Лабораторная работа по химии по теме «Изучение свойств углеводов»


Хромтау тау-кен техникалық колледжі
ХИМИЯ ПӘНІНЕН
1 курсқа арналған
Сарамандық жұмыстар
Сарамандық жұмыс №1 Тақырыбы: Жай және күрделі заттар
Мақсаты:
1.Тәжірибе түрінде қышқылдардың химиялық қасиеттерін көру
2.Сарамандық жұмыс істеуге үйрету.
3.Қауіпсіздікті сақтауды қалыптастыру
Тәжірибенің жұмысы:
1.Ұйымдастыру(бригадамен отырғызу)
2.Қауіпсіздік ережелерін қайталау(қышқылдармен жұмыс істегенде)
3.Сарамандық жұмыс
Жұмыстың барысы:
1.Тәжірибе NCL-ның металлмен әрекеттесуі (Zn,Fe)
2.Қауіпсіздік ережесін бригададағы адамдардан сұрау
3.Реакция жазу HCL+Zn
4.Тәжірибені өткізу
5.Қорытынды
6.Суретін салу
2.Тәжірибе
1.Қышқылдардың металдармен әрекеттесуі
2.HCL+Fe
3.Тәжірибені өткізу
4.Қорытынды
3.Тәжірибе
1.Қышқылдың тұздармен әрекеттесуі
2.HCl+Na2CO3
3.Тәжірибені өткізу
4.Қорытынды
4.Қорытынды
1.Қышқылдардың тұздарымен әрекеттесуі
2.HCL+CaCO3
3.Тәжірибені өткізу
4.Қорытынды
Сарамандық жұмыс№2
Тақырыбы: Көмірсутек молекулаларын модельдеу
Мақсаты:Төменде келтірілген тәжірибелер курыстың оқу тақырыптарына сәйкес берілген.Олардың біреуі жаңа материалды кезінде орындалуы мүмкін,басқалары оқытушының ұйғарымы бойынша арнайы сарамандық сабақтарда жүргізіледі.
Жұмыс барысы
1-Метан молекуласының моделі.Ақшыл түсті пластелиннен төрт кішкене шар әзірлеңдер,күңгірт түсті пластелиннен алдыңғы шардан 1,5 есе үлкен шар дайындаңдар,бұл көміртегі мен сутегі атомдары өлшемдерініңқатысын шамамен дұрыс көрсетеді.Көміртегі шарының бетіне бір-бірінен бірдей қашықтықта төрт нүкте белгілеп,оған таяқша мықты болу үшін пластелин шарларды бір-біріне жайлап батырыңдар,бұл кезде олар шамалы сопақталады,ол қосылатын атомдардың электрондық бұлттарының қаптасуын көрсетеді.
2-Пропан молекуласының моделі.Дайындалған метан молекуласының моделінен бір сутегі шарын алып,оның орнына аздап қысыңқырап,алдын ала тетраэдр бағытта орналасқан төрт нүкте салынған көміртегі шарын қосыңдар.
3-Бутан және изобутан молекулаларының модельдері.Бұл модельдерді жоғарыда көрсетілген әдіспен жасаңдар.Оларды осы оқулықта берілген көмірсутек модельдерімен салыстырыңдар.Модельдердің берік болуын қамтамасыз етіңдер.Атомдардың С-С байланысы бойынша айналу мүмкіндігін тексеріңдер.
Бақылау сұрақтары:
1.Көмірсутектің формуласын жазыңдар
2.Қаныққан көмірсутекке мысал келтіріңдер
3.Қанықпаған көмірсутекке мысал келтіріңдер
4.Жұмыстың барысында не байқадыңдар?
5.Қауіпсіздік ережесін сақтаңдар
6. Өзіңді өзің бағала
Органикалық химия.Жалпы білім беретін оқу орындарының 10-11 сыныптарына арналған оқулық. Алматы «Рауан» 1998 ж.

Сарамандық жұмыс №3
Тақырыбы: Майдың қасиеттері
Мақсаты:
1.Майдың химиялық қасиеттерін зерттеп түсіну
2.Май туралы білімдерін арттыру
3.Қауіпсіздік шараны сақтауды тәрбиелуі
Жұмыстың барысы
1-Үш пробиркаға 1-мл-ден су,спирт,бензол құйыңдар және оларға қатты майдың біркелкі түйірлерін салыңдар немесе бірнеше тамшы өсімдік майын құйыңдар.Пробиркаларды шайқағанда не түзілетінін бақылыңдар.Қай сұйықтықта майлар жақсы ериді?
