Плани уроків виробничого навчання по темі :Розробка конструкції та розкрій плаща жіночого

Затверджую
Старший майстер
___________ Л.І. Косован


План уроку виробничого навчання

Тема програми: Розробка конструкції та розкрій плаща жіночого (куртки).
Тема уроку: Вибір моделі. Зняття вимірів з фігури замовника. Їх аналіз.
Урахування особливостей фігури при розробці конструкцій. Вибір прибавок. Попередній розрахунок. Побудова креслення пілочки і
спинки. Внесення модельних особливостей в конструкцію виробу.
Мета уроку:
Сформувати уміння та навички по вибору моделі, узагальнити та систематизувати знання й уміння при знятті вимірів;
Навчити правильно виконувати аналіз вимірів;
Сформувати уміння по виконанні попередніх розрахунків основних ділянок конструкції та побудови креслення базової основи;
Сформувати уміння по внесенню модельних особливостей в конструкцію виробу;
Сприяти формуванню творчої особистості, розвитку просторового уявлення, художнього мислення та фантазії;
Розвивати навички самостійної роботи, уміння творчо використовувати надану інформацію, використовуючи наочний роздатковий матеріал;
Виховувати уважність під час виконання практичних завдань, відповідальність за якість виконаних робіт, творче ставлення до професії
Комплексно-методичне забезпечення: «Моделі плаща жіночого», стенд «Зняття вимірів», інструкційні картки «Мірки для побудови креслення плечового виробу», «Постава фігури», «Розрахунки побудови креслення пілочки та спинки», «Побудова креслення базисної сітки», «Побудова креслення пілочки і спинки», «Моделювання плаща жіночого», картка самоконтролю, критерії оцінювання.
Матеріально – технічне забезпечення: інструменти та пристрої особистого користування, манекени.
Тип уроку: Урок вдосконалення вмінь формувань навичок
Методи навчання: словесні (бесіда, розповідь), практичні (показ трудових прийомів та виконання учнями практичних завдань).
Міжпредметні зв’язки: конструювання одягу, матеріалознавство, моделювання та художнє оформлення одягу.

План та хід уроку

I. Організаційна частина – 2хв
1.1. Відповідальна за виробництво інформує про явку, готовність учнів та майстерні
до уроку.

II. Вступний інструктаж - 35
2.1. Повідомлення теми і мети уроку.
2.2. Мотивація навчальної діяльності.
Плащ не сходить з подіума давно. Дизайнери стали показували плащі на кожних сезонних показах для того, щоб модниці не відказували собі в цьому надзвичайно потрібному елементі гардероба кожної людини. Тому що, як ви самі розумієте, дощ іде не тільки в Англії та в Україні, але й в цілому світі. Плащ потрібний, без нього нікуди, більш того це надзвичайний одяг який і зігріває, коли холодно, недає відчути жару, коли жарко, і який залишає гардероб в тому стані, що називають елегантно.
2.3. Актуалізація опорних знань:
1. Чим потрібно керуватися при виборі моделі?
- Тенденціями моди, фізичними даними замовник, властивостями матеріалу.
1. В яких положеннях знімаються мірки ?
- Спереді, збоку, ззаді
2. Як повинен бути одягнений замовник для знімання мірок?
- Замовник повинен бути в легкій, щільно облягаючій одежі.
3. Які мірки знімаються спереді?
-Сг ІІІ; - Ст; - Сст; - ШгІ; - Шг; - Цг.
4. Які мірки знімаються збоку?
- Шп; - Др; - Оп; - ДтсІ; - ДтпІ; - Вг; - Впкп
5. Які мірки знімаються ззаді?
- Шс; - Дтс; - Впкс.
6. Як знімаються мірки :
-Сг ІІІ
-ДтпІ
-Дтс
8. Які дані необхідно мати для подубови креслення?
- Мірки та прилавки на вільне облягання
9. Від чого залежать величина прибавки на вільне облягання ?
- Від степеня прилягання, від виду матеріалу.
2.4. Узагальнити та обґрунтувати відповіді учнів.
2.5. Пояснення нового матеріалу з практичним показом трудових прийомів – І етап
Виконання попередніх розрахунків для подубови креслення;
(Шпіл, Шсп, Шпр, )
Побудова креслення базисної сітки;
Побудова креслення пілочки;
Побудова креслення спинки.
2.6. Контроль та корекція набутих знань.
Усне фронтальне опитування:
Що таке базисна сітка?
- сукупність вертикальних і горизонтальних лінії, які визначають основні розміри виробу.
Які розрахунки необхідно виконати для побудови креслення базисної сітки?
Як визначити ширину пілочки?
Як визначити ширину пройми?
Як визначити ширину спинки?
Як знайти лінію грудей?
Як розрахувати розхил нагрудної виточки ?

2.7.Звернення увагу на помилки, які можуть виникнути при виконанні попередніх розрахунків, побудові креслення.
Звертаю вашу увагу на те, що неправильний розрахунок будь яких ділянок конструкції веде за собою порушення балансу, тому при будь яких розрахунках і побудові будьте якомога уважніші.

2.8. Повідомлення критеріїв оцінювання та норми часу на виконання даного завдання. (6 год)

III. Поточний інструктаж
Самостійна робота учнів – 150хв
3.1. Цільові обходи робочих місць учнів з метою:
Перевірки правильності зняття вимірів;
Перевірки правильності вибору прибавок;
Перевірки правильності виконання розрахунків;
Перевірки правильності виконання побудови базової основи.
Здійснення контролю за організацією робочих місць, дотриманням правил з охорони праці;
Провести індивідуальний інструктаж з учнями, які недостатньо засвоїли новий
матеріал.

Пояснення нового матеріалу з практичним показом трудових прийомів – ІІ етап
Нанесення модельних ліній на пілочку згідно з ескізом моделі
Нанесення модельних ліній на спинку згідно з ескізом моделі
Самостійна робота учнів – 60хв

Цільові обходи робочих місць з метою:
Перевірки правильності нанесення модельних ліній.
Відповідність модельних ліній до ескізу вибраної моделі.
3.2. Перевірити і оцінити роботу учнів.

IV. Заключний інструктаж – 8 хв
4.1. Заключне слово майстра.
4.2. Аналіз діяльності учнів у процесі уроку (організація робочих місць, дотримання правил безпеки праці).
4.4. Оцінювання навчальних досягнень учнів згідно заданих критерій.
4.5. Повідомлення та обґрунтування оцінок.
4.6. Оголошення домашнього завдання:
Опрацювати тему «Побудова креслення рукава, коміра. Моделювання. Внесення модельних особливостей у конструкцію. Виготовлення комплекту лекал. Підготовка тканини до розкрою. Розкладка лекал. Розкрій.Майстер в/н Дожук О.С.Затверджую
Старший майстер
___________ Л.І. Косован

План уроку виробничого навчання

Тема програми Розробка конструкції та розкрій плаща жіночого (куртки).
Тема уроку: Побудова креслення рукава, коміра. Моделювання. Внесення
модельних особливостей у конструкцію. Виготовлення
комплекту лекал. Підготовка тканини до розкрою.
Розкладка лекал. Розкрій.
Мета уроку:
Навчити учнів виконувати побудову креслення рукава, коміра, моделювання, ознайомити з правилами оформлення лекал;
Сформувати уявлення про типові схеми розкладки лекал плаща на тканині, закріпити уміння учнів якісно готувати тканину до розкрою, виконувати розкладку лекал на тканині враховуючи властивості тканини, розкроювати плаща (куртки) та удосконалити знання, уміння та навики з теми уроку.
Сприяти формуванню творчої особистості, розвитку просторового уявлення, художнього мислення та фантазії;
Розвивати навички самостійної роботи, уміння творчо використовувати надану інформацію, використовуючи наочний роздатковий матеріал;
Виховувати уважність під час виконання практичних завдань, відповідальність за якість виконаних робіт, творче ставлення до професії
Комплексно-методичне забезпечення: стенд «Зняття вимірів», інструкційні картки «Мірки для побудови креслення», «Розрахунки побудови креслення рукава, комірів», «Побудова креслення рукава, комірів», «Моделювання плаща (куртки)», схеми, таблиці, критерії оцінювання.
Матеріально – технічне забезпечення: інструменти та пристрої особистого користування, манекени.
Тип уроку: Засвоєння нових знань,умінь та навичок.
Методи навчання: словесні (бесіда, розповідь), практичні (показ трудових прийомів та виконання учнями практичних завдань.
Міжпредметні зв’язки: конструювання одягу, технологія виготовлення одягу, матеріалознавство, моделювання та художнє оформлення одягу.

