Разроботка материала внеклассной работы ко дню языков The country connecting people


Date: 22.09.2015Grade: 8Theme: “The country-connecting people”
Aims:
Aids: losungs: «Тіл-достықтың дәнекері», «Язык-это окно в новый мир», «The 22 nd of September is European Day of languages», «The country connecting people»ballons,flagsВедущий 1: Сәлеметсізбе құрметті ұстаздар, оқушылар, қонақтар!
Ведущий 2: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте жители необьятного Казхстана! Все мы родились в этой одной прекрасной стране, а говорим на разных языках. И все потому, что Казахстан многонациональное государство.Сегодня мы празднуем день языков.
Ведущий 3: Good afternoon, dear friends! We are glad to see you here, dear guests. We think this party is the party of real lovers of languages because we all have a happy chance to study English.
Ведущий 1: Құрметті оқушылар!Жыл сайын 22 қыркүйек күні Қазақстанда тілдер мерекесі атап өтіледі. Бұл мереке Қазақстанда тұратын барлық ұлт өкілдерінің мерекесі.
Ведущий 2: 22 сентября - День языков народа Казахстана. И сегодняшнюю линейку мы посвящаем этому празднику.
Ведущий 3: Язык – это общественное явление, которое действует на протяжении всего существования человечества. История не знает ни одного человеческого коллектива, который бы не пользовался языком. И это понятно. Человек живет в обществе. Он постоянно связан с другими людьми. Средством общения служит язык. При помощи языка люди передают свои мысли, желания, чувства. День языков народов – государственный праздник Республики Казахстан. Этот день был объявлен Указом Президента Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым от 20 января 1998 года и стал общим праздником всех казахстанцев. Начиная с 26 сентября 2001 года, отмечается Европейский день языков. В нашей республике государственным языком является казахский, языком межнационального общения – русский, а международным – английский.В Казахстане проживают представители около 150-ти наций и народностей. У каждого языка своя история, своя судьба, связанная с судьбами других языков. Через язык люди находят друг друга и учатся понимать духовную культуру, обычаи и обряды народов.
Ведущий 1: Our language is connected with our thought and sense. It appeared in antiquity. It’s close to the society’s life. All languages developed under influence of economic, political and geographical conditions.
Ведущий 2: В глубинах народного языка отражается вся история духовной жизни народа. В сокровищницу родного языка одно поколение за другим складывает весь след своей духовной жизни.
Ведущий 3: Тіл – халықтын жаны, сәні, тұтастай кескін-келбеті, болмысы. Адамды мұратқа жеткізетін – ана тілі мен ата дәстүрі. Қазақстан – көп ұлтты мемлекет. Осында тұратын барлық ұлттардың құқтары бір.
Ведущий 1: Исторически сложилось так, что на территории Казахстана действует и развивается более 100 языков, но государственным языком является казахский язык.
2-ведущий:Бүгінгі “Халықтарды біріктірген мемлекет” атты іс шарамыздың мақсаты: сіздерді ағылшын және қазақ халықтарының салт-дәстүрімен, қазақтың ұлттық тағамдарымен таныстыру, ағылшын тілінен алған білімімізді, сөйлеу қабілетімізді көрсету, тіл туралы білімімізді кеңейту, оқушылар арасындағы достықты арттыру. 1-й вед. Europe is a “Metting pot” of languages. English spoken all over the world. It is spoken as the mother tongue in Great Britain, the United States of America, Canada, Australia and New Zealand. A lot of people speak English in China, Japan, India, Africa and other countries. It is one of 6 official languages of the United Nations. It is studied as a foreign language in many schools. So we welcome to the stage the chorus of English Club. The song in Kazakh, Russian and in English1.Күн әлемі, көк әлеміБұл суреті жас баланыңСурет салып ақ қағазға Бір шетіне сөз жазды 2.Солнечный круг, небо вокругЭто рисунок мальчишкиНарисовал он на листкеИ подписал в уголкеӘрқашан күн сөнбесінАспаннан бұлт төнбесінҚасымда болсын мамамБолайын мен де аман Пусть всегда будет солнцеПусть всегда будет небоПусть всегда будет мамаПусть всегда буду я3.Bright blue the sky, sun up on highThat was the little boy’s pictureHe drew for you, write for you tooJust to make clear what he drewMay there always be sunshineMay there always be blue skyMay there always be mummyMay there always be me!2-й вед. Ана тілі – адам болып жаралғаннан бері жан дүниесінің айнасы, өсіп-өніп, түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерек. Ана тілі жүректің терең сырларын, халық тарихының барлық кезеңдерін, жанныңбарлық толқындарын ұрпақтан-ұрпаққа сақтап отыратын қазына.
Pupil 1:
Қымбат маған ана тілім, бал тілім,                                                                                                         
Қымбат маған дана тілім, ар тілім.                                                                                                                                                   
Ақ сүтімен бірге сіңген бойыма,                                                                                                                                         
Ана тілім – ардақ тұтар алтыным.                                                                                                                                   
 Ана тілін жырлап өткен талайлар,                                                                                                                                           
Жырлап өткен Ыбырай мен Абайлар.                                                                                                                         
 Қасиетті менің ана тілімде,                                                                                                                                          
Өшпес мәңгі алаулаған арай бар.                                                                                                                                                         
Өлен-жырмен арайланса, тау күліп,                                                                                                                                                  
Ардақтымды жырлап өтем әң қылып.                                                                                                                   
 Мағжан, Қасым, Мұқағали жырларын,                                                                                                                             
Жалғастырып жаза берем мәңгілік, -                                                                                                                                 
 Деп мен өз тілімді жырлағым келеді.
Pupil 2: Родной язык!
Он с детства мне знаком,
На нем впервые я сказала «мама»,
На нем клялась я в верности упрямой,
И каждый вздох понятен мне на нем.
Родной язык!
Он дорог мне, он мой.
На нем ветра в предгорьях наших свищут,
На нем впервые довелось услышать
Мне лепет птиц зеленою весной.
Pupil 3:
Oh, friend unseen, unborn, unknown,
Student of sweet English tongue,
Read out my words at night alone:
I was a poet, I was youngSince I can never see your face,
And never shake you by the hand,
I send my soul through time and space
To greet you. You will understand.
Ведущий 2: В основном законе государства – Конституции Республики Казахстан – записано, что русский язык является языком межнационального общения.
Ведущий 3: Русский язык, как один из мировых языков, получил широкое распространение в мире. Его изучает, знает почти все население Казахстана. Знание русского языка сближает народы нашей независимой  республики, укрепляет дружбу с народами других республик и зарубежных стран.
Ведущий 1: На земном шаре много языков. Особую роль в развитии человечества сыграли, так называемые, мировые языки. Таких языков шесть: английский, французский, русский, испанский, китайский и арабский.
Ведущий 2: На любом из этих шести языков могут осуществлятся межгосударственные, научные и культурные контакты, проводиться международные встречи, совещания на мировом уровне.
Ведущий 3: Эти языки провозглашены в качестве официальных рабочих языков ООН. Мировые языки являются средством межнационального общения народов, населяющих различные регионы нашей планеты.
Ведущий 1: Каждый язык – это целый мир. Язык – это живая душа народа, его радость, боль, память, сокровище. Нет такого языка, который бы не заслуживал бы уважения.
Ведущий 2: Каждый народ имеет свой язык, который дорог его детям, как голос матери, как хлеб родной земли.
Ведущий 3:
Тұған тілім – тірлігімнің айғағы,
Тілім барда айтылар сыр ойдағы.
Өссе тілім, мен де бірге өсемін,
Өшсе тілім, мен де бірге өшемін.
Ведущий 1: Но как родной люблю язык я русский:
Он нужен мне, как небо, каждый миг.
На нем живые трепетные чувства открылись мне,
И мир открылся в них.
Текут две речки в сердце, не мелея,
Становятся единою рекой.
Забыв родной язык, я онемею.
Утратив русский - стану я глухой.
Ведущий 2: Каждый человек с раннего детства, впервые сказав на родном языке слова «мама», «хлеб», «земля», «снег», «дождь», «звезды», начинает любить свою родную речь – язык своей матери. Речь культурного, образованного человека должна быть правильной, точной и красивой. Высокая культура речи – это умение правильно и точно, верно и выразительно передавать свои мысли средствами языка.
Ведущий 3: Языковеды подсчитали, что ребенок употребляет примерно 3500 слов, подросток – 9000, взрослый 12000-14000. А.С. Пушкин в своих произведениях использовал  более 21000 слов. В Санкт-Петербурге есть словарная картотека, содержащая информацию более, чем 500000 слов.
Ведущий 1: Президент нашего государства Нурсултан Назарбаев  выступает за знание нескольких языков. И сегодня мы, нынешнее поколение, изучаем английский язык, так как это язык международного уровня.
Ведущий 2 на сцену приглашаем британцев с танцем рокн-ролл
Ведущий 2: English is a world language.  It’s the language of progressive science and technology, trade and Cultural relations, commerce and business. English is spoken by more than 350 million people. Geographically, it’s the most widespread language on earth.
Ведущий 3: Это язык Уильяма Шекспира, Джорджа Гордона Байрона, Джека Лондона, Теодора Драйзера. Это оффициальный язык множества стран, в частности Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других.
1-й ведущийҚұлақтан кіріп бойды алар,Жақсы ән мен тәтті күйКөңілге түрлі ой салар,Әнді сүйсең менше сүйОртаға британдықтарды шақырамыз. 
Ән “If you are happy”
2-й вед. Наша школа, как и наша республика – одно многонациональное государство. Здесь учатся дети разных национальностей: казахи, русские, курды, уйгуры, немцы, узбеки. Все они на основе проводимой нашим президентом национальной политики развивают свой язык, национальную культуру. 
1-й ведущий ортада калинка әнімен биімен орыстарды шақырамыз.
Pupil Қалың елім қазағыңа қорған бол!Жеткіншегім жайқала өсіп орман бол,Шет тілі мен компьютерді меңгеріп,Елге тірек, нағыз ұлттық тұлға бол!
Pupil «Земные языки»Когда с природой я наединеТо различаю языки земные:Беседуют деревья в тишине,Друг с другом птицы говорят лесные,Есть говор свой у волн вдали,Насвистывает что-то тихий ветер…Мне не узнать всех языков ЗемлиЗа краткий срок, отпущенный на свете.Так тяжко на Земле без языка!Не высказать ни счастья, ни печали…Безмолвны горы долгие годаО чём они, возвысясь, замечали?Всё в языке: рожденье, первый шаг,Любовь и смерть, и жизнь на новом взлёте,И если вдруг исчезнет мой языкТо и меня вы больше не найдетеOh my language: Aida
Ведущий 2 на сцену приглашаем британцев с танцем рокн-ролл
Ведущий 1: Хорошее знание и развитие родного языка, умение пользоваться выразительными средствами иностранных языков – самая лучшая опора для каждого человека в его общественной и творческой деятельности. Каждый язык чрезвычайно богат, гибок и живописен.Настанет время – и оно не за горами – языки станут изучать везде и всюду, и знание нескольких языков станет само собой разумеющимся. Еще Максим Горький говорил: «Надо воспитывать в себе вкус к хорошему языку, как воспитывают вкус к гравюрам, к хорошей музыке.»
Ведущий 2: Вот и подошла к концу наша линейка, посвященная Дню языков! Желаем всем всего вам доброго и прекрасного!
Ведущий 1: Good bye!

Приложенные файлы


Добавить комментарий