2-Майдың спирттегі және бензиндегі ерітіндісінің бірнеше тамшысын сүзгі қағазға тамызыңдар.Еріткіш буланып кеткеннен кейін не байқалады?
Бақылау сұрақтары:
1.Майды қай жерде қолданады?
2.Майдың қосылыстарын атаңдар.
3.Оның формуласын жазыңдар.
4.Жұмыс барысында не байқадыңдар?
5.Қауіпсіздік шарасын сақтаңдар.
6.Өзіңді өзің бағала.
Қолданылатын әдебиеттері:
Э.Е. Нефантьев, Л.А. Цветков.
(Органикалық химия) Жалпы білім беретін оқу орындарынын 10-11 сыныптарына арналған оқулық. Алматы «РАУАН» 1998 ж
Аударғандар: А.Мырзабайұлы. Ж.Шолқыбаев
Сарамандық жұмыс №3
Тақырыбы: Сірке қышқылын алу,оның қасиеттерін зерттеу.
Мақсаты:
1.Сірке қышқылының алынуын және химиялық қасиеттерін іс жүзінде көру
2.Сірке қышқылының қасиеттері туралы білімдерімізді арттыру
3.Сарамандық жұмысты істеп үйрену
Жұмыстың барысы:
1-Пробиркаға 3-4 г натрий ацетатын салыңдар да,шамамен 2-3 (1:1) күкірт қышқылының ерітіндісін қосыңдар.Пробирканы газ өткізгіш түтігі бар тығынмен бекітіп,ұшын бос пробиркаға салыңдар.Заттың қоспасын қабылдағыш-пробиркада 1-2 мл сұйықтық жиналғанға дейін жалында қыздырыңдар.Сірке қышқылының иісіне назар аударыңдар.
2-Жиналған қышқылды екіге бөліңдер.Бір бөлігін лакмус ерітіндісімен тексеріп,сілті ерітіндісімен бейтараптаңдар.Екінші бөлігін шамалы сумен сұйылтыңдар және алынған ерітіндіге магнийдің бір түйірін немесе ұнтағын салыңдар.Не байқадыңдар?Реакция теңдеуін құраңдар.
3-Сірке қышқылының кез келген металл оксидімен және тұзбен реакциясын жүргізіңдер.
4-Құмырсқа қышқылын күміс (1) оксидінің аммиактағы ерітіндісімен 8-Олеин қышқыл тексеріңдер.Реакция теңдеуін жазыңдар.
5-Пробиркада қайната отырып кәдімгі кір сабынның судағы ерітіндісін дайындаңдар(бұл үшін сабынды жұқалап жоныңдар).
6-Пробтркаға 2-3 мл сабын ерітіндісін құйыңдар және оған үлпілдек тұнба түзілгенше тұз қышқылын қосыыңдар.Осы құбылысты түсіндіріңдер.
7-Пробиркаға 2-3 мл сабын ерітіндісіне кальций хлоридінің ерітіндісін қосыңдар.Бұл тәжірибе сабынның қандай қасиетін көрсетеді?
Бақылау сұрақтары:
1.Карбон қышқылдары деп қандай қышқылдарды айтамыз?
2.Оның құрылыстары қандай?
3.Табиғатта тұрмыста қандай қышылдар кездеседі?
4.Сірке қышқылы қандай тағамдарда кездеседі?
5.Сабындарда қандай қышқылдар қолданады?
6.Тәжірибе кезінде қандай қасиеттерін байқадыңдар?
7.Қандай қауіпсіздік ережесін сақтау керек?
8.Балдарыңызды санаңыздар
9.Тәжірибе туралы есеп беріңіздер
10.Өздеріңді өздерің бағалаңдар
Қолданатын әдебиеттері: Э.Е.Нифантьев Л.А.Цветков
(Органикалық химия).Жалпы білім беретін оқу орындарының 10-11 сыныптарына арналған оқулық. Алматы “Рауан” 1998 ж
Аударғандар: А.Мырзабайұлы (1-10-тақырыптар)
Ж.Шоқыбаев (11-16-тақырыптар)
Сарамандық жұмыс №4
Тақырыбы:Крахмалдың қасиеттері
Мақсаты:
1. Крахмалдың қасиеттерімен таныстыру
2.Ой өрәсән дамыту
3.Топпен жұмыс істеуді тәрбиелеу
Жұмыстың барысы:
1-Пробиркаға жақсы ұнтақталған шамалы крахмал салып,су құйып жақсылап шайқаңдар.Қоспаны араластырып тұрып,алдын ала дайындалған стакандағы ыстық суға баяу құйыңдар және тағы да қайнатыңдар.Сонда крахмал желімтігі түзіледі
2-Пробиркаға 2-3 мл крахмал желімтігін құйып,оны сумен сұйылтыңдар және иодтың спирттегі ерітіндісінің бір тамшысын қосыңдар.Не байқалды?
