Урок Інтелектуальна гра Найрозумніший

Майстер в/н
Лужна Ю.С.
Інтелектуальна гра « Найрозумніший»
Засідання гуртка технічної творчості «Елегантність»
з професії «кравець,закрійник»

Лужна Ю.С.
майстер в/н

Організація проведення тематичної гри„Найрозумніший” для позаурочної гурткової роботи
Склад учнів:
Ведучий
секретар
хронометрист
6 учасників ( учні, які відвідують гурток).
Матеріальне забезпечення:
комплекти 4 табличок з літерами: „А”, „Б”, „В”, „Г” ( малюнок додається) для голусування для кожного учасникка гри (6 комплектів)
секундомір
дзвіночок
папір для нотаток кожному учаснику
картки гри „дишиврувальник”
протоколи кожного рахунку
таблички з іменами учасників (6т)

Початок проведення гри
У грі беруть участь 6 учнів.
Гра складається з 3 раунгів


I – раунг
Ведучий задає учасникам питання та зачитує чотири иваріанти відповідей на нього ( „А”, „Б”, „В”, „Г”), одна з яких є правильною. На обміркування та вибір правильного, на думку учасника, варіанта відповіді відводиться 10 секунд. Час фіксує хронометрист і після його закінчення подає сигнал дзвінком. Після дзвінка учасники одночасно пдіймають таблички з варіантом правильної, на їхню думку, відповіді. Ведучий оголошує правильну відповідь , і секретар заносить результати туру у протокол. Після того як учаники дадуть відповіді на 12 основних запитань, секретар підбиває підсумки раунду та оголошує імена трьох його переможців, які виходять у наступний етап змагань.
Правила гри „Дешифрувальник”:

Гра має на меті визначити учасників ,які проходять у наступний етап ,у разі поділу ними місць.
Під час гри учасники повинні якомога швидше „розшифрувати” закодоване за допомогою клавіатури мобільного теефону слово ( кожній цифрі від „1” до „9” відповідають літери українсього алфавіту)
Час на розшифрування слова – 1хв. Шифр слова та макет клавіатури телефону роздаються учасникам на окремих картках (зразки карток додаються)
Розгадавши зашифроване слово, учасник записує цого в порожні клітини на картці і, піднявши її, повідомляє секретарія. Після закінчення часу н арозшифроування ведучий називає зашифроване слово і секретар підбиває підсумки другого туру.
У цьому раунді три переможці попереднього раунду повинні по черзі за 45 секунд дати яомога більше правильних відповідей на поставлені ведучим питання. Результати секретар врахувавши час та правильність відповідей учасників оголошує склад учасниів наступного туру
Наприклад:
Назвіть вимір, якмй вимірюється від підлоги до найвищої точки голови – 3 6 3 6 6 З Р І С Т.


III раунд
Під час проведення цього раунду учаснкии змагаються у знаннях своєї спеціальної теми. Спіецальні теми всі 6 учасників вибирають з – поміж запропонованих до проведення гри. Під час раунду учасники повинні відповісти на 5 запитань своєї теми
( запитання з власної теми оцінюється у 2 бали), одне запитання по темі суперника ( оцінюється у 3 бали) та два запитання по загальній темі ( оцінюється в 1 бал). Час на обмірювання відповіді на запитання 15 секунд.
Результати раунду серетар заносить у протокол та зо його підсумками оголошує переможця гри, якому присвоюють звання „Найрозумніший”. У випадку, коли обидва учасники набрали однакову кількість балів, для визначення абсолютного переможця гри проводиться додаткове опитування або дають завдання „дешифрувальник”.
Додатки
Додаток 1


Дешифрувальник
(зразок картки гри)
зашифроване слово – назва клейового матеріалу)

2
6
3
6
6

З
Р
І
С
Т13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415


Додаток 2

Спеціальні теми дял підготовки до III раунду


Технологія (жовтий)
Конструювання (синій)
Обладнання (червоний)
Моделювання (зелений)
Матеріалознавство (оранжевий)
Технологія розкрою (фіолетовий)
Загальні питання (голубий)
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36Додаток 3
Протоколи I раунду

№ п.п
Учасники
Основні запитання


Додаткові
запитання
місце1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
всього
1
2
3
4
5
6
всього
Додаток 4
Протоколи I I раунду


№ п.п
Учасники
Основні запитання


Додаткові
запитання
місце1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
всього
1
2
3
4
5
6
всьогоДодаток 5
Протоколи I I I раунду


№ п.п
Учасники
Основні запитання


Додаткові
запитання
місце1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
всього
1
2
3
4
5
6
всього


Додаток 6

Схема розташування столів для проведення гри „Найрозумніший”

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
6 – столи учасників
7- стіл ведучого
8 – стіл секретаря та ахронометриста
Додаток 7
Зразок табличкки для голосування у I раунді

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Питання до I раунду
Ряд послідовно з
·єднаних стібків – це:
А – зметування
В – стібок
Б – зшивання
Г – строчка
Тимчасове з 'єднання дрібної деталі з більшою здійснюється у спосіб:
А – наметування
Б – зметування
В – приметування
Г – Вметування
За якою флрмулою розраховуємо
· р.в. у побудові спідниці:
А – (Сст + ПСст)/2
Б – (Оп + Поп)/2 – 1/10Сг III
В – (Сст+ ПСст) – (Ст + ПСт)/5
Г – (Сст+ПСст) – (Ст + ПСт)
Кишеня в литочку з настрочними кінцями це:
А – прорізні
Б – непрорізні
В – наладні
Г – внутрішні
Для тимчасового закріплення обшитого і вивернутого краю деталей виористовують:
А – заметування
Б – вметування
В – виметування
Г – обметування
Заправляти нитку в голку машини необхідно проводити:
А – знявши ногу з педалі
Б – зупинивши машину
В – зняти голку з машини
Г – вимкнути машину
З'єднування двох деталей но овальному контуру називають:
А – зметування
Б – вистьобування
В – вшивання
Г – обшивання
Скорочення краю або інших ділянок виробу:
А – відтягування
Б – спрасовування
В – пресування
Г – припрасування
При обробці настрочної листочкки бічні сторони:
А – зшивають
Б – пришивають
В – обшивають
Г – застрочують
До початку роботи на електрообладнанні необхідно:
А – прибрати робоче місце
Б – перевірити справність обладнання
В – вмикнути електродвигун
Г – розкласти інструменти
Прокладання строчки для закріплення підігнутого краю деталі:
А – прострочування
Б – застрочування
В – настрочування
Г – вшивання
Стілець для виконання машинних робіт повинен бути:
А – учнівський
Б – Металевий
В – Гвинтовий
Г – М’який
Додаткові запитання
Лапку при роботі піднімають за допомогою:
А – колінного важеля
Б – важеля зворотного ходу
В – ниткопритягувача
Г – махового колеса
Зменшування товщини шва, згину складок або краю деталі – це :
А – запрасування
Б – відтягування
В – розпрасовування
Г – припрасування
Слабину в кінці виточки необхідно:
А – стягти
Б – припрасувати
В – обшивають
Г – відтягнути
Підкладку кишені:
А – зшивають
Б – пришивають
В – обшивають
Г – вшивають
При з’єднуванні з горловиною комір:
А – обшивають
Б – виметують
В – вшивають
Г – пришивають
З метою захисту бортів від розтягу застосовують:
А – тасьму
Б – прокладку
В – кромку
Г – еластичну тасьму

Запитання для II раунду
Датель або вузол швейного виробу для обробки та оформлення вирізу горловини:
К О М І Р
4 5 4 3 6
Деталь ,яка виористовується для оброби застібки у зрізі банта:
В І Д К О С О К
1 3 2 4 5 6 5 4
Якою тасьмою обробляється нижній зріз у чоловічих штанах:
Б Р Ю Ч Н О Ю
1 6 6 9 5 5 9
Деталь швейного виробу для фіксації його на статурі людини або для декоративного оформлення виробу це –
П О Я С
5 5 9 6
Одинарна або складена вдвоє смужка тканини ,яку вшивають між деталями або настрочують на низ це –
Б Е Й К А
1 2 3 4 1
Набір різних за призначенням виробів, які задовольняють потреби населення у певних умовах експлуатації, називається :
А С О Р Т И М Е Н Т
1 6 5 6 6 3 4 3 5 6
Широка смуга тканини, призначена для декоративного оформлення швейного виробу, яка утворює по раю однієї повздовжньої сторони хвилеподібний відлітний край – це В О Л А Н
1 5 4 1 5
Тип конструкції одягу , який визначається будовою рукава та характером його з’єднання з проймою – це
П О К Р І Й
5 5 4 6 3 3
Насичення виробу паром :
П Р О П А Р Ю В А Н Н Я
5 6 5 5 1 6 9 1 1 5 5 9
З’єднування двох або кільох різних за розміром деталей:
П Р И Ш И В А Н Н Я
5 6 3 8 1 1 5 5 9
Деталь швейного виробу у вигляді смуги тканини, зібраної з одного боку в зборки або складки це –
О Б О Р К А
5 1 5 6 4 1
Смуга тканини з обробленими краями, призначена для декоративного оформлення швейного виробу це –
Р Ю Ш
6 9 8Додаткові запитання до II раунду
Яка класична форма спідниці?
ПРЯМА
5 6 9 4 1
Обрізний край деталі виробу:
ЗРІЗ
3 6 3 6
Прикріплення однієї деталі до іншої, фурнітури та оздоблювальних елементів стібками постійного призначення:
ПРИШИВАННЯ
5 6 3 8 3 1 1 5 5 9
Сукупність горизонтальних та вертикальних ліній , які визначають основні розміри виробу це –
БАЗИСНА СІТКА
1 1 2 3 6 5 1 6 3 6 4 1
Зразок виробу, виготовлений за ескізом це –
МОДЕЛЬ
4 5 2 2 4 9
Деталь швейного виробу для обробки країв розрізу пілочки:
ПІДБОРТ
5 3 2 1 5 6 6
Запитання до III раунду ( матеріалознавсто)
Властивість матеріалів чинити опір згину, стисненню і поповнювати початковий стан після зняття зусиль, яе визвало його зминання:
А – пружність
Б – зминання
В – стискання
Г – несминання
Кількість згинів, які витримує матеріал до руйнування :
А – витривалість
Б – довговічність
В –зносостійість
Г – несминання
Здатність петель триотажу при обриві нитки переміщуватись з інших петель, утворюючи повздовжні смуги це :
А – тертя і чіткість
Б – сили тангенційного спору
В – розпускаємість трикотажу
Г – руйнування тинини
Здатність матеріалу тривалий час протистояти дії комплексу руйнуючих факторів, якому вони підлягають у процесі швейного виробництва, експлуатації називають:
А – стирання
Б – витривалість
Г – зносостійкість
В – біологічний фактор зносу.

Здатність текстильних матеріалів пропусати водяні праи із середоища з підвищеною вологістю повітря в середовище з пониженою вологістю – це
А – паропроникність
Б – повітрепроникність
В – водопрониність
Г – вологопроникність
Опір текстильних матеріалів прониканню через них води- це
А – водопроникність
Б – водоупорність
В – паропрониність
Г – вологоупорність
Додаткові запитання для інших учасників
1.Здотність текстильних матеріалів проводити тепло при умові різниці температури по обидві сторони:
А-теплоємккість
Б-теплостійкість
В-теплопровідність
Г-стійість при пониженій температурі
2.Зорове відчуття світла певного спектрального сладу -це
А- колір
Б-бли
В-прозорість
Г-білизна
3. Здатність текстильного матеріалу накопичувати на поверхні заряди статистичної елетрики -це
А- полярність
Б-електрезуємість
В-теплове зсідання
Г-пилепроникність
Питання для III раунду ( Конструювання)
Компонент розмірно – повнотно – зростового стандарту ,яий харатеризує статуру людини і довжину швейного виробу:
А – розмір
Б – зріст
В – викрійка
Г – фасон
Чітко виявлені частини скелета людини або рельєфно окреслені межі м’яких тканин тіла, які можна визначити на дотик:
А – гігроскопічність
Б – лестовиця
В – модель
Г – антропометричні точки
Верхня частина, яка охоплює стан у деталях крою жіночого вбрання:
А – лінія грудей
Б – лацкан
В – ліф
Г – застібка
Відрізна частина пілочки, спинки біля бічного зрізу в плечових виробах:
А – борт
Б – бічний зріз
В – рельєф
Г – бочок
Технологічний припуск тканини по раю деталі для виконання шва:
А – запас шва
Б – викрійка
В – запас на сладу
Г – бочок
Розміщення лекал у прямокутній рамці на танині, папері, столі:
А – розгортка
Б – розрій
В – Основна схема креслення
Г – розкладка лекал
Додаткові запитання для інших учасників
1.Розмірна ознака готового виробу по довжині:
А- довжина виробу
Б-довжина збоку
В-висота окату рукава
Г- довжина пілочки
2.Різновид одягу, яий не прилягає до статури по лінії талії:
А- напіврозширений силует
Б-розширений силует
В- прилягаючий силует
Г- прямий силует
3.Отвір для руки й для з єднання руава з виробом , утворюється між бічними і плечовими швами, де стикується пілочка та спинка :
А- підборт
Б- пройма
В-рукав
Г- горловина
Питання для III раунду ( технологія)
Для виточок застосовують такі шви:
А – обметувальні
Б – з’єднувальні
В – краєві
Г – оздоблювальні
Для позначення кишені необхідно:
А – дві лінії
Б – чотири горизонтальні лінії
В – одна горизонтальна лінія
Г – три лінії
Виточи – це
А – основна лінія
Б – конструктивна лінія
В – декоративна лінія
Г – допоміжна лінія
Слабину у кінці виточки необхідно:
А – стягти
Б – припрасувати
В – зпрасувати
Г – відтягнути
Обшивку на основну деталь:
А – настрочують
Б – пришивають
В – зшивають
Г – вшивають
Скорочення краю або окремих ділянок виробу:
А – відтягування
Б – відпарювання
В – спрасування
Г – пресування
Додаткові запитання для інших учасниів
Розкладання припусків шва у різні сторони називається:
А – спрасування
Б – запрасування
В – припрасування
Г – розпрасування
Для виконання ВТО необхідно:
А – прес, праска, пароповітряний маникен
Б – прес, зволожувач, пропрасовувач
В – відпарювач, ущільнювач
Г – праска, пульвелізатор, гнучкий шланг
Для тимчасового закріплення обшитого і вивернутого раюю дееталі використовуюють:
А – заметування
Б – вметування
В – виметування
Г – розметування
Питання для III раунду (Загальні питання)
Навмисне електричне з’єднання з нульовим захистом провідниом металевих струмопровідних частин, які можуть спинитися під напругою – це
А – заземлення
Б – занулення
В – блисковідвід
Г – ізоляція


Ви знаходитесь у навчальній майстерні, людину уразило електричним струмом, ваша перша дія:
А – вимикаю обладнання з розетки
Б – витягнути людину
В – виключаю рубильник
Г – чекаю допомогу
Місцеве ураження тканини і органів у результаті проходження струму чи впливу променів електродуги на людину:
А – електричний удар
Б – елетричні знаки
В – елетрична травма
Г – електричні опіки
Під час грози ви сидите вдома, ваші дії:
А – відкриєте домоход
Б – повідомите знайомих
В – викличите надзвичайну службу допомоги
Г – вимкнете електропристрої, закриєте квартиру.
Навмисне електричне з’єднання з землею або її еквівалентом металевих струмопровідних частин, що можуть спинитися під напругою:
А – блисковідвід
Б – занулення
В – заземлення
Г – ізоляція
Порушення біологічних процесів, руйнування і збудження танин, скорочення м’язів – це
А – термічний вплив
Б – промислова електрика
В – біологічний вплив
Г – електротравма
Додаткові запитання для інших учасників
Неконтрольований процес горіння, який створює загрозу життю та здоро вя людей,навколишньому середовищу і призводить до матеріальних збитків:
А – повінь
Б – гроза
В – торнадо
Г – пожежа
2. Система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів це система:
А – охорони праці
Б – охорони навколишнього середовища
В – безпека життєдіяльності
Г – цивільної оборони

3. З усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади проводиться:
А – цільовий інструктаж
Б – позаплановий інструктаж
В – первинний інструктаж
Г – вступний інструктаж
Питання для III раунду (технологія розкрою)
Що наносять на верхньому полотнищі настилу на якому крейдою в певному положенні нанесені констртивні деталі крою:
А – монтаж лекал
Б – розкладка лекал
В – спряженість зрізів
Г – моделювання
Як проходить нитка основи на передній частині рукава:
А – паралельно лінії середини
Б – паралельно лінії низу
В – паралельно лінії, яка з’єднує верхню точку окату та середину лінії низу
Г – паралельно лінії, яка з’єднує верхню і нижню точку переднього зрізу рукава
Як проходить нитка основи на передніх половинах штанів:
А – паралельно кроковому зрізу
Б – паралельно бічному зрізу
В – паралельно лінії запрасування від низу до лінії коліна
Г – паралельно лінії запрасування
Яка повинна бути товщина крейди для обкрейдування лекал :
А – 0,2-0,3мм
Б – 0,1-02мм
В – 0,3-0,4мм
Г – 0,2-0,5мм
По чому необхідно викроювати підладку:
А – по лекалах
Б – по деталях макету
В – по шаблонах
Г – по деталям верху
Як розраховувати % М/В:
А – Штк * Дтк
Б – Sрозкл – Sлек
В – Sрозкл – Sлек/ Sрозкл
Г – (Sрозкл – Sлек/ Sрозкл) * 100%
Додаткові запитання для інших учасників
Базове креслення з припусами на обробку швів з нанесення м контрольних ліній та знаків – це
А – шаблони
Б – деталі
В – лекала
Г – лакала – еталони

Який повинен бути раціональний % міжлекальних витрат:
А – 20-25%
Б – 15-20%
В – 15-30%
Г – 30-50%
Як проходить нитка основи на спідниці:
А – паралельно бічному зрізу
Б – паралельно лінії середини
В – паралельно зрізу талії
Г – паралельно зрізу низу
Питання для III раунду ( моделювання)
Конструктивний елемент, який забезпечує об’ємну форму виробу на виступаючих точах статури і прилягання в області талії – це
А – виточка
Б – рельєф
В – защіп
Г – склада
Відрізний декормативно – конструктивний елемент одягу, розміщений у верхній частині сукні, спідниці, штанів – це
А – пояс
Б – склада
В – кокетка
Г – відрізна бічна частина
Багаточисленні мілкі, близько один від одного м’які склади, виточки ,які найчастіше закріпленні способом застрочування – це склади
А – бантові
Б – зустрічні
В – зборки
Г – защіпи
Закріплення кругових складок, зборок – це розширення:
А – онічне
Б – паралельне
В – конічне розширення у повждовжі
Г – підрізи
Конструктивно – декоративний елемент, який одржують методом переміщення всіх виточок у м’які незапросовані складки:
А – Защіпи
Б – склади
В – драпірування
Г – підрізи
Види оздоблення в одязі, що забезпечує об’ємну форму його деталей – це
А – складка
Б – защіп
В – виточка
Г – волани


Додаткові запитання для інших учасниів
1. Видима частина сладки або величина деталі одягу, що обмежена конструтивними лініями розташованими між вказаними лініями -це
А – довжина склади
Б – ширина слади
В – глибина склади
Г – кільість склад
2. Процес одержання опису процедур для виготовлення виробів -це
А – проектування
Б – моделювання
В – драпірування
Г – конструювання
3. Використання моделей для визначення або уточнення характеристик і раціоналізації способів побудови об єтів, які онструюють- це
А – конструювання
Б – проектування
В – моделювання
Г – технологія розрою
Питання для III раунду (обладнання)
Функції зубчастої рейки:
А – притискує тканину до голкової пластини та рейки
Б – переміщує тканину на довжину стібка
В – скорочує петлю верхньої нитки
Г – застягує стібок
Основа корпусу машини – це
А – платформа
Б – стояк рукава
В – човник
Г – рукав
Деталь швейної мащини, яка подає нитку голці та човнику, затягує стібок після переплетення ниток у строчці:
А – човни
Б – голка
В – ниткопритягувач
Г – нитконапрамляч
Робоча деталь швейної машини, яка притискає матеріал до голкової пластини та рейки, сприяє переміщенню матеріалу:
А – рейка
Б – човник
В – рукав
Г – лапка
Які лекала застосовують для подальшого копіювання і розмноження по ним інших лекал:
А – лекала-оригінали
Б – робочі лекала
В – лекала-еталони
Г – допоміжні лекала
кривошипно – шатунний механізм – це
А – ниткопритягувач
Б – голка
В – зубчаста рейкка
Г – човник
Додаткові запитання для інших учасниів

Механізм переміщення матеріалу – це
А – голка
Б – човник
В – зубчаста рейка
Г – лапка
Робоча деталь швейної машини, яка здійснюється переплетення верхньої та нижньої нито – це
А – лапка
Б – човник
В – ниткопритягувач
Г – голка
Частина швейної машини ,яка з’єднує рукав з платформою – це
А – стояк рукава
Б – головка машини
В – платформа
Г – рукав
1

2

3

А Б В Г

ГДЕЗ

Ж И І

4

К Л М

5 55555555555555545

Н О П

6

Р С Т

7

У Ф Х

8

Ц Ч Ш

9

Ю Я Ь1

2


3

4

5


6

7

8

АІнтелектуальна гра
« Найрозумніший»
Засідання гуртка технічної творчості "Єксклюзив"
з професії кравець - закрійник
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий