Программа кружка Детский фитнес

ПРОГРАМА ГУРТКА «ДИТЯЧИЙ ФІТНЕС»
(початковий рівень, 1 р.н., основний рівень, 1-4 р.н.)

Пояснювальна записка

Мета програми: фізичний і духовний розвиток дітей; формування свідомого ставлення до здорового способу життя.

Завдання:
навчати рухових дій, що спрямовані на зміцнення здоров'я;
розвивати основні фізичні якості;
формувати культуру рухів, збагачувати руховий досвід фізичними вправами із загально розвивальною та коригувальною спрямованістю;
навчати самостійної організації занять фізичними вправами;
формувати уявлення про здоровий спосіб життя;
навчати прийомів релаксації, самодіагностики, психофізичного тренування;
виховувати особистість дитини з настановою на здоровий спосіб життя, яка здатна до співробітництва у творчій діяльності.
Переваги занять дитячим фітнесом полягають у тому, що у ньому поєднані різноманітні «блоки» із вправ для формування правильної постави, зі скакалкою, фітболом, хореографії, акробатики, йоги, пілатесу, гімнастики та ін.

Заняття дитячим фітнесом:
зміцнюють опорно-руховий апарат та формують правильну поставу;
зміцнюють силу м'язів стопи та гомілки з метою попередження плоскостопості;
розвивають основні м'язові групи;
зміцнюють серцево-судинну та дихальну системи, поліпшують протікання обмінних процесів в організмі;
розвивають фізичні якості (координацію рухів, силу, витривалість, швидкість, гнучкість);
формують основні життєво важливі рухові вміння та навички;
підвищують інтерес до занять фізичною культурою та спортом.

Дитячий фітнес дає можливість для дитини виплеснути енергію, що накопичилася, спілкуватися з іншими дітьми, весело й корисно проводити дозвілля.
Програма навчання розрахована на 5 років навчання: 144 та 216 годин на рік (2-3 заняття на тиждень, тривалість одного заняття – 2 години).

Вікові категорії :
початковий рівень, 1 рік навчання, вікова категорія: вихованці 5-6 років;
основний рівень, 1 рік навчання, вікова категорія: вихованці 6-7 років;
основний рівень, 2 рік навчання, вікова категорія: вихованці 7-8 років;
основний рівень, 3 рік навчання, вікова категорія: вихованці 8-9 років;
основний рівень, 4 рік навчання, вікова категорія: вихованці 9-10 років.

Наповнюваність групи гуртка: початковий рівень - 15 чоловік, основний рівень – 12 чоловік
Для успішної реалізації програми педагогам необхідно тісно взаємодіяти з батьками. Робота з батьками передбачає: бесіди, консультації, майстер-класи, семінари-практикуми та ін.

Наприкінці реалізації програми «Дитячий фітнес» діти повинні:
уміти правильно виконувати загально розвивальні вправи, акробатичні елементи, асани;
пам'ятати послідовність вправ акробатичних комбінацій;
легко та невимушено виконувати гімнастичні вправи.

Програма є варіативною і за потреби допускає коригування змісту та форм занять.
Заняття за програмою «Дитячий фітнес» містять теоретичну й практичну частини. Теоретична частина занять це інформація про техніку безпеки під час занять фітнесом, основи здорова способу життя, різні види гімнастики, аеробіки, танців, ігор, фітнесу, йоги.

Практична частина занять передбачає опанування елементів аеробіки, степ-аеробіки, йоги, ритмічної гімнастики з предметами, акробатики, рухливих ігор, а також складання комплексів вправ.

Зміст програми складають чотири розділи:

оздоровча аеробіка та гімнастика;
йога;
ритмічна гімнастика з предметами та акробатика;
рухливі ігри.

Здійснення контролю за реалізацією програми містить:

змагання з гімнастики та аеробіки;
залікове проведення динамічних пауз у групі;
захист ігрових програм і проведення їх на спортивних святах;
самостійні виступи та у складі груп з аеробіки, гімнастики, ритмічної гімнастики з предметами.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПРОГРАМИ «ДИТЯЧИЙ ФІТНЕС»

№ з/п
Розділ
Початковий рівень
Основний рівень
(1-4 рівень навчання)1-й рік
1-й рік
2-й рік
3-й рік
4-й рік

І.
Теоретична підготовка
8
10
10
12
12

ІІ.
Загальна фізична підготовка
74
70
110
100
90

ІІІ.
Спеціальна фізична підготовка
58
60
92
100
110

3.1
Оздоровча аеробіка й гімнастика на приладах
20
20
30
32
36

3.2
Фітнес-йога
16
18
30
30
32

3.3
Ритмічна гімнастика з предметами, акробатика
22
22
32
38
42

ІV.
Орієнтовані нормативи
4
4
4
4
4

Усього:
144
144
216
216
216
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
«Дитячий фітнес»
(початковий рівень, 1 р.н., 4 години на тиждень)
№ з/п

Розділи та теми програми
Кількість годинТеорія
Практика
Всього

І.
Теоретична підготовка
8
-
8

1.

Основні кроки базової аеробіки. Казкова аеробіка.
1
-


2.
Оздоровча та спортивна гімнастика.
1
-


3.
Що таке йога, хатха-йога та фітнес-йога? Асана як основна поза йоги. Пранаяма глибоке дихання.
1
-


4.
Йога як усеохоплива система, що містить легкі, ненапружені пози, розтягування, положення рівноваги, дихання, розслаблення.
1
-


5.
Ритмічна гімнастика вид гімнастики оздоровчо-розвивальної спрямованості, заснований на підпорядкуванні рухових дій (ходьби, бігу, стрибків, танцювальних елементів та ін.) ритму та темпу музичного супроводу.
1
-


6.
Техніка безпеки під час виконання вправ із м'ячем, скакалкою, обручем, гімнастичною палицею та фітболом (властивості м'яча, правильна посадка на м'яч, правила обирання м'яча).
1
-


7.
Техніка безпеки під час акробатики.
1
-


8.
Зміст і правила гімнастичних ігор та естафет. Завдання, що розв'язують під час рухливих ігор.
1
-


ІІ.
Загальна фізична підготовка
-
74
74


Стройові вправи. Різні види ходьби, бігу. Загальнорозвиваючі вправи. Лазіння. Легкоатлетичні вправи. Спортивні ігри та їх елементи - волейбол, баскетбол, ручний м’яч, футбол. Рухливі ігри «Ловці», «Збережи рівновагу», «Увага», «Наздожени м'яч», «Вантажимо кавуни», «Прокоти м'яч», «Пролізь під мостом» та ін.; прості та комбіновані естафети; естафети з обручами.
ІІІ.
Спеціальна фізична підготовка
-
58
58

1.
Оздоровча аеробіка й гімнастика на приладах.
Орієнтаційні вправи, кроки базової аеробіки, вправи на гімнастичних килимках та матах, вправи на розтягування, казкова аеробіка, стрибки, вправи у рівновазі на підлозі, вправи на колоді.
-
20


2.
Фітнес-йога.
Ознайомлення з йогою; основні асани (пози); практика дихання, розслаблення; гімнастика для очей, масаж обличчя.
-
16


3.
Ритмічна гімнастика з предметами, акробатика.
-
22


3.1
Вправи з гімнастичною палицею
-
2


3.2
Вправи зі скакалкою
-
2


3.3
Вправи з м'ячем
-
2


3.4
Вправи з обручем, стрибки на батуті
-
2


3.5
Вправи з фітболом
-
2


3.6
Елементи акробатики
-
12


ІV.
Орієнтовані нормативи
-
4
4

Усього
8
136
144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

І. Теоретична підготовка (8 год.)

Основні кроки базової аеробіки. Казкова аеробіка.
Оздоровча та спортивна гімнастика.
Що таке йога, хатха-йога та фітнес-йога? Асана як основна поза йоги. Пранаяма глибоке дихання.
Йога як усеохоплива система, що містить легкі, ненапружені пози, розтягування, положення рівноваги, дихання, розслаблення.
Ритмічна гімнастика вид гімнастики оздоровчо-розвивальної спрямованості, заснований на підпорядкуванні рухових дій (ходьби, бігу, стрибків, танцювальних елементів та ін.) ритму та темпу музичного супроводу.
Техніка безпеки під час виконання вправ із м'ячем, скакалкою, обручем, гімнастичною палицею та фітболом (властивості м'яча, правильна посадка на м'яч, правила обирання м'яча).
Зміст і правила гімнастичних ігор та естафет. Завдання, що розв'язують під час рухливих ігор.
Техніка безпеки під час акробатики.

ІІ. Загальна фізична підготовка (74 год.)

Основна гімнастика. Повторення та відпрацювання вивчених стройових вправ. Рух в обхід, по діагоналі, по колу, протихід направо, наліво. Ходьба і біг - їх різновиди.
Загальнорозвиваючі вправи. Вправи для рук і тулуба: рухи руками у різних напрямках з різною швидкістю та ступенем м'язових зусиль; повороти та колові рухи руками; згинання і розгинання рук в упорі лежачи; нахили та повороти тулуба вперед, назад, вбік з різних вихідних положень; згинання і розгинання тулуба сидячи та лежачи на підлозі.
Вправи для ніг: із стійки ноги нарізно, разом - напівприсіди, присідання, випади вперед, назад, вбік; згинання і розгинання ніг; махи ногами вперед, назад, в боки.
Легкоатлетичні вправи. Біг на короткі (40 і 60 м) дистанції; стрибки у довжину та висоту; естафета 4 х 60 м; метання тенісного м'яча.
Спортивні ігри та їх елементи - волейбол, баскетбол, ручний м’яч, футбол.
Рухливі ігри.
Естафета з елементами акробатики та подоланням перешкод.
рухливі ігри «Ловці», «Збережи рівновагу», «Увага», «Наздожени м'яч», «Вантажимо кавуни», «Прокоти м'яч», «Пролізь під мостом»;
прості та комбіновані естафети;
естафети з обручами.

ІІІ. Спеціальна фізична підготовка (58 год)

1. Оздоровча аеробіка та гімнастика на приладах (20год)
орієнтаційні вправи (праворуч-ліворуч, уперед-назад, униз-угору, у коло, з кола);
кроки базової аеробіки: марш (пружинисті кроки на місці), приставний крок, відкритий крок, уперед-назад, захльост, перехресний крок, мамбо, що виконують на місці зі зміною темпу;
вправи на гімнастичних килимках та матах (партерна гімнастика): нахили, віджимання, вправи на розвиток м'язів черевного преса, спини, ніг;
вправи на розтягування: «ялинка», «паровоз», «сонечко», «лебідь», «човник», «змія», «кішечка»;
вправи на гімнастичних матах у русі: «кошенята», «мавпочки», «партизани», «каракатиця»;
казкова аеробіка: імітаційні рухи героїв казки «Вовк і семеро козенят» (козенята, вовк, мама-коза);
стрибки: у довжину з місця та з розбігу, у висоту, з висоти на гірку матів, стрибки з розбігу у вис на канаті;
вправи на низькій перекладині: розгойдування у висі, виси різним хватом (знизу, зверху, різнойменним), вис почергово на одній руці, наскоки в упор з вису стоячи на гірці матів, імітація махів уперед-назад за допомогою тренера методом проводки;
вправи у рівновазі на підлозі: стійка на носках (до 10 с); стійка на носках, одна нога попереду другої на одній лінії (до 10 с); у стійці на носках кроки вперед і назад; стійка на одній нозі, другу назад, прогнутися, руки в сторони («ластівка») (до 10 с); стоячи на носках, одна нога попереду другої на одній лінії поворот кругом (усі вправи виконують спочатку у звичайному вигляді, потім те саме із заплющеними очима);
вправи на колоді: повторити двічі-тричі названі вправи на низькій колоді або лаві; на високій колоді: пройтися (або проповзти) по колоді, тримаючись за руку викладача (для подолання страху, непевності, розвитку здатності зберігати рівновагу та орієнтуватися у просторі в умовах обмеженої опори, що розташована на підвищення.

2. Фітнес-йога (16 год)

ознайомлення з йогою;
основні асани (пози);
практика дихання, розслаблення;
гімнастика для очей, масаж обличчя.

3. Ритмічна гімнастика з предметами та акробатика (22 год)

рухи головою: повороти в сторони, нахили вперед і назад, колові рухи;
рухи руками: перехрест, колові, піднімання та опускання (махові або-напружені, одночасні або почергові), із додатковими діями кистями, передпліччями, плечима;
рухи тулубом: згинання та прогинання, нахили та повороти, погойдування, «хвилі»;
рухи прямими або зігнутими ногами: піднімання та опускання, махи, те саме з проміжною зупинкою, згинання й розгинання з різними діями стопами, колінами, стегнами;
вправи з гімнастичною палицею: вузький і широкий хвати, комплекс загальнорозвивальних вправ для профілактики плоскостопості, партерна гімнастика із гімнастичною палицею;
вправи зі скакалкою: одночасні та почергові стрибки на обох ногах, комплекс загальнорозвивальних вправ зі скакалкою;
вправи з обручем: обертання обруча на поясі, на руці, комплекс вправ із обручем;
вправи з м'ячем: кидки, ловіння та перестрибування м'яча, комплекс загальнорозвивальних вправ із м'ячем;
елементи акробатики: групування у присіді, сидячи, лежачи на спині; стійка на лопатках; «міст»; перекати на спину в групуванні назад-уперед із положення сидячи й з упору присівши, перекати зі стійки на лопатках в упор присівши, перекати назад у стійку на лопатках, перекиди вперед із упору присівши та з основної стійки, перекиди вперед перехресно в сід прямими ногами, перекиди назад із містка («колобок котиться з гірки»), стійка на лопатках («берізка») із зігнутими та прямими ногами, стійка на голові із зігнутими й прямими ногами, з упору присівши поштовхом обома ногами стійка на руках із допомогою й опорою ногами у стінку, «міст» із положення, лежачи на спині та опусканням, із положення «міст» поворот праворуч (ліворуч) кругом в упор на одне коліно, «міст» із обох колін («верблюд»), напівшпагат із нахилом і прогнувшись, шпагат однією, шпагат ноги нарізно з нахилом уперед («шнур»), поєднання 3-5 елементів у комбінації, комбінація: основна стійка (О. С.) крок уперед рівновага на одній нозі («ластівка») випрямлюючись, крок уперед перекид уперед у присід перекат назад стійка на лопатках перекат уперед в упор присівши стрибок угору прогнувшись, ноги нарізно;
вправи з фітболом стоячи: піднімання та опускання прямих рук із м'ячем, повороти тулуба праворуч-ліворуч (руки з м'ячем на рівні грудей), «маятник» (руки з м'ячем праворуч зверху, опустити й підняти ліворуч угору), ходьба по колу, тримаючи м'яч у різних положеннях, відбивання м'яча однієї та обома руками по черзі на місці та у русі, кидки м'яча вгору та йото ловіння, катання м'яча одне одному, утримування рівноваги та присідання, стоячи на одній нозі, друга на м'ячі;
вправи сидячи на фітболі: перекати з носків на п'ятки, ходьба, не відриваючись від м'яча, поступово опускаючи спину на м'яч, лежачи на м'ячі утримувати рівновагу (руки в сторони);
вправи на фітболі, лежачи на спині: «зірочка», перекати на спині вперед-назад, «міст» із допомогою, стрибки та балансування на фітболі.

ІV. Орієнтовані нормативи (4 год).