3-Крахмал желімтігі мен иодтан алынған қоспаны қыздырыңдар.Қандай өзгеріс байқадыңдар?Қоспаны салқындатқанда бастапқы түсі қайта пайда бола ма?
4-Пробиркада крахмал желімтігін жаңа тұнбаға түсірілген мыс(2) гидроксидімен қосып қыздырыңдар.Мыс гидроксиді крахмалмен тотықсыздана ма?
5-Бір түйір қара нанды жақсылап шайнаңдар.Сілекейленген нанды пробиркаға салыңдар,оған мыс гидроксидінің тұнбасы түзілуі үшін бірнеше тамшы мыс сульфаты ерітіндісі мен сілті ерітіндісін қосыңдар.Қоспаны қыздырыңдар.Не байқадыңдар?
Бақылау сұрақтары:
1.Крахмалды қайда қолданады?
2.Оған мысал келтіріңдер
3.Формуласы қалай?
4.Жұмыстың барысында не байқадыңдар?
5.Қауіпсіздік ережесін сақтаңдар
6.Өзіңді өзің бағала
Қолданылатын әдебиеттері: Э.Е.Нифантьев Л.А.Цветков
(Органмкалық химия) Жалпы білім беретін оқу орындарының 10-11 сыныптарына арналған оқулық.Алматы “Рауан” 1998 ж
Аударғандар: А.Мырзабайұлы Ж.Шоқыбаев


Сарамандық жұмыс №5
Тақырыбы: Фенолдың қасиеттері
Мақсаты:
1.Фенолдардың қасиеттерін көрсету
2.Сарамандық жұмыс істеу білімін,біліктігін анықтау
3.Қауіпсіздік шарсын сақтауды үйрету
Мәтін:
Фенол-ароматтық спирт,өзіне тән иісі бар.Фенолдың құрылысында бензол сақинасында OH тобы болады.Молекулалық C6H5 және OH тобы болады.Түссіз зат ауада аздап тотығандықтан,фенол көбісі қызғылт түс болып келеді.Ол оңай балдқиды(+42C ериді). 2OH+2Na=2ONa+H2
Фенол улы зат теріні күйдіреді сол себептен дезинфекцияда қолданады.Ауада тотығады өзі ақ түсті тотыққанда күлгін түске айналады,бара-бара қоңфр түске айналады,химиялық қасиеттері OH тобына байланысты,яғни спирттерге тән қасиет көрсетеді.Қасиеттерін жұмыс барысында байқаймыз.
Жұмыстың барысы:
1-Өздеріңе берілген фенолдың судағы эмульциясын екі пробиркаға бөліңдер.Бір пробиркадағы эмульцияға 2-3 мл су қосыңдар.Қоспаны шайқандар.Фенол толық еріді ме?
2-Фенолдың суда ерігіштігі қоспаны қыздырғанда және содан соң оны суытқанда өзгереме? Тексеріңдер.
3-Фенолдың эмульциясының екінші бірлігіне бірнеге тамшы сілті ерітіндісін қосып,шайқаңдар.Не байқадың? Бұл құбылысты түсіндіріңдер.
4-Алдыңғы тәжірибеде алынған ерітіндідегі шамалы қышқыл қосыңдар.Ерітіндінің лайлану себебін түсіндіріңдер.Осы және реакция теңдеуін жазыңдар.
5-Пробирканы фенолдың мөлдір ерітіндісімен шайып,оған ақ тұнба пайда болғанша концентрациялы бром суын құйыңдар.Байқаған құбылысты түсіндіріңдер.Реакция теңдеуін құрыыңдар.
Бақылау сұрақтары:
Фенол қандай спирттерге жатады?
Құрылысы қандай?
Неге спирттердің қасиеттерін көрсеті?
Неге металлдармен әрекеттеседі?
Негіздермен қалай әрекеттеседі?
Қауіпсіздік шараны қалай сақтау керек?
Жұмыстың барысында нені түсіндіңдер,нені ойға түйдіңдер?
Балдарыңды санаңдар.
