программа по татарской литературе (русская группа 3 класс)


Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы
Түбән Мактама 1 нче урта мәктәбе
КИЛЕШЕНДЕ
Методик берләшмә җитәкчесе
_________ Шәймәрданова Л.А.
МБ утырышы беркетмәсе № ___
“____” _____________ 2014 ел КИЛЕШЕНДЕ
Укыту һәм тәрбия эшләре
буенча директор урынбасары
________Фәрхетдинова А.М.
“____” ____________2014 ел РАСЛЫЙМ
Мәктәп директоры
___________ Гомәров И.Х.
____нчы номерлы боерык
белән гамәлгә кертелде “___” ___________ 2014 ел
Әдәби укудан 3 НЧЕ СЫЙНЫФЛАР ӨЧЕН БЕЛЕМ БИРҮ ПРОГРАММАСЫ
Төзүче: I категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы
Шәймәрданова Ландыш Атлас кызы
Педагогик совет
утырышында каралган
Протокол № ______
«__» _________ 2014ел
2014-2015 нче уку елы
Әдәби укудан укыту программасы
Сыйныф: 3 сыйныф (рус төркеме)
Укытучы: Шәймәрданова Ландыш Атлас кызы
Сәгатьләр саны:
Барлыгы: 105 сәг., атнага 3 сәг.
Планлаштыру : Фән һәм мәгариф министырлыгы тарафыннан чыгарылган “Төп укыту программаларын үзләштерү нәтиҗәләренә таләпләр” һәм “Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле, уку дәресләре оештыру өчен тематик план (5нче сыйныф)” – Укытучылар өчен методик кулланма (Р.З.Хәйдәрова, Р.Л.Малафеева, Ә.Г.Әхәтова. – Чаллы. – 2009. – 64 б.) нигезендә төзелгән.
Дәреслек: Күңелле татар теле: Дүртьеллык банлангыч мәктәпнең рус балалары өчен татар теле һәм уку дәреслеге. 2 кисәктә/ Р.З. Хәйдәрова, Г.М. Әхмәтҗанова, Л.А. Гииятуллина. – Казан : Татар мультфильм, 2013. – 12 б. 6 ил.
Өстәмә әдәбият:
1. Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту. 3 сыйныф: Укытучылар өчен методик кулланма / Р.З. Хәйдәрова, Л.Ә. Гыйниятуллина, Г.И. Газизуллина – Казан: Татармультфильм, 2013. 80 бит
2. Ф.С. Сафиуллина, К. Фәтхуллова. Рус телендә сөйләшүче балалар өчен биремнәр, күнегүләр. – Казан: Мәгариф. – 2009. – 56 б.
3. Р.З.Хәйдәрова. Телне эзлекле өйрәтү // Мәгариф № 4, 2006. – 30 – 32 б.
5. Рус мәктәпләрендәге рус төркеме укучыларына татар теленнән гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты
АҢЛАТМА ЯЗУЫ
Эш программасы статусы
1. “Мәгариф турында” РФ Законы.
2. “Мәгариф турында” ТР Законы (1997 ел, 2 июль. Үзгәрешләр – 2012 ел, 21 июнь).
3. “Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында” Татарстан Республикасы Законы (2004 ел, 1 июль).
4. “2004-2013 нче елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт программасы” (2004 ел, 11 октябрь).
5. Россия Федерациясенең 309-ФЗ номерлы Законы (2007 ел, 1 декабрь).
6. Татар теленнән гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты. - ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан, 2008.
7. Рус телле балаларга татар телен һәм әдәбиятын коммуникатив технология нигезендә укыту программасы (1-11 нче сыйныфлар) / Төзүчеләре: Р.З. Хәйдәрова, Р.Л. Малафеева. – Казан: Тат.кит. нәшрияты, 2011.
8.Татар теле һәм әдәбияты дәреслекләре белән эшләү өчен методик киңәшләр, 2011-2012.
