?аза? тілінен 9-сынып?а арнал?ан тест


Тест сұрақтары9-нұсқа1.Төл сөздің тыныс белгісін анықтаКеше кешке жолдасы Қарқаралыда әлі екі-үш күн боламыз деген болатын.А) тырнақша, үтір, сызықшаВ) қос нүкте, сызықша, леп белгісіС)* қос нүкте, тырнақша, үтір, сызықшаД) қос нүкте, тырнақшаЕ) сызықша, қос нүкте, тырнақша2.Төл сөзді сөйлемА) Осы алаңнан қоныс тауып, біз ошақ қаздық.В) «Амангелдіге» келісімен, бұл арман шыңына жетті.С)* «Табылған ақыл, Мұқа!» - деп, Жарқын айналасына қарады.Д) Күрең ат – Бөжейдің қыс мінетін аты.Е) Тәртіп бойынша, мен сіздерге есеп беруге міндеттімін.3. Бастауыш пен баяндауыштың арасына сызықша қойылатын жерді тапА) Көңіл кірлесе, сол жаман.В) Үңгір іші қараңғылана түсті.С) *Сондағы оқитыным Некрасовтың өлеңдері.Д) Даланы өрлей жүрген ақын Абай әнге салды.Е) Ұстазың үйде ұйықтап жатыр.4. Сызықшаның қойылу себебін анықта.Бұл – үлкен бақыт.А) Жіктеу есімдік – зат есім.В) Есімдік – сын есім.С) *Сілтеу есімдігі – зат есім.Д) Есім – етістік.Е) Зат есім – зат есім5. Тыныс белгілері туралы ережелер жинағы қалай аталады?А) СинтаксисВ) ЛексикологияС) ПолисемияД) СтилистикаЕ) *Пунктуация6. Жалпылауыш сөзге байланысты қойылған тыныс белгісін тапА) Жанат орын ұсынып еді, - отырған жоқ.В) Балалар, аманбысың, шырақтарым.С) Ата қоныс – ата мекен.Д)* Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек.Е) Ол ол ма, одан да бетері бар.7. Қос нүктенің қойылған орнын анықтаҚарт күрсінді: - Ұлым, желік қуыпсың!А) Қарсылықты салаластың жай сөйлемдері арасына.В) Мезгіл бағыныңқылы сөйлемнен кейін.С) Төл сөзден кейін.Д) Жалпылауыш сөзге қатысты.Е) *Автор сөзінен кейін.8. Қос нүктенің қай сөзден кейін қойылатынын белгілеЖалғыз кемдігім хат танымайтыным ғой.А) жалғызВ)* кемдігімС) хатД) танымайтынымЕ) ғой9. Үтірдің қойылу себебі.Оқып білім ал, бөбек!А) бірыңғай мүшеВ) одағайС) қыстырма сөзД) оңашаланған айқындауышЕ)* қаратпа сөз10. Үтірдің қойылу себебіМенің ұғуымша, терең сын.А) Шартты бағыныңқылы сабақтасВ) Толымсыз сөйлемС) Оқшау сөздерД)* Қыстырма сөзЕ) Құрмалас құрамындағы жай сөйлем11. Бірыңғай мүшелердің тыныс белгілерінің дұрыс қойылғанын тапА) Ол әндер ерлікті де елдікте де сұлулықты да сыйдырған.В) Ол әндер: ерлікті де елдікте де сұлулықты да сыйдырған.С) Ол әндер ерлікті де, елдікте де сұлулықты да сыйдырған.Д) Ол әндер - ерлікті де, елдікте де, сұлулықты да - сыйдырған.Е) *Ол әндер ерлікті де, елдікте де, сұлулықты да сыйдырған.12. Тыныс белгісі дұрыс қойылған сөйлемді көрсетА) Көп сөз – күміс – аз сөз, алтын.В) Көп сөз – күміс; аз сөз – алтын.С)* Көп сөз – күміс, аз сөз – алтын.Д) Көп сөз, күміс, аз сөз, алтын.