Қолданылатын әдебиеттер: Э.Е.Нефантьев Л.А.Цветков
(Органикалық химия)Жалпы білім беретін оқу орындарының 10-11 сыныптарына арналған оқулық.Алматы “РАУАН”1998
Аударғандапр. А.Мырзабайұлы Ж.Шоқыбаев
Сарамандық жұмыс №6
Тақырыбы: Жай және күрделі заттар
Мақсаты:
1.Тәжірибе түрінде қышқылдардың химиялық қасиетін көру
2.Сарамандық жұмыс істеуге үйрету
3.Қауіпсіздікті сақтауды қалыптастыру
Тәжірибенің жұмысы:
1.Ұйымдастыру (бригадамен отырғызу)
2.Қауіпсіздік ережелерін қайталау (қышқылдармен жұмыс істегенде)
3.Сарамандық жұмыс
Жұмыстың барысы:
1.Тәжірибе HCL-ның металлмен әрекеттесу (Zn,Fe)
2.Қауіпсіздік ережесін бригадағы адамдармен сұрау
3.Реакция жазу.HCL+Zn
4.Тәжірибені өткізу.
5.Қорытынды.
6.Суретті салу
2)Тәжірибе:
1.Қышқылдардың меьаллдармен әрекеттесуі
2.HCL+Fe
3.Тәжірибені өткізу
4.Қорытынды
3)Тәжірибе:
1.Қышқылдың тұздармен әрекеттесуі
2.HCL+Na2CO3
3.Тәжірибені өткізу
4.Қорытынды
4)Тәжірибе
1.Қышқылдардың тұздармен әрекеттесуі
2.HCL+CaCO3
3.Тәжірибені өткізу
4.Қорытынды
Реакциялар дұрыс болса 2б
Тәжірибе өткізу 5б
Қорытынды 5б
Сурет салу 3б
Қауіпсіздік ережесін сақтай алмаса “2” деген баға қойылады.(Бригадағы барлық адамдар)
60-50-“5”
50-40-“4”
40-30-“3”
Цели:
1.Обучающие химических. Физические свойства видеть на практике.
2.Развивать мышление о свойства веществ.
3.Воспитывать уменью 6 навыки практических работ и ТБ.
Критерии оценка знание при большой системе лабораторной работе.
1.Если ход работы записано в тетради тогда 10б
2.Проделать практические работы соблюдал правила ТБ 10б.
3.Если правильно написано реакция тогда каждому 2б
4.Вывод о проделанной работе 15б
5.при нарушении правила ТБ оценка-неудовлетворительно.
6.Окуратно оформленная работа 5б.
Оценки: 40-45 “5”
35-39 “4”
20-34 “3”
19-12 “2”

Лабораторная работа
Цели и задачи: 1.Повторение типов реакции закрепить их свойства.
2.Закрепить навыки в практических,лабораторных работ.
3.Развивать мышление
Тип урока: Совершенствование знаний и учений
Оборудование: Спиртовка,пробирки,реактивы
План урока
1.Орг момент
2.Фронтальный опрос по теме и тб
3.Организационная работа
4.Опыт 1 вывод
5.Опыт 2 вывод
6.Опыт 3 вывод
7.Опыт 4 вывод
8.Итог
1.Проверить присутствующих на уроке
2.Франтальный опрос:
-Какой модуль прошли?
-Какое вещества бывает?
-Что наз-ися простыми веществами?
-Что наз-тся сложными веществами?
-Как образуется сложные вещества?
-Какие бывают типы связей?
-Что называется ионной свзью?
-Вещества с ионной связано проводить или электроны ток?
-Какая связь называется коволентной связю?
-Какая связь наз-тся водородной связю?
-Какие бывает типы связей?
-Какая реакция наз-тся реакцей розложения?
-Какая реакция наз-тся реакциейобмена?
-Какая Р наз-тся Р замищения?
-Какая Р наз-тся Р оксительно-васшовительной?
-Что такое помиконденсация?
-Что такое помимеризация?
Теперь мы повторим реакции которые прошлт раньше и у вас они в билетах на экзамены обратите внимание к каким реакций онм относятся.
3.Раздать лаботароные принадлежности.
4.Опыт 1
Получить углекислый газ и доказать что это углекислый газ.Для этого получаем: NaCO3+HCE-NaCE+H2CO3
H2CCO2
Углекислый газ не поддерживает горение поэтому при внесении горячей лучники тухнет. Углекислый газ применяет вогнетушителей, проделать работу. Написать вывод. По нарушения тб и дисциплины всей группе станется оценка.
