Типті типтен ?згертетін функциялар. Т?ра?тылар, ?рнектер мен функциялар 10-сынып


Күні: ............
Сынып: 10
Сабақтың тақырыбы: Типті типтен өзгертетін функциялар. Тұрақтылар, өрнектер
мен функциялар.
Сабақтың мақсаты:
Функцияның түрлерімен және қызметтерін түсіндіру, ASCII кестесіне түсініктеме бері. Тұрақтылар, амладар, өрнектер және стандартты функциялар ұғымымен таныстыру. Амалдарды функцияларды өрнектеуге қолданыду үйрету.
Оқулықтағы мысалдарды орындап білімін дамыту.
Оқушылардың жан-жақтылық тұрғысында ойлау өрісін қалыптастыру. Оқушыларды топпен жұмыс істеп, бір-біріне көмектесуге үйрету.
Оқушылар білуі тиіс: функциялардың қолдану аймағын, атқаратын қызметін. Стандартты функциялар мен амалдарды қолдана білуді.
Оқушылар меңгеруі тиіс: функцияларды программада пайдалана білуді. Процедурада амалдарды қолдануды.
Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру кезеңі
Сабақтың мақсаты мен міндеттерін айқындау
Үй тапсырмасын сұрау
Үйге берілген есептін шығару жолы:
Private Sub Command1_Click()Dim m As Double
Dim v As Integer
Dim t As Integer
Dim F As Single
m= val (Texst1.Texst)
V= Val (Texst2.Texst)
t=Val (Texst3.Texst)
F=(m*(v/t))
Texst4. texst=Str(F)
End sub
Нәтижесіндегі пішіннің көрінісі(3-сурет)
Жаңа сабақты түсіндіру
Теория
Visual Basic тіліндегі функцияларп математика тіліндегі функцияға ұқсас келеді.Әрбір функция бір немесе аргументтен тұруы мүмкін.аргументтер үтір арқылы бөлініп жазулады. Visual Basic тілінде енгізілген функциялар әртүрлі типте болады және өз мәнін қайтарады (қаржылық, математикалық, жолдық, даталық, мәліметтік типтер).
Asc функциясы
Жолдық типте енгізілген символды ASCII кестесі бойынша реттік кодын береді. Функция аргументі жолдық болса, мәні сандық болады.
CHR функциясы
CHR функциясы санның кодына сәйкес символды береді. Функция аргументі сан болса, мәні символ болады.
Len функциясы
Len функциясы жолдық айнамалының символдар саның анықтайды (жол ұзындығын анықтайды).
Left функциясы енгізілген жолдық айнымалының сол жағынан N символ қиып алады. Тұрақтылар, өрнектер және функциялар
Тұрақты дегеніміз – программаның орындау кезінде мәні өзгермейтін шама. Оларда айнымалылар секілді мән меншіктеледі және жарияланады.
Тұрақты «const» - түйінді сөзімен жазылады.
Тұрақтыларды сипаттаудың синтаксистік жазылуы:
Const (айнымалының аты) [As типі] = тұрақтының мәні
Арифметикалық өрнектер
Берілген мәндерді программада қолдану үшін өрнек ұғымы қолданылады. Мәліметтер әртүрлі болғандықтан өрнектерді арифметикалық, логикалық, символдық деп бөлеміз.
Арифметикалық өрнек – арифметьикалық амалдар белгілерімен байланысып тұрғанг сандардың, айнымалылардың, тұрақтылардың, функциялардың байланысқан тізбегі.
Ескерту! Тригонометриялық аргументтер мәні радианмен беріледі. Аргументті градустан радианға ауыстыру үшін мына формула қолданылады: Аргумент(радианмен) = аргумент(градеспен) *Пи/180
3-мысал:
Int(8.3)=8; Int(-8.3) = -9; Fix(-5.36) = -5;
CInt(-4.5) = -4; CInt(5.5) = 6;
Тұрақтыда қолданылатын функциялар түсіндіріледі.
Жаңа білімді бекіту
«Қазақстан» сөзін сол жақтан «Қазақ» сөзі етіп қиылған программа құрындар.
Private Sub Command1_Click()N=0
For i=1 To Len(y)
If Mid(y,i,1) = “1” Then
N=n+1
End If
Next
Label2.Caption=Left(“Қазақстан”,5)
End Sub
Пішіннің құрылысы 4-суреттегідей болады.
Қорытынды кезең
Сабақтан білгеніміз:
Типті типтен өзгертетін функциялардың атқаратын қызметін.
Тұрақты дегенің не екенің.
Амалдар белгісін.
Стандартты функцияларды.
Үй тапсырмасы
Бақылау сұрақтарына жауап береді, 5 функцияны қолданып қалауынша мысалдар құрастырады.

Приложенные файлы


Добавить комментарий