9. Түбән Мактама 1нче урта мәктәбенең “Эш программасы” турындагы нигезләмәсе, 28.03.2011.
10. Түбән Мактама 1нче урта мәктәбенең 2013-2014 нче уку елына укыту программасы (2013 ел, 27 август).
Башлангыч этапта укучылар түбәндәге сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча түбәндәге белемнәргә ия булырга тиеш:
Тыңлап аңлау
Укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, күрсәтмәләрен аңлау;
тыңлаганда җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру;
сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән ишетеп аера белү.
сүзләрне, җөмләләрне тыңлап тәрҗемә итә белү;
ишеткән сөйләмнең, җөмләнең эчтәлегенә төшенү.
Диалогик сөйләм:
Өйрәнелгән эчтәлек нигезендә әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, сорау куя, җавап бирә, кире кага, раслый белү;
программада күрсәтелгән темалар буенча укытучының сорауларына жавап бирү һәм сораулар куя белү;
дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш диалоглар төзү, программада күрсәтелгән коммуникатив максатлар буенча әңгәмәдә катнаша алу.
Монологик сөйләм
Җанлы һәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү;
тәкъдим ителгән план, терәк сүзләр ярдәмендә укылган өзек яисә караган рәсем буенча, өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып, хикәя төзү;
укыган хикәяләрнең эчтәлеген сөйли белү;
үзе, гаиләсе һәм дуслары турында кечкенә информация бирә белү.
УкуТатар алфавитындагы хәрефләрне таный белү;
хәреф-аваз системасын аера, татар теленә хас булган авазларны дөрес әйтеп укый белү;
дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация белән укый белү;
тексттагы тыныш билгеләренә карата тиешле пауза һәм интонацияләрне үтәү,өтерләр янындагы сүзләрне тиңдәшлек, эндәшү интонацияләре белән уку;
укыган материалның эчтәлегеннән кирәкле мәгълүматны аерып ала белү;
кечкенә күләмле шигырьләрне яттан сөйләү;
укыганда сүзлекләр куллана белү.
Язу
Татар алфавитындагы хәрефләрне дөрес, матур яза белү;
дөрес күчереп язу күнекмәләрен булдыру;
бәйрәмнәр белән котлау, чакыру кәгазьләре язу;
конверт һәм дәфтәр тышына яза белү;
программада күрсәтелгән темалар буенча, терәк сүзләр кулланып, хикәя язу күнекмәләре формалаштыру.
Грамматик минимум
1.Исемнең иялек килеше белән таныштыру.
2.Зат алмашлыкларын күплек санда юнәлеш килешендә сөйләмдә куллану.
3.Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта берлектә, күплектә 1,2,3 зат формалары белән таныштыру.
4.Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең барлык һәм юклык формасы белән текст аша танышу.
5.Уйнарга яратам - конструкциясе белән таныштыру.
6.Синоним һәм антоним сыйфатларны сөйләмдә куллану.
7.Янында, алдында, астында, артында, өстендә, турында бәйлек сүзләрен сөйләмдә куллану.
8.Ләкин, чөнки, шуңа күрә теркәгече кушма җөмләлрнең эчтәлеген аңлап, аларны сөйләмдә куллану.
9.Чагыштыру дәрәҗәсендәге сыйфатлар белән танышу.
10.Сүзнең тамыры, кушымчасын аера белү.
11.Чы/-че- исем ясагыч кушымчалары.
12.Кебек бәйлеген сөйләмдә куллану.
13.Казан шәһәре, киемнәр кибете - төзелмәләрен белән таныштыру.
14.Аннан соң, һәр, һәркем, барлык, барысы алмашлыклары белән таныштыру.
Орфографик и орфоэпик минимум.
1.Өйрәнелгән лексик берәмлекләрне орфоэпия нормаларына туры китереп әйтүне ныгыту.
