Презентація Засоби активізації навчальної діяльності учнів на уроках математики


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Виконала: ЗАРУБА Н.М. вчитель Пристанційної ЗОШ І-ІІ ступенівДворічанского району Харківської області «Математика – це те, за допомогою чого люди керують природою і собою» А.М.Колмогоров. Освічена людина-це та, яка знає, де знайти те, чого вона не знає Георг Зиммель «Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни он всегда будет только подражать, копировать, т.к. мало таких, которые бы научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений». Л.Н.Толстой. Активізувати – означає спонукати до активності, оживити (із тлумачного словника російської мови – С.І.Ожегов, Н.Ю.Шведов).Виходячи з цього –провідною ідеєю в моїй педагогічній практиці-максимально розкрити перед дитиною застосування математичних знань через активізацію пізнавальної діяльності В своїй педагогічній практиці застосовую ряд прийомів і методів, які дозволяють активізувати пізнавальну діяльність учнів, та використовуються мною на уроках в залежності від віку учнів, навчального матеріалу, теми, особливостей класу. Способи організації початку уроку Мета: З перших хвилин уроку створити необхідні умови для успішної спільної діяльності вчителя і учнів для досягнення поставленої мети ПРИТЧА ДО УРОКУ Будь налаштований позитивно! Жили-були собі маленькі жабенята, які організували змагання з бігу. їхньою ціллю було забратися на вершину вежі. Зібралося багато глядачів, які хотіли подивитися на ці змагання і посміятися над їхніми учасниками. Змагання розпочалися. Правда, те, що ніхто із глядачів не вірив, що жабенята зможуть забратися на вершину вежі. Чутні були такі репліки: «Це занадто складно!», «Вони НІКОЛИ не заберуться на вершину!» або «Немає шансів! Вежа занадто висока!». Маленькі жабенята почали падати. Одне за другим... за винятком тих, у яких відкрилося друге дихання, вони стрибали усе вище і вище... Юрба все одно кричала «Занадто важко!!! Жоден не зможе це зробити!». Ще більше жабенят утомилися й падали... Тільки ОДНЕ піднімалося усе вище й вище... Той єдиний не піддався!!! Способи організації початку уроку Усний рахунок ,що включає задачі, які розвязуються з опорою на їх життєвий досвід,на їх кмітливість Традиційним способом записано на дошці розв’язання задачі.Пропонується знайти коротший. Даються задачі і відповіді до них серед яких є правильні і неправильніПропонується перевірити їх. Різноманітні ігри Розвязування ігрових і цікавих задач Перед учнями ставиться математична проблема, яку учні ще не обговорювали в класі. Учні намічають план пошуку її розвязку Тестування. Результативність: нетрадиційний початок уроку дозволяє учням з перших хвилин включитися в роботу на розвиток розумової діяльності, а це дає успіх всьому уроку. В 5-х – 6-х класах важливо не тільки дати міцні знання, але й не злякати їх строгістю цариці наук,зацікавити цим предметом, показати ,що за числом стоїть предмет або явище, сформувати в учнів усний рахунок. 4,8+5,2 10:2,5 9,5*2 1,9*5 14,4:4 4-2,1 3,8+1 0,1 13,9-9,1 19-5,6 Наощпил, праям, цесна, укт (площина, пряма,сцена, кут)Кціфуя, грікаф, шитоз, цисабас(функція,графік,зошит,абсциса)Сіягрепро, різцяни, знакименн,ченьу(прогресія, різниця,знаменник,учень) «ПРИГАДАЙ ФІГУРУ» *0,01 :2 +3,9 -6,5 3,7 1,2 9,8 0,5 3,6 19 12,5 10,7 54,3 0,31 17,9 9 8,5 «ПРИГАДАЙ ФІГУРУ» -2ab xya abx 0,2abc 0,5ab *-3xab -2ab xya abx 0,2abc 0,5ab *-3xab «ПЕРЕДАЙ ІНШОМУ» (a+b)(a-b) = (a+b)І=(x-2)І= (x-2)(x+2)=(2c-3)(2c+3) = (2c-3)І=(0,2+3y)І= ( a+3b)(3b-a)=(2х-0,5)(4хІ+х+0,25)= (2х+0,5)(4хІ-х+0,25)= «ПЕРЕДАЙ ІНШОМУ» 