Урок па вучэбным прадмеце Чалавек і светна тэму Паветра і яго ахова


Дзяржаная установа адукацыі
”Краснабярэжская базавая школа Лельчыцкага раёна”


Урок па вучэбным прадмеце
“ Чалавек і свет”Тэма:”Паветра і яго ахова”
Настанік пачатковых класа
Сечка Андрэй Пятровіч
Тэма: “Паветра і яго ахова”
Мэты: фарміраваць у дзяцей уяленні аб асноных уласцівасцях паветра,
яго значэнні для сяго жывога на Зямлі; дапамагчы свядоміць ролю
кожнага чалавека захаванні чысціні і паветра; развіваць элементар-
ныя навыкі эксперыментавання, вучыць аналізіраваць, рабіць вывады
і абагульненні, устаналіваць прычыны-выніковыя сувязі, працаваць
з падручнікам.
Абсталяванне: надзіманыя шары, шклянкі з вадой, пластмасавыя трубачкі,
кавалкі мелу, дзіцячая гумавая цацка.

Ход урока
І. Арганізацыйны момант.
Акрамя Атлантычнага, Тыхага, Індыйскага і Паночна-Ледавітага акіяна ёсць на свеце яшчэ адзін акіян - самы вялікі, і вы кожны дзень, кожную гадзіну, кожную хвіліну “купаецесь” у ім. І пешаходы на вуліцы, і кошкі, і сабакі, і птушкі, і машыны - дзень і ноч “купаюцца” гэтым акіяне.
Акіян - гэты без бераго і вады. У ім лётаюць самалёты. Як вы думаецце, аб якім акіяне я вам прачыта? (Гэта акіян – паветра)
А зараз паслухайце гісторыю пра Невядзімку: “Ёсць на свеце Невядзімка. Аднойчы ён расчыні акно, уварвася пакой і скіну са стала газету на падлогу. А на вуліцы пешахода сарва з галавы капялюш, пакаці па дарозе Хто гэты невядзімка ? (Гэта вецер)
А што такое вецер ? (Гэта рух паветра). Ці можна паветра бачыць? Адчуць?
1. Памахайце сшыткам каля твару. Што вы адчуваеце? (Дзьме ветрык, паветра).
- Які можна зрабіць вывад? (Вакол нас паветра).
2. Надзьміце шарык, а цяпер выпускайце паветра, прыклашы да адтуліны руку. Што адчуваеце ? (Паветра выходзіць). Адкуль у шарыку з’явілася паветра ? (Мы яго надзьмулі; з нашых лёгкіх).
- Які вывад можна зрабіць ? (У чалавека лёгкіх ёсць паветра).
3. Цяпер апусціце шклянкі з вадой трубачкі. Свабодны канец вазьміце рот і дзьміце трубачку. Што вы бачыце ? (Бурбалкі, у якіх паветра).
Значыць паветра можна бачыць.
4. Кіньце шклянку з вадой кавалачак мелу. Што выдзяляецца ? (Паветра).
- Які вывад можна зрабіць ? (У меле ёсць паветра).
5. У нас гумавая цацка “Гномік”. Я націскаю на цацку. Што вы чуеце ?
(Піск, свіст). Гэта рух паветра, якое выштурховаецца.
6. Затрымайце паветра. Як дога мы можам гэта вытрымаць ? Што мы дыхаем ?
- Які вывад можна зрабіць ? (Паветра неабходна для дыхання).
Як вы цяпер адкажаце на пытанні: ці можна паветра бачыць? Пачуць ? Адчуць ? (Можна).
- Дзе мы знайшлі паветра ? (Яно вакол нас, у целе чалавека, у многіх прадметах).
- Чаму праз паветра мы добра бачым адзін аднаго ? (Таму, што яно празрыстае).
Фізкультхвілінка
Дзеці! На адрас нашага класа прыйшлі пісьмы “Ад паветра” (Настанік раздае дзецям пісьмы, яны чытаюць іх).
Малайцы! А цяпер разгледзьце малюнкі падручніку с.38 і адкажыце на пытанні.
Дзеці, паветра падрыхтавала вам заданне: вам патрэбна раздзяліць малюнкі на дзве групы і прыклеіць іх на дошцы. (Да першай групы адносяцца малюнкі, дзе паказана, чым забруджваецца паветра; да другой, як можна зрабіць паветра чысцейшым).
А зараз давайце падвядзём вынік урока і праверым сябе.
- паветра можа быць забруджана , , .
- самае чыстае паветра , , .
- каб паветра было больш чыстым, трэба , , .
Дамашняе заданне: падрыхтаваць расказ на тэму:”Што трэба рабіць, каб паветра стала чысцейшым?”.


15

Приложенные файлы

Добавить комментарий