Урок па вучэбным прадмеце Чалавек і свет на тэму Рыбы


Дзяржаная установа адукацыі
”Краснабярэжская базавая школа Лельчыцкага раёна”


Урок па вучэбным прадмеце “Чалавек і свет”Тэма: Рыбы
Настанік пачатковых класа
Сечка Андрэй Пятровіч


Тэма: Рыбы
Мэта: даць дзецям уяленне аб цікавых насельніках воднай стыхіі- рыбах, аб асаблівасцях іх будовы, якія дапамагаюць рыбам прыстасовацца да жыцця больш шчыльным, чым паветра асяроддзі; развіваць цікавасць да гэтых жывёл; выховасць эстатычныя пачуцці, жаданне аховаць воднае царства.

Ход урока
Арганізацыя пачатку рока.
Данік, я вітаю цябе на року “Чалавек і свет” і жадаю добрага, прыемнага дня, каб цябе сёння добра працавалася. Давай зараз настроімся на работу – павярніся і сміхніся нашым гасцям. Няхай дэвізам нашай працы будуць словы:

“У мяне сё атрымаецца”


Патарэнне тэмы: “Насякомыя”.
Данік, ты знаёміся з вялікай групай цікавых жывёл – з насякомымі. Ведаеш таксама, што не се маленькія жывёлы з’яляюцца насякомымі.

а) Назваць лічбы, якімі пазначаны насякомыя
Заяц
Жук
Павук
Матыль
Шчупак
Страказа
7) Муха
8) Жаба
9) Пчала
10) Мыш
11) Мурашка
12) Мядзведзь

б) Хто гэта?
Мае два крылы, збіраючы нектар, апылае кветкі, калі укусіць чалавека, то гіне. (Пчала)
в) Дружна разам працавалі,
новы дом пабудавалі
без пілы, без тапара.
Пад сасною ёсць гара,
іхні дом у той гары
Як завуцца жыхары? (Мурашкі)
г) Чым усе насякомыя падобныя, якая іх ёсць характэрная прыкмета? (Шэсць ног).


-2-
д) Адгадай загадку: Натчэ, напляце, а потым сядзіць і здабычу чакае. (Павук)
- Данік, павукі належаць да насякомых?
- Давай паслухаем казку.

Камар і павучок
Малады павучок сядзе на галінцы дрэва. Раптам бачыць, нехта маленькі павольна набліжаецца да галінкі і надакучліва звініць:”З-з-з-з”
Што гэта за надакучлівы званар? Як цябе завуць?
А – а, павук! Мяне завуць камар.
Суціхні, калі ласка, не гудзі, мне гэта не падабаецца.
Яшчэ чаго, не падабаецца! Я засёды тут зранку падмацоваюся смачным сокам лісця.
Я таксама хачу есці. Вось вазьму ды і з’ем цябе.
Вось насмяшы! Як гэта ты мяне з’ясі? А ну дагані!
Паспрабава павучок падскочыць, ды і зваліся з галінкі. Добра, што павуцінка трымала. Давялося па ёй зно узлазіць на галінку. А камар адляце у бок і назірае за павучком.
Мала таго, што цябе крыла няма, дык ты яшчэ і скакаць не можаш. Камнем ляціш уніз. Калі б не твая павуцінка – сядзець бы табе на зямлі. І бегаеш ты дрэнна, і ходзіш павольна.
Трэба хутчэй плясці павуціну, падума павучок, паміж гэтай галінай і той, што ніжэй. Камары і мухі самі трапяць у мою сетку.
Данік, што магло здарыцца з гэтым павучком, каліб ён не ме плясці павуціну? Чаму без павуціны павучку цяжка пракарміцца?
Новы матэрыял
Сёння ты пазнамішся з новай групай жывёл, якія жывуць у вадзе.
Скажы, Данік, хто жыве вадзе? (Рыбы)
Дзе ты бачы рыб?
Якія назвы рыб ты знаеш?
Фізкультхвілінка
Данік, ты, напэна купася рэчцы, возеры, басейне. Ты можаш уявіць сабе, наколькі цяжэй рухацца вадзе. Пакажы, як чалавек, плавае і ідзе вадзе.
-3-
Хадзіць у вадзе цяжэй, чым на паветры. Вада найбольш шчыльнае асяроддзе, чым паветра. Жывім істотам патрабуюцца прыстасаванні да жыцця водным асяроддзі.
Данік, паглядзі на дошку. Якая форма цела рыбак?
Цела рыбак завострана спераду і ззаду, як верацяно. Такую форму называюць вераценападобнай. Гэта дапамагае “рассякаць” ваду. Такую форму цела называюць яшчэ абцякальнай. Такім чынам, Данік, важная прымета рыбы абцякальная форма цела.
Што дапамагае рыбкам так лёгка і хутка плаваць? (Работа па падручніку с.79)
Асабліва вялікае значэнне перамяшчэнні належыць хвасту разам з хваставым планіком. “Планікі” у рыб ад слова “плаваць”. Рыбы плаваюць.
Данік, ты трыма у руках жывую рыбу? Чаму рыба слізкая? (Цела яе пакрыта сліззю) Чым яшчэ пакрыта цела рыбы?

У бацько і дзетак
Адзенне з манетак.


Цела большасці рыб пакрыта луской. Гладкая луска і слізкае цела таксама аблягчаюць перамяшчэнне вадзе.
Данік, што знаходзіцца пярэдняй часцы цела? (Галава)
Чым заканчваецца цела? (Хвастом, планіком)
А як мы называем самую вялікую частку цела?(Тулава)
У рыбы ёсць галава, тулава, хвост. Разгледзім галаву.
Што ёсць на галаве? (Вочы)
Ёсць ноздры – орган нюху. Рыбы распазнаюць пахі, што дапамагае ім знаходзіць здабычу. Ёсць у рыбы орган слуху. На пярэдняй частцы галавы ёсць рот. Па баках галавы – жабры. Жабрамі рыба дыхае, паглынае кісларод, які ёсць у вадзе.
Паглядзі на малюнкі рыб, бачыш на іх баках лінію. Гэта палоска – бакавая лінія. Дзякуючы ёй рыбы адчуваюць рух цячэння вады, іначай цячэнне знесла б іх у мора. Мы адчуваем усе скурай, рыбы – бакавой лініяй.
Палічы колькі планіко у рыбкі.(6-7) Ёсць планікі на грудках, на жыватах, на спінцы, планіком заканчваецца

-4-
хвост. З іх дапамогай рыбы перамяшчаюцца, плаваюць, робяць павароты цела. Некаторыя планікі рыб калючыя. Часта калючым бывае спінны планік.
На што рыбам калючыя планікі? (Каб абараняцца)
Фізкультхвілінка
Данік, уяві сабе што рыбка. Пакажы як плаваюць рыбкі.
Данік, а чым кормяццарыбы?
Большасць рыб кормяцца іншымі жывёламі: воднымі рачкамі, чарвякамі. Некаторыя рыбы кормяцца іншымі рыбамі. Іх называюць драпежнымі рыбамі. (Шчупак, акунь)
Жыццё рыб немагчыма без вады. Часта людзі не задумліваюцца аб выніках, забруджваюць вадаёмы. А рыбам неабходна чыстая вада.

Як у нашай дзяржаве клапоцяцца аб ахове рыб? (Работа па падручніку с.80)
Вынік урока
Данік, што ты новага даведася на року? Што спадабалася?

Рыбы каштоныя жывёлы.
Людзі не павінны забруджваць вадаёмы.
“У мяне сё атрымаецца”Заяц
Жук
Павук
Матыль
Шчупак
Страказа
7) Муха
8) Жаба
9) Пчала
10) Мыш
11) Мурашка
12) Мядзведзь

У бацько і дзетак
Адзенне з манетак.
Рыбы каштоныя жывёлы.
Людзі не павінны забруджваць вадаёмы.
Приложенные файлы

Добавить комментарий