План та хід уроку

I. Організаційна частина – 2хв
1.1. Відповідальна за виробництво інформує про явку, готовність учнів та майстерні
до уроку.

II. Вступний інструктаж – 35хв.
2.1. Повідомлення теми і мети уроку.
2.2. Мотивація навчальної діяльності.
2.3. Актуалізація опорних знань
Які розрізняють плащ (куртку) за силуетом та покроєм?
Які дані необхідні для побудови креслення базової основи плаща (куртки)?
На вашу думку прибавка на вільне облягання величина постійна чи ні? Обґрунтуйте свою відповідь.
Як розрахувати розхил нагрудної виточки ?
За якою формулою розраховується ширина пройми?
Як знайти місце розташування плечової точки ?

2.4. Пояснення нового матеріалу з практичним показом трудових прийомів :

І – ий етап:
Особливості побудови креслення :
- двошовного рукава
-одношовного рукава
-тришовного рукава
Особливості побудови креслення комірів:
для виробів з застібкою до верху
Комірів стійок
Комірів піджачного типу
Внесення модельних особливостей у конструкцію;
Виготовлення комплекту лекал;

ІІ – ий етап:
Підготовка тканин до розкрою;
- Перевірка тканин
-Дикатерування тканини ;
Розкладка лекал;
Розкрій плаща (куртки).
2.5.Звернути увагу на помилки які можуть виникнути при виконанні побудови креслення рукава та коміра. Обговорити можливі помилки при виконанні розкладки та розкрою деталів крою.
2.6. Контроль та корекція набутих знань.
Усне фронтальне опитування:
Як визначити вертикальний діаметр ?
Що впливає на ширину рукава ?
Які бувають коміри за способом з`єднання їх з горловиною ?
Які дані нам необхідні для побудови креслення коміра:
- стійки
- піджачного типу
- для виробів з застібкою до верху
Від чого залежить форма коміра ?
В якій послідовності виконують підготовку тканини до розкрою?
Коли розкладка вважається раціональною?
Яких технічних умов необхідно дотримуватися під час розкроювання деталів?
2.7. Узагальнення та доповнення відповідей учнів.
2.8. Повідомлення критеріїв оцінювання та норми часу на виконання даного завдання.

III. Поточний інструктаж
Самостійна робота учнів
3.1. Цільові обходи робочих місць учнів з метою:
Перевірки правильності вибору прибавок;
Перевірки правильності виконання розрахунків;
Перевірки правильності виконання побудови креслення рукава , коміра;
Перевірки правильності виконання моделювання;
Перевірки правильності оформлення та виготовлення лекал;
Перевірки правильності розкладки лекал на тканині.
Перевірки правильності проводження розкрою деталів.
Здійснення контролю за організацією робочих місць, дотриманням правил з охорони праці;
За необхідності провести повторний інструктаж індивідуально або фронтально;
3.2. Перевірити і оцінити роботу учнів.

IV. Заключний інструктаж – 8хв
4.1. Заключне слово майстра.
4.2. Аналіз діяльності учнів у процесі уроку (організація робочих місць, дотримання правил безпеки праці)
4.3. Оцінювання навчальних досягнень учнів та виведення результатів в таблиці критерій.
4.4. Повідомлення та обґрунтування оцінок.
4.5. Оголошення домашнього завдання: опрацювати тему «Ознайомлення з ТУ на виготовлення виробу. Перевірка наявності усіх деталей крою, підготовка до пошиття (перенесення контрольних ліній та знаків). Розкрій дублерину. Дублювання деталей крою. Початкова обробка пілочок.»


Майстер в/н Дожук Є.І.


Затверджую
Старший майстер
___________ Л.І. Косован

План уроку виробничого навчання

Тема програми: Розробка конструкції та розкрій плаща жіночого (куртки).
Тема уроку: Ознайомлення з ТУ на виготовлення виробу. Перевірка наявності
усіх деталей крою, підготовка до пошиття (перенесення
контрольних ліній та знаків). Розкрій дублерину. Дублювання
деталей крою. Підготовка пілочки та спинки до І – ї примірки.
Мета уроку:
Навчити учнів перевіряти деталі крою згідно технічної документації на виготовлення плаща (куртки), розкроювати дублерин, виконувати дублювання деталей.
Закріпити знання та навички з перенесення контрольних ліній та знаків.
Навчити учнів початковій обробці пілочок.
Розвивати навички самостійної роботи, уміння творчо використовувати надану інформацію, використовуючи наочний роздатковий матеріал.
Виховувати уважність під час виконання практичних завдань, відповідальність за якість виконаних робіт.
Досягти якісного та своєчасного виконання теми уроку.
Комплексно-методичне забезпечення: інструкційні картки «Розкладка лекал на
тканині », «Дефекти тканини», схеми, таблиці, критерії оцінювання.
Матеріально – технічне забезпечення: інструменти та пристрої особистого
користування.
Тип уроку: Засвоєння нових знань, умінь та навичок.
Методи навчання: словесні (бесіда, розповідь), практичні (показ трудових прийомів та виконання учнями практичних завдань).
Міжпредметні зв’язки: конструювання одягу, технологія виготовлення одягу, матеріалознавство, моделювання та художнє оформлення одягу.

План та хід уроку

I. Організаційна частина – 2хв
1.1. Відповідальна за виробництво інформує про явку, готовність учнів та майстерні
до уроку.
II. Вступний інструктаж – 35хв.
2.1. Повідомлення теми і мети уроку.
2.2. Мотивація навчальної діяльності.
2.3. Актуалізація опорних знань
Як розрахувати розхил нагрудної виточки ?
За якою формулою розраховується ширина пройми?
Які рукава розрізняють за конструкцією?

2.4. Пояснення нового матеріалу з практичним показом трудових прийомів :
Підготовка тканини до розкрою:
Перевірка тканини ;
Дикатерування тканини ;
Розкладка лекал на тканині
Розкрій пальто.
2.5.Звернути увагу на помилки які можуть виникнути при підготовці тканини до розкрою ,розкладці лекал ,розкрої пальто.
2.6. Контроль та корекція набутих знань.
Усне фронтальне опитування:
Як декатирують тканину ?
На що необхідно звернути увагу при розкладці лекал на тканині ?
Як розташовується н.о. на деталях пальто?
Яка величина припусків ?
На що необхідно звернути увагу при розкрої деталей пальто?
Які особливості при розкладці деталей на тканині з клітинкою ,смужкою
ворсом ?
2.7. Узагальнення та доповнення відповідей учнів.
2.8. Повідомлення критеріїв оцінювання та норми часу на виконання даного завдання

III. Поточний інструктаж
Самостійна робота учнів
3.1. Цільові обходи робочих місць учнів з метою:
Перевірки правильності підготовки тканини до розкрою;
Перевірки правильності розкладки лекал на тканині;
Перевірки правильності розкрою пальто.
За необхідності провести повторний інструктаж індивідуально або фронтально.
- Здійснення контролю за організацією робочих місць, дотриманням правил з охорони праці;
3.2. Перевірити і оцінити роботу учнів.

IV. Заключний інструктаж – 8хв
4.1. Заключне слово майстра.
4.2. Аналіз діяльності учнів у процесі уроку (організація робочих місць, дотримання правил безпеки праці)
4.3. Оцінювання навчальних досягнень учнів
Повідомлення та обґрунтування оцінок ,враховуючи активність учнів на уроці, ефективність використання робочого часу, якість виконання практичного завдання)
4.4. Домашнє завдання.
Опрацювати тему «Перевірку деталей крою. Підготовка деталей крою до пошиття. Розкрій дублерину. Дублювання пілочок.». Повторити термінологію та правила з ОП при виконанні прасувальних робіт.


Майстер в/н Дожук Є.І.

Затверджую
Старший майстер
___________ Л.І. Косован

План уроку з виробничого навчання

Тема програми: Розробка конструкції та розкрій плаща жіночого (куртки).\
Тема уроку: Обробка пілочки та спинки: виточок, рельєфів, кокеток,
середнього шва

Мета уроку:
Навчити учнів якісно виконувати обробку спинки.
Закріпити навички обробки зрізів рукава;
Навчити ТУ підготовки рукава до І – ї примірки.
Розвивати навички самостійної роботи, використовуючи наочний роздатковий матеріал;
Виховувати уважність під час виконання практичних завдань, відповідальність за якість виконаних робіт.
Комплексно-методичне забезпечення: інструкційні картки «Алгоритм обробки спинки», «Обробка зрізів рукавів», «ВТО одношовного рукава» критерії оцінювання.
Матеріально – технічне забезпечення: інструменти та пристрої особистого користування, манекени, шв.машини, праски.
Тип уроку: Комбінований.
Методи навчання: словесні (бесіда, розповідь), практичні (показ трудових прийомів та виконання учнями практичних завдань).
Міжпредметні зв’язки: технологія виготовлення одягу, матеріалознавство, обладнання.
План та хід уроку

I. Організаційна частина – 2хв
1.1. Відповідальна за виробництво інформує про явку, готовність учнів та майстерні
до уроку.

II. Вступний інструктаж – 35хв.
2.1. Повідомлення теми і мети уроку.
2.2. Мотивація навчальної діяльності.
2.3. Актуалізація опорних знань
Як декатирують тканину?
На що необхідно звернути увагу при розкладці лекал на тканині?
Як розташовується н.о. на деталях плаща?
Яка величина припусків ?
На що необхідно звернути увагу при розкрої деталей плаща?
Які особливості при розкладці деталей на тканині з клітинкою, смужкою, ворсом ?
Для чого застосовують копіювальні стібки?
ТУ на виконання копіювальних стібків?
По яким контрольним лініям та знакам прокладають прокладні стібки?Які деталі дублюють фронтально?
Які деталі дублюють частково?
Яких технологічних умов необхідно дотримуватися при дублюванні деталів?


2.4. Пояснення нового матеріалу з практичним показом трудових прийомів :
Зметування виточок на спинці;
Зшивання виточок на спинці;
Обробка рельєфних швів;
Зметати рельєфний зі сторони відрізної бічної частини;
Зшити рельєфні шви зі сторони центральної частини спинки
Обробка шлиці в середньому шві;
Позначити середню лінію спинки, згин шлиці;
Прокласти поздовжник на ліву половинку спинки, на відстані 2 мм від середньої лінії спинки;
Прокласти поздовжник на припуск правої половинки спинки, відступаючи від зрізу припуску шлиці 10-15мм;
Обробити кут шлиці лівої половинки спинки;
Підрізати припуски на шви у куті, залишаючи 3-4 мм;
Розпрасувати припуски на шви зшивання кута шлиці на спец. колодці.
Вивернути кут шлиці на лицьову сторону;
Заметати припуск шлиці та низу спинки;
Припрасувати підігнутий край шлиці та низу спинки.
Аналогічно обробити кут правої половинки шлиці;
Зшити середній шов спинки, продовжуючи строчку на 10-15мм за верхній зріз припуску на шлицю.
Зробити надсічку припуску на шви правої половинки спинки у кінці строчки зшивання, не доходячи до неї на 2-3мм.
Розпрасувати середній шов спинки, одночасно припрасовуючи згин лівої та правої частин шлиці;
Закріпити верхню частину шлиці подвійною машиною строчкою;
Обкрейдування спинки, за допомогою допоміжних лекал;
Обробка передніх швів рукавів;
Відтягування передніх зрізів;
Підготовка правого рукава до І-ї примірки
Зшивання переднього зрізу;
Розпрасування переднього зрізу;
Особливості виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
Призначення І-ї примірки
Перевірка правильності та якості виконаної роботи.

2.5.Звернути увагу на помилки, які можуть виникнути при виконанні денного завдання.

2.6. Контроль та корекція набутих знань.
Усне фронтальне опитування:
На що необхідно звернути увагу при зметуванні передніх зрізів рукавів ?
В якій послідовності готують правий рукав до І-ї примірки?
З боку якої деталі зшивають передні зрізи рукавів ?
З боку якої деталі зшивають рельєфні шви спинки?
На якій частині спинки прокладають повздовжник на відстані 2 мм від середньої лінії спинки;
Які ТУ на обробку кута шлиці?
З якої сторони зшивають середній шов?

2.7. Узагальнення та доповнення відповідей учнів.
2.8. Повідомлення критеріїв оцінювання та норми часу на виконання даного завдання.

III. Поточний інструктаж
Самостійна робота учнів
3.1. Цільові обходи робочих місць учнів з метою:
Перевірки правильності обробки спинки;
Перевірки правильності підготовки рукава до примірки;
За необхідності провести повторний інструктаж індивідуально або фронтально. перевірити правильність виконання трудових прийомів.
Здійснювати контроль за організацією робочих місць
3.2. Перевірити і оцінити роботу учнів.

IV. Заключний інструктаж – 8хв
4.1. Заключне слово майстра.
4.2. Аналіз діяльності учнів у процесі уроку (організація робочих місць, дотримання правил безпеки праці)
4.3. Оцінювання навчальних досягнень учнів
Повідомлення та обґрунтування оцінок згідно з наведеними критеріями
4.4. Домашнє завдання.
Майстер в/н Дожук Є.І.Затверджую
Старший майстер
___________ Л.І. Косован


План уроку з виробничого навчання
Тема програми: Розробка конструкції та розкрій плаща жіночого (куртки).

Тема уроку: Підготовка виробу до І-ї примірки. Проведення І-шої примірки. Внесення змін у конструкцію. Уточнення деталей після примірки.

Мета уроку:
Навчити учнів підготовлювати виріб до І-ї примірки;
Навчити якісно проводити І – шу примірку;
Закріпити знання по обробці деталей після примірки;
Навчити учнів виконувати кінцеву обробку пілочок;
Розвивати навички самостійної роботи, уміння творчо використовувати надану інформацію, використовуючи наочний роздатковий матеріал;
Виховувати уважність під час виконання практичних завдань, відповідальність за якість виконаних робіт.

Комплексно-методичне забезпечення: інструкційні картки, картки дефектів, критерії оцінювання.

Матеріально – технічне забезпечення: інструменти та пристрої особистого користування,манекени, шв. машини, праски.

Тип уроку: Засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Методи навчання: словесні (бесіда, розповідь), практичні (показ трудових прийомів та виконання учнями практичних завдань

Міжпредметні зв’язки: конструювання одягу, технологія виготовлення одягу, матеріалознавство.

План та хід уроку

I. Організаційна частина
1.1. Відповідальна за виробництво інформує про явку, готовність учнів та майстерні
до уроку.

II. Вступний інструктаж
2.1. Повідомлення теми і мети уроку.
2.2. Мотивація навчальної діяльності.
2.3. Актуалізація опорних знань
На що необхідно звернути увагу при розкрої дублерину ?
Як розташовуються деталі при дублюванні ?
Які деталі дублюються фронтально, а які частково ?
З боку якого зрізу зметують рельєфні зрізи ?
Куди направляють припуски при заметуванні виточок, рельєфів ?
З боку якої деталі зметують рельєфні зрізи ?
На що необхідно звернути увагу при зметуванні передніх зрізів рукавів ?
В якій послідовності готують правий рукав до І-ї примірки?
З боку якої деталі зшивають передні зрізи рукавів?

2.4. Пояснення нового матеріалу з практичним показом трудових прийомів :
Зметування та заметування виточок ;
Зметування та заметування рельєфів;
Зметування та заметування бічних швів;
Заметування низу;
Зметування та заметування плечових швів;
Підготовка н.к та вметування його в горловину;
Перевірка правильності та якості підготовки виробу до примірки.
Призначення І-ї примірки;
Проведення І-ї примірки;
Які є види умовних позначень при виконанні примірки;
Внесення змін та уточнень після примірки;
Кінцева обробка спинки.

2.5.Звернути увагу на помилки які можуть виникнути:
При підготовці виробу до примірки;
При проведенні І-шої примірки;
При внесенні змін у конструкцію та уточнення деталей після примірки.
При кінцевій обробці пілочок.

2.6. Контроль та корекція набутих знань.
Усне фронтальне опитування:
Куди направляють припуски при заметуванні виточок, рельєфів ?
З боку якого зрізу зметують рельєфні зрізи ?
Куди направляють припуски при заметуванні виточок, рельєфів ?
З боку якої деталі зметують бічні та плечові зрізи ?
На що необхідно звернути увагу при вметуванні н.к в горловину ?
В бік якої деталі заметують бічні шви ?
В якій послідовності готують виріб до примірки?
Від чого залежить кількість примірок ?
В скількох положеннях проводять примірку ?
По якій стороні накрейдують контрольні знаки при виконанні примірки ?
Баланс це - .?
На що необхідно звернути увагу при внесенні змін та уточнень ?
Які є види умовних позначень ?
Що входить в кінцеву обробку пілочок?
2.7. Узагальнення та доповнення відповідей учнів.
2.8. Повідомлення критеріїв оцінювання та норми часу на виконання даного завдання

III. Поточний інструктаж
Самостійна робота учнів
3.1. Цільові обходи робочих місць учнів з метою:
Перевірки правильності підготовки виробу до примірки;
Перевірки правильності проведення примірки;
Перевірки правильності внесення змін у конструкцію;
Перевірки правильності уточнення деталей після примірки;
Перевірки правильності кінцевої обробки пілочок.
За необхідності провести повторний інструктаж індивідуально або фронтально.
- Здійснення контролю за організацією робочих місць, дотриманням правил з охорони праці;
3.2. Перевірити і оцінити роботу учнів.

IV. Заключний інструктаж – 8хв
4.1. Заключне слово майстра.
4.2. Аналіз діяльності учнів у процесі уроку (організація робочих місць, дотримання правил безпеки праці)
4.3. Оцінювання навчальних досягнень учнів
Повідомлення та обґрунтування оцінок, враховуючи активність учнів на уроці, ефективність використання робочого часу, якість виконання практичного завдання)
4.4. Домашнє завдання.
Опрацювати тему «Обробка кишень різноманітної конфігурації»Майстер в/н Дожук Є.І.
· Затверджую
Старший майстер
___________ Л.І. Косован

План уроку з виробничого навчання

Тема програми: Розробка конструкції та розкрій плаща жіночого (куртки).

Тема уроку: Обробка кишень різноманітної конфігурації

Мета уроку:
Сформувати уміння та навички при обробці кишень;
Сприяти формуванню творчої особистості, розвитку просторового уявлення ;
Розвивати навички самостійної роботи, уміння творчо використовувати надану інформацію, використовуючи наочний роздатковий матеріал;
Виховувати уважність під час виконання практичних завдань, відповідальність за якість виконаних робіт, творче ставлення до професії

Комплексно-методичне забезпечення: інструкційні картки ,схеми, зразок майстра.

Матеріально – технічне забезпечення: інструменти та пристрої особистого користування,манекени ,універсальна шв. маш.,праска.

Тип уроку: Засвоєння нових знань,умінь та навичок.

Методи навчання: словесні (бесіда, розповідь), практичні (показ трудових прийомів та виконання учнями практичних завдань

Міжпредметні зв’язки: конструювання одягу, технологія виготовлення одягу, матеріалознавство,моделювання та художнє оформлення одягу.

План та хід уроку
I. Організаційна частина
1.1. Відповідальна за виробництво інформує про явку, готовність учнів та майстерні
до уроку.

II. Вступний інструктаж
2.1. Повідомлення теми і мети уроку.
2.2. Мотивація навчальної діяльності.
2.3. Актуалізація опорних знань
За якими ознаками класифікують кишені у верхньому одязі ?
Які деталі необхідні для обробки кишені з клапаном ?
Як розташовується н.о. на клапані ?
На що необхідно звернути увагу при пришиванні обшивок ?
Від чого залежить величина входу в кишеню ?


2.4. Пояснення нового матеріалу з практичним показом трудових прийомів :
Накрейдити місце розташування кишені ;
Обробити листочку (клапан) ;
Пришити листочку (клапан) та підзор ;
Перевірити правильність пришивання ;
Розрізати вхід в кишеню;
Закріпити кути кишень;
Пришити підкладку кишені;
Зшити підкладку кишені ;
ВТО готової кишені;
Перевірити якість готової кишені ;
2.5.Звернути увагу на помилки які можуть виникнути при обробці кишень .
2.6. Контроль та корекція набутих знань.
Усне фронтальне опитування:
Скількома лініями накрейдують місце розташування кишені ?
Від чого залежить ширина листочки ( клапана ) ?
На що необхідно звернути увагу при розрізанні входу в кишеню?
Як правильно закріпити кути ?
Яка ширина шва пришивання підкладки ?
Які дефекти можуть виникнути при обробці кишень?
2.7. Узагальнення та доповнення відповідей учнів.
2.8. Повідомлення критеріїв оцінювання та норми часу на виконання даного завдання

III. Поточний інструктаж
Самостійна робота учнів
3.1. Цільові обходи робочих місць учнів з метою:
Перевірки правильності обробки кишень.
За необхідності провести повторний інструктаж індивідуально або фронтально.
- Здійснення контролю за організацією робочих місць, дотриманням правил з охорони праці;
3.2. Перевірити і оцінити роботу учнів.

IV. Заключний інструктаж
4.1. Заключне слово майстра.
4.2. Аналіз діяльності учнів у процесі уроку (організація робочих місць, дотримання правил безпеки праці)
4.3. Оцінювання навчальних досягнень учнів
Повідомлення та обґрунтування оцінок ,враховуючи активність учнів на уроці, ефективність використання робочого часу, якість виконання практичного завдання)
4.4. Домашнє завдання.
Опрацювати тему «Обробка спинки (виточок ,рельєфів .кокеток . підрізів), ВТО». Повторити термінологію та правила з ОП при виконанні ручних ,машинних , прасувальних робіт.


Майстер в/н Дожук Є.І.\

Затверджую
Старший майстер
___________ Л.І. Косован

План уроку з виробничого навчання

Тема програми: : Розробка конструкції та розкрій плаща жіночого (куртки).
Тема уроку: Обкрейдування деталей виробу, прокладання пруга. Розкрій та обробка підбортів. Обробка бортів.
Мета уроку:
Сформувати уміння та навички по обкрейдуванні деталей;
Сформувати уміння та навички по прокладанні пруга, розкрої та обробці підбортів, обробці бортів ;
Сприяти формуванню творчої особистості, розвитку просторового уявлення;
Розвивати навички самостійної роботи, уміння творчо використовувати надану інформацію, використовуючи наочний роздатковий матеріал;
Виховувати уважність під час виконання практичних завдань, відповідальність за якість виконаних робіт, творче ставлення до професії
Комплексно-методичне забезпечення: інструкційні картки, схеми, зразок майстра, картки дефектів, критерії оцінювання.
Матеріально – технічне забезпечення: інструменти та пристрої особистого користування, манекени, універсальні шв. машини, парогенератор.
Тип уроку: Засвоєння нових знань,умінь та навичок.
Методи навчання: словесні (бесіда, розповідь), практичні (показ трудових прийомів та виконання учнями практичних завдань
Міжпредметні зв’язки: конструювання одягу, технологія виготовлення одягу, матеріалознавство,моделювання та художнє оформлення одягу.
План та хід уроку
I. Організаційна частина
1.1. Відповідальна за виробництво інформує про явку, готовність учнів та майстерні
до уроку.
II. Вступний інструктаж
2.1. Повідомлення теми і мети уроку.
2.2. Мотивація навчальної діяльності.
2.3. Актуалізація опорних знань
На що необхідно звернути увагу при зшиванні виточок?
З боку якої деталі зшивають рельєфні зрізи ?
На що необхідно звернути увагу при підрізанні припусків ?
Назвати ТУ на прокладання оздоблювальної строчки ?
Як виконують ВТО пілочок ?
На які групи поділяються кишені?
2.4. Пояснення нового матеріалу з практичним показом трудових прийомів :
Обкрейдування деталей;
Прокладання пруга;
Розкрій підбортів;
Обробка підбортів;
Наметування підбортів;
Спрасування посадки підборта;
Накрейдування лінії обшивання борта та низу;
Обшивання підбортів;
Розпрасування швів обшивання бортів;
Виконання надсічок та підрізання швів обшивання бортів;
Вивертання та виметування бортів.
ВТО бортів;
Перевірка якості виконаної роботи.
2.5.Звернути увагу на помилки які можуть виникнути при обкрейдуванні деталей, прокладанні пруга, обробці бортів .
2.6. Контроль та корекція набутих знань.
Усне фронтальне опитування:
У якому вигляді повинні знаходитися пілочки при обкрейдуванні?
Для чого прокладають пруг ?
На скільки ділянок умовно поділяють край борта для прокладання пруга ?
Як перевірити правильність прокладання пруга ?
Підборт – це .. ?
З скількох частин може викроюватися підборт ?
Нащо необхідно звернути увагу при наметуванні підбортів на пілочки ?
Назвати ТУ на наметування підбортів ?
З боку якої деталі обшивають борти ?
На що необхідно звернути увагу при виметуванні бортів ?
Скількома строчками виметують борти ?
Як правильно виконати ВТО бортів ?
2.7. Узагальнення та доповнення відповідей учнів.
2.8. Повідомлення критеріїв оцінювання та норми часу на виконання даного завдання
III. Поточний інструктаж
Самостійна робота учнів
3.1. Цільові обходи робочих місць учнів з метою:;
Перевірки правильності прокладання пруга ;
Перевірки правильності розкрою та обробки підбортів.
Перевірки правильності обробки бортів
За необхідності провести повторний інструктаж індивідуально або фронтально.
- Здійснення контролю за організацією робочих місць, дотриманням правил з охорони праці;
3.2. Перевірити і оцінити роботу учнів.
IV. Заключний інструктаж
4.1. Заключне слово майстра.
4.2. Аналіз діяльності учнів у процесі уроку (організація робочих місць, дотримання правил безпеки праці)
4.3. Оцінювання навчальних досягнень учнів
Повідомлення та обґрунтування оцінок ,враховуючи активність учнів на уроці, ефективність використання робочого часу, якість виконання практичного завдання)
4.4. Домашнє завдання.
Опрацювати тему «Обробка кишень.». Повторити термінологію та правила з ОП при виконанні ручних, машинних, прасувальних робіт.
Майстер в/н Дожук Є.І.
Затверджую
Старший майстер
___________ Л.І. Косован

План уроку з виробничого навчання

Тема програми: Виготовлення плаща жіночого (куртки).
Тема уроку: Розкрій та обробка підкладки. З'єднання підкладки з внутрішніми зрізами підбортів. Обробка бічних швів верху.

Мета уроку:
Сформувати уміння при розкроюю та обробці підкладки;
Сформувати уміння та навички з’єднанні підкладки з внутрішніми зрізами підбортів.;
Нагадати вміння, щодо обробки бічних швів верху.
Сприяти формуванню творчої особистості, розвитку просторового уявлення ;
Розвивати навички самостійної роботи, уміння творчо використовувати надану інформацію, використовуючи наочний роздатковий матеріал;
Виховувати уважність під час виконання практичних завдань, відповідальність за якість виконаних робіт, творче ставлення до професії
Комплексно-методичне забезпечення: інструкційно-технологічні картки, картки контролю, зразок майстра, критерії оцінювання.

Матеріально – технічне забезпечення: інструменти та пристрої особистого користування, універсальна шв. маш., праска.

Тип уроку: Засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Методи навчання: словесні (бесіда, розповідь), практичні (показ трудових прийомів та виконання учнями практичних завдань).

Міжпредметні зв’язки: конструювання одягу, технологія виготовлення одягу, матеріалознавство,моделювання та художнє оформлення одягу.

План та хід уроку
I. Організаційна частина
1.1. Відповідальна за виробництво інформує про явку, готовність учнів та майстерні
до уроку.

II. Вступний інструктаж
2.1. Повідомлення теми і мети уроку.
2.2. Мотивація навчальної діяльності.
2.3. Актуалізація опорних знань
У якому вигляді повинні знаходитися пілочки при обкрейдуванні?
Для чого прокладають пруг ?
На скільки ділянок умовно поділяють край борта для прокладання пруга ?
Як перевірити правильність прокладання пруга ?
Підборт – це .. ?
З скількох частин може викроюватися підборт ?
Нащо необхідно звернути увагу при наметуванні підбортів на пілочки ?
Назвати ТУ на наметування підбортів ?
2.4. Пояснення нового матеріалу з практичним показом трудових прийомів :
Розкрій підкладки пілочки;
Розкрій підкладки спинки;
Розкрій підкладки верхньої та нижньої частин рукавів;
Обробка пілочок підкладки
Обробка нагрудної виточки, склади;
Обробка рельєфних швів на пілочці;
Обробка спинки підкладки:
Обробка середнього шва спинки;
Обробка рельєфних швів спинки;
Пришивання обшивки до горловини підкладки спинки;
Приметування підкладки до внутрішнього зрізу підбортів;
Спрасовування посадки;
Пришивання підкладки до внутрішнього зрізу підбортів;
Припрасування шва з’єднання;
Зметування бічних зрізів верху;
Зшивання бічних зрізів верху;
Виконання ВТО бічних швів верху;

2.5.Звернути увагу на помилки які можуть виникнути при виконанні даного завдання.
2.6. Контроль та корекція набутих знань.
Усне фронтальне опитування:
Що являє собою обкрейдування внутрішніх зрізів підбортів?
На скільки підкладка повинна бути більша від верху виробу?
Яка повинна бути довжина складки на спинці підкладки?
З якого боку зшивають рельєфні шви на спинці підкладки?
З якої деталі виконують приметування підкладки до внутрішнього зрізу підбортів?
На якій ділянці необхідно виконати припосадження підкладки?
Для чого необхідно виконати дану посадку?
З боку якої деталі пришивають підкладку до внутрішнього зрізу підбортів?
З якої сторони зметують бічні шви?
2.7. Узагальнення та доповнення відповідей учнів.
2.8. Повідомлення критеріїв оцінювання та норми часу на виконання даного завдання.

III. Поточний інструктаж
Самостійна робота учнів
3.1. Цільові обходи робочих місць учнів з метою:
Перевірки правильності розкрою підкладки.
Перевірки правильності обробки підкладки.
За необхідності провести повторний інструктаж індивідуально або фронтально.
- Здійснення контролю за організацією робочих місць, дотриманням правил з охорони праці;
3.2. Перевірити і оцінити роботу учнів.

IV. Заключний інструктаж
4.1. Заключне слово майстра.
4.2. Аналіз діяльності учнів у процесі уроку (організація робочих місць, дотримання правил безпеки праці)
4.3. Оцінювання навчальних досягнень учнів
Повідомлення та обґрунтування оцінок ,враховуючи активність учнів на уроці, ефективність використання робочого часу, якість виконання практичного завдання)
4.4. Домашнє завдання.
Опрацювати тему: « Заметування низу виробу. Обробка бічних швів підкладки. Обробка низу виробу.»

Майстер в/н Дожук Є.І.


Затверджую
Старший майстер
___________ Л.І. Косован

План уроку з виробничого навчання

Тема програми: Розробка конструкції та розкрій плаща жіночого (куртки).
Тема уроку: Заметування низу виробу. Обробка бічних швів підкладки. Обробка низу виробу.
Мета уроку:
Сформувати уміння та навички при обробці бічних швів підкладки;
Сформувати уміння при обробці низу виробу;
Сприяти формуванню творчої особистості, розвитку просторового уявлення ;
Розвивати навички самостійної роботи, уміння творчо використовувати надану інформацію, використовуючи наочний роздатковий матеріал;
Виховувати уважність під час виконання практичних завдань, відповідальність за якість виконаних робіт, творче ставлення до професії

Комплексно-методичне забезпечення: інструкційні картки, схеми, таблиці, картки самоконтролю, картки дефектів, зразок майстра.

Матеріально – технічне забезпечення: інструменти та пристрої особистого користування, манекени, універсальна швейна машина, праска.

Тип уроку: Засвоєння нових знань,умінь та навичок.

Методи навчання: словесні (бесіда, розповідь), практичні (показ трудових прийомів та виконання учнями практичних завдань).

Міжпредметні зв’язки: конструювання одягу, технологія виготовлення одягу, матеріалознавство, моделювання та художнє оформлення одягу.

План та хід уроку
I. Організаційна частина
1.1. Відповідальна за виробництво інформує про явку, готовність учнів та майстерні
до уроку.

II. Вступний інструктаж
2.1. Повідомлення теми і мети уроку.
2.2. Мотивація навчальної діяльності.
2.3. Актуалізація опорних знань:
З якої деталі виконують приметування підкладки до внутрішнього зрізу підбортів?
На якій ділянці необхідно виконати припосадження підкладки?
Для чого необхідно виконати дану посадку?
З боку якої деталі пришивають підкладку до внутрішнього зрізу підбортів?
З якої сторони зметують бічні шви?
З якої сторони зшивають бічні шви?
На яку ширину заметують низ виробу?
2.4. Пояснення нового матеріалу з практичним показом трудових прийомів :
Заметування низу виробу;
Зметування бічних швів підкладки;
Зшивання бічних швів підкладки;
Припрасування та запрасування бічного шва;
Приметування підкладки до низу виробу;
Пришивання підкладки по низу виробу;
2.5.Звернути увагу на помилки які можуть виникнути при обробці кишень .
2.6. Контроль та корекція набутих знань.
Усне фронтальне опитування:
Яка ширина шва зметування бічного шва підкладки?
З боку якої деталі зшивають бічні шви підкладки?
В сторону якої деталі направляють припуски бічного шва при запрасуванні?
Яка ширина шва пришивання підкладки по низу виробу?
Якими стібками виконують наметування підкладки?
На скільки підкладка повинна виступати по проймі?
2.7. Узагальнення та доповнення відповідей учнів.
2.8. Повідомлення критеріїв оцінювання та норми часу на виконання даного завдання
III. Поточний інструктаж
Самостійна робота учнів
3.1. Цільові обходи робочих місць учнів з метою:
Перевірка правильності заметування низу;
Перевірки правильності обробки бічних швів підкладки;
Перевірки правильності обробки низу виробу;
Перевірки правильності обкрейдування та підрізання підкладки;
За необхідності провести повторний інструктаж індивідуально або фронтально.
- Здійснення контролю за організацією робочих місць, дотриманням правил з охорони праці;
3.2. Перевірити і оцінити роботу учнів.
IV. Заключний інструктаж
4.1. Заключне слово майстра.
4.2. Аналіз діяльності учнів у процесі уроку (організація робочих місць, дотримання правил безпеки праці)
4.3. Оцінювання навчальних досягнень учнів
Повідомлення та обґрунтування оцінок ,враховуючи активність учнів на уроці, ефективність використання робочого часу, якість виконання практичного завдання)
4.4. Домашнє завдання.
Опрацювати тему: «Обкрейдування підкладки по проймах та горловині. Обробка плечових швів верху та підкладки. Обробка коміра.»


Майстер в/н Дожук Є.І.
Затверджую
Старший майстер
___________ Л.І. Косован

План уроку з виробничого навчання

Тема програми: Розробка конструкції та розкрій плаща жіночого (куртки).
Тема уроку: Обрейдування підкладки по проймах та горловині. Обробка плечових швів верху та підкладки. Обробка коміра.

Мета уроку:
Сформувати уміння по обкрейдуванні підкладки;
Сформувати уміння та навички по обробці плечових швів верху та підкладки, обробки нижнього коміра;
Сприяти формуванню творчої особистості, розвитку просторового уявлення;
Розвивати навички самостійної роботи, уміння творчо використовувати надану інформацію, використовуючи наочний роздатковий матеріал;
Виховувати уважність під час виконання практичних завдань, відповідальність за якість виконаних робіт, творче ставлення до професії;

Комплексно-методичне забезпечення: інструкційні картки, схеми, таблиці, картки самоконтролю, картки дефектів, зразок майстра.

Матеріально – технічне забезпечення: інструменти та пристрої особистого користування, манекени, універсальна швейна машина, праска.

Тип уроку: Засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Методи навчання: словесні (бесіда, розповідь), практичні (показ трудових прийомів та виконання учнями практичних завдань).

Міжпредметні зв’язки: конструювання одягу, технологія виготовлення одягу, матеріалознавство,моделювання та художнє оформлення одягу.

План та хід уроку
I. Організаційна частина
1.1. Відповідальна за виробництво інформує про явку, готовність учнів та майстерні
до уроку.
II. Вступний інструктаж
2.1. Повідомлення теми і мети уроку.
2.2. Мотивація навчальної діяльності.
2.3. Актуалізація опорних знань:
Яка ширина шва зметування бічного шва підкладки?
З боку якої деталі зшивають бічні шви підкладки?
В сторону якої деталі направляють припуски бічного шва при запрасуванні?
Яка ширина шва пришивання підкладки по низу виробу?
Якими стібками виконують наметування підкладки?
На скільки підкладка повинна виступати по проймі?

2.4. Пояснення нового матеріалу з практичним показом трудових прийомів:
Наметування підкладки по лінії талії;
Обкрейдування та підрізання підкладки по проймах та горловині.
Зметування плечових швів верху;
Зшивання та розпрасування плечових швів верху;
Зметування, зшивання та запрасування плечових швів підкладки;
Дублювання частини нижнього коміра;
Обкрейдування нижнього коміра;
Розкрій верхнього коміра;
Дублювання верхнього та нижнього коміра;
З’єднання нижнього коміра з верхнім;
Підрізання припусків;
Розпрасування припусків на спец колодці;
Вивертання коміра;
Виметування коміра,утворюючи при цьому кант з верхнього коміра;
ВТО готового коміра.
2.5.Звернути увагу на помилки які можуть виникнути при обробці плечових зрізів верху та підкладки, обробці нижнього коміра, вметування коміра в горловину;
2.6. Контроль та корекція набутих знань.
Усне фронтальне опитування:
З якого боку зметують плечові шви верху?
З якого боку зшивають плечові шви підкладки?
З скількох частини може складатися нижній комір?
Як проходить нитка основи у нижньому комірі?
2.7. Узагальнення та доповнення відповідей учнів.
2.8. Повідомлення критеріїв оцінювання та норми часу на виконання даного завдання.
III. Поточний інструктаж
Самостійна робота учнів
3.1. Цільові обходи робочих місць учнів з метою:
Перевірки правильності обробки плечових швів верху та підкладки.
Перевірки правильності обробки коміра.
За необхідності провести повторний інструктаж індивідуально або фронтально.
- Здійснення контролю за організацією робочих місць, дотриманням правил з охорони праці;
3.2. Перевірити і оцінити роботу учнів.
IV. Заключний інструктаж
4.1. Заключне слово майстра.
4.2. Аналіз діяльності учнів у процесі уроку (організація робочих місць, дотримання правил безпеки праці)
4.3. Оцінювання навчальних досягнень учнів
Повідомлення та обґрунтування оцінок ,враховуючи активність учнів на уроці, ефективність використання робочого часу, якість виконання практичного завдання)
4.4. Домашнє завдання.
Опрацювати тему «Обробка рукавів. Вметування рукавів в пройми». Повторити термінологію та правила з ОП при виконанні ручних, машинних, прасувальних робіт.
Майстер в/н Дожук Є.І.
Затверджую
Старший майстер
___________ Л.І. Косован

План уроку з виробничого навчання

Тема програми: Розробка конструкції та розкрій плаща жіночого (куртки). Тема уроку: Зґєднання коміра з горловину. Прокладання оздоблюючої строчки.

Мета уроку:
Сформувати уміння та навички по вметування його в горловину;
Сприяти формуванню творчої особистості, розвитку просторового уявлення ;
Розвивати навички самостійної роботи, уміння творчо використовувати надану інформацію, використовуючи наочний роздатковий матеріал;
Виховувати уважність під час виконання практичних завдань, відповідальність за якість виконаних робіт, творче ставлення до професії

Комплексно-методичне забезпечення: інструкційні картки, схеми, таблиці, картки самоконтролю, картки дефектів, зразок майстра.
Матеріально – технічне забезпечення: інструменти та пристрої особистого користування, манекени, універсальна швейна машина, парова праска.
Тип уроку: Засвоєння нових знань, умінь та навичок.
Методи навчання: словесні (бесіда, розповідь), практичні (показ трудових прийомів та виконання учнями практичних завдань
Міжпредметні зв’язки: конструювання одягу, технологія виготовлення одягу, матеріалознавство,моделювання та художнє оформлення одягу.

План та хід уроку
I. Організаційна частина
1.1. Відповідальна за виробництво інформує про явку, готовність учнів та майстерні
до уроку.
II. Вступний інструктаж
2.1. Повідомлення теми і мети уроку.
2.2. Мотивація навчальної діяльності.
2.3. Актуалізація опорних знань
З якого боку зметують плечові шви верху?
З якого боку зшивають плечові шви підкладки?
З скількох частини може складатися нижній комір?
Як проходить нитка основи у нижньому комірі?
З боку якого коміра виконують обшиванння?
2.4. Пояснення нового матеріалу з практичним показом трудових прийомів :
Вметування коміра в горловину;
Вшивання коміра;
Розпрасування припусків;
Закріплення припусків;
Прокладання оздоблюючої строчки по крайових ділянках виробу;
2.5.Звернути увагу на помилки які можуть виникнути при з’єднанні коміра з горловиною.

2.6. Контроль та корекція набутих знань.
Усне фронтальне опитування:
Як проходить н.о. на верхньому комірі?
З боку якого коміра виконуємо наметування коміра?
З боку якого коміра обшиваємо коміри?
Яка повинна бути ширина припусків обшивання комірів?
З боку якого коміра утворюємо кант?
На якій відстані прокладають оздоблюючу строчку?
2.7. Узагальнення та доповнення відповідей учнів.
2.8. Повідомлення критеріїв оцінювання та норми часу на виконання даного завдання.

III. Поточний інструктаж
Самостійна робота учнів
3.1. Цільові обходи робочих місць учнів з метою:
Перевірки правильності з’єднання коміра з горловиною.
Перевірки правильності прокладання оздоблюючої строчки.
За необхідності провести повторний інструктаж індивідуально або фронтально.
- Здійснення контролю за організацією робочих місць, дотриманням правил з охорони праці;
3.2. Перевірити і оцінити роботу учнів.

IV. Заключний інструктаж
4.1. Заключне слово майстра.
4.2. Аналіз діяльності учнів у процесі уроку (організація робочих місць, дотримання правил безпеки праці)
4.3. Оцінювання навчальних досягнень учнів
Повідомлення та обґрунтування оцінок (враховуючи активність учнів на уроці, ефективність використання робочого часу, якість виконання практичного завдання)
4.4. Домашнє завдання.
Опрацювати тему «Обробка рукавів. Вметування рукавів в пройми». Повторити термінологію та правила з ОП при виконанні ручних, машинних, прасувальних робіт.


Майстер в/н Дожук Є.І.Затверджую
Старший майстер
___________ Л.І. Косован


План уроку з виробничого навчання

Тема програми: Розробка конструкції та розкрій плаща жіночого (куртки). Тема уроку: Обробка рукавів. Вметування рукавів в пройми.
Мета уроку:
Сформувати уміння та навички по обробці рукавів та вметування рукавів в пройми;
Сприяти формуванню творчої особистості, розвитку просторового уявлення ;
Розвивати навички самостійної роботи, уміння творчо використовувати надану інформацію, використовуючи наочний роздатковий матеріал;
Виховувати уважність під час виконання практичних завдань, відповідальність за якість виконаних робіт, творче ставлення до професії
Комплексно-методичне забезпечення: : інструкційні картки, схеми, таблиці, картки самоконтролю, картки дефектів, зразок майстра
Матеріально – технічне забезпечення: інструменти та пристрої особистого користування,манекени ,універсальна шв. маш. ,парова праска.
Тип уроку: Засвоєння нових знань,умінь та навичок.
Методи навчання: словесні (бесіда, розповідь), практичні (показ трудових прийомів та виконання учнями практичних завдань
Міжпредметні зв’язки: конструювання одягу, технологія виготовлення одягу, матеріалознавство,моделювання та художнє оформлення одягу.

План та хід уроку

I. Організаційна частина
1.1. Відповідальна за виробництво інформує про явку, готовність учнів та майстерні
до уроку.
II. Вступний інструктаж
2.1. Повідомлення теми і мети уроку.
2.2. Мотивація навчальної діяльності.
2.3. Актуалізація опорних знань:
Яких ТУ дотримуються під час змотування плечових швів?
З якого боку припрасовують шов зшивання плечових швів?
Яка ширина шва, зшивання частин нижнього коміра?
Як виконують корекцію нижнього коміра? Як проходить н.о. на верхньому комірі?
З боку якого коміра виконуємо наметування коміра?
З боку якого коміра обшиваємо коміри?
Яка повинна бути ширина припусків обшивання комірів?
З боку якого коміра утворюємо кант?

2.4. Пояснення нового матеріалу з практичним показом трудових прийомів :
Зметати ліктьові шви;
Зшити ліктьові шви;
Розпрасувати ліктьові шви;
Обробка підкладки;
Пришивання підкладки по низу рукава;
Заметування низу рукава;
Прокладання наметок по окату рукава.
Вметування рукавів в пройми:
Умовно поділити окат рукава на 5 ділянок;
2.5.Звернути увагу на помилки які можуть виникнути:
при обробці рукавів;
при з’єднанні рукавів з підкладкою;
при вметування рукавів в пройми
2.6. Контроль та корекція набутих знань.
Усне фронтальне опитування:
На якій ділянці припосаджують ліктьовий шов?
За допомогою якої колодки розпрасовують ліктьові шви?
Яка ширина напливу з підкладки по низу рукава?
На якій відстані від окату виконують наметку?
На скільки умовно ділять окат рукава?
На якій ділянці виконують найбільшу посадку?
Яка ширина шва вметування рукава в пройми?
2.7. Узагальнення та доповнення відповідей учнів.
2.8. Повідомлення критеріїв оцінювання та норми часу на виконання даного завдання.
III. Поточний інструктаж
Самостійна робота учнів
3.1. Цільові обходи робочих місць учнів з метою:
Перевірки правильності обробки рукавів;
Перевірки правильності з’єднання рукаві по низу;
Перевірки правильності вметування рукавів в пройми;
За необхідності провести повторний інструктаж індивідуально або фронтально.
- Здійснення контролю за організацією робочих місць, дотриманням правил з охорони праці;
3.2. Перевірити і оцінити роботу учнів.
IV. Заключний інструктаж
4.1. Заключне слово майстра.
4.2. Аналіз діяльності учнів у процесі уроку (організація робочих місць, дотримання правил безпеки праці)
4.3. Оцінювання навчальних досягнень учнів
Повідомлення та обґрунтування оцінок, враховуючи активність учнів на уроці, ефективність використання робочого часу, якість виконання практичного завдання)
4.4. Домашнє завдання.
Опрацювати тему «Спрасування посадки по окату рукавів.». Повторити термінологію та правила з ОП при виконанні ручних, машинних, прасувальних робіт.


Майстер в/н Дожук Є.І.


Затверджую
Старший майстер
___________ Л.І. Косован

План уроку з виробничого навчання

Тема програми: Розробка конструкції та розкрій плаща жіночого (куртки).
Тема уроку: Спрасування посадки по окату рукавів.
Мета уроку:
Сформувати уміння та навички:
При спрасуванні посадки;
Сприяти формуванню творчої особистості, розвитку просторового уявлення ;
Розвивати навички самостійної роботи, уміння творчо використовувати надану інформацію, використовуючи наочний роздатковий матеріал;
Виховувати уважність під час виконання практичних завдань, відповідальність за якість виконаних робіт, творче ставлення до професії

Комплексно-методичне забезпечення: інструкційні картки, схеми, таблиці, картки самоконтролю, картки дефектів, зразок майстра

Матеріально – технічне забезпечення: інструменти та пристрої особистого користування, манекени.

Тип уроку: Засвоєння нових знань,умінь та навичок, контрольно перевірочний.

Методи навчання: словесні (бесіда, розповідь), практичні (показ трудових прийомів та виконання учнями практичних завдань

Міжпредметні зв’язки: конструювання одягу, технологія виготовлення одягу, матеріалознавство,моделювання та художнє оформлення одягу.

План та хід уроку
I. Організаційна частина
1.1. Відповідальна за виробництво інформує про явку, готовність учнів та майстерні
до уроку.

II. Вступний інструктаж
2.1. Повідомлення теми і мети уроку.
2.2. Мотивація навчальної діяльності.
2.3. Актуалізація опорних знань
На якій ділянці припосаджують ліктьовий шов?
За допомогою якої колодки розпрасовують ліктьові шви?
Яка ширина напливу з підкладки по низу рукава?
На якій відстані від окату виконують наметку?
На скільки умовно ділять окат рукава?
На якій ділянці виконують найбільшу посадку?
Яка ширина шва вметування рукава в пройми?2.4. Пояснення нового матеріалу з практичним показом трудових прийомів :
Спрасувати посадку, рівномірно переставляючи праску
2.5.Звернути увагу на помилки які можуть виникнути під час вшиванні рукава в пройми та обробці пройм.
2.6. Контроль та корекція набутих знань.
Усне фронтальне опитування:
На яких ділянках виконують спрасування посадки по окату рукава?
Як перевірити правильність спрасування посадки.
2.7. Узагальнення та доповнення відповідей учнів.
2.8. Повідомлення критеріїв оцінювання та норми часу на виконання даного завдання

III. Поточний інструктаж
Самостійна робота учнів
3.1. Цільові обходи робочих місць учнів з метою:
Перевірки правильності спрасування посадки, вшивання рукавів в пройми.
За необхідності провести повторний інструктаж індивідуально або фронтально.
- Здійснення контролю за організацією робочих місць, дотриманням правил з охорони праці;
3.2. Перевірити і оцінити роботу учнів.

IV. Заключний інструктаж
4.1. Заключне слово майстра.
4.2. Аналіз діяльності учнів у процесі уроку (організація робочих місць, дотримання правил безпеки праці)
4.3. Оцінювання навчальних досягнень учнів
Повідомлення та обґрунтування оцінок
4.4. Оголошення домашнього завдання.
Опрацювати тему «Вшивання рукавів. Обробка пройм.»


Майстер в/н Дожук Є.І.Затверджую
Старший майстер
___________ Л.І. Косован

План уроку з виробничого навчання

Тема програми: Розробка конструкції та розкрій плаща жіночого (куртки).
Тема уроку: Вшивання рукавів. Обробка пройм.
Мета уроку:
Сформувати уміння та навички:
При вшиванні рукавів;
При обробці пройм.
Сприяти формуванню творчої особистості, розвитку просторового уявлення ;
Розвивати навички самостійної роботи, уміння творчо використовувати надану інформацію, використовуючи наочний роздатковий матеріал;
Виховувати уважність під час виконання практичних завдань, відповідальність за якість виконаних робіт, творче ставлення до професії

Комплексно-методичне забезпечення: інструкційні картки, схеми, таблиці, картки самоконтролю, картки дефектів, зразок майстра

Матеріально – технічне забезпечення: інструменти та пристрої особистого користування, манекени.

Тип уроку: Засвоєння нових знань,умінь та навичок, контрольно перевірочний.

Методи навчання: словесні (бесіда, розповідь), практичні (показ трудових прийомів та виконання учнями практичних завдань

Міжпредметні зв’язки: конструювання одягу, технологія виготовлення одягу, матеріалознавство,моделювання та художнє оформлення одягу.

План та хід уроку
I. Організаційна частина
1.1. Відповідальна за виробництво інформує про явку, готовність учнів та майстерні
до уроку.

II. Вступний інструктаж
2.1. Повідомлення теми і мети уроку.
2.2. Мотивація навчальної діяльності.
2.3. Актуалізація опорних знань
На якій ділянці припосаджують ліктьовий шов?
За допомогою якої колодки розпрасовують ліктьові шви?
Яка ширина напливу з підкладки по низу рукава?
На якій відстані від окату виконують наметку?
На скільки умовно ділять окат рукава?
На якій ділянці виконують найбільшу посадку?
Яка ширина шва вметування рукава в пройми?

2.4. Пояснення нового матеріалу з практичним показом трудових прийомів :
Спрасувати посадку;
Вшити рукави в пройми;
Видалити нитки вметування;
Перевірити якість вшивання рукавів в пройми;
Обробити пройми:
Пришити підокатник;
Пришити плечову накладку;
2.5.Звернути увагу на помилки які можуть виникнути під час вшиванні рукава в пройми та обробці пройм.
2.6. Контроль та корекція набутих знань.
Усне фронтальне опитування:
На яких ділянках виконують спрасування посадки по окату рукава?
З боку якої деталі вшивають рукава?
Яка ширина шва вшивання рукава?
На якій відстані від строчки пришивають підокатник?
Яким швом пришивають плечову накладку?
2.7. Узагальнення та доповнення відповідей учнів.
2.8. Повідомлення критеріїв оцінювання та норми часу на виконання даного завдання

III. Поточний інструктаж
Самостійна робота учнів
3.1. Цільові обходи робочих місць учнів з метою:
Перевірки правильності спрасування посадки, вшивання рукавів в пройми та обробки пройми.
За необхідності провести повторний інструктаж індивідуально або фронтально.
- Здійснення контролю за організацією робочих місць, дотриманням правил з охорони праці;
3.2. Перевірити і оцінити роботу учнів.

IV. Заключний інструктаж
4.1. Заключне слово майстра.
4.2. Аналіз діяльності учнів у процесі уроку (організація робочих місць, дотримання правил безпеки праці)
4.3. Оцінювання навчальних досягнень учнів
Повідомлення та обґрунтування оцінок
4.4. Оголошення домашнього завдання.
Опрацювати тему «Прокладання оздоблюючої строчки. Обметування петель. Кінцеве ВТО готового виробу. Пришивання фурнітури. Перевірка готового виробу.»


Майстер в/н Дожук Є.І.Затверджую
Старший майстер
___________ Л.І. Косован

План відкритого уроку з виробничого навчання

Тема програми: Розробка конструкції та розкрій плаща жіночого (куртки).
Тема уроку:.Обметування петель. Кінцеве ВТО готового виробу.
Пришивання фурніту. Перевірка готового виробу.
Мета уроку:
Сформувати уміння та навички:
При прокладанні оздоблюючої строчки;
При обметуванні петель;
При кінцевому ВТО готового виробу;
При пришиванні фурнітури;
Пр. перевірки готового виробу.
Сприяти формуванню творчої особистості, розвитку просторового уявлення ;
Розвивати навички самостійної роботи, уміння творчо використовувати надану інформацію, використовуючи наочний роздатковий матеріал;
Виховувати уважність під час виконання практичних завдань, відповідальність за якість виконаних робіт, творче ставлення до професії

Комплексно-методичне забезпечення: інструкційні картки, схеми, таблиці, картки самоконтролю, картки дефектів, зразок майстра
Матеріально – технічне забезпечення: інструменти та пристрої особистого користування,манекени ,універсальна шв. маш. ,парова праска.

Тип уроку: Засвоєння нових знань,умінь та навичок.

Методи навчання: словесні (бесіда, розповідь), практичні (показ трудових прийомів та виконання учнями практичних завдань

Міжпредметні зв’язки: конструювання одягу, технологія виготовлення одягу, матеріалознавство,моделювання та художнє оформлення одягу.

План та хід уроку
I. Організаційна частина
1.1. Відповідальна за виробництво інформує про явку, готовність учнів та майстерні
до уроку.

II. Вступний інструктаж
2.1. Повідомлення теми і мети уроку.
2.2. Мотивація навчальної діяльності.
2.3. Актуалізація опорних знань
На скільки ділянок можна поділити пройму при вметуванні рукавів ?
На що необхідно звернути увагу при вшиванні рукавів в пройму ?
Як перевірити правильність вшивання рукава ?
Що являє собою обробка пройм?


2.4. Пояснення нового матеріалу з практичним показом трудових прийомів :
Прокладання оздоблюючої строчки:
- по краю борта;
- по краю лацкана, коміра.
Розрахунок довжини петлі;
Намічування місця розташування петель;
Кінцеве ВТО готового виробу;
Відпарювання проблемних ділянок виробу;
Пришивання фурнітури;
Перевірка якості готового виробу, згідно ДСТУ.
2.5.Звернути увагу на помилки які можуть виникнути.
2.6. Контроль та корекція набутих знань.
Усне фронтальне опитування:
На якій відстані від краю прокладають оздоблюючи строчку?
Як правильно визначити довжину петлі?
На яку відстань від зрізу необхідно намітити місце розташування петлі?
Що являє собою кінцеве ВТО виробу?
Згідно чого перевіряють якість готового виробу?
2.7. Узагальнення та доповнення відповідей учнів.
2.8. Повідомлення критеріїв оцінювання та норми часу на виконання даного завдання

III. Поточний інструктаж
Самостійна робота учнів
3.1. Цільові обходи робочих місць учнів з метою:
Перевірки правильності та якості прокладання оздоблюючої строчки?
Перевірки правильності намічення петлі
Перевірки правильності виконання ВТО готового виробу

За необхідності провести повторний інструктаж індивідуально або фронтально.
- Здійснення контролю за організацією робочих місць, дотриманням правил з охорони праці;
3.2. Перевірити і оцінити роботу учнів.

IV. Заключний інструктаж
4.1. Заключне слово майстра.
4.2. Аналіз діяльності учнів у процесі уроку (організація робочих місць, дотримання правил безпеки праці)
4.3. Оцінювання навчальних досягнень учнів
Повідомлення та обґрунтування оцінок
4.4. Домашнє завдання.
Опрацювати тему «Тенденції моди костюма жіночого»


Майстер в/н Дожук Є.І.
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий