Тема. Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис.

Тема. Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє
творення та правопис.

Мета: навчити учнів розрізняти групи прикметників за значенням, з’ясувати способи творення прикметників різних лексико- граматичних груп, навчити правильно утворювати форми присвійних прикметників, звернути увагу на орфограми у них; розвивати спостережливість, логічне та творче мислення, увагу; вміння правильно використовувати прикметники в мовленні; виховувати любов, повагу до рідної мови.
Цілі.
Учні знають: групи прикметників за значенням, способи творення прикметників різних лексико- граматичних груп та основні орфограми у них.
Учні вміють: розрізняти якісні, відносні, присвійні прикметники , визначати їхні способи творення, пояснювати орфограми у прикметниках різних лексико- граматичних груп; доцільно використовувати в мовленні прикметники.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: таблиця «Групи прикметників за значенням»
Методи, прийоми і форми роботи : «Словесний настрій», «Метод ПРЕС» бесіда, робота із схемою «Групи прикметників за значенням», робота в парах, робота в групах, гра «Аукціон знань», робота з картками, «Мікрофон», робота з текстом, творче завдання.

Хід уроку
І. Мотиваційний етап.
1. Забезпечення емоційної готовності до уроку( «Словесний настрій»)
2. Актуалізація суб’єктивного досвіду.
1) Гра «Аукціон знань» (перевірка теоретичних знань із теми попереднього уроку )
2) Робота з картками (окремі учні)
Картка 1
Утворити і записати словосполучення з прикметниками.
Річка, поле, степ, вулиці (широкий)
Дніпро, країна, плем’я, народ (могутній)

Картка 2
Дібрати до прикметників антоніми.
Чужий, товстий, нічний, рівний, ласкавий, сумний, холодний, слабкий.

3) Розігрування діалогів «Прогулянка осіннім лісом»

ІІ. Цілевизначення та планування.
1. Представлення учителем теми та завдань уроку.
2.Вибір цілей із запропонованого переліку.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.
1. Проблемне питання.
Чи може прикметник золотий належати і до якісних, і до відносних?
Робота в групах. Опрацювати теоретичний матеріал підручника. Навести приклади.
І група – якісні прикметники
ІІ група – відносні прикметники
ІІІ група – присвійні прикметники
ІV група – перехід прикметників з одного розряду до іншого
Представлення результатів роботи групами.
Учитель читає поезію.
Рідна мова
Почалася з маминого слова,
З буйних трав і синього Дніпра.
Рідна мово, зіронько ранкова!
Кущ калини з рідного двора.

Ти – журлива пісня мого діда,
Коровай весільний на столі,
Вишиванка сонячного літа,
Сад вишневий щедрої землі.

Дівчино з привітної господи!
Із пшениці сплетена коса.
Рідна мово, серце мого роду!
Ти мій біль, моя любов, сльоза.
Тетяна Лакиза

«Мікрофон »
Яке враження справив на вас прослуханий поетичний твір?
Що в цій поезії особливого?
Як автор ставиться до мови?
А яке ваше ставлення до мови? Що вона для вас значить у житті?
Завдання. Виписати із поезії прикметники, розподілити їх за групами: якісні, відносні, присвійні (роздрук поезії на кожній парті, таблиця «Групи прикметників за значенням»).

Утворіть від іменників відносні прикметники. З’ясуйте, яким способом утворилися слова, поясніть у них орфограми.
Зразок: школа – шкільний.
Дерево, товариш, Запоріжжя, груша, козак, зап’ястя, ранок, осінь, тиждень, Харків, вода, поле, земля.

Із виділеними словами складіть речення.

Дослідження – обґрунтування («Метод ПРЕС»)
Прочитайте словосполучення, визначте якісні, відносні, присвійні прикметники.
Срібна сережка – срібна роса; кам’яна сіль – кам’яне серце, батькове майно – батьківське майно, заяча лапка – заяча душа, залізна ручка – залізна воля, материна ласка – материнська ласка, м’яка іграшка – м’яка душа, собача голова – собача зграя – собачий холод, дерев’яний язик – дерев’яна поза.

Складіть речення із словосполученнями так, щоб одному випадку це були якісні прикметники, а в іншому – відносні або присвійні.

Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники. Зверніть увагу на слова, в яких приголосні звуки чергуються.
Зразок: дочка – доччин.
Степан, Ольга, Оля, лелека свекруха, тітка, бабуся, Марія, Маринка, Андрій, чайка, змія, коза, Надя, Надія.

Робота в парах. Поясніть значення фразеологізмів, визначте групу за значенням, рід, число прикметників. З двома (на вибір) складіть речення. Як пишуться присвійні прикметники, які входять до складу фразеологізмів?
Крокодилячі сльози, лебедина пісня, ахіллесова п’ята, біла ворона, у свинячий голос, дамоклів меч, казанська сирота.

8. Робота з текстом. Прочитайте текст виконайте завдання після нього.
Я дуже люблю квіти, їх аромати, яскраві пелюстки. Моя улюблена квітка незабудка. Яке ласкаве ім'я у моєї квітки. І сама вона прекрасна. П'ять пелюсточок, синьо-синіх, ніжніших від неба, а посередині знаходиться жовте сердечко. Незабудки не вигорають, не відцвітають, не тускніють на гарячому літньому сонечку. Квітка маленька, ніжна, чарівна. Подивишся на неї раз повік не забудеш. Адже в ній поєднані і краса, і простота, і вічність.
Завдання:
Який тип мовлення покладено в основу тексту?
До якого стилю належить текст?
Назвіть прикметники, випишіть їх, з’ясуйте розряд за значенням. Прикметники якого розряду переважають у тексті?
Творче завдання. Розгляньте малюнок ромашки, користуючись опорними словами, складіть усний опис ромашки в художньому стилі.
Опорні слова: білі, широкі, золота, тоненьке, тендітна, білий, пелюстки, стебельце, красуня, віночок, серединка.
ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.
Бесіда.
Чи можете ви дати відповідь на питання, поставлене на початку уроку? Чи може прикметник золотий належати і до якісних, і до відносних?
Які групи прикметників за значенням ви знаєте? На які питання вони відповідають? На що вказують?
За допомогою яких суфіксів творяться відносні та присвійні прикметники?
Коли можливий перехід прикметників з однієї групи в іншу?
Як пишуться присвійні прикметники, яків ходять до складу фразеологізмів?
Саморефлексія (що запам’яталося найкраще, у чому виникали труднощі, які форми роботи сприяли кращому сприйняттю матеріалу ).

Домашнє завдання.
Вивчити параграф підручника, виконати завдання на вибір: вправа 388 з підручника або скласти і записати опис улюбленої квітки, використовуючи прикметники, вказати їхній розряд за значенням.


Додатки
Додаток 1
Групи прикметників за значенням

Якісні
Відносні
Присвійні

Позначають ознаку
предмета,яка може бути виражена більшою або меншою мірою.

Відповідають на питання
який? яка? яке? які?

Наприклад:
чистий– чистіший;
солодкий – солодший


Позначають ознаку предмета стосовно інших предметів або явищ.


Відповідають на питання
який? яка? яке? які?

Наприклад:
ранкова прохолода,
законне право, золота обручка
Позначають належність чогось особі або тварині.
Відповідають на питання
чий? чия? чиє? чиї?


Наприклад:
мамина пісня, Іванів зошит
Додаток 2

Рідна мова
Почалася з маминого слова,
З буйних трав і синього Дніпра.
Рідна мово, зіронько ранкова!
Кущ калини з рідного двора.

Ти – журлива пісня мого діда,
Коровай весільний на столі,
Вишиванка сонячного літа,
Сад вишневий щедрої землі.

Дівчино з привітної господи!
Із пшениці сплетена коса.
Рідна мово, серце мого роду!
Ти мій біль, моя любов, сльоза.
Тетяна Лакиза
Додаток 3
Картка 1
Утворити і записати словосполучення з прикметниками.
Річка, поле, степ, вулиці (широкий)
Дніпро, країна, плем’я, народ (могутній)

Картка 2
Дібрати до прикметників антоніми.
Чужий, товстий, нічний, рівний, ласкавий, сумний, холодний, слабкий.

Додаток 4
Прочитайте текст виконайте завдання після нього.
Я дуже люблю квіти, їх аромати, яскраві пелюстки. Моя улюблена квітка незабудка. Яке ласкаве ім'я у моєї квітки. І сама вона прекрасна. П'ять пелюсточок, синьо-синіх, ніжніших від неба, а посередині знаходиться жовте сердечко. Незабудки не вигорають, не відцвітають, не тускніють на гарячому літньому сонечку. Квітка маленька, ніжна, чарівна. Подивишся на неї раз повік не забудеш. Адже в ній поєднані і краса, і простота, і вічність.
Завдання:
Який тип мовлення покладено в основу тексту?
До якого стилю належить текст?
Доберіть заголовок.
Назвіть прикметники, випишіть їх, з’ясуйте розряд за значенням. Прикметники якого розряду переважають у тексті?

Додаток 515

Приложенные файлы

Добавить комментарий