К?нтізбелік-та?ырыпты? жоспар 10 сынып


№ п/п Сабақ №
№ урока Тақырып
Тема Сағат саны
кол-во
часов Күні
Дата
1 1 Кiрiспе Курстың міндеті, мазмұны және құрылымы 1 «Қазақстан тас ғасырында» (4 сағат)
2 1 Тас ғасырын дәуiрлерге бөлу, адамның пайда болуы және оның даму эволюциясы,
1 3 2 Төменгi , орта және кейiнгi палеолит, алғашқы адамдардың еңбек құралдары, әлеуметтiк ұйым; 1 4 3 Мезолит дәуiрi, Қазақстан неолит кезеңінде, неолиттік төңкеріс, тоқымашылық, қыш ыдыс жасау өнері, 1 5 4 Энеолит , бтай мәдениеті, тас дәуіріндегі Қазақстанның археологиялық ескерткіштері. 1 «Қазақстан қола дәуiрiнде» (3 сағат):
6 1 Андронов мәдениеті (жалпы сипаттамасы және оның кезеңдері), қола дәуіріндегі Орталық Қазақстан аумағы, Орталық Қазақстан – ертедегi металлургия орталығы, қола дәуіріндегі Шығыс Қазақстан, Солтүстік және Батыс Қазақстан қола дәуірінде, қола дәуіріндегі Оңтүстік Қазақстан және Жетісу, кейiнгi қола дәуiрiндегi Беғазы-Дәндiбай мәдениетi; 1 7 2 .       Өндірістік шаруашылықтың дамуы, мал шаруашылығы мен егiншiлiк; 1 8 3 Қола дәуіріндегі қоныстар, обалар және жерлеу дәстүрi, қола дәуіріндегі әлеуметтiк дифференциация. 1 «Жазба деректердегі ежелгі Қазақстан тарихы» (3 сағат):
9 1 Тайпа одақтары мен ежелгi мемлекеттiк бiрлестiктер туралы негізгі тарихи деректер, археологиялық деректер; 1 10 2 Сақ тайпалары туралы антикалық деректер, Геродоттың «Тарихы».
1 11 3 Ертедегi парсы (ирандық), қытай деректерi. 1 «Қазақстан тарихындағы сақ тайпалары» (4 сағат):
12 1 Қазақстан ерте темір дәуірінде, 1 13 2 Сақ тайпалары (хаомаварга, тиграхауда, парадарайя, аримаспылар және т.б.), сармат тайпалары, ежелгі1 14 3 Қазақстанның металлургиялық орталықтары, шаруашылық түрлері, ертедегі металл өндірісі, зергерлік өнер, қыш өндірісі, әлеуметтік құрылымы1 15 4 Сақтардың мәдениеті, скиф үштағаны (триадасы), «Аң стилінің» таралуы, қоғамдық ұйымдасуы мен идеологиясы, археологиялық ескерткiштері. 1 «Қазақстан территориясындағы ертедегi мемлекеттер» (4 сағат):
16 1 Үйсiн мемлекетi, шаруашылығы, әлеуметтiк-саяси ұйымдасуы, үйсiндердiң басқа елдермен қарым-қатынасы, мәдениеті; 1 17 2 Қаңлылар, саяси тарихы, шаруашылығы, мәдениеті, Сырдария бойындағы археологиялық ескерткіштер; 1 18 3 Ғұндар , б.з.б. III-I ғасырлардағы ғұндар мемлекеті, көршiлермен қарым-қатынасы, ғұндардың Мөде тұсында өрлеуi, ғұндардың Қазақстанға қоныс аударуы, көшпелi мал шаруашылығы, егiншілік, әлеуметтiк құрылысы, материалдық мәдениетi; 1 19 4 Ғұндар және халықтардың ұлы қоныс аударуы, батысқа қарай аттануы, ғұндар Еуропада, Аттила. 1 20 1 «Қазақстан территориясындағы ертедегi мемлекеттер» тарауын қайталау . 1 «Көшпелiлер немесе дала өркениетi» (3 сағат):
21 1 Көшпелілер және номадизм, көшпелi қоғамның өзiне тән шаруашылық жүргiзу әдiстерi, әскери өнерi, әскери-демократиялық басқару жүйесi; 1 22 2 Көшпелi және отырықшы өркениеттер арасындағы байланыс, қалалар –көшпелi және отырықшы өркениеттердi жалғастыратын, жақындастыратын көпiр; 1 23 3 Ұлы Жібек жолы. 1 «Қазақстан жеріндегі VI – XV ғасырлардағы мемлекеттер: этникалық және саяси тарихы» (9 сағат):
24 1 Түркi халықтарының түп төркiнi, көне түркiлер, түрік қағанаты (құрылуы, дамуы, ыдырауы), 1 25 2 Қазақстан аумағындағы батыс-түрiк, түркеш, қағанаты 1 26 3 Қарлұқ,Оғыз,Қимақ мемлекеттері 1 27 4 Қыпшақтардың шығу тегі және ежелгі тарихы 1 28 5 Дештi-Қыпшақтағы Қыпшақ мемлекеті; 1 29 6 Моңғол шапқыншылығы, 1 30 7 Қазақстан аумағында XIV-XV ғасырлардағы жеке хандықтардың дамуының ерекшелiгi, аумағы және рулық құрамы, ұлыстық жүйе, 1 31 8 Алтын Орда және Ақ Орда, Ноғай Ордасы (Маңғыт жұрты 1 32 9 Моғолстан, көшпелі өзбектер мемлекеті (Әбілхайыр хандығы). 1 Қазақ халқының және қазақ мемлекеттілігінің қалыптасу тарихы (7 сағат)
33 1 «Этнос», «этногенез», «этноним» ұғымдарының мазмұны, қазақ халқының қалыптасуының негізгі кезеңдері1 34 2 Қазақ халқының қалыптасуының басталуы,
1 35 3 Қазақ жүздері, ру-тайпалық құрамы, «қазақ» этнонимi туралы, қазақ халқының антропологиялық типi және тiлдiк сипаты;
1 36 4 Қазақ хандығының құрылуы – қазақ халқының қалыптасу үдерісінің аяқталуы, саяси тарихы,
1 37 5 Қазақ хандары ұстаған саясаттың негiзгi бағыттары, 1 38 6 Хандық мемлекеттегi басқару жүйесi, хандық билiк, әлеуметтiк құрылымы,түрлерi  «ақсүйек» және «қарасүйек» институттары, салықтар мен мiндеткерлiктер түрлерi,
1 30 7 Әдеп құқығы және «Жетi Жарғы». 1 40 1 «Қазақстан жеріндегі VI – XV ғасырлардағы мемлекеттер: этникалық және саяси тарихы” тарауын Қайталау1 «Көшпелiлердiң рухани мәдениетi. Қазақ даласының даналары» (12 сағат):
41 1 Рухани мәдениеттiң даму ерекшелiгi, негiзгi бағыттары; 1 42 2 Қазақстан аумағында ислам дінінің таралуы; 1 43 3 Тiл мен жазу, ежелгi жазба ескерткiштерi (түрiк, соғда, араб), 1 44 4 Ғылым мен әдебиет (әл-Фараби, Жүсiп Баласағұн, Махмұд Қашғари, Мұхамед Хайдар Дулати, Қадырғали Жалайыри); 1 45 5 Халық ауыз әдебиеті, ақындар мен жыраулар (Асан-қайғы, Қазтуған, Сыпыра, Доспамбет, Ақтамберді, Бұқар жыраулар), 1 46 6 Эпикалық жырлар; 1 47 7 Музыка өнерi,
1 48 8 Қолданбалы өнер,
1 49 9 Ұлттық салт-дәстүрлер,
1 50 10 Әдет -ғұрыптар, ұлттық ойындар,
1 51 11 Дiн , наным-сенiмдер; 1 52 12 «Ұлы Жiбек жолының мәдениет дамуындағы алатын орны. 1 «Қазақстан Ресей империясының құрамында» (14 сағат):
53 1 Ресейдің XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі шығыстағы саясаты,
1 54 2 XVIII ғасырдың басындағы Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы1 55 3 1731 жылғы жарлық және А.И.Тевкелев елшiлiгi, Қазақстанның Ресейге қосылуының басталуы 1 56 4 Әбiлқайыр хан саясаты және оның жүзеге асуы, кiшi жүз бен Орта жүздiң Ресейге қосылуы, қазақ жерлерiн бiрiктiру мақсатындағы 1 57 5 Абылай хан саясаты 1 58 6 Қазақстанның Ресейге қосылуының аяқталуы, қосылудың салдары; 1 59 7 XVIII-ХІХ ғасырлардағы Ресейдің Қазақстандағы әкімшілік реформалары,
Қазақстанда хандық жүйенің жойылуы 1822 және 1824 жылдардағы Жарғылар, 1 60 8 1867-1868 жылдардағы «Уақытша ережелер», 1 61 9 1886, 1891 жылдардағы «Басқару туралы Ережелер», Ресейдің Қазақстандағы отарлық саясаты және реформалардың салдары;
1 62 10 Ресейдiң Қазақстанда жүргiзген көшiп-қондыру саясатының негізгі кезеңдері, казак әскерi мен орыс шаруаларының Қазақстанға жаппай қоныс аударуы, 1 63 11 Столыпиннің аграрлық реформасы және қоныстандырудың жаңа кезеңі, қазақтардың шұрайлы жерлерiн тартып алу1 64 12 Қоныстандыру саясатының зардаптары; 1 65 13 Қазақстанға ХІХ ғасырдың екінші жартысында ресейлік және ХХ ғасырдың басында шетелдік капиталдың ене бастауы, 1 66 14 Қазақстанның бүкілресейлік нарыққа ықпалдасуы, сауданың дамуы, жәрмеңкелер, темір жолдардың салынуы1 Қорытынды қайталау 2 сағат
67 1 Қорытынды қайталау 1 68 2 Қорытынды қайталау1

Приложенные файлы

Добавить комментарий