2.Алынма сүзләрне дөрес әйтелешен саклап, сөйләмдә кулланырга күнектерү.
3.Укучыларның язу һәм язма сөйләм күнекмәләрен камилләштерү эшен дәвам итү.
4.Ике бертөрле тартык янәшә килгән сүзләрне дөрес әйтү һәм язу күнекмәләрен булдыру(китте, кайтты).
5.Янәшә килгән ике бертөрле тартык булган сүзләрне икеләтеп әйтергә өйрәтү.
6.я, ю, е хәрефләре сүзләрнең әйтелешен һәм язылышын истә калдыруны булдыру.
7.О, ө хәрефләренең беренче иҗектә генә язылуы.
3 нче сыйныфлар өчен әдәби укудан календарь –тематик план
Дәрес саны Үткәрү вакыты Тема Дәрес тибы Коммуникатив максат
(дәреснең предмет нәтиҗәсе) Сөйләм материалы
Сүзләр Грамматик материал
план факт Белем бөйрәме!(19 сәг.)
1 2.09 Беренче сентябрь - белем бәйрәме. ЛКФ Беренче сентябрь - белем бәйрәме турында сөйли, укытучыны, дустыңны бәйрәм белән котлый белү. бүген, белем бәйрәме, башлана, хөрмәтле, уңышлар, котлыйм, телим, көтә, укучы, укытучы 1
2 4.09 Кая? кайда? кайдан? сораулары ЛГКФ Кая? кайда? кайдан? сорауларын аңлый, аларга җавап бирә белү Син, сез зат алм-рының төшем, юнәлеш килеше формасы
3 5.09 Мин, син , ул зат алмашлыклыгының юнәлеш килеш формасы Д/МС УКу-язу әсбапларының кемгә икәнен, аларның барлыгын, юклыгын, кирәклеген хәбәр итә белү(сорау); үзеңә сорап алу, иптәшеңә тәкъдим итү Мин, син , ул зат алмашлыклыгының юнәлеш килеш формасы
4 9.09 Төсләр. ГКФ Предметның төсен,санын кулланып үзеңә сорый белү төсләр, нинди, шакмаклы, буйлы, озын, кыска, алам, салам 5 11.09 Кая? кайда? кайдан? сораулары Д/МС Сумкага нәрсә салганыңны, сумкада нәрсә барлыгын, сумкадан нәрсә алганыңны әйтә, сорый белү Кая? кайда? кайдан? сораулары
6 12.09 Исем сүз төркеме(кем?нәрсә?)сораулары ГКК Кем?, нәрсә? сораулары, аларга җавап биргән сүзләр Кем?, нәрсә? сораулары
7 16.09 Фигыльнең башлангыч формасы ГКФ Үзеңнең, дусларыңның нинди эшләр эшләгәнен, эшләмәгәнен әйтә белү Фиг.-дә -мы/-ме сорау кисәкчәсе, фиг. башлангыч формасы.
8 18.09 Безнең сыйныф. Д/МС Ничәнче сыйныфта укыганыңны әйтә, сыйныф турында сөйли белү Сыйныф җитәкчесе 9 19.09 Без диктант язабыз Д/МС Диктантта нинди хаталар барлыгын әйтә белү, нинди билге алуыңны әйтә белү җиңел,хаталы, тикшерелә 10 23.09 Без ничек укыйбыз? Д/МС Укыганга бәя бирү Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы
11 25.09 Чөнки, ләкин теркәгечләре ГКК Бәя бирә белү чөнки, ләкин, бар иде Чөнки, ләкин теркәгечләре
12 26.09 Сигармонизм законы. ЛГКК Үзеңнең, иптәшеңнең уку хезмәтен атый белү үзе алмашлыгы Сигармонизм законы
13 30.09 “Чын иптәш”тексты ГКФ Үзеңнең, иптәшеңнең уку хезмәтен, өй эшен эшләгәнен, эшләмәгәнен сорый, әйтә белү чын, ярдәм, әле Хәзерге заман хикәя фигыльнең берлек сандагы юклык формасында зат-сан белән төрләнеше
14 2.10 Ш.Галиев “Онытылган” ЛКК Сәнгатьле уку күнекмәләре булдыру онытылган, өйдә калган 15 3.10 Янында бәйлек сүзе ГКФ Янында бәйлек сүзен дөрес куллану Янында бәйлек сүзе
16 7.10 Мин китап укыйм. ЛГКК Китапханәгә барырга чакыра белү 17 9.10 Без китаплар укыйбыз. М/Дс Китапханәгә барырганыңны. Мармаганыңны, ничә китап укыганыңны әйтә, иптәшеңнән сорый белү турында 18 10.10 Ә.Исхак “Сөмбелә” ЛГКК,д\мс Үзеңә кирәк санда предметлар сорап ала белү Дистә саннары
19 14.10 Кабатлау дәресе Көндәлек режим (3 сәг.)
