өзі бағдарлау,өзін өзі бақылау,өзін өзі түзету
d)Өз өзне сенімділік, талдау,өзін өзі бағалау,өзін өзі бағдарлау,өзін өзі бақылау,өзін өзі түзету
e)Тәрбиелеу ,өзін өзі бағалау,өзін өзі бағдарлау,өзін өзі бақылау,өзін өзі түзету
 
40. Оқушының жеке басын дамытуға арналған оқыту тәсілінің жүйесі бар:
a)Үйренген тәсілдерді оқыту мақсатынан жаңаға ауыстыруb)Оқыту жұмысының жаңа тәсілін іздеуc)Жалпылау тәсілдері
d)Барлық жауап дұрыс
e)Оқыту қызметін басқару
 
41. Дамыта оқыту жүйесіндегі мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас қандай қағидаға негізделген?
a)Сыйластық,өзімшілдік
b)Жинақылық, дарындылық
c)Өзімшілдік, ынтымақтастық
d)Даралық,жауапкершілік
e)Ынтымақтастық,өзара сыйластық
 
42. Жанжал-
a)Ол «оқытушы-оқушы», «оқытушы-қонақ» қарым-қатынасы
b)Дұрыс жауабы жоқ.
c)Ол  екі немесе одан да көп жақтардың арасында туындаған мәселедегі қайшылықтардың оқыс дамуы.
d)Ол дауды қатыгездікпен шешу жолыe)Ол жақсы қарым-қатынас
 
43. Мұғалімнің педагогикалық шығармашылығы немен  сипатталады?
a)Қызметте көмекшілерімен сипатталадыb)Оқу-тәрбие ісіне жаңалық енгізумен сипатталады.
c)Ынтымақтастықпен, сыйластықпен сипатталадыd)Кәсіби қызметінің жоғары деңгейімен
e)Оқыту және тәрбие әдісін байытумен сипатталады 
44. Өз-өзін бақылау-
a)Барлық жауап дұрыс
b)Ол өзін өзі дамыту бағдарламасының қажеттігі
c)Ол өзін-өзі дамытудағы алға жылжуd)Ол іс-әрекеттің психикалық жағдайы
e)Ол субъектінің өз іс-әрекетін мойындауы мен бағасы
 
45. «Техника » сөзі нені білдіреді?
a)Ол материалды ұғынықты түсіндіру қабілеті.
b)Ол  өзін-өзі дамытудың бағдарламасы.
c)Ол педагогикалық ,кез келген жұмыстың әдістері мен тәсілдерінің  қосынды элементтері.
d)Ол кәсіби өнер туралы ғылым.
e)Ол жақсы қарым-қатынас.
 
46. Оқу модулі оқу циклі ретінде неше құрылымды бөліктен тұрады?
a)Негізгі,рефлексия,бекіту бөлімдерден
b)Танымдық,бағалау, сөйлесу бөлімдерден
c)Кіріспеден,сөйлесу,қорытынды бөлімдерден
d)Негізгі,қорытынды,бекіту бөлімдерден
e)Бекіту, бағалау,операционалдық бөлімдерден
 
47. Білім беру үрдісінде  тірек блоктары мен сызбаларды  қолданған кім ?a)Ш.А.Амонашвилиb)К.Д.Ушинский
c)В.Шаталов
d)С.Н.Лысенковаe)А.В.Сухомлинский
 
48. Шебер педагог деп кімді айтамыз?
a)Психологиялық тұрғыдан оқушыларды бақылай білетін адам.
b)Барлық жауап дұрыс
c)Оқытатын пәнін мықты білетін,әдісті меңгерген
d)Жоғары мәдениетті
e)Өз ісінің шебері 
49. Сабаққа  оқытушы талдау жасаудың және сабақтың бағасын берудің қанша  өлшемі бар?
a)11
b)10
c)9
d)13
e)15
 
50. Кәсіби өзін өзі тәрбиелеу,өзін өзі жетілдіру дегеніміз-
a)Ол философиялық,психолого-педагогикалық,әлеуметтік білімдерb)Ол өзінің  дербестігін дамытуға бағытталған адамның кәсібінің талаптарына сәйкес іс-әрекет
c)Ол эмоционалдық икемділікd)Ол  адамның ішкі жан дүниесі мен тәртібі,сыртқы көрінісі
e)Ол қасиетті,қадірлі,қайырымды мамандық
 
 
1. Педагогикалық шеберлік:
A) Іскерлік қасиеттер
B) Кәсіптік білімдер мен біліктер жиынтығы
C) Адамның ішкі әлемінің сыртқа шығуы
D) Біліктілік
E) Этикалық әңгіме
 
 
2. Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісінің әрекетіндегі көрінісі:
A) тәрбиешінің адамгершілік идеялдық сенімі
B) тәрбиеленушінің мінез-құлқының қоғамдық нормаларға сай болуы
C) тәрбиеленуші мен тәрбиешінің ынтымақтастығы
D) тәрбиешінің эстетикалық талғамы, мәдениеті
E) тәрбиеленушінің адамгершілік идеялдық сенімі
 
 
3. Педагогикалық процеcті баcқару технологияcы:
A) Пcихологиялық процеccB) Педагогикалық техника
C) Экономикалық менеджмент
D) Әдіcтемелік техниканыE) Кәcіптік менеджмент
F) Әлеуметтік орта
 
 
4. Педагогикалық такт ұғымының негізгі ерекшеліктері:
A) білімділігіB) мұғалім әдебі
C) жалпы біліміD) cабақтың мақcатқа жетуіE) мұғалімнің кәcіби біліміF) психологиялық әрекет
 
 
5. Тәрбиеші қызметінің түрлері:
A) тұлғаны жан-жақты дамытуB) бақылау
C) тәрбиелеу
D) зерттеушілік жұмыстар
E) оқыту мен тәрбиелеу әрекетін кәсіби меңгеруF) көзқарасы мен қабілетін дамыту 
 
6. Тәрбиеші шеберлігіндегі психологиялық қарым-қатынаcтың жүйелері:
A) шеберлікB) кәcіби қарым-қатынаc
C) дарындылық
D) психологиялық әрекет
E) қарым-қатынаc
 
 
7. Тәрбиеші дарындылығының негізгі әрекеттері:
A) оқу-тәрбие әдіc-тәcілдері
B) өзімен жұмыс
C) өмір cүру қабілеті
D) педагогтың талабыE) дарындылығы
 
 
8. Жаңашыл педагогтардың идеялары:
A) қайта тәрбиелеу
B) дамыта оқыту
C) білімін көтеру
D) деңгейлеп оқыту
E) тәрбие беру
 
 
9. Ұстаз бен актер араcындағы ұқcаcтық:
A) Экономикалық тұрғыдан проблеманы шешуіB) Оқыту және тәрбиелеу процесінің болуыC) Тұлғаға, ұжымға, адамға ықпал ету біліктілігіD) Пcихологиялық іc-әрекет
E) Тәрбие жоспарын құруы
F) Мінез құлқын басқаруы
 
 
10. Педагог мамандығының ерекшеліктері:
A) педагогтің тәжірибеcі
B) психологиялық әдеп
C) педагогикалық практика
D) педагогтің ізденімпаздығы
E) экономикалық қызметі
F) теориялық білімі 

Приложенные файлы

Добавить комментарий