5.а\ реакция разложения нашатырный спирт NHOH—
-дописать реакцию
-проделать работу
-сделать вывод
б\Реакция соединения CaO+HO-
-дописать реакцию
-проделать работу
-сделать вывод
в\реакция замещения: Zn+HCe—
-дописать реакцию
-проделать работу
-сделать вывод
г\Реакция облинаCaSO+FeCe—
-дописать реакцию
-проделать работу
-сделать вывод
5.Какие типы реакций проделали.Проверить.
6.Убрать рабочие места,сдать лаборат принадлежности
7.Каждую группу оценить т объявить оценки Д\з повторить весь модуль
Соли-это электролиты, которые в водных растворах диссоцируют на катионы металлов и анионы кислотных остатков.
NaClNa+CL K2SO4 2K+SO42- Mg(NO3)2 Mg2+2NO3
Общие химические свойства солей характеризуются их взаимодействием с кислотами, щелочами, металлами и солями.
1.Соли взаимодействуют с кислотами,если образуются:
А) летучая кислота:CaCO3+2HCL=CaCL2+H2O+CO2 CaCO3+2H=Ca2+H2O+CO2
Б) нерастворимая кислота:Na2SiO3+2HNO3=2NaOH3+H2SiO3 SiO3+2H+H2SiO3
С) соль, нерастворимая в воде и образующейся кислоте:
AgNo3+HCL=AgCL?+HNO3, Ag+CL=AgCL
1.Растворимые соли взаимодействуют со щелочами, если одно из них образующихся веществ выпадает в осадок:CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2?+Na2SO4Cu+2OH=Cu(OH)2
Na2SO4+Ba(OH)2=BaSO4?+2NaOH SO4+Ba=BaSO4
1.Более активные металлы вытесняют менее активные металлы из растворов их солей, за исключением металлов, реагирующих с водой: CuSO4+Zn=ZnSO4+CuCu+ZnSO4=--------
При взаимодействии растворов солей со щелочными металлами образуется новая соль, нерастворимое основание и водородов т.к. в реакции участвует вода из раствора:
Na+CuSO4+H2O=-----
2Na+2Y2O=2NaOH+H2
2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2?+Na2SO4
Лабораторная работа
Тема: Получение ацетилена и изучение его свойств.
Цели:
1.На опыте свойства и получения ацетилена
2.Развивать мышление и расширить кругозор о применение
3.Воспитать умение соблюдать правила т.б
Лекция по теме
Для получения ацетилена используется технический карбид, поэтому вместе с ацетиленом выделяются вредные вещества с неприятным запахом. В связи с этим опыты по получению ацетилена следуют проводить в вытяжном шкафу.
При проведении демонстрационных опытов, связанных с получением ацетилена, удобно пользоваться установкой.
Реактивы и оборудование: металлический штатив с лапкой, колба Вюрца с капельницей, несколько пробирок, раствор перманганата калия, бромная вода, спички.
Порядок выполнения работы или ход работы:
Прежде чем приступить кполучения ацетилена, необходимо приготовить раствор перманганата калия, бромную воду и налить в 2 приборки по 2-3 мл каждого из них.
Опыт №1:
Получения ацетилена из карбида кальция
Поместив несколько кусочков карбида кальция в колбу Вюрца, закройте пробкой, в которую вставлена капельница. Укрепите колбу в лапке штатива. При закрытом кране капельницы налейте нее воду или раствор хлорида натрия.
Опыт №2:
Взаимодействие ацетилена с бромной водой.
Конец газоотводной трубки колбы Вюрца погрузите в пробирку с бромной водой. Слегка повернув кран капельной воронки, внесите несколько капель воды(раствора хлорида натрия) в колбу. После этого происходит бурное выделение газа. Пропускает ацетилен в пробирку с бромной водой до тех пор, пока не произойдет обесцвечивание раствора.
Опыт №3:
Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия
Погрузив конец газоотводной трубки в пробирку с раствором перманганата калия, пропускайте ацетилен до того момента, пока не обесцветится содержимое пробирки.
Опыт №4:
Горение ацетилена.
К концу газоотводной трубки подведите горящую лучину и подожгите ацетилен. Обратите внимание, как горит ацетилен: светящимся или коптящим пламенем. Если есть возможность, подведите поток воздуха или кислорода. При этом вы обнаружите, что ацетилен горит светящимся пламенем.
Ответьте на следующие вопросы:
1)Какой газ выделяется при взаимодействии карбида кальция с водой?
2)Почему при пропускании этого газа через бромную воду и раствор перманганата калия происходит обесцвечивание растворов?