20 16.10 Бу эшләрне мин кайчан эшлим? д\м с Кайчан нәрсә эшләгәнеңне әйтә белү Хәзерге заман хикәя фигыль формасы, зат-санда төрләнеше
21 17.10 Минем көндәлек режимым Д/М с Үзеңнең көндәлек режимың турында сөйли белү көндәлек режим
иртәнге аш, көндезге аш, кичке аш Үткән заман хикәя фиг. Формасы, зат-санда төрләнеше
22 21.10 М.Җәлил “Сәгать” Үзеңнең көндәлек режимың турында сөйли белү Ашханәдә (10 сәг.)
23 23.10 Без ашханәдә ашыйбыз. ЛКФ Ашханәдә ашаганны, нәрсә пешергәнне, нинди ашлар яратканны үйтү белү. ашханә, кәбестә ашы, токмачлы аш, ботка, кәсәл, пешекче, дөге, солы Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1, 3 зат белек сан формалары
24 24.10 Минем яраткан ашларым Д/МС Ашханәдә ашаганны, нәрсә пешергәнне, нинди ашлар яратканны әйтү белү. Пешекчедән кирәк ашларны сорап ала белү ашханә, кәбестә ашы, токмачлы аш, ботка, кәсәл, пешекче, дөге, солы Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1, 3 зат белек сан формалары
25 28.10 Без җиләк-җимешләр яратабыз. Ашханәдә ашаганны, нәрсә пешергәнне, нинди ашлар яратканны әйтү белү. яшелчә, җиләк-җимеш исемнәре Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1, 3 зат белек сан формалары
26 30.10 Боерык фигыль формасы ГКК Савыт-сабаларны сөртергә куша белү кашык, тәлинкә, чәнечке, пычак, авыз Боерык фигыль формасы
27 31.10 Б.Рәхмәт”Аш вакыты” ЛКК Табын янында үз-үзнңне тоту кагыйдәләрен әйтә белү әдәпле, әдәпсез
28 11.11 Янында бәйлек сүзе ГКК Нәрсә яныны килгәнеңне, нәрсә янында уйнаганыңны, нәрсә яныннан киткәнеңнеәйтә белү янында бәйлек сүзенең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш килешендә төрләнүе
29 13.11 Уйный башладым тәзелмәсе. ЛГКК Нәрсә ашаганыңны, нәрсә эчкәнеңне зйтә белү уйный башладым төзелмәсе
30 14.11 Х.Гардановның “Икмәк” хикәясе Д/МС Образга бәя бирү 31 18.11 Ш.Галиев “Кунаклар” ЛГКК Табында нинди ризыклар барлыгын әйтә белү Хәзерге заман хикәя фигыльнең 2, 3 зат күплек сан формалары
32 20.11 Кабатлау дәресе .
Без әти-әниләргә булышыбыз (14 сәг.)
33 21.11 Аның китабы, аның әнисе- төзелмәләре ГКФ Г.Тукайның татар шагыйре, А,С Пушкинның бөек рус шагыйре икәнен әйтә, сорау куя белү шагыйрь, бөек, әсәр, авыр, шигырь, тормыш аның китабы төзелмәсе
34 25.11 Г.Тукай- бөек шагыйрь. ЛГКК Г.Тукайның биографиясен сөйли белү 35 27.11 Г.Тукай “Безнең гаилә” ЛГКК Г.Тукайның “Безнең гаилә “ шиг. яттан сөйләү 36 28.11 Минем әти-әнием кем булып, кайда эшли? Әти-әниләрнең кем булып, кайда эшләүләрен әйтү, һөнәр исемнәрен әйтә белү сатучы булып эшли төзелмәсе
37 2.12 “Акыллы малай“ тексты.Иң яхшы укучыга конкурс. ЛКК Хикәяне сәнгатьле укый, эчтәлеген сөйли белү.Ни өчен соравын куя белү, аңа җавап бирә белү 38 4.12 Без хикәя сөйлибез. ЛГКК Син иртән нишлисе? соравын куя һәм аңа җавап бирә белү Хәзерге, үткән заман фиг. зат-сан белән төрләнеше
39 5.12 Без өйдә булышабыз. Д/МС Өйдә булышуны сөйли белү 40 9.12 И. Әхтәмовның “Ана рәхмәте” тексты. ЛГКК Иптәшеңәэшләгән эше турында сорау бирә җелү битенншн үпте, эшчән, тырыш, ялкау, эш яратмый, әәпле, игътибарлы Рөстәмнең әнисе төзелмәсе, ни өчен соравы
41 11.12 Мин өйдә булышчы. ЛКФ Табынны ничек әзерләү турында сөйли белү 42 12.12 МИн дустыма булышам. Дустыңа, әти-әниеңә өй хезмәтендә булышырга тәкъдим итә белү 43 16.12 Ә. Бикчәнтаева”Дәү әнием”шигыре Д/МС ӨЙ хезмәтендә катнвшуыңны әйтә, эш куша белү 44 18.12 “Авыраяк “ хикәясендәге лексика ЛКК сүзләрне дөрес тәрҗемә итү икән,тимераяк, уянды, эзләделәр, бүрек, бияләй, боз эрегән антонимнар
45 19.12 Идрис Туктарның”Авыраяк” хикәясе ЛККК Хикәянең эчтәлеген сөйли белү 46 23.12 Кабатлау дәресе. Туган якка кыш килде(16 сәг.)
47 25.12 Җ.Тәрҗеманов “Яшел чыршы” ЛКК Шигырьне ятлау 48 26.12 Куян булып киенә төзелмәсе. ЛГКК Яңа ел бәйрәмендә нишләгәнне әйтә белү Куян булып киенә төзелмәсе.
49 13.01 Чыршы бәйрәме Д/МС Чыршы бәйрәме текстын сөйли белү 50 15.01 Кыш айлары, кыш билгеләре. ЛКФ Кыш айларын атый, кыш, көз билгеләрен әйтә белү кыш, салкын, кар ява, җил, буран була, тау 51 16.01 Сыйфат сүз төркеме ГКК Антоним сыйфатларны белү 52 20.01 Һава торышы. Д/МС Һава торышы турында дустыңа хәбәр итә белү 53 22.01 Без тауда. Д/МС Тауга барганыңны, шуганыңны, кайтканыңны әйтә белү кая?, кайда?, кайдан? сораулары
54 23.01 Кая?, кайда?, кайдан? сораулары ЛГКК Тауга барганыңны, кайтканыңны, тауда чана шуганыңны әйтә белү кая?, кайда?, кайдан? сораулары, исемнәрнең тартым белән тәрләндерү
55 27.01 “Тауда”хикәчсе. Д/МС Хикәянең эчтәлеген сөйли белү, сюңетны үзгәртеп, яңа хикәя төзи белү рәхәт, күңелле, яхшы, начар, юмарт, саран, әйбәт, тәрбияле 56 29.01 “Дуслар” хикәясе ЛГКК тиздзн, якын, кинәт, сынды Хәзерге заман , үткән заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше
57 30.01 Без хикәя сөйлибез. Д/МС Геройларга характеристика бирә белү 58 3.02 Без хикәя сөйлибез Д/МС Сюжетын үзгәртеп язган хикәянең эчтәлеген сөйли белү 60 5.02 “Каникулда” хикәясе ГКК Әби-бабайларның кайда яшәгәнен сорый, әйтә белү. көтте, авыл, бүләк итте, әбәклә, шаярды Исемнең тартым белән төрләнеше
61 6.02 Нишләмәде? соравы ЛГКК Нишләмәде? соравына дәрес җавап бирә белү Үткән заман фиг. юклык формасы
62 10.02 Кабатлау дәресләре 63 12.02 Кабатлау дәресе Шәһәрдә һәм авылда(9 сәг.)
64 13.02 Татарстан -зур, бай республика. Д/МС Яшәү урынын сорый, үзеңнең яшәгән төбәк исемен дөрес әйтә белү, кайда яшәгәнеңне әйтә белү 65 17.02 Татарстан шөһәрләре. ЛКФ Кайсы урамда яшәгәнеңне, нинди фатирда торганыңны әйтәбелү Казан шәһәре төзелмәсе
66 19.02 Без нинди йортта яшибез? Д/МС нинди йортта яшәгәнеңне әйтә белү йорт , кат, фатир, бүлмә, аш бүлмәсе, йокы бүлмәсе, кунак бүлмәсе Бауман урамында төзелмәсе, кайсы соравы
67 24.02 Без шәһәрдә яшибез. ГКК Шәһәр турында сөйли, үзәң яшәгән шәһәрне , торган урынн сурәтли белү киң, тар шуңа күрә теркәгече
68 25.02 Нинди йортта яшибез? Д/МС Кайсы шәһәргә барганыңны, кайтканыңны, җавап бирә белү 69 26.02 Сыйфатның чагыштыру дәрәҗәсе. Д/МС Предметның кайсы зуррак, кечкенәрәк, матуррак икәнен әйтә белү 70 27.02 Без шәһәргә барабыз. Д/МС Шәһәргә барырга чакыра белү, нәрсәдә барганыәны, сәгать ничәдә барганыңны әйтә белү 71 3.03 Безнең авыл. Д/МС Авыл табигате турында сөйли белү 72 5.03 Кабатлау дәресләре Әдәпле булыйк (10 сәг.)
73 6.03 Әдәпле сүләр. ЛКФ Телефоннан әдәпле сәйләшә белү тәмле сүзләр, рәхим итегез, тыныч йокы, рәхмәт, ашыгыз тәмле булсын
Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең 3 зат б.с. формасы
74 10.03 Телефоннан әдәпле сөйләшәбезме Д/МС Телефоннан әдәпле сәйләшә белү зинһар, гафу итегез 75 12.03 Туган кәнгә бүләк бирәм. ЛГКК Килгән кунакларны каршылый белү бәлеш, гөбәдия, чәкчәк, өчпочмак, тагын, күңелле Хәзерге заман, үткән заман хикәя фиг. зат-санда төрләнеше
76 13.03 Табы янында. М/ДС Табынга чакыра, кыстый, ашаганнан соң рәхмәт әйтә белү Хәзерге заман, хткән заман хикәя фиг. зат-санда төрләнеше
77 17.03 8 нче Март - әниләр бәйрәме. ЛГКК 8 нче Март бәйрәменең нинди бәйрәм икәнен әйтә белү, бәйрәмдә нинди бүләкләр бирү турында сөйләшү бүләк, булышам, гөлгә су сибәм, савыт-саба юышам, табын әзерлибез 78 19.03 Без бүләкләр бирәбез. М/ДС Бәйрәм белән котлый белү 79 20.03 “Трамвайда” хикәясе ГКК Өлкәннәргә урын тәкъдим итә белү тукталыш, тәрбияле кем?, кемгә? соравы?
80 2.04 Текст алды күнегүләре. ЛГКФ акыллы, тәрбияле, баллы исемнәрнең тартым белән төрләнеше
81 3.04 Дәрдемәнднең “Өч ул” хикәясе. ЛГКК Хикәяне сәнгатьле уку 82 7.04 Кабатлау дәресе Тема: “Кечкенә дусларыбыз”(9 сәг.)
83 9.04 Ул алмашлыгының юнәлеш, төшем килеше. ЛКФ Кемгә дә булса әйбер бргәнне, кемне дә булса яратканны әйтә белү Кем?, кемне?, кемгә? сораулары
84 10.04 “Дуслар” хикәясе ЛГКК өрә,тимә, авырта 85 14.04 “Дуслар “ хикәясе Д/МС Үзеңнең этең барлыгын, юклыгын, аны ничек караганны әйтә белү ярдәмчел, эшчән, ялкау, акыллы, тырыш, начар, тәрбияле 86 16.04 “Акмуен яраткан песием.” ЛКФ Песиләрнең тышкы кыяфәтләре турында сөйли белү көчле, койрык, озын, йомшак, колак, кечкенә, 87 17.04 Акмуен яраткан песием. Д/МС 88 21.04 Минем песием Д/МС Үзеңнең песиеңнең кыяфәте турында сөйли белү 89 23.04 Минем песием. Д/МС Месинең барлыгын, юклыгын, аны ничек караганны сөйли сорый белү 90 24.04 “Кем нәрсә ярата?” әкияте ЛКК Кемнең нәрсә яратканын әйтә һәм сорый белү йорт, эт, әтәч, кәҗә, кич, гел, бергә, бәхәсләшәләр 91 28.04 “Кем нәрсә ярата?” Әкиятнең эчтәлеген сөйли белү Күңелле җәй (9 сәг.)
92 30.04 “Җәй җитте”. Җөй көне турында сөйли белү 93 1.05 Сыйфатның чагыштыру дәрәҗәсе. ЛКФ Предметларның билгеләрен чагыштырып әйтә белү иң, дус, тату, гел, бергә, канат әйтегез әле төзелмәсе
95 5.05 “Төсләр” әкияте Әкиятнең эчтәлеген сөйли белү 96 7.05 Р.Фәйзуллинның “Җиләк кайда күп “ шигыре ЛКФ Урманга барганыңны, урманда җиләк җыйганыңны, аннан кайтканыңны әйтә белү җиләк җыям, алан, чиләк кая? кайда?, кайдан? сораулары
97 8.05 “Җиләк җыям, как коям” уены Д/МС “Җиләк җыям, как коям” уенын сәхнәләштерү дәү ән, тотами, чиләк каян? соравы
98 12.05 Х.Халиков “Витаминлы аш” ЛГКК Предметны каян алганны әйтә бәлү 99 14.05 Р.Миңнуллин- балаларның яраткан шагыйре. ЛГКК Р,Миңнуллин турында беләшмә бирә белү 100 15.05 Р.Миңнуллин “К” лар тулган бакчага” ЛКФ Бакчада нинди яшелчшлшр үскәнен әйтә белү яшелчә исемнәре, ерак, якын, су сибү, җир казу 101 19.05 Су буенда Д/МС СУ керергә чакыра белү су коена,йөзә, суга сикерә, көймәдә йөзә,чума,кызына 102 21.05 Без Сабантуйга барабыз. ЛКФ САбантуйда катнашу турында сөйләшү. сабантуй, баганага менә, уен, чүлмәк, көрәшә 103-105 26.05
28.05
29.05 Кабатлау

Приложенные файлы


Добавить комментарий