0,8 : 3= 8,4 : 4 = 6,3 : 7 = 9,8 : 2 = 3,6 : 4 = 8,2 : 2 = 9,6 : 6 = 7,5 : 3 = 0,8 *3= 1,4 *2 = 2,3 * 7 = 9,8 * 2 = 3,6 *4 = 8,2 * 2 = 5,6 * 6 = 7,5 *3 = Вивчаючи новий матеріал організовую роботу так ,що вивчення нового відбувається в процесі активного обговорення питань,розв’язання яких здійснюється спільними зусиллями. Активізую пізнавальну діяльність,створюючи проблемну ситуацію,підводячи учнів до самостійних узагальнень і висновків. На уроках геометрії вивчення нового матеріалу починаю з практичної роботи тривалістю до 10 хвилин,вона готує до сприйняття нового матеріалу. Пояснення нового матеріалу продумую і приділяю достатньо часу. Якщо тема не складна використовую роботу з підручником: визначення головного з прочитаного; відповіді на запитання після параграфа, складання конспекту( в старших класах). Важливо при вивченні нового матеріалу дати учням зрозуміти, це не суха теорія, а така, що потрібна в житті і це вдається через розв’язування прикладних задач. Використання різних форм ІКТ оживляє урок , та найбільш простою із них є презентація, коли комп’ютер виконує роль і дошки, і підручника, і дидактичного посібника. Використання цієї форми дає ряд переваг:Якою б не була складною і нудною тема уроку, вона стане цікавою школяру, якщо навчальний матеріал на екрані яскравий, зі звуком та іншими ефектами.Презентація з теми уроку в процесі пояснення нового матеріалу дозволяєь вчителю не робити записи на дошці, а значить залишається більше часу на формування вмінь та навичок Задача 1 Ділянку городу, що має форму прямокутника, одна сторона якого на 10 м більша від другої, треба обгородити огорожею. Визначити довжину огорожі, коли відомо, що площа ділянки дорівнює 1200 м2 ( Тема: «Розвязування задач за допомогою квадратних рівнянь») Задача 2. Скільки кг фарби потрібно для покриття підлоги в математичному кабінеті( у вашій кімнаті), якщо відомо, що на 1 м2 витрачається 0,2 кг фарби. ( Тема: «Прямопропорційні величини»). Задача 3 Яку відстань пройде світло за 2,8*106 с, якщо швидкість світла 3*105 км/с (Тема «Стандартний вигляд числа»). Задача 4 На щорічний ремонт одного старого станка завод витрачає 8000 грн. Більш сучасний новий станок працює удвічі продуктивніше старого і буде працювати без ремонту 5 років. Але коштує дорого-75000 грн..Що дешевше-ремонтувати два старих станка чи замінити їх одним новим (Тема «Дії з натуральними числами»). Задача 5 Купець порахував, якщо він буде продавати сукно по 3 грн. за аршин (71,1 см), то буде у збитку 18,5 грн; якщо ж продаватиме по 4 грн.. за аршин, то матиме прибуток 37 грн. Скільки аршинів сукна було у купця? Водіям необхідно обїхати даний участок по запасному шляху, який відмічено на плані пунктиром. На скільки кілометрів збільшиться відстань? Задача 1. Ремонт дороги (A)3 км;   (Б) 5 км;  (В) 6 км;    (Г) 10 км;   (Д)Неможливо визначитиВідповідь: 3 км+3 км=6 км (В) Задача 2. Вкажіть одинакові картки. Серед цих п’яти карток є три однакові. Назвіть їх. ( A )1,2 и 3;   (Б) 2,3 и 5;   (В) 1, 3 и 4;     ( Г ) 2, 4 и 5;    ( Д )3, 4 и 5 ;    Відповідь:3,4,5 (Д) Задача 3. Знайти останні цифри Знайти три останні цифри добутку 1*2*3*4*…*17*18Відповідь: в даному добутку число 5 зустрічається тричі як співмножник: в числах 5,10,15. Тому добуток перших 18-ти натуральних чисел закінчується трьома нулями Задача 4.Відновити приклади1)4*78 + *5*6=721*2)6*5* - *8*4=28563)3*86 + *2*7=804* . Задача 5.Вставити пропущене число. 