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
«Дитячий фітнес»
(основний рівень, 1 р.н., 144 год., 4 г/тижд.)
№ з/п

Розділи та теми програми
Кількість годинТеорія
Практика
Всього

І.
Теоретична підготовка
10
-
10


Загальні правила техніки безпеки на заняттях фітнесом і у спортивній залі.
1
-Оздоровча та спортивна гімнастика.
1
-Гнучкість як фізична якість.
1
-Основні кроки базової аеробіки. Казкова аеробіка.
1
-Ритмічна гімнастика вид гімнастики оздоровчо-розвивальної спрямованості, заснований на підпорядкуванні рухових дій (ходьби, бігу, стрибків, танцювальних елементів та ін.) ритму та темпу музичного супроводу.
1
-Йога - це система, що містить легкі, ненапружені пози, розтягування, положення рівноваги, дихання, розслаблення.
1
-Релаксація як засіб відновлення.
1
-Техніка безпеки під час виконання вправ із м'ячем, скакалкою, обручем, гімнастичною палицею та фітболом (властивості м'яча, правильна посадка на м'яч, правила обирання м'яча).
1
-Зміст і правила ігор та естафет. Завдання, що розв'язують під час рухливих ігор
1
-Регулювання фізичного та психічного навантаження у грі.
1
-


ІІ.
Загальна фізична підготовка
-
70
70


Стройові вправи. Різні види ходьби, бігу. Загальнорозвиваючі вправи. Лазіння. Легкоатлетичні вправи. Спортивні ігри та їх елементи - волейбол, баскетбол, ручний м’яч, футбол. Рухливі ігри «Ловці», «Збережи рівновагу», «Увага», «Наздожени м'яч», «Вантажимо кавуни», «Прокоти м'яч», «Пролізь під мостом» та ін.; прості та комбіновані естафети; естафети з обручами.
ІІІ.
Спеціальна фізична підготовка
-
60
60

1.
Оздоровча аеробіка й гімнастика на приладах.
Орієнтаційні вправи, кроки базової аеробіки, вправи на гімнастичних килимках та матах, вправи на розтягування, казкова аеробіка, стрибки, вправи у рівновазі на підлозі, вправи на колоді.
-
20


2.
Фітнес-йога.
Ознайомлення з йогою; основні асани (пози); практика дихання, розслаблення; гімнастика для очей, масаж обличчя.
-
18


3
Ритмічна гімнастика з предметами, акробатика.
-
22


3.1
Вправи з гімнастичною палицею
-
2


3.2
Вправи зі скакалкою
-
2


3.3
Вправи з м'ячем
-
2


3.4
Вправи з обручем, стрибки на батуті
-
2


3.5
Вправи з фітболом
-
2


3.6
Елементи акробатики
-
12


ІV.
Орієнтовані нормативи
-
4
4

Усього
10
144
144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

І. Теоретична підготовка (10 год.)
Загальні правила техніки безпеки на заняттях фітнесом і у спортивній залі (1 год.).
Оздоровча та спортивна гімнастика (1 год.).
Гнучкість як фізична якість (1 год.).
Основні кроки базової аеробіки. Казкова аеробіка.(1 год.).
Ритмічна гімнастика вид гімнастики оздоровчо-розвивальної спрямованості, заснований на підпорядкуванні рухових дій (ходьби, бігу, стрибків, танцювальних елементів та ін.) ритму та темпу музичного супроводу (1 год.).
Йога - це система, що містить легкі, ненапружені пози, розтягування, положення рівноваги, дихання, розслаблення (1 год.).
Релаксація як засіб відновлення (1 год.).
Техніка безпеки під час виконання вправ із м'ячем, скакалкою, обручем, гімнастичною палицею та фітболом (властивості м'яча, правильна посадка на м'яч, правила обирання м'яча) (1 год.).
Зміст і правила ігор та естафет. Завдання, що розв'язують під час рухливих ігор (1 год.).
Регулювання фізичного та психічного навантаження у грі (1 год.).

ІІ. Загальна фізична підготовка (70 год.)

Визначення структури заняття (розминка, основна частина, вправи в партері, рухлива гра, релаксація, оцінювання);
Основна гімнастика. Повторення та відпрацювання вивчених стройових вправ. Рух в обхід, по діагоналі, по колу, протихід направо, наліво. Ходьба і біг - їх різновиди.
Загальнорозвиваючі вправи. Вправи для рук і тулуба: рухи руками у різних напрямках з різною швидкістю та ступенем м'язових зусиль; повороти та колові рухи руками; згинання і розгинання рук в упорі лежачи; нахили та повороти тулуба вперед, назад, вбік з різних вихідних положень; згинання і розгинання тулуба сидячи та лежачи на підлозі.
Вправи для ніг: із стійки ноги нарізно, разом - напівприсіди, присідання, випади вперед, назад, вбік; згинання і розгинання ніг; махи ногами вперед, назад, в боки.
Легкоатлетичні вправи. Біг на короткі (40 і 60 м) дистанції; стрибки у довжину та висоту; естафета 4 х 60 м; метання тенісного м'яча.
Спортивні ігри та їх елементи - волейбол, баскетбол, ручний м’яч, футбол.
Рухливі ігри.
Естафета з елементами акробатики та подоланням перешкод.
рухливі ігри «Робимо правильно», «Ловці», «Збережи рівновагу», «Увага», «Наздожени м'яч», «Вантажимо кавуни», «Прокоти м'яч», «Пролізь під мостом»;
прості та комбіновані естафети;
естафети з обручами.
ІІІ. Спеціальна фізична підготовка (60 год)

Оздоровча аеробіка та гімнастика на приладах (20 год)

орієнтаційні вправи (праворуч-ліворуч, уперед-назад, униз-угору, у коло, з кола);
кроки базової аеробіки: марш (пружинисті кроки на місці), приставний крок, відкритий крок, уперед-назад, захльост, перехресний крок, мамбо, що виконують на місці зі зміною темпу;
вправи на гімнастичних килимках та матах (партерна гімнастика): нахили, віджимання, вправи на розвиток м'язів черевного преса, спини, ніг;
вправи на розтягування: «ялинка», «паровоз», «сонечко», «лебідь», «човник», «змія», «кішечка»;
вправи на гімнастичних матах у русі: «кошенята», «мавпочки», «партизани», «каракатиця»;
казкова аеробіка: імітаційні рухи героїв казки «Вовк і семеро козенят» (козенята, вовк, мама-коза);
стрибки: у довжину з місця та з розбігу, у висоту, з висоти на гірку матів, стрибки з розбігу у вис на канаті;
вправи на низькій перекладині: розгойдування у висі, виси різним хватом (знизу, зверху, різнойменним), вис почергово на одній руці, наскоки в упор з вису стоячи на гірці матів, імітація махів уперед-назад за допомогою тренера методом проводки;
вправи у рівновазі на підлозі: стійка на носках (до 10 с); стійка на носках, одна нога попереду другої на одній лінії (до 10 с); у стійці на носках кроки вперед і назад; стійка на одній нозі, другу назад, прогнутися, руки в сторони («ластівка») (до 10 с); стоячи на носках, одна нога попереду другої на одній лінії поворот кругом (усі вправи виконують спочатку у звичайному вигляді, потім те саме із заплющеними очима);
вправи на колоді: повторити двічі-тричі названі вправи на низькій колоді або лаві; на високій колоді: пройтися (або проповзти) по колоді, тримаючись за руку викладача (для подолання страху, непевності, розвитку здатності зберігати рівновагу та орієнтуватися у просторі в умовах обмеженої опори, що розташована на підвищенні)

3.2. Фітнес-йога (18год)
ознайомлення з йогою;
основні асани (пози);
практика дихання, розслаблення;
гімнастика для очей, масаж обличчя.

3.3. Ритмічна гімнастика з предметами та акробатика (22 год)

рухи головою: повороти в сторони, нахили вперед і назад, колові рухи;
рухи руками: перехрест, колові, піднімання та опускання (махові або-напружені, одночасні або почергові), із додатковими діями кистями, передпліччями, плечима;
рухи тулубом: згинання та прогинання, нахили та повороти, погойдування, «хвилі»;
рухи прямими або зігнутими ногами: піднімання та опускання, махи, те саме з проміжною зупинкою, згинання й розгинання з різними діями стопами, колінами, стегнами;
вправи з гімнастичною палицею: вузький і широкий хвати, комплекс загальнорозвивальних вправ для профілактики плоскостопості, партерна гімнастика із гімнастичною палицею;
вправи зі скакалкою: одночасні та почергові стрибки на обох ногах, комплекс загальнорозвивальних вправ зі скакалкою;
вправи з обручем: обертання обруча на поясі, на руці, комплекс вправ із обручем;
вправи з м'ячем: кидки, ловіння та перестрибування м'яча, комплекс загальнорозвивальних вправ із м'ячем;
елементи акробатики: групування у присіді, сидячи, лежачи на спині; стійка на лопатках; «міст»; перекати на спину в групуванні назад-уперед із положення сидячи й з упору присівши, перекати зі стійки на лопатках в упор присівши, перекати назад у стійку на лопатках, перекиди вперед із упору присівши та з основної стійки, перекиди вперед перехресно в сід прямими ногами, перекиди назад із містка («колобок котиться з гірки»), стійка на лопатках («берізка») із зігнутими та прямими ногами, стійка на голові із зігнутими й прямими ногами, з упору присівши поштовхом обома ногами стійка на руках із допомогою й опорою ногами у стінку, «міст» із положення, лежачи на спині та опусканням, із положення «міст» поворот праворуч (ліворуч) кругом в упор на одне коліно, «міст» із обох колін («верблюд»), напівшпагат із нахилом і прогнувшись, шпагат однією, шпагат ноги нарізно з нахилом уперед («шнур»), поєднання 3-5 елементів у комбінації, комбінація: основна стійка (О. С.) крок уперед рівновага на одній нозі («ластівка») випрямлюючись, крок уперед перекид уперед у присід перекат назад стійка на лопатках перекат уперед в упор присівши стрибок угору прогнувшись, ноги нарізно;
вправи з фітболом стоячи: піднімання та опускання прямих рук із м'ячем, повороти тулуба праворуч-ліворуч (руки з м'ячем на рівні грудей), «маятник» (руки з м'ячем праворуч зверху, опустити й підняти ліворуч угору), ходьба по колу, тримаючи м'яч у різних положеннях, відбивання м'яча однієї та обома руками по черзі на місці та у русі, кидки м'яча вгору та йото ловіння, катання м'яча одне одному, утримування рівноваги та присідання, стоячи на одній нозі, друга на м'ячі;
вправи сидячи на фітболі: перекати з носків на п'ятки, ходьба, не відриваючись від м'яча, поступово опускаючи спину на м'яч, лежачи на м'ячі утримувати рівновагу (руки в сторони);
вправи на фітболі, лежачи на спині: «зірочка», перекати на спині вперед-назад, «міст» із допомогою, стрибки та балансування на фітболі.

ІV. Орієнтовані нормативи (4 год).
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
«Дитячий фітнес»
(основний рівень, 2 р.н., 216 год., 6 г/тижд.)
№ з/п

Розділи та теми програми
Кількість годинТеорія
Практика
Всього

І.
Теоретична підготовка
10
-
10

1.
Здоров'я та його складові. Загартовування та здоров'я.
1
-


2.
Вплив фізичних вправ на організм людини.
1
-


3.
Види аеробіки.
1
-


4.
Світогляд йоги.
1
-


5.
Йога як уміння концентрації уваги, зміцнення імунітету, баланс між тілом і розумом.
1
-


6.
Органи дихання, правила дихання під час виконання загально-розвивальних вправ, ходьби, бігу, стрибків.
1
-


7.
Техніка безпеки під час виконання вправ із м'ячем, скакалкою, обручем, палицею.
1
-


8.
Гімнастика як вид спорту. Гімнастичні прилади.
1
-


9.
Навчальні та виховні завдання, що розв'язують в іграх.
1
-


10.
Українські народні ігри, розваги та естафети.
1
-


ІІ.
Загальна фізична підготовка
-
110
110


Стройові вправи. Різні види ходьби, бігу. Загальнорозвиваючі вправи. Лазіння. Легкоатлетичні вправи. Спортивні ігри та їх елементи - волейбол, баскетбол, ручний м’яч, футбол. Рухливі ігри «Ловці», «Збережи рівновагу», «Увага», «Наздожени м'яч», «Вантажимо кавуни», «Прокоти м'яч», «Пролізь під мостом» та ін.; прості та комбіновані естафети; естафети з обручами.
ІІІ.
Спеціальна фізична підготовка
-
92
92

1.
Оздоровча аеробіка й гімнастика на приладах.
Орієнтаційні вправи, кроки базової аеробіки, вправи на гімнастичних килимках та матах, вправи на розтягування, казкова аеробіка, стрибки, вправи у рівновазі на підлозі, вправи на колоді.
-
30


2.
Фітнес-йога.
Ознайомлення з йогою; основні асани (пози); практика дихання, розслаблення; гімнастика для очей, масаж обличчя.
-
28


3
Ритмічна гімнастика з предметами, акробатика.
-
34


3.1
Вправи з гімнастичною палицею

2


3.2
Вправи зі скакалкою

2


3.3
Вправи з м'ячем

2


3.4
Вправи з обручем, стрибки на батуті

2


3.5
Вправи з фітболом

2


3.6
Елементи акробатики

24


ІV.
Орієнтовані нормативи
-
4
4

Усього
10
206
216
ЗМІСТ ПРОГРАМИ

І. Теоретична підготовка (10 год.)

Здоров'я та його складові. Загартовування та здоров'я. (1 год.).
Вплив фізичних вправ на організм людини. (1 год.).
Види аеробіки. (1 год.).
Світогляд йоги. (1 год.).
Йога як уміння концентрації уваги, зміцнення імунітету, баланс між тілом і розумом. (1 год.).
Органи дихання, правила дихання під час виконання загальнорозвивальних вправ, ходьби, бігу, стрибків. (1 год.).
Техніка безпеки під час виконання вправ із м'ячем, скакалкою, обручем, палицею. (1 год.).
Гімнастика як вид спорту. Гімнастичні прилади. (1 год.).
Навчальні та виховні завдання, що розв'язують в іграх. (1 год.).
Українські народні ігри, розваги та естафети. (1год.).
ІІ. Загальна фізична підготовка (110 год.)

Визначення структури заняття (розминка, основна частина, вправи в партері, рухлива гра, релаксація, оцінювання);
Основна гімнастика. Повторення та відпрацювання вивчених стройових вправ. Рух в обхід, по діагоналі, по колу, протихід направо, наліво. Ходьба і біг - їх різновиди.
Загальнорозвиваючі вправи. Вправи для рук і тулуба: рухи руками у різних напрямках з різною швидкістю та ступенем м'язових зусиль; повороти та колові рухи руками; згинання і розгинання рук в упорі лежачи; нахили та повороти тулуба вперед, назад, вбік з різних вихідних положень; згинання і розгинання тулуба сидячи та лежачи на підлозі.
Вправи для ніг: із стійки ноги нарізно, разом - напівприсіди, присідання, випади вперед, назад, вбік; згинання і розгинання ніг; махи ногами вперед, назад, в боки.
Легкоатлетичні вправи. Біг на короткі (30 і 60 м) дистанції; стрибки у довжину та висоту; естафета 4 х 60 м; метання тенісного м'яча.
Спортивні ігри та їх елементи - волейбол, баскетбол, ручний м’яч, футбол.
Рухливі ігри.
Естафета з елементами акробатики та подоланням перешкод.
рухливі ігри «Ловці», «Збережи рівновагу», «Увага», «Наздожени м'яч», «Вантажимо кавуни», «Прокоти м'яч», «Пролізь під мостом»; Хто голосніше?», «Кулька», «Хом'ячки», «Підстрибни й подми на кульку»; гра «Хвилина слави»;
рухливі ігри з фітболом «Паровозик», «Гусениця», «Швидкий і спритний»;
прості та комбіновані естафети;
естафети з обручами.

ІІІ. Спеціальна фізична підготовка (92 год)

3.1. Оздоровча аеробіка та гімнастика на приладах (30 год)
зміна геометрії кроків базової аеробіки: по квадрату, діагоналі, із просуванням уперед-назад;
вправи на гімнастичних матах у русі (партерна гімнастика): «долоньки-черевички»;
казкова аеробіка: імітації рухів героїв казок;
лазіння по канату: на висоту 2-3м зі стрибка, по похилому та горизонтальному канату у висі зачепом п'ятами або під колінами;
стрибки: у довжину з місця та з розбігу, з висоти на точність приземлення, застрибування на перешкоди поштовхом однієї та обох ніг, стрибки на канат із розбігу у вис стоячи, на гірку гімнастичних матів в упор на колінах, в упор присівши; наскок в упор присівши й зіскок прогнувшись;
вправи у висах і упорах: вис зігнувши ноги; із вису на гімнастичній стінці махом ніг уперед зіскок; вис лежачи зігнувшись на низькій перекладині, нижній жердині брусів, колоді; швидке прогинання тіла, опираючись ногами в підлогу, і повернення у В. П.; розмахування у висі із зігнутими ногами на низькій перекладині, нижній жердині; те саме з випрямленням ніг під час маху вперед; вис на зігнутих руках; те саме із зігнутими ногами; розмахування вигинами; із вису зігнувшись опускання у вис стоячи позаду на низькій перекладині, нижній жердині, низьких кільцях; упор лежачи; те саме на підвищенні; згинання та розгинання рук в упорі лежачи; упор лежачи позаду, з упору повільне опускання вперед у вис лежачи; підйом переворотом на різновисоких брусах із опорою ніг у верхню жердину й на низькій перекладині;
вправи на колоді (гімнастичній лаві): ходьба (із заплющеними очима, на носках), стійка на одній нозі, приставний і перемінний крок, кроки галопу (дівчата); присідання та перехід в упор присівши; повороти на 90 і 180° на носках, на одній нозі; рівновага на одній нозі; зіскок прогнувшись уперед із колоди вбік.

3.2. Фітнес-йога (28 год)
основні асани (пози) для початківців: «міст», «верблюд», «кішка», «корова», «дитина», «метелик», «кобра», «жаба», «півмісяць», «трикутник»;
комплекси дихальної гімнастики, опанування методики діафрагмально - релаксаційного дихання;
комплекс «Вітання Сонця» (Сур'я Намаскар).

3.3. Ритмічна гімнастика з предметами та акробатика (34 год)
комплекс вправ із гімнастичною палицею у парах;
стрибки зі скакалкою на одній возі, перехресно (на місці та у русі);
обертання двох і більше обручів, стрибки через обруч і в обруч;
елементи акробатики: «міст»; групування у присіді, сидячи та лежачи на спині; перекат зі стійки на лопатках в упор присівши; перекати назад в групуванні й зігнувшись у стійку на лопатках; перекиди вперед з упору присівши з містка («з гірки»); перекиди вперед з упору присівши і з основної стійки;
перекиди вперед перехресно в сід прямими ногами; стійка на лопатках («берізка») із зігнутими й прямими йогами; «міст» із положення лежачи на спині та опусканням, «міст» із двох колін («верблюд»); напівшпагат «равлик»; напівшпагат із нахилом і прогнувшись; шпагат однією; шпагат ноги нарізно з нахилом уперед («шнур»); поєднання 3-5 елементів у комбінації: 1) 0. С. «старт плавця» упор стоячи зігнувшись перекид уперед упор присівши перекат назад стійка на лопатках; 2) перекат в упор присівши без допомоги рук поштовхом ніг Шпагат на ліву (праву) руки в сторони перемах правою (лівою) у сід, руки вгору; 3) нахил уперед, розводячи ноги нарізно (90°) «складка» «міст» поворот кругом в упор присівши; 4) рівновага на одній нозі приставити ногу «старт плавця» стрибок угору прогнувшись доскок руки вгору основна стійка;
у лазіння по гімнастичній стінці;
естафети з фітболом.

ІV. Орієнтовані нормативи (4 год).

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
«Дитячий фітнес»
(основний рівень, 3 р.н., 216 год., 6 г/тижд.)
№ з/п

Розділи та теми програми
Кількість годинТеорія
Практика
Всього

І.
Теоретична підготовка
12
-
12

1.
Обирання засобів і методів оздоровлення.
1
-


2.
Оздоровчий і тренувальний ефект занять фізичними вправами.
1
-


3.
Оздоровча аеробіка та її стилі, малюнок у складанні комплексів аеробіки.
1
-


4.
Історія гімнастики.
1
-


5.
Харчування та фізичне навантаження.
1
-


6.
Питний режим до й після занять.
1
-


7.
Причини травматизму.
1
-


8.
Практика дихання в йозі (пранаяма).
1
-


9.
Техніка скручувань.
1
-


10.
Засоби відновлення опорно-рухового апарата після фізичного навантаження.
1
-


11.
Українські народні ігри, розваги та естафети.
1
-


12.
Організація ігор на змаганнях і у дворі.
1
-


ІІ.
Загальна фізична підготовка
-
100
100


Стройові вправи. Різні види ходьби, бігу. Загальнорозвиваючі вправи. Лазіння. Легкоатлетичні вправи. Спортивні ігри та їх елементи - волейбол, баскетбол, ручний м’яч, футбол. Рухливі ігри «Ловці», «Збережи рівновагу», «Увага», «Наздожени м'яч», «Вантажимо кавуни», «Прокоти м'яч», «Пролізь під мостом» та ін.; прості та комбіновані естафети; естафети з обручами.
ІІІ.
Спеціальна фізична підготовка
-
100
100

1.
Оздоровча аеробіка й гімнастика на приладах.
Орієнтаційні вправи, кроки базової аеробіки, вправи на гімнастичних килимках та матах, вправи на розтягування, казкова аеробіка, стрибки, вправи у рівновазі на підлозі, вправи на колоді.
-
32


2.
Фітнес-йога.
Ознайомлення з йогою; основні асани (пози); практика дихання, розслаблення; гімнастика для очей, масаж обличчя.
-
30


3.
Ритмічна гімнастика з предметами, акробатика.
-
38


3.1
Вправи з гімнастичною палицею
-
4


3.2
Вправи зі скакалкою
-
2


3.3
Вправи з м'ячем
-
4


3.4
Вправи з обручем, стрибки на батуті
-
2


3.5
Вправи з фітболом
-
2


3.6
Елементи акробатики
-
24


ІV.
Орієнтовані нормативи
-
4
4

Усього
12
204
216
ЗМІСТ ПРОГРАМИ

І. Теоретична підготовка (12 год.)

Обирання засобів і методів оздоровлення. (1 год.).
Оздоровчий і тренувальний ефект занять фізичними вправами. (1 год.).
Оздоровча аеробіка та її стилі, малюнок у складанні комплексів аеробіки. (1 год.).
Історія гімнастики. (1 год.).
Харчування та фізичне навантаження. (1 год.).
Питний режим до й після занять. (1 год.).
Причини травматизму. (1 год.).
Практика дихання в йозі (пранаяма) (1 год.).
Техніка скручувань (1 год.).
Засоби відновлення опорно-рухового апарата після фізичного навантаження (1 год.).
Українські народні ігри, розваги та естафети (1 год.).
Організація ігор на змаганнях і у дворі (1 год.).

ІІ. Загальна фізична підготовка (100 год.)

Визначення структури заняття (розминка, основна частина, вправи в партері, рухлива гра, релаксація, оцінювання);
Основна гімнастика. Повторення та відпрацювання вивчених стройових вправ. Рух в обхід, по діагоналі, по колу, протихід направо, наліво. Ходьба і біг - їх різновиди.
Загальнорозвиваючі вправи. Вправи для рук і тулуба: рухи руками у різних напрямках з різною швидкістю та ступенем м'язових зусиль; повороти та колові рухи руками; згинання і розгинання рук в упорі лежачи; нахили та повороти тулуба вперед, назад, вбік з різних вихідних положень; згинання і розгинання тулуба сидячи та лежачи на підлозі.
Вправи для ніг: із стійки ноги нарізно, разом - напівприсіди, присідання, випади вперед, назад, вбік; згинання і розгинання ніг; махи ногами вперед, назад, в боки.
Легкоатлетичні вправи. Біг на короткі (30 і 60м) дистанції; стрибки у довжину та висоту; естафета 4 х 60м; метання тенісного м'яча.
Спортивні ігри та їх елементи - волейбол, баскетбол, ручний м’яч, футбол.
Рухливі ігри.
Естафета з елементами акробатики та подоланням перешкод.
Закріпити рухливі ігри «Ловці», «Збережи рівновагу», «Увага», «Наздожени м'яч», «Вантажимо кавуни», «Прокоти м'яч», «Пролізь під мостом»; Хто голосніше?», «Кулька», «Хом'ячки», «Підстрибни й подми на кульку»; гра «Хвилина слави»;
Навчити рухливим іграм «Пронеси м'яч», «Боротьба за м'яч», «Узяття фортеці», «Вудка», «Піймай рибку», «Рухлива ціль»;
рухливі ігри з фітболом «Паровозик», «Гусениця», «Швидкий і спритний»;
комбіновані естафети;
естафети з обручами.

ІІІ. Спеціальна фізична підготовка (100 год.)

3.1. Оздоровча аеробіка та гімнастика на приладах (32год.)

уведення танцювальних-елементів (присіди, випади, нахили та ін.);
складання комплексів разом із тренером і в групах;
партерна гімнастика: «крокодил», «куточок», «падіння з вильотом».;
казкова аеробіка: імітація рухів казкових і мультиплікаційних героїв рухи у стилі «робот», «лялька»;
«хвилі», розвороти, силові елементи (віджимання, вправи з обтяженнями);
вправи на колоді або гімнастичній лаві (дівчата): сід на стегні, ноги нарізно; упор сидячи кутом; упор лежачи; упор стоячи на коліні; повороти на носках і на одному носку махом ноги вперед та назад; у сіді й упорі присівши; рівновага з різними положеннями рук; стрибки на носках, у кроці, на одній нозі;
танцювальні кроки: приставний крок уперед, назад, убік; перемінний крок, кроки галопу та польки з різними положеннями рук;
зіскоки: зігнувши ноги; прогнувшись із упору стоячи на коліні; з упору присівши на одній поштовхом однієї й махом другої назад;
вправи на перекладині (хлопчики): вис на зігнутих руках і зігнувши ноги; розмахування вигинами та у висі з хльостоподібними рухами ніг під час маху вперед і назад; підйом із розмахування, зі стрибка.

3.2. Фітнес-йога. Відновлювальна хореографія та міорелаксація (30 год.)

комплекс «Сур'я Намаскар» (див. додаток);
комплекс «Резинка» (під час виконання всіх вправ у В. П. поперековий відділ хребта щільно притиснутий до опори. В. П. лежачи на спині, руки вгору, зігнути ноги, спираючись на повну ступню. 1 згинання в шийному відділі хребта; 2 розгинання; 3 послідовне згинання в шийному та грудному відділах хребта; 4 розгинання; 5 послідовне згинання в шийному, грудному, поперековому відділах хребта доторкання грудьми колін; 6 розгинання; 7 хвилеподібне, починаючи з таза, піднімання в «міст» з опорою стопами й лопатками; 8 розгинання; 9 витягування тулуба та шиї, не відриваючи попереку від підлоги; 10 розслабитися; 11 витягування всього тіла, випрямляючи ноги, не відриваючи попереку від підлоги; 12 розслабитися);
комплекс «Допитливе левеня» (В. П. упор на колінах. 1 сід праворуч і ліворуч від п'ят, не відриваючи рук від підлоги й не згинаючи їх; 2 обертання тазом у вертикальній площині, не змінюючи положення рук; 3 підлізання під лаву);
комплекс «Рибка» (В. П. лежачи на животі. 1 підтягування; 2 розслабитися; 3 підлізання під лаву або «прямі руки»; 4 розслабитися; 5 почергове піднімання прямих ніг і рук; 6 розслабитися; 7 одночасне піднімання ніг і рук; 8 розслабитися);
комплекс «Юний гімнаст» (В. П. вис обличчям до стіни. 1 розслабитися; 2 зігнутися в грудному відділі хребта; 3розслабитися; 4 хвилеподібні рухи тілом; 5 повороти тулуба; 6 розслабитися; 7 прогнутися; 8 розслабитися (усі вправи виконують повільно у кілька прийомів на низькій опорі, з обов'язковим страхуванням за ноги дитини)).

3.3. Ритмічна гімнастика з предметами, акробатика, стрибки на батуті (38 год.)

комплекс вправ із гімнастичною палицею (повороти, обертання, підкидання та ловіння);
стрибки зі скакалкою в парах і трійках;
підкидання та ловіння обруча;
вправи з м'ячем у парах і трійках;
елементи акробатики: групування, перекати, «колесо», перекиди вперед і назад, довгий перекид уперед, стійки на лопатках, на голові, на руках; «міст»; шпагат; комбінації з 3-5 елементів; комбінації: 1) О. С. на носки, руки вгору, прогнутися рівновага на одній нозі через стійку на руках, перекид уперед у присід перекат назад стійка на лопатках («берізка») повільно опустити ноги у горизонтальне положення згинаючи руки й ноги «міст»; 2) О. С. поворот кругом в упор присівши перекид назад, ноги нарізно прямий шпагат (3 с), руки вгору перекид назад, ноги разом в упор присівши стрибок угору, ноги разом; 3) О. С.- переворот боком («колесо») бічна «хвиля» з поворотом;
комплекс вправ для зміцнення м'язів спини та черевного пресу на фітболі;
самостійне складання комплексу вправ із гімнастичною палицею, скакалкою, м'ячем, обручем;

ІV. Орієнтовані нормативи (4 год.)


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
«Дитячий фітнес»
(основний рівень, 4 р.н., 216 год., 6 г/тижд.)
№ з/п

Розділи та теми програми
Кількість годинТеорія
Практика
Всього

І.
Теоретична підготовка
12
-
12


Харчування та фізичне навантаження.
1
-Питний режим до й після занять.
1
-Оздоровчий і тренувальний ефект занять фізичними вправами.
1
-Діагностика та самодіагностика.
1
-Оздоровча аеробіка та її стилі, малюнок у складанні комплексів аеробіки.
1
-Групові види гімнастики.
1
-Причини травматизму.
1
-Значення й застосування допомоги й страхування.
1
-Навантаження й частота серцевих скорочень.
1
-Засоби відновлення опорно-рухового апарата після фізичного навантаження.
1
-Організація ігор на змаганнях і у дворі.
1
-Організація ігор із першокласниками.
1
-


ІІ.
Загальна фізична підготовка
-
90
90


Стройові вправи. Різні види ходьби, бігу. Загальнорозвиваючі вправи. Лазіння. Легкоатлетичні вправи. Спортивні ігри та їх елементи - волейбол, баскетбол, ручний м’яч, футбол. Рухливі ігри «Ловці», «Збережи рівновагу», «Увага», «Наздожени м'яч», «Вантажимо кавуни», «Прокоти м'яч», «Пролізь під мостом» та ін.; прості та комбіновані естафети; естафети з обручами.
ІІІ.
Спеціальна фізична підготовка
-
110
110

1.
Оздоровча аеробіка й гімнастика на приладах.
Орієнтаційні вправи, кроки базової аеробіки, вправи на гімнастичних килимках та матах, вправи на розтягування, казкова аеробіка, стрибки, вправи у рівновазі на підлозі, вправи на колоді.
-
36


2.
Фітнес-йога.
Ознайомлення з йогою; основні асани (пози); практика дихання, розслаблення; гімнастика для очей, масаж обличчя.
-
32


3
Ритмічна гімнастика з предметами, акробатика.
-
42


3.1
Вправи з гімнастичною палицею
-
4


3.2
Вправи зі скакалкою
-
4


3.3
Вправи з м'ячем
-
4


3.4
Вправи з обручем, стрибки на батуті
-
4


3.5
Вправи з фітболом
-
4


3.6
Елементи акробатики
-
22


ІV.
Орієнтовані нормативи
-
4
4

Усього
12
204
216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

І. Теоретична підготовка (12 год.)
Харчування та фізичне навантаження. (1 год.)
Питний режим до й після занять. (1 год.)
Оздоровчий і тренувальний ефект занять фізичними вправами. (1 год.)
Діагностика та самодіагностика. (1 год.)
Оздоровча аеробіка та її стилі, малюнок у складанні комплексів аеробіки. (1 год.)
Групові види гімнастики (1 год.)
Причини травматизму (1 год.)
Значення й застосування допомоги й страхування (1 год.)
Навантаження й частота серцевих скорочень (1 год.)
Засоби відновлення опорно-рухового апарата після фізичного навантаження (1 год.)
Організація ігор на змаганнях і у дворі (1 год.)
Організація ігор із першокласниками (1 год.)

ІІ. Загальна фізична підготовка (90 год.)

Визначення структури заняття (розминка, основна частина, вправи в партері, рухлива гра, релаксація, оцінювання);
Основна гімнастика. Повторення та відпрацювання вивчених стройових вправ. Рух в обхід, по діагоналі, по колу, протихід направо, наліво. Ходьба і біг - їх різновиди.
Загальнорозвиваючі вправи. Вправи для рук і тулуба: рухи руками у різних напрямках з різною швидкістю та ступенем м'язових зусиль; повороти та колові рухи руками; згинання і розгинання рук в упорі лежачи; нахили та повороти тулуба вперед, назад, вбік з різних вихідних положень; згинання і розгинання тулуба сидячи та лежачи на підлозі.
Вправи для ніг: із стійки ноги нарізно, разом - напівприсіди, присідання, випади вперед, назад, вбік; згинання і розгинання ніг; махи ногами вперед, назад, в боки.
Легкоатлетичні вправи. Біг на короткі (30 і 60м) дистанції; стрибки у довжину та висоту; естафета 4 х 60м; метання тенісного м'яча.
Спортивні ігри та їх елементи - волейбол, баскетбол, ручний м’яч, футбол.
Рухливі ігри.
Естафета з елементами акробатики та подоланням перешкод.
Закріпити рухливі ігри «Ловці», «Збережи рівновагу», «Увага», «Наздожени м'яч», «Вантажимо кавуни», «Прокоти м'яч», «Пролізь під мостом»; Хто голосніше?», «Кулька», «Хом'ячки», «Підстрибни й подми на кульку»; гра «Хвилина слави»;
Навчити рухливим іграм «Пронеси м'яч», «Боротьба за м'яч», «Узяття фортеці», «Вудка», «Піймай рибку», «Рухлива ціль»;
рухливі ігри з фітболом «Паровозик», «Гусениця», «Швидкий і спритний»;
комбіновані естафети;
естафети з обручами.

ІІІ. Спеціальна фізична підготовка (110 год.)

3.1. Оздоровча аеробіка та гімнастика на приладах (36 год.)

уведення танцювальних-елементів (присіди, випади, нахили та ін.);
складання комплексів разом із тренером і в групах;
партерна гімнастика: «крокодил», «куточок», «падіння з вильотом».;
казкова аеробіка: імітація рухів казкових і мультиплікаційних героїв рухи у стилі «робот», «лялька»;
«хвилі», розвороти, силові елементи (віджимання, вправи з обтяженнями);
вправи на колоді або гімнастичній лаві (дівчата): сід на стегні, ноги нарізно; упор сидячи кутом; упор лежачи; упор стоячи на коліні; повороти на носках і на одному носку махом ноги вперед та назад; у сіді й упорі присівши; рівновага з різними положеннями рук; стрибки на носках, у кроці, на одній нозі;
танцювальні кроки: приставний крок уперед, назад, убік; перемінний крок, кроки галопу та польки з різними положеннями рук;
зіскоки: зігнувши ноги; прогнувшись із упору стоячи на коліні; з упору присівши на одній поштовхом однієї й махом другої назад;
вправи на перекладині (хлопчики): вис на зігнутих руках і зігнувши ноги; розмахування вигинами та у висі з хльостоподібними рухами ніг під час маху вперед і назад; підйом із розмахування, зі стрибка.

3.2. Фітнес-йога. Відновлювальна хореографія та міорелаксація (32 год.)

комплекс «Сур'я Намаскар» (див. додаток);
комплекс «Резинка» (під час виконання всіх вправ у В. П. поперековий відділ хребта щільно притиснутий до опори. В. П. лежачи на спині, руки вгору, зігнути ноги, спираючись на повну ступню. 1 згинання в шийному відділі хребта; 2 розгинання; 3 послідовне згинання в шийному та грудному відділах хребта; 4 розгинання; 5 послідовне згинання в шийному, грудному, поперековому відділах хребта доторкання грудьми колін; 6 розгинання; 7 хвилеподібне, починаючи з таза, піднімання в «міст» з опорою стопами й лопатками; 8 розгинання; 9 витягування тулуба та шиї, не відриваючи попереку від підлоги; 10 розслабитися; 11 витягування всього тіла, випрямляючи ноги, не відриваючи попереку від підлоги; 12 розслабитися);
комплекс «Допитливе левеня» (В. П. упор на колінах. 1 сід праворуч і ліворуч від п'ят, не відриваючи рук від підлоги й не згинаючи їх; 2 обертання тазом у вертикальній площині, не змінюючи положення рук; 3 підлізання під лаву);
комплекс «Рибка» (В. П. лежачи на животі. 1 підтягування; 2 розслабитися; 3 підлізання під лаву або «прямі руки»; 4 розслабитися; 5 почергове піднімання прямих ніг і рук; 6 розслабитися; 7 одночасне піднімання ніг і рук; 8 розслабитися);
комплекс «Юний гімнаст» (В. П. вис обличчям до стіни. 1 розслабитися; 2 зігнутися в грудному відділі хребта; 3розслабитися; 4 хвилеподібні рухи тілом; 5 повороти тулуба; 6 розслабитися; 7 прогнутися; 8 розслабитися (усі вправи виконують повільно у кілька прийомів на низькій опорі, з обов'язковим страхуванням за ноги дитини)).
3.3. Ритмічна гімнастика з предметами, акробатика, стрибки на батуті (42 год.)

комплекс вправ із гімнастичною палицею (повороти, обертання, підкидання та ловіння);
стрибки зі скакалкою в парах і трійках;
підкидання та ловіння обруча;
вправи з м'ячем у парах і трійках;
елементи акробатики: групування, перекати, «колесо», перекиди вперед і назад, довгий перекид уперед, стійки на лопатках, на голові, на руках; «міст»; шпагат; комбінації з 3-5 елементів; комбінації: 1) О. С. на носки, руки вгору, прогнутися рівновага на одній нозі через стійку на руках, перекид уперед у присід перекат назад стійка на лопатках («берізка») повільно опустити ноги у горизонтальне положення згинаючи руки й ноги «міст»; 2) О. С. поворот кругом в упор присівши перекид назад, ноги нарізно прямий шпагат (3 с), руки вгору перекид назад, ноги разом в упор присівши стрибок угору, ноги разом; 3) О. С.- г- переворот боком («колесо») бічна «хвиля» з поворотом;
комплекс вправ для зміцнення м'язів спини та черевного пресу на фітболі;
самостійне складання комплексу вправ із гімнастичною палицею, скакалкою, м'ячем, обручем;


ІV. Орієнтовані нормативи (4 год.)ДІАГНОСТИКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
Рівень фізичної підготовленості дитини визначають за:
ступенем опанування базових умінь і навичок в іграх і вправах, елементів техніки основних видів рухів;
умінням брати активну участь у різних видах рухової діяльності, самостійно використовувати весь арсенал рухових дій у різних умовах;
розвитком фізичних якостей.

ОРІЄНТОВАНІ ВПРАВИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ

Біг 30 м із високого старту.
Стрибок у довжину з місця.
Піднімання тулуба в сід за 30 с.
Стрибки зі скакалкою за 1 хв (дівчата).
Підтягування на перекладині (хлопці).
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи.
Нахил тулуба вперед.
Шпагати (лівий, правий, поперечний):
ноги щиколотками торкаються підлоги, руки на підлозі (знижка 1 бал);
те саме, але руки в сторони (знижка 0,8 бала);
ноги до колін торкаються підлоги, руки в сторони (знижка 0,6-0,4 бала);
дещо зігнуті ноги майже повністю торкаються підлоги (знижка 0,3-0,2 бала);
ноги повністю прилягають до підлоги, носки відтягнуті, руки в сторони (без знижки).
9. «Міст»:
ноги та руки значно зігнуті, плечі під кутом 45° (знижка 1 бал);
ноги та руки значно зігнуті, плечі значно відхилені від вертикалі (знижка 0,8-0,6 бала);
ноги та руки прямі, плечі незначно відхилено від вертикалі (знижка 0,5 бала);
ноги та руки прямі, плечі майже перпендикулярно до підлоги (знижка 0,2-0,1 бала);
ноги та руки прямі, плечі перпендикулярно до підлоги (без знижки).
Таблиця оцінювання загальної фізичної підготовленості (дівчата)

Оцінка
Біг 30 м (с)
Стрибок у довжину з місця (см)
Піднімання тулуба в сід
за 30 с (кількість разів)
Стрибки зі скакалкою за 1 хв (кількість разів)
Згинання та розгинання
рук в упорі лежачи (кількість разів)
Нахил тулуба вперед (см)

5-6 років

Відмінно
6,8
Більше ніж 136
Більше ніж 18
50
Більше ніж 9
Більше ніж 7

Добре
6,9-7,3
114-136
12-18
30
6-9
4-7

Задовільно
7,4-7,9
86-113
7-11
20
3-5
2-3

Незадовільно
8,0
Менше ніж 86
Менше ніж 7
15
Менше ніж 5
Менше ніж 2

7 років

Відмінно
6,0
Більше ніж 139
Більше ніж 18
50
Більше ніж 11
Більше ніж 8

Добре
6,1-6,5
117-139
12-18
30
7-11
5-8

Задовільно
6,6-7,0
95-116
7-11
20
4-6
3-4

Незадовільно
7,1-7,7
Менше ніж 95
Менше ніж 7
15
Менше ніж 4
Менше ніж 3

8 років

Відмінно
5,6
Більше ніж 145
Більше ніж 21
50
Більше ніж 13
Більше ніж 10

Добре
5,7-6,0
121-145
14-21
40
7-13
6-10

Задовільно
6,1-6,5
92-120
8-13
30
4-6
3-5

Незадовільно
6,6
Менше ніж 92
Менше ніж 8
20
Менше ніж 4
Менше ніж 3

9 років

Відмінно
5,3
Більше ніж 153
Більше ніж 24

80
Більше ніж 14
Більше ніж 11

Добре
5,4-5,8
128-153
15-24
50
8-14
7-11

Задовільно
5,9-6,3
105-127
9-14
40
4-7
4-6

Незадовільно
6,4
Менше ніж 105
Менше ніж 9
30
Менше ніж 4
Менше ніж 4

10 років

Відмінно
5,2
Більше ніж 161
Більше ніж 25
90
Більше ніж 15
Більше ніж 11

Добре
5,3-5,6
135-161
17-25
60
9-15
7-11

Задовільно
5,7-6,0
110-134
10-16
50
5-8
4-6

Незадовільно
6,1-6,5
Менше ніж 110
Менше ніж 10
40
Менше ніж 5
Менше ніж 4


Таблиця оцінювання загальної фізичної підготовленості (хлопці)

Оцінка
Біг 30 м (с)
Стрибок у довжину з місця (см)
Піднімання тулуба в сід
за 30 с (кількість разів)
Стрибки зі скакалкою за 1 хв (кількість разів)
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів)
Нахил тулуба вперед (см)

5-6 років

Відмінно
6,8
Більше ніж 144
Більше ніж 21
Більше ніж 16
3
Більше ніж 5

Добре
6,9-7,3
127-144
13-21
10-16
2
4-5

Задовільно
7,4-7,9
91-126
8-12
3-9
1
2-3

Незадовільно
8,0
Менше ніж 91
Менше ніж 8
Менше ніж 3
Жодного
Менше ніж 2

7 років

Відмінно
5,6
Більше ніж 150
Більше ніж 21
Більше ніж 21
4
Більше ніж 7

Добре
5,7-6,1
125-150
13-21
12-21
3
4-7

Задовільно
6,2-6,7
94-124
8-12
6-11
2
2-3

Незадовільно
6,8
Менше ніж 94
Менше ніж 8
Менше ніж 6
1
Менше ніж 2

8 років

Відмінно
5,4
Більше ніж 159
Більше ніж 24
Більше ніж 25
5
Більше ніж 8

Добре
5,5-5,8
133-159
16-24
14-25
4
5-8

Задовільно
5,9-6,3
100-132
10-15
7-13
3
3-4

Незадовільно
6,4
Менше ніж 100
Менше ніж 10
Менше ніж 7
2
Менше ніж 3

9 років

Відмінно
5,1
Більше ніж 170
Більше ніж 27
Більше ніж 28
6
Більше ніж 9

Добре
5,2-5,6
141-170
18-27
16-28
5
6-9

Задовільно
5,7-6,1
111-140
11-17
8-15
4
3-5

Незадовільно
6,2
Менше ніж 111
Менше ніж 11
Менше ніж 8
3
Менше ніж 3

10 років

Відмінно
5,0
Більше ніж 175
Більше ніж 28
Більше ніж 28
7
Більше ніж 9

Добре
5,1-5,4
146-175
18-28
16-28
6
6-9

Задовільно
5,5-5,9
120-145
11-17
8-15
5
3-5

Незадовільно
6,0
Менше ніж 120
Менше ніж 11
Менше ніж 8
4
Менше ніж 3


ЛІТЕРАТУРА

Айенгар Б. К. С. Пранаяма. Искусство дыхания. К. : София, 1995.
Динейка К. В. 10 уроков психофизической тренировки. М.: Физкультура и спорт, 1987.
Есудиан С, Хейч Э. Йога и здоровье. М. : Айрис-пресс, 2003.
Коркин В. П. Акробатика. М. : Физкультура и спорт, 1983.
Лисицкая Т. С. Хореография в гимнастике. М. : Физкультура и спорт, 1984.
Менхин Ю. В., Менхин А В. Оздоровительная гимнастика. Теория и методика. Ростов н/Д : Феникс, 2002.
Одинцова И. Б. Аэробика, шейпинг, стретчинг, калланетика: современные методики. М. : Эксмо, 2003. ДОДАТОК
«СУР'Я НАМАСКАР» («ВІТАННЯ СОНЦЯ»)
Цей комплекс робить хребет гнучким і тонізує всі органи та системи організму. Кожний цикл складають 12 положень.
Підготовка. Стати прямо, стійка ноги разом, руки вздовж тулуба.
Скласти долоні разом, кінчики пальців наблизити до губ.
Притиснути великі пальці рук один до одного, підняти руки вгору, щоб голова опинилася між ними, дивитися вгору.
Нахилитися вперед, не згинаючи колін, дивитися на коліна.
Відставити назад ліву ногу, щоб коліно торкалося підлоги; зігнути праву ногу. Покласти долоні рук на підлогу, щоб кінчики пальців рук були на одній лінії з кінчиками пальців правої ноги (кисті розташовані по обидва боки від правої ступні). Дещо прогнутися назад і дивитися вгору.
Відставити назад до лівої стопи праву (п'яти дещо торкаються підлоги), сідниці підняти вгору, голову тримати між рук.
Послідовно притиснути до підлоги коліна, груди та підборіддя. Таз не торкається підлоги. Кінчики пальців рук перебувають на одній лінії з плечима, руки щільно притиснути до ребер, лікті спрямовані вгору.
Торкнутися тазом підлоги та одночасно ковзати верхньою частиною тулуба вперед. Повільно підняти голову, потім відірвати груди від підлоги. Намагатися втримувати положення, напружуючи м'язи спини, руки використовувати для підтримування тіла.
Підняти тулуб, набувши положення 5.
Провести ліву стопу вперед між кистями рук (ближче до лівої кисті). Праве коліно притиснути до підлоги. Прогнутися назад і дивитися вгору.
Поставити праву стопу поруч із лівою. Коліна не згинати, як у положенні 3.
Витягнути руки вгору над головою, притиснувши великі пальці один до одного, як у положенні 2.
Скласти долоні разом, кінчики пальців наблизити до губ, як у положенні 1.
Відпочинок.. Витягнути руки вздовж тулуба, стійка ноги нарізно. Заплющити очі.15

Приложенные файлы

Добавить комментарий