Biologiya VII sinif V F?sil uzr? KSQ


Sinif VII Biologiya V Fəsil üzrə KSQ
Soyadı ------------------- Adı----------------------- Tarix-----------------
1. Təsvir olunan əlamətlərə aid heyvanın adını cümlənin qarşısında yazın :
1.Yalançı ayaqları qidalanma və hərəkətdə rol oynayır-----------------
2.Hüceyrəsində 20-25 ədəd xloroplast olur-------------------------------
3.Kirpikciklərlə vintvari hərəkət edir--------------------
2.Düzgün fikirlərin altından xətt çəkin:
Şirin su hidrası qidalanmasına görə otyeyən/yırtıcıdır
Hidrada sinir hüceyrələri ektoderma/entodermada olur.
Dalayıcı hüceyrələr çoxalma/ müdafiə funksiyası rolunu oynayır
Hidranın bədəni ikitərəfli/ şüalı simmetriyaya malikdir.
3.Düzgün fikirləri seçin:
1. İlk dəfə yastı qurdlarda ikitərəfli simmetriya yatanıb. 2.Yastı qurdların hamısı parazitdir. 3.Ağ planaridə ağız bədənin önündə yerləşir.4. Öküz soliterinin başcığında 4 sormac olur.5. yastı qurdlar hermofroditdir.
4. 2 soxulcan 3 sutkada neçə qram torpağı öz bədənindən keçirər?
A) 8q , B) 10q , C) 3q, D) 6q , E) 4 q
5. Sözlərin mənasını qarşısındfa yazın:
Əsas sahib----------------- Hermofrodit-----------------------
Selom---------------------- Mufta------------------------------
6. Verilmiş heyvanlardan parazit olanların altından xətt çəkin:
Uşaq bizquyruğu, ağ planari, amöb, öküz soliteri, aureliya, ankilostoma,hidra, qara ciyər sorucusu,nereid,,soxulcan, aktiniya ,exinokokk, insan askaridi, qum qurdu.
7. Uyğunluğu müəyyən edin:
A. yalnız uzununa əzələləri var
B .Aralıq sahibi göl ilbizidir .
C.Ayrı cinsiyyətli heyvandır . 1. Qara ciyər sorucusu
D. İnkişafı sahib dəyişməklə keçir. 2. İnsan askaridi
E.Bədən bel- qarın istiqamətində
yastılaşıb.
8. Regenerasiya hansı heyvanlarda gedir?
A) Nereid,zəli, B) Exinokokk,hidra, C)Soxulcan,hidra,D)Ağ planari,ankilostoma
9.Verilmiş cədvəli tamamalayın:
Heyvanlar
əlamətlər
Ağ planari Soxulcan İnsan
askaridi
Aid olduğu tip
Aid olduğu
Sinif
Bədən forması
Yaşayış yeri,
Həyat tərzi 10.Parazit qurdlardan qorunma yolları haqqında öz fikirləeinizi yazın:
Düz cavablar------
Səhv cavablar-------
Qiymət-------------

Приложенные файлы

Добавить комментарий