TEST 2 SINIF KICIK SUMMATIV QIYMETLENDIRME


ƏYLƏNCƏLİ MƏSƏLƏLƏR
BülbüllərYaşıl budaqlar üstəOturmuş 7 bülbül.Onlardan 3-ü sarı,Qalanları rəngbərəng.Neçə rəngli bülbülVar idi, tapın görək?7-3=4
Ev quşlarıHəyətdə eşələnirdi5 sarı cücə.Bir azdan yaxınlaşdı5 ördək balası.Toyuqlarla ördəklərinSayını toplasanHansı ədəd alınar?5+5=10
Çəmənlikdə quzularÇəməndə oynayırdı8 qoyun balası.Bir azdan yaxınlaşdıBalalara anası.Deyin görək, uşaqlar,İndi neçə qoyun var?8+1=9

Приложенные файлы

Добавить комментарий