Лабораторная работа
Тема: Природные источники углеводородов
А) Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки»
Цели:
1)На опыте свойства нефтепродукты и получения каменного угля
2)Развивать мышление и расширить кругозора о применение
3)Воспитать умение соблюдать правила т.б
Рассмотрев тщательно образцы продуктов переработки нефти, собранные в коллекции, заполнить в таблицу:
Нефтепродукты Продукты переработки мазута Другие нефтепродукты
Название Применение Название Применение Б) Ознакомление с коллекцией «Продукты переработки каменного угля»
Рассмотрев тщательно образцы продуктов переработки каменного угля, собранные коллекции, заполнить таблицу:
Твердые продукты Жидкие продукты Газообразные продукты
Название Применение Название Применение Название Применение
е е е е е е
Вопросы:
1.Из чего образовались каменный уголь и нефть?
2.Нефть какого цвета?
3.Какие нефтепродукты знаете?
4.что относится ГСМ?
5.На сколько лет хватит Казахстанский нефть?
6.У скольких государствах имеется нефть?

Лабораторная работа
Тема:Химические свойство спиртов
Цели:
1.На опыте познакомится со свойствами жиров
2.Развивать мышление и расширить кругозор о применение
3.Воспитать умение соблюдать правила т.б при лабораторной работе
Опыт №1
Изучение свойств жиров
Реактивы и оборудование: растительное масло или животный жир, вода, органический растворитель, растворы карбоната натрия и перманганата калия, пробирки, металлический штатив, стеклянная палочка, трубка с пробкой.
Выполнение работы:
Проверка растворимости жиров в воде и органических растворителях взяв в 3 пробирки, налейте в две из них по 1мл растительного масла, в третью поместите 1г животного жира. В одну пробирку с растительным маслом налейте 3мл воды и перемешивая и взбалтывая периодически, нагрейте. Сделайте соответствующие выводы. В оставшиеся пробирки налейте по
2-3мл органического растворителя и взболтайте. Сделайте заключение о растворимости жиров в органических растворителях.
Опыт №2:
Определения ненасыщенных жиров
В каждую из 2 пробирок внести по 2 капли разных растительных масел (подсолнечное, хлопковое, льняное). Затем налейте в каждую пробирку раствор карбоната натрия и раствор перманганата калия. Тщательно перемешивайте содержимое пробирок. Фиолетовая окраска растворов исчезла. Охарактеризуйте свойства жидких жиров.
Опыт №3
Сравнение свойств мыла и стирального порошка в водопроводной воде.
Реактивы и оборудование: кусочек мыло, стиральный порошок, водопроводная вода, стаканы, стеклянная палочка.
Выполнение работы:
В 2 стакана налейте водопроводные воду и насыпьте одинаковое количество измельченного мыла и стирального порошка. Перемешивая содержимое стаканов стеклянной палочкой, объясните изменения, происходящие в них.
Вопросы:
1.Что входит в состав жиров?
2.Чем отличается твердые жиры от растительного масла?
3.Почему жиров называют биотопливом?
4.Где растворяется жиры?
5.Растворяется ли жиры в воде?
6.Как получает из жиров мыло и порошки?
Лабораторная работа
Тема: Изучение свойств углеводов
Цели:
1.На опыте познакомится со свойствами углеводов
2.Развивать мышление и расширить кругозор о применение
3.Воспитать умение соблюдать правила т.б при лабораторной работе
Опыт №1
Реактивы и оборудование: глюкоза, аммиачный раствор оксида серебра, раствор глюкозы.
Взаимодействие глюкозы с оксидом серебра.
Выполнение работы:
В пробирку наливают 3мл аммиачного раствора оксида серебра и 2мл 3№ного раствора глюкозы, выдерживают смесь при температуре 75-80 градусов. При этом оксид серебра восстанавливается до металлического серебра который оседает на стенах пробирки в виде осадки чёрного цвета. Напишите уравнение реакции.
Опыт №2
Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II)
Реактивы и оборудования:0,5%-ный раствор глюкозы, раствор гидроксида натрия, раствор сульфаты меди(II)
Выполнение работы:
В пробирку наливают 3-4мл раствора глюкозы, 2мл раствора гидроксида натрия и 0,5мл раствора сульфата меди(II). Смесь нагревают. В результате реакции глюкоза окисляется до молочной кислоты, образуется красный осадок меди(I). Напишите уравнение реакции.
Вопросы:
1.Где образуется глюкоза и крахмал?
2.Каких растениях встречается глюкоза?
3.Почему глюкозу называют витамином С?
4.Встречается ли глюкоза в организме человека?
5.Почему люди теряют сознании при не хватки глюкоза?
Лабораторная работа
Тема: Исследование свойств высокомолекулярных соединений.
Цели:
1.На опыте познакомится со свойствами полимеров
2.Развивать мышление и расширить кругозор о применение
3.Воспитать умение соблюдать правила т.б при лабораторной работе
Опыт №1
Исследование свойства термопластичных полимеров: термопластичности, горючести и отношения к действию растворов кислот, щелочей, окислителей.
Реактивы и оборудование:полиэтилен, полипропилен или кусочки резины, фарфоровая чашка, спиртовка, пробирки, растворы серной и азотной кислот, гидроксида натрия, бромная вода, раствор перманганата калия.
Выполнение работы:
Термопластичность. Небольшие кусочки полиэтилена или резины поместите в фарфоровную чашечку или на асбестовую сетку и нагрейте. С помощью стеклянной палочки посмотрите, размягчились ли образцы материалов. Замеченные изменения опишите.
Горючесть. Кусочек полиэтилена и полипропилена подержите над пламенем горелки-спиртовки. Какой материал-полиэтилен или полипропилен быстрее вспыхивает? Продолжают ли они гореть вне пламени? Каким пламенем они горят? Образуется ли при горении сажа? Обратите внимание на такие явления и результаты наблюдения опишите.
Опыт №2
Отношение к действию растворов кислот, оснований и окислителей.
В пять пробирок налейте по 1-2мл растворов серной кислоты, азотной кислоты, гидроксида натрия, бромной воды и перманганата калия и поместите в каждую пробирку маленький кусочек полиэтилена. Обратите внимание, действуют ли растворы взятых веществ на полиэтилене. Изменился ли цвет полимера?
Чтобы обнаружить влияние кислот на полиэтилен, следует повысить температуру. Нагревание продолжайте до тех пор, пока не заметите признаки, указывающие на протекание реакции. Результаты наблюдения запишите.
Опыт №3
Определения хлора в составе поливинихлорида.
Реактивы и оборудование: поливихлорид, раствор нитрита серебра, азотная кислота, лакмус, раствор аммиака, пробирки.
Выполнение работы: Мелкие кусочки поливинохлорида поместите в пробирку, закрывающуюся пробкой с газоотводной трубкой, и нагрейте.
А) Газы, выделяющиеся при разложении поливихлорида, пропускайте в воду, находящуюся в другой пробирке. К образовавшемуся в пробирке раствору добавьте несколько капель раствора нитра серебра и 2 капли азотной кислоты. Какие изменения произошли в пробирке? Образовался ли осадок? Почему образуется осадок? Напишите уравнение реакции.
Б) К концу газоотводной трубки поднесите трубки поднесите влажную лакмусовою бумагу или палочку, смоченную раствором аммиака. Какие изменения произошли?
Вопросы:
Плавите ли при высокой температуре пластмассы?
Взаимодействует ли с кислотами?
Взаимодействует ли с щелочами?
Взаимодействует ли солями?
Проводит ли электрический ток?
Лабораторная работа
Тема:Получение ацетилена и изучение его свойств.
Цели:
1.На опыте свойств и получения ацетилена
2.Развивать мышление и расширить кругозор о применение
3.Воспитать умение соблюдать правила т.б
Лекция по теме:
Для получения ацетилена используется технический карбид, поэтому вместе с ацетиленом выделяются вредные вещества с неприятным запахом. В связи с этим опыты по получению ацетилена следуют проводить в вытяжном шкафу.
При проведении демонстрационных опытов, связанных с получением ацетилена, удобно пользоваться установкой.
Реактивы и оборудование: металлический штатив с лапкой, колба Вюрца с капельницей, несколько пробирок, раствор перманганата калия, бромная вода, спички.
Порядок выполнения работы или ход работы:
Прежде чем приступить кполучения ацетилена, необходимо приготовить раствор перманганата калия, бромную воду и налить в 2 пробирки по 2-3 мл каждого из них.
Опыт №1
Получения ацетилена из карбида кальция в колбу Вюрца, закройте пробкой, в которую вставлена капельница. Укрепите колбу в лапкештатива. При закрытом кране капельницы налейте в нее воду или раствор хлорида натрия.
Опыт №2
Взаимодействие ацетилена с бромной водой.