5 клас. «Прямокутний паралелепіпед» а) довжину ребер; б) площу кожної грані; в) площу повноїповерхні; г) об’єм ;д) на окремому аркуші накреслити розгортку кожної фігури;е) чи вміститься у вашому паралелепіпеді 1 л води? 6 клас, тема «Довжина кола». У кожної пари по три кола різного діаметра, нитка, лінійка. Виміряти довжину С (см) і діаметра d (см) кожного кола. Дані занести в таблицю: Довжина кола С(см) Довжина діаметра d(см) Відношення Висновок Коло №1 Коло №2 Коло №3 В результаті виконання практичної роботи нові знання є внутрішнім продуктом практичної діяльності учнів, тобто власне відкриття. «Скажи мені - і я забуду,Покажи мені - і я запам'ятаю.Дай мені діяти самому - і я навчуся…» Актуальність використання Активізація пізнавальної діяльностіПідвишення рівня мотивації учнівІнтерес до матеріалу,що вивчаєтьсяРозвиток інтелектуального рівня, творчих здібностей. Комп'ютер може бути Джерелом навчальної інформації Наглядним посібником Тренажером Засобомдіагностики і контролю Залучення комп'ютерних технологій на різних етапах навчання допомагаєреалізувати основний принцип особистісно-орієнтованого підходу в освіті –принцип діяльності. Сутність цього принципу полягає в стимуляції учнів доосвітньої діяльності, що забезпечує можливості саморозвитку, самовираженняі самоосвітиЗастосування інформаційних технологій дає змогускоротити час на вивчення теми, підвищити рівень сприйняття і розумінняучнями матеріалу. Позитивний результат гарантовано, бо молодь докомп’ютерів ставиться дуже доброзичливо, вона їх любить, їм довіряє, навітьїх обожнює. Використання комп'ютера під час вивчення математики дає наочні уявленняпро досліджувані поняття, закономірності, функції, геометричні фігури, щосприяє розвитку образного мислення учнів. Застосування інформаційних технологій дає змогускоротити час на вивчення теми, підвищити рівень сприйняття і розуміння учнями матеріалу. Позитивний результат гарантовано, бо молодь до комп’ютерів ставиться дуже доброзичливо, вона їх любить, їм довіряє, навітьїх обожнює. Використання комп'ютера під час вивчення математики: дає наочні уявлення про досліджувані поняття, закономірності, функції, геометричні фігури, сприяє розвитку образного мислення учнів. ППЗ «Пакет динамічної геометрії»-потужний інструмент для побудови та дослідження динамічних геометричних моделей на площині, який створений для підтримки шкільного курсу геометрії у 7-9 класах. Дану програму можна використовувати у 5 класі при побудові трикутників.Програмне середовище «Системи лінійних рівнянь» призначено для застосування в курсі алгебри ЗОШ при вивченні теми «Системи лінійних рівнянь з двома змінними». Дозволяє учневі зосередитися на логіці розв’язування систем лінійних рівнянь і отримати осмислений результат, дозволяє розв’язувати набагато більшу кількість задач, дозволяє диференціювати навчання, полегшує перевірку виконання завдань Електронний практикум з теми «Координатна площина»-призначений для відпрацювання навичок роботи з координатною площиною. Використовую при вивчення теми «Прямокутна система координат» у 6 класі, при повторенні перед вивчення теми «Функція» у 7 класі, на уроках в рамках тижня математики.Програма «Математика 5» призначена для розв’язування різноманітних математичних завдань: дії зі звичайними дробами, розв’язування квадратних та лінійних рівнянь, побудова графіків елементарних функцій, перетворення одиниць вимірювання.Програма «Отличник v1.0»-тренажер математичних завдань. Зручна програма для використання у 5 класі в першому семестрі на відпрацювання усних обчислень. Після закінчення роботи автоматично виставляється оцінка. Програма «Master Function 2.0». За її допомогою легко будувати графіки функцій, виконувати перетворення графіків функцій.

Приложенные файлы

Добавить комментарий