Е) Көп сөз күміс – аз сөз алтын.13. Қойылмаған тыныс белгіні табыңыз.Жақсы адам елдің арысы.А) қос нүктеВ) *сызықшаС) үтірД) нүктеЕ) сұрақ белгісі14. Сабақтас құрмалас сөйлемді тапА) *Сауран шаңғыға әуесқойлардың бірі бола тұра, әлі күнге мұншалықты ұзын алқапта, әсіресе мынау еңістікте сырғанап көрген емес.В) Міне біз де келдік. Кеш те басталды.С) Мен үй жинап жатырмын, өзің келіп кет.Д) Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас: қардың суы секілді тез суалар.Е) Бұл уақыттың ішінде ел де өзгеріп кетті, адамдар да өзгерді.15. Құрмалас сөйлемді тапА) Асқар белгілі мерзімде тұрды.В) *Байжан Самарқанға қарап еді, кескіні ыңғайсыздау екен.С) Жабай жауап қайтара алмады.Д) Ауылдарыңнан не хабар бар?Е) Ертең күн жылы, бұлтсыз, жауынсыз болады.16. Тура мағыналы сөзА) қара жұмысВ) қарақағазС) қара ниетД) *қара көйлекЕ) қара сөз17. Сөздің тура мағынасыА) Ол менің үлкен балам.В) Жасың үлкен, жолың үлкен.С) Үлкенді сыйлай білейік.Д) Үлкен кісінің сөзін қайда қоясың?Е) *Сірә, үлкен іс қылайын деп жатқан шығар.18. Диалект сөзА) Әрлі-берліВ) кәсіпкерС) сәукелеД) ұжымЕ) *маңлай19. Езулік дауыстыларА) б,вВ)* е, іС) м, нД) ү,уЕ) о,ө20. Тұйық буынА) ата-бабаВ) ас-суС)* ас үйД) ат-тонЕ) алша21. Тасымалдауға болмайтын сөзА) еңбекВ) 30 гаС)* сулыД) километрЕ) жүзім22. Ұяң дауыссызға аяқталған сөзА) *қызВ) саңС) БолатД) таңЕ) қыс23. Орфографиялық заңдылыққа сай жазылған сөзА) құлұншақВ) тұлұмС) көзүлдірүкД)* бөгетЕ) өзөн24. Түбір сөз қатаңға бітсе, қосымша қандай дыбыстан басталатынын анықтаА) жіңішке дауыстыданВ) дауыстыданС) *қатаңнанД) ұяңнанЕ) үндіден25. Үндестік заңына бағынбайтын сөзА) сызғышВ) халықС) АстанаД) ҚарағандыЕ) *ауызекі10-нұсқа1. Емле бойынша дұрыс жазылған күрделі жалқы есімА) «балдырған» журналыВ) балдырған журналыС) Менің атым Қожа хикаятыД) «абай жолы» романыЕ)* «Абай жолы» романы2. Термин сөздерА) Отарба, ұрын баруВ) диалект, садақС)* эвфемизм, дисфемизмД) адырна, найзаЕ) сауыт, айбалта3. 60-70-тей адам жиналды деген сөйлемдегі сан есім түрін белгілеА) реттікВ) жинақтықС) *болжалдықД) топтауЕ) есептік4. Есімшенің септелген түріА) береке, немереВ) күліп, барғансыңС) сонау, аналардыңД) оқуға, сеніменЕ)* береріме5. Негізгі үстеуА) *жылдамВ) күні бүгінС) жоғары-төменД) жаздыгүніЕ) балаша6. Шылауды көрсетА) жөнінде, беуВ) қатар, гөрі, беуС)* ғана, сайын, әріД) сықылды, әліЕ) шамалы, қысқасы7. Еліктеу сөзА) уақытВ) ерлікС) сауықД)* жылпЕ) көрік8. «Шапқан сайын үдей беру» күрделі сөзінің бағыныңқы сыңарыА) *шапқан сайынВ) шапқан үдейС) сайын үдейД) сайын беруЕ) үдей беру9. Ашық дауыстылардан құралған сөзА) *КөкшетауВ) ЫнтымақС) ЕгізД) СегізЕ) Ырыс10. Дара бастауышы бар сөйлемА)* Еңбегің еш кетпес деп ойлаймын.