Конец газоотводной трубки колбы Вюрца погрузите в пробирку с бромной водой. Слегка повернув кран капельной воронки, внесите несколько капель воды ( раствора хлорида натрия ) в колбу. После этого происходит бурное выделение газа. Пропускайте ацетилен в пробирку с бромной водой до тех пор, пока не произойдет обесцвечивание раствора.
Опыт №3
Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия.
Погрузив конец газоотводной трубки в пробирку с раствором перманганата калия, пропускайте ацетилен до того момента, пока не обесцветится содержимое пробирки.
Опыт №4
Горение ацетилена.
К концу газоотводной трубки подведите горящую лучину и подожгите ацетилен. Обратите внимание, как горит ацетилен: светящимся или коптящим пламенем. Если есть возможность, подведите поток воздуха или кислорода. При этом вы обнаружите, что ацетилен горит светящимся пламенем.
Ответьте на следующие вопросы:
А) Какой газ выделяется при взаимодействии карбида кальция с водой?
Б) Почему при пропускании этого газа через бромную воду и раствор перманганата калия происходит обесцвечивание растворов?
Вопросы:
1.Из чего образовались каменный уголь и нефть?
2.Нефть какого цвета?
3.Какие нефтепродукты знаете?
4.Что относится ГСМ?
5.На сколько лет хватит Казахстанский нефть?
6.У скольких государствах имеется нефть?
Лабораторные опыты и практические работы
Лабораторные опыты
1.Изготовление моделей молекул углеводородов и их
галогенопроизводных.
Необходимые материалы и приспособления: разноцветный пластилин, спичечные палочки и стержни.
Модель молекулы метана
Из белого или светло-голубого пластилина ( или из другого материала ) изготовьте небольшие, но одинакового размера четыре шарика, имитирующие атомы водорода. Из пластилина темного цвета изготовьте один шарик, превышать диаметр светлых шариков в 1,5 раза, что приблизительно соответствует соотношению размеров атомов углерода и водорода. На темном шарике наметьте четыре равноудаленные друг от друга точки и вставьте в них палочки и к концам палочек присоедините светлые шарики ( атомы водорода).
Модель молекулы бутана
Из белого или светло-голубого пластилина изготовьте 10 одинаковых шариков (атомы водорода) и из темного пластилина – 4 шарика ( атомы углерода). Как и предыдущем случае, темные шарики больше светлых в 1,5 раза. 4 темных шарика , имитирующих атомы углерода, соедините между собой с помощью палочек таким образом, чтобы угол между ними составлял 109 градусов. Теперь к каждому «атому углерода» присоедините, как и в предыдущем случае, атомы водорода.
Модель молекулы трихлорметана
Из пластилина зеленого цвета изготовьте 3 шарика атомов хлора, которые были бы в 2 раза больше, чем «атомы водорода». Замените 3 атома водорода в модели молекулы метана на «атомы хлора».
Лабораторная работа
Тема: Цветные реакции белков
Цели:
1.На опыте познакомится со свойствами белков
2.Развивать умение соблюдать правила т.б при лабораторной работе
Опыт №1
Реактивы и оборудование: штатив, приборка, пипетка, фильтрованная бумага, воронка, колба, нагревательный прибор, белок яйца, 10 %-ный раствор гидроксида натрия,50 %-ный раствор сульфата меди (II), 10% раствор гидроксида аммония, концентрированная азотная кислота.
Выполнение работы:
А)Ксантопротеиновая реакция. В пробирку налейте 4мл раствора белка и 1мл концентрированной азотной кислоты, осторожно нагрейте смесь. При этом выпадает осадок. Какой он имеет цвет?
Укрепите вертикально пробирку в лапке штатива и внести в нее несколько капель
Аммиачного раствора. Каков цвет образовавшегося осадка? Объясните замеченные вами изменения. Эту качественную реакцию на белки называют ксантопротеиновой реакцией.
Опыт №2
Б)Если в обезжиренное молоко добавить несколько капель азотной кислоты, то начинается сворачивание белка. Какая реакция при этом происходит?
В) Биуретовая реакция. В пробирку налейте 2мл раствора белка и 2мл раствора гидроксида натрия, добавьте 2-3 капли раствора сульфата меди (II). Привстряхивание смеси образуется красно-фиолетовое окрашивание, что свидетельствует о наличии в смеси белка. Такая качественная реакция на белки называется биуретовой.
Вопросы:
1.Где встречаются белки?
2.Как взаимодействует белки с кислотами?
3.Где растворяются белки?
4.Почему образует цветную реакцию?


Приложенные файлы

  • docx 24529010515
    Размер файла: 51 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий