Алгебрадан Квадрат те?деулер та?ырыбына тест. (8-сынып)


8-сынып алгебрадан тесттер. ақпан 2016ж. ................................................................................
І нұсқа
№ Тапсырмалар А В С D E
1. Теңдеуді шеш:
4х² =16
2. Теңдеудің түбірлерінің қосындысын тап:
5х²+3х-2 = 0 -0,6 0,6 0,4 -0,4 1
3. Теңдеуді шеш:
х²+7х+6 = 0 1; 4 -1; -6 4; 5 0 -7; 5
4. у=х² +2 х=4 үшін функцияның мәнін табыңдар. 18 -18 0,5 0 -10
5. Теңдеудің дискриминантын тап:
-5х²+4х+1 = 0 25 -4 36 21 -0,7
6. Квадрат үшмүшені көбейткіштерге жікте:
х² -5х + 6 ; (х-2)(х-3) (х+3)(х+2) (х-2)(х+6) 2(х+11) (х+8)3
7. у=х² функцияның графигі шеңбер түзу гипербола эллипс парабола
8. Бірінші сан екінші саннан 10-ға артық және олардың көбейтіндісі 56-ға тең. Осы сандарды табыңдар. 20 және10; 45 және 35; 60 және 70; 14 және 4; 9 және 15;
9. Жұлдызшаның орнына 252* саны 4-ке бөлінетіндей етіп , цифрды қойыңыз. 3 7 5 6 4
10. Теңдеудің түбірлерінің көбейтіндісін тап:
х²+2х -8 = 0 1 4 -4 -8 -1
11. Теңдеуді шеш:
х4-13х² +36 = 0 ; 2; 3; 0 -10
12. f(х)=2х² -50 функциясы берілген. f(5) үшін функцияның мәнін тап. -5 0 10 0,1 -9,5
13. Есепте:
∙ 99 -99 9 20 999
14. Өрнектің мәнін тап:
, мұндағы х=16 , у=11; 12 10 -1 40 57
15. Өрнекті ықшамда:
+- ; с 2с -с -3с 0
16. Түбірлері 3 және -1 болатын квадрат теңдеу құрастырыңдар х²-10=0 х²-9х=0 х²-х-6=0 х²-2х-3=0 х²+3х-2=0
17. Теңдеуді шеш :
8х²+24х=0 3 0 және 8 0 және 3 0 және -3 1 және 2
18. Бөлшекті қысқарт:

; х -18; 1 х- 9 -1
19. Есептеп шығар:
49 0,1 0,07 0,7 10
20. =5 теңдеуін шеш. 25 -25 15 -11 Түбірі жоқ.
8-сынып алгебрадан тесттер. ақпан 2016ж. ................................................................................
ІІ нұсқа
№ Тапсырмалар А В С D E
1. Теңдеуді шеш:
2х² =50
2. Теңдеудің түбірлерінің қосындысын тап:
х²- 6х+8 = 0 -6 6 0,4 -0,4 1
3. Теңдеуді шеш:
х²+3х+2 = 0 -1; -2 -1; 6 4; 5 0 -7; 5
4. у=х² +2 х= -4 үшін функцияның мәнін табыңдар. 18 -18 0,5 0 -10
5. Теңдеудің дискриминантын тап:
-х²-5х+6 = 0 25 -6 36 49 11
6. Квадрат үшмүшені көбейткіштерге жікте:
х² +5х + 6 ; (х-2)(х-3) (х+3)(х+2) (х-2)(х+6) 2(х+11) (х+8)3
7. у=х² +1 функцияның графигі шеңбер түзу гипербола эллипс парабола
8. Бірінші сан екінші саннан 16-ға кем және олардың көбейтіндісі 80-ге тең. Осы сандарды табыңдар. 20 және 4; 15 және 19; 5 және 20; -12 және 0; -2 және 1,7;
9. Жұлдызшаның орнына 252* саны 5-ке бөлінетіндей етіп , цифрды қойыңыз. 3 4 8 0 7
10. Теңдеудің түбірлерінің көбейтіндісін тап:
х²+2х -3 = 0 1 -3 -4 -16 -1
11. Теңдеуді шеш:
х4-20х² + 64 = 0 ; 2; 3; ; -10
12. f(х)=2х² -50 функциясы берілген. f(-5) үшін функцияның мәнін тап. -5 0 10 0,1 -25
13. Есепте:
111 102 -18 18 108
14. Өрнектің мәнін тап:
, мұндағы х=16 , у= 0; 12 10 -1 40 57
15. Өрнекті ықшамда:
3+- 2у 1 -у 5у 0
16. Түбірлері 2 және 3 болатын квадрат теңдеу құрастырыңдар х²-10=0 х²-9х=0 х²-5х+6=0 х²-2х-3=0 х²+3х-2=0
17. Теңдеуді шеш :
8х² - 16х=0 3 0 және 8 0 және 4 0 және -3 0 және 2
18. Бөлшекті қысқарт:

; х -18; ; х- 9; -1
19. Есептеп шығар:
49 0,1 0,07 -0,2 0,15
20. = 11 теңдеуін шеш. 121 -121 155 -111 9

Приложенные файлы

Добавить комментарий