?орытынды тест ж?мысы (10 сынып)


Қорытынды тест
10 (а,ә) сынып
1. Информатика қандай ғылым?
a) ЭЕМ арқылы ақпаратты жинау, сақтау, түрлендіру және оны пайдалану заңдылықтары мен тәсілдерін зерттейтін ғылым
b) Адам қызметінің барлық аймақтарында ЭEM-да деректерді енгізу және таратумен байланысқан ғылыми білімдердің жиыны
c) Табиғат заңдары туралы ғылым
d) Биологиялық, әлеуметтік, техникалық жүйелер қызметін басқарудың жалпы принциптері туралы ғылым2. Ақпараттың берілу түрлері:
a) Мәтін, сурет, фотобейне, дыбыстық сигналдар, магниттік жазба және т.б.
b) 0 және 1 сандары
c) Сан мен әріп
d) Арнайы командалар3. Ақпараттың өлшем бірліктерін өсу ретімен орналасуын анықта:
a) 1 бит, 1байт, 1Кбайт, 1Мбайт,1Гбайт
b) 1байт, 1 бит, 1Кбайт, 1Мбайт,1Гбайт
c) 1 бит, 1Мбайт, 1Кбайт, 1Гбайт, 1байт,
d) 1 бит, 1байт, 1Мбайт,1Кбайт, 1Гбайт
4. Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі
a) Бит
b) Байт
c) Бод
d) Кбайд5. Екілік санау жүйесі қандай цифрлардан құралады ?
a) 0 және 1
b) 0, 1, 2
c) 2
d) 10
6. Слайд элементтеріне анимациялық эффектілер қосу үшін
a) Порядок анимации
b) Показ слайда
c) Эффекты анимации
d) Показ слайда-Настройка анимации
7. Слайд деп….a) көзге көрінетін обьектті айтадыb) терезенің параметрлерін басқару мүмкіндігін айтадыc) слайд кескінінің толық экранда орналасуын айтады
d) презентация көрсетілуін айтады
8. Презентация деген не?a) суреттер мен мәтіндер;b) белгілі тақырып бойынша жинақталған слайдтар;c) беттерге ескертпе жазу.
d) беттерге ескертпе, қосымша материалдар жазу
9. Компьютерлерді істен шығаратын арнайы программа:
a) компьютерлік вирус
b) архиватор
c) операциялық жүйе
d) қолданбалы программа
10. Үлкен форматты қағаздарды басып шығаруға арналған құрылғы:
a) плоттер
b) принтер
c) маус
d) қатты диск
11. Алғашқы программалаушы кім?
a) Ада Лавлейс
b) Ч. Беббидж
c) А. Лебедев
d) Ф. Нейман
12. Интернет желісіне қосу үшін қажетті құрылғы:
a) модем
b) чипсет.
c) сканер.
d) принтер.
13.Графикамен жұмыс істеуге арналған Windows-тың стандарт бағдарламасы:
a) Paint
b) Сorel Draw
c) Power Point.
d) Photoshop
14. Пернетақтаның оң жақ блогындағы сандық немесе таңбалық пернелерді іске қосатын перне:
a) Num Lock
b) Caps Lock
c) Enter
d) Tab
15. Мына программалардың қайсысы презентациямен жұмыс жасауға арналған?
a) Microsoft Excel
b) Microsoft Word
c) Microsoft Power Point
d) Microsoft Access
16. Интернет желісімен жұмыс істеу үшін … болу керек.a) компьютер, модем, телефонb) компьютер, сканер, модемc) компьютер, телефонd) компьютер, модем, принтер
17. Логарифм сызғышын кімдер пайдаланды?
a)  Технологтар
b)  Инженерлер
c) Дәрігерлер
d)  Қарапайым халық
18. MS Power Point бағдарламасындағы меню жолы тізімі.
a) Файл. Вставка. Дизайн. Анимация. Показ слайдов. Вид.
b) Файл. Вставка. Фон. Показ слайдов. Вид.
c) Файл. Ссылки. Дизайн. Анимация. Показ слайдов. Вид.
d) Файл. Вставка. Дизайн. Анимация. Рассылки
19.   Дискілердің қандай түрлері бар? 
a)  иілгіш,қатты,жұмсақ             
b)  иілгіш,қатты,компакт       
c)  қатты,иілгіш,терте
d) терте, ойнатқыш
20. Windows дегеніміз не?
a)  программалық қабықша       
b) операциялық жүйе                  
c) мәтіндік редактор
d) операцилық бума
21. Ғ 1 – Ғ 2 пернелері .......... пернелер деп аталады.
a)  символдықb)  меңзерлікc)  функционалдықd)  әріптік22. Құжат беттерін нөмірлеу үшін:
a) Вставка-Номера страниц
b) Окно-Разделитель
c) Формат - Табуляция
d) Файл-Параметры страницы
23. Есепшоттың жасы шамамен ........ аралығы.
a)  1000-2000 жылдар
b)  2000-5000 жылдар
c)  5000-7000 жылдар
d) 7000-10000 жылдар
24. «Абак» деп есепшотты кімдер атаған?
a) Қытайлықтарb)  Еуропалықтарc) Үндістерd)  Жапондықтар25.   Пернетақтаның негізгі бөлігі деп қай бөлігі аталады?
a)  Цифрлық пернелер тобыb)  Символдық пернелер тобыc)  Меңзерлік пернелер тобыd)  Функционалдық пернелер тобы

Приложенные файлы

Добавить комментарий