2 сынып?а арнал?ан ба?ылау ж?мыстары ( 2 сынып)

1-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
45+25 58+37 100-28 90-26

2.Есепті шыCар:
ОйыншыKтар б™лімінде 43 машина бар. Бірінші к_ні 27 машина, KалCандары екінші к_ні сатылды. Екінші к_ні неше ойыншыK сатылды?

3.Салыстыр:
1 саC 10 мин *110 мин 1 саC 2 мин *63 мин
3 дм 5 см * 35 см 36 см *3 дм 7 см
3 дм 6 см * 63 см 85 см * 8 дм 5 см

4. ТеSдеуді шеш:
60-х=23+24 х-13=15+20
5+х=80-35 80-х=50-15
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
3 см
2 см
4 см 3 см

2 см
2-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
55+35 48+27 100-38 80-36

2.Есепті шыCар:
БаKта екі KатарCа 57 алма аCашы отырCызылды. Бірінші KатарCа 28 аCаш, KалCандары екінші KатарCа отырCызылды. Екінші KатарCа неше алма аCашы отырCызылды?

3.Салыстыр:
2 саC 10 мин * 130 мин 1 саC 3 мин *64 мин
3 дм 6 см * 35 см 36 см *3 дм 7 см
6 дм 3 см * 36 см 75 см * 7 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
70-х=37+24 х-12=12+15
6+х=42-33 45-х=22-15
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
5 см

4 см
6 см
1 см 4 см

3-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
25+75 37+54 100-36 80-46
2.Есепті шыCар:
Айдында 39 диск, ал Алиханда одан 12 диск артыK. Екеуінде барлыCы неше диск бар?
3.Салыстыр:
1 саC 20 мин * 120 мин 1 саC 5 мин *65 мин
5 дм 5 см * 35 см 76 см * 6 дм 7 см
6 дм 6 см * 63 см 85 см * 8 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
80-х=33+38 х-22=80-21
7+х=80-45 60-х=15+25
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
4 см

4 см

7см 3 см4-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
15+85 36+42 100-48 70-27
2.Есепті шыCар:
Д_кенде 45 жaмсаK ойыншыK сатылды. ОныS 12-аю, 31-к_шік, ал KалCандары –Kояндар. Д_кенде неше Kоян сатылды?
3.Салыстыр:
3саC 10 мин * 110 мин 1 саC 3 мин *63 мин
1 дм 6 см * 15 см 76 см *3 дм 7 см
7 дм 6 см * 67 см 25 см * 5 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
20-х=37-33 х-22=22+15
9+х=36+29 85-х=65+10
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
2 см
5см 2 см

1 см

5-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
25+65 27+46 100-87 30-16
2.Есепті шыCар:
КітаптыS 68 беті бар. €сия бірінші к_ні 25 бет, екінші к_ні 19 оKыды. ОKылмаCан неше бет Kалды?
3.Салыстыр:
2 саC 17 мин * 127 мин 1 саC 5 мин *64 мин
6 дм 5 см * 58 см 76 см * 6 дм 7 см
6 дм 6 см * 68 см 25 см * 2 дм 2 см
4. ТеSдеуді шеш:
30-х=12+17 х-36=50-12
3+х=50-35 90-х=12+25
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
2 см
5см 3 см
1 см

6-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
25+85 33+42 100-59 40-27
2.Есепті шыCар:
Айдын бірінші к_ні 22 бет, ал екінші к_ні бірінші к_нге KараCанда 8 бет артыK оKыды. Айдын екі к_нде неше бет оKыды?
3.Салыстыр:
2 саC 10 мин * 