В) Еңбек түбі – береке.С) Шу өңірі өнімді мол береді.Д) Сегіз қырлы, бір сырлы.Е) Үш салт атты жүріп келеді.11. Жай сөйлемнің қай түріҚаңтар, 1917 жыл.А)* атаулыВ) жалаңС) жақсызД) жақтыЕ) жайылма12.Салалас құрмалас сөйлемА) Жер үрлеген сайын, сапырылысып түскен сары жапырақ жер бетін жасырып жатыр.В) Ел сүйсе, ер де сүйеді.С) *Теректер мен қайыңдардың шық басқан су жапырақтары табан астында былпылдап жатыр, басқан аяқтың тықыры білінбейді.Д) Еңбек қылсаң, қара жер де береді, сені құр тастамайды.Е) Үсен манағы пышақтың сыртымен тасқа қатты ұрып еді, от шығып, мақта тұтанды.13. Бұйрықты сөйлемді тапА) *Халықтан қайырымдылықты, қариядан байымдылықты үйренВ) Сүйіп істеген іс шаршатпайды.С) Мәуелі ағаш майысқақ.Д) Құс балапаны үшін тұзаққа түседі.Е) Өлеңі де жақсы екен.14. Сөйлем мүшесі болып есептелмейтін оқшау сөзА) етісВ) сын есімС) зат есімД) есімдікЕ) *қаратпа15. Тыныс белгісі дұрыс қойылған төл сөзі бар сөйлемА) – Сыйласқанға ештеңе жетпейді екен! деді Бейсен.В) – Сыйласқанға ештеңе жетпейді екен!, деді Бейсен.С) – Сыйласқанға ештеңе жетпейді екен, деді Бейсен.Д) *– Сыйласқанға ештеңе жетпейді екен! - деді Бейсен.Е) – Сыйласқанға ештеңе жетпейді екен!: - деді Бейсен.16. Одағайды көрсетА) Өзімдікі болса игі еді.В) *Охо, өлкемдегі өмір қандай!С) Балам, ойымды таба алмадың.Д) Мынау не деп тұр?Е) Қой деймін, бала.17.Сөйлемдерден омоним сөздерді тапА) Аш жүру – денсаулыққа зиян. Қарның ашты ма?В)* Диктантты сауатты жаз. Жаз ерте шықты.С) Жұмыс істейді. Мен жұмысымды бітірдім.Д) Жазда Ыстықкөлге барамын. Маған жаз айы ұнайды.Е) Қаладағы тіршілік қызық екен.18. Антоним сөзі бар мақал-мәтелА) *Ақылың аз, ашуың көп болса – қор боласың.В) Татулық – табылмас бақыт. С) Адал достық алтыннан да қымбат.Д) Тіл тас жарады, тас жармаса, бас жарады. Е) Ашуың келсе, қолың тарт.19. Қате жазылған сөз.А) АйданаВ) ӨнерпазС) *ДауренД) КітапЕ) Бөдене20. Дауысты дыбыстардың жасалуыА) Өкпедегі ауаның кедергіге ұшырап шығуына.В) Езудің кейін қарай ашылуынан.С) Тілдің ілгері қарай созылуынан.Д) Жақтың тар ашылуынан.Е)* Өкпедегі ауаның кедергісіз шығуынан.21. «Еңбекшілер» деген сөздің қай буынына екпін түсіп тұрА) еңбекВ) шіС) бекД)* лерЕ) ең22. Тасымалдауға болмайтын сөзА) туғанВ) *етісС) жаздықД) қағазЕ) тұйық23. Бөлек жазылатын сөзА) ешқайдаВ) әлдекімС)* әруақыттаД) әркімЕ) кейбір24. Айтылуда өзгеріске түсетін сөзА) *ақ ешкіВ) терең ойС) дыбысД) бақ қонуЕ) синоним25. Сөз аралығындағы ілгерінді ықпалА) Орынбай біліммен озады.В) Тоқсан жасқа толды.С) Білім басы – бейнет, соңы – зейнет.Д)* Ат екі күн иесін күтті.Е) Жолдың екі жағы – биік.
11-нұсқа1. Үндестік заңына бағынбайтын қосымшаА) өнер, жұмыс, есімВ)* ықыласпен, әкетай, балгерС) клубқа, заводта, қонаққаД) мектепте, отынды, қонақтарЕ) жазықсыз, қыздарға, жүгірші2. Қосымшаның түбір сөзге дұрыс жалғанған түріА)* грамыВ) грамміС) граміД) граммыЕ) грамми3. Көмекші есімА) ауылВ) тауС) өзенД) кітапЕ)* маңы4. Күрделі сын есімА) қаттыВ) сарыС) *аппақД) күреңЕ) түнгі5. Жинақтық сан есімА) бәрі біркелкіВ) бес-бестенС) оқып отыр, жеп отырД) *алтау, біреуЕ) отыз екі, жүздеген6. Өздік есімдікті тіркесА) бірер елікВ) *өз баласыС) жүз шамалыД) қос қыранЕ) көркем дүние7. Қимыл мағынасын білдіретін сөзА) қызыл, ақ, көкВ) паһ-паһ, ойпырайС) күлкі, мінез, ойД) біреу, екі, үшЕ) *күлу, оқы, тоқу8. Күрделі үстеуА) төменВ) бұрынС) тезД) жортаЕ) *ендігәрі9. «Биік қорған» тіркесіндегі басыңқы сыңарА) сын есімВ) *зат есімС) есімдікД) сан есімЕ) етістік10.Сілтеу есімдігіА) *әнеВ) жәнеС) ендіД) әлдіЕ) әрі11. Бұйрықты сөйлем қандай мағынада қолданылады.А)* талап етуВ) сұрауС) хабарлауД) жалынышЕ) көңіл күй білдіру12. Ыңғайлас салалас сөйлемА) Бүгін мені күткендердің саны есепсіз.В) Күн шықты.С)* Сиырының тұқымы да жақсы, бабы да жақсы екен.Д) Тіл - ұлтымыздың қасиетті қазынасы.Е) Дегенмен үйге ерте келгендіктен, бәріне үлгердім.13. Қаратпа сөзА) *Алдарыңнан ақ жол болсын, ардагерлер.В) Расында, ол келе алмады.С) Екі бесіміз – он.Д) Ертең де, бүгін де бара алмаспын.Е) Отыз – алтыға қалдықсыз бөлінеді.14. Үтірдің қойылу себебіУай, шіркін, ән деп осыны айт!А) қаратпаВ)* одағайС) қыстырмаД) бірыңғай мүшеЕ) төл сөз15. Жай сөйлемА) Жерге көк шығысымен, төлдерді жайылымға жіберді.В) Ауыл тауға көшкенде, ол қалаға кетіп еді.С)* Үйге үлкендер де, кішілер де көңілді кірді.Д) Оны танығанмен, Сәуле сыр бермеді.Е) Жаз шыққанда демалысқа шығайын деп едім, бірақ болмады.16. Тыныс белгісі дұрыс қойылған көп құрамды төл сөзА) – Мың-мың рахмет, атажан, - деді Гүлжан қуанып, Дос болса сіздей болсын, Мен жыламаймын, қуанам!В) – Мың-мың рахмет, атажан!, деді Гүлжан қуанып - Дос болса сіздей болсын. Мен жыламаймын, қуанам!С) – Мың-мың рахмет, атажан: деді Гүлжан қуанып, Дос болса сіздей болсын, Мен жыламаймын, қуанам!Д)* – Мың-мың рахмет, атажан! - деді Гүлжан қуанып: - Дос болса сіздей болсын. Мен жыламаймын, қуанам!Е) – Мың-мың рахмет, атажан деді Гүлжан қуанып - Дос болса сіздей болсын. Мен жыламаймын, қуанам!17. Орфография бойынша жазылған сөзА) қойайынВ) *қояйынС) қойяйынД) қояйыңЕ) қойайн18.Тәуелді жалғаулы сөзА) *ауылдың адамыВ) қалаға баруС ) бүлдірген теруД) адамды құрметтеуЕ) жауап беру19.Кейінді ықпалА) орынВ) *сөзшеңС) орманД) өнерпазЕ) күндік20.Ілгерінді ықпалА) мәдениетВ) жанбадыС) добымД) машинаЕ) *Қамысбай21.Үндестік заңына бағынбай тұрған сөзА) лауазымВ) бөлінгішС) *ТемірқазықД) ӨлеңдерЕ) үнемшілдік22. Тасымалдауға болатын сөзА) тарсВ) төртС)* бастыД) бұлтЕ) қант23.Тұйық буын мен бітеу буыннан жасалған сөзА) *аспапВ) санаС) сатқынД) кербезЕ) кереге24.Омоним бола алмайтын сөзА) бастықВ) көрС)* сөзД) атЕ) сол25. Омоним болатын сөз қайсы?А) ауызВ) құлақС) отД) балшықЕ) *сау12-нұсқа1.Антоним сөздерА) ұятсыз-көргенсізВ) шайқасу-шайнауС)* үміт ету-күдер үзуД) шалағай-жаңғалақЕ) хат-хабар2.Ауыспалы мағынада қолданылып тұрған сөзНиетің қисық болса, ағайынға өкпелеме.А) ниетіңВ)* қисықС) болсаД) ағайынғаЕ) өкпелеме3.Диалект сөзА) бөз, бозВ) *көпшік, дарбазаС) қара, атД) оның, соғанЕ) орман, тоғай4.Архаизмге жататын сөзА) ғарышкерВ) балмұздақС)* қорамсақД) әңгелекЕ) сүт5.Көмекші есімді тіркесА) *орман ішіВ) ауылдың малыС) баланың бесігіД) Сәуленің қуыршағыЕ) Зәуренің болашағы6.Сапалық сын есімА) сүтті сиырВ) малды ауылС)*үлкен үйД) құмды жерЕ) қарлы қыс7.Сын есімнің салыстырмалы шырай түріА) жеп-жеңілВ) ауырС) *ірірекД) қараЕ) ашық8.Жіктеу есімдігіА) *БізВ) кімдерС) өзімД) бәріЕ) бәріміз9.Шығыс септігінде тұрған сілтеу есімдігіА) мағанВ) оныменС) *бұданД) бізденЕ) сенен10.Ырықсыз етіс жұрнағы жалғанып тұрған сөзА) шаптыВ)* шабылдыС) шабыстыД) шаппадыЕ) бақты11.Дара етістікА) *Марат жаңа келді.В) Балалар ойнап жүр.С) Төрт жердегі төрт – он төрт.Д) Оның түсі сары.Е) Оның киімі әдемі.12.Мезгіл үстеумен тіркескен тіркесА)* ежелден танысВ) тауып алдыС) отыз адамД) жаңа киімЕ) жақсы белгі13.Анықтауыш қатыспаған тіркесА) Терезенің көзіВ) *Жақсыдан үйренС) Бидайдың сабағыД) шаңырақтың ағашыЕ) Мараттың ойыншығы14.Демеулік шылаулы тіркесА)* Тек қана сен кел.В) Өзгелерге де риза.С) Балалармен бірге.Д) Сенен бұрын.Е) Оған дейін.15.Қиысуды көрсет.А) жолда жаттыВ) әдейі бармауС) *сіздер жеткіншексіздерД) түнімен жүрдіЕ) ермек үшін жазу16.Біріккен сөзА) жасампазВ) өндірісС)* жолсерікД) алынғанЕ) тапсырды17.Одағай сөзге байланысты қойылып тұрған тыныс белгіні көрсетА) Ойбай Жақа-ау ол – Жоламанның дүмпуі ғой.В) Ойбай Жақа-ау! Ол, Жоламанның дүмпуі ғой.С) *Ойбай, Жақа-ау! Ол – Жоламанның дүмпуі ғой.Д) Ой бай, Жақа-ау, Ол – Жоламанның дүмпуі ғой.Е) Ойбай - Жақа-ау ол Жоламанның дүмпуі ғой.18.Қаратпа сөзА) Қой, не болса да кетейік.В) *Мейманым, жақсы жатып, жай тұрдың ба?С) Таныды да таң болды.Д) Дала тақыр, бірақ тығыз бетегемен жайнаған.Е) Тәк-тәк, айтпа енді.19.Төл сөзді сөйлемА) Сен дегенде сөз бар ма?В) Әй дер әже, қой дер қожа жоқ.С) балалардың соңғы ермегі – «Ақсүйек», «Соқыр теке».Д) *«Осы күні сол ара жайнаған қызыл гүл», - дейді.Е) Сауатты болу дегеніміз - дұрыс жазып, дұрыс сөйлеу.20.Дұрыс жазылған сөзА) Кең маңлайВ) КеңмаңлайС) КеңмаңдайД) КеңмаңылайЕ)* Кең маңдай21.Хабарлы сөйлемА) Жауап берсең ше.В) Сен қашан келесің.С) *Балалар далада ойнап жүр.Д) Әттең, кешігіп қалдың-ау.Е) Келгеніңе қанша болды.22.Бастауыштан кейін қойылған сызықшаны тапА) Қыздардың үлкені Зайра да, кішісі – Сара.В)*Қыздардың үлкені - Зайра да, кішісі – Сара.С) Қыздардың - үлкені Зайра да, кішісі Сара.Д) Қыздардың үлкені Зайра да - кішісі Сара.Е) Қыздардың - үлкені Зайра, кішісі Сара.23. Жұрнақ жалғанған сөзА) *сандықшаВ) кітаптарС) жерлергеД) дәстүрменЕ) адамда24. Көптік жалғауының дұрыс қолданылмауыА) қыздарВ) студенттерС)* он оқушыларД) көліктерЕ) жауаптар25. Архаизм сөзА) саяжайВ) бағдаршамС)* сыңсуД) жусанЕ) қаламақы

Тест жұмысының жауаптары9 - нұсқа1-С2-С3-С4-С5-Е6-Д7-Е8-В9-Е10-Д11-Е12-С13-В14-А15-В16-Д17-Е18-Е19-В20-С21-В22-А23-Д24-С25-Е10 - нұсқа1-Е2-С3-С4-Е5-А6-С7-Д8-А9-А10-А11-А12-С13-А14-Е15-Д16-В17-В18-А19-С20-Е21-Д22-В23-С24-А25-Д11 - нұсқа1-В2-А3-Е4-С5-Д6-В7-Е8-Е9-В10-А11-А12-С13-А14-В15-С16-Д17-В18-А19-В20-Е21-С22-С23-А24-С25-Е12 - нұсқа1-С2-В3-В4-С5-А6-С7-С8-А9-С10-В11-А12-А13-В14-А15-С16-С17-С18-В19-Д20-Е21-С22-В23-А24-С25-С

Приложенные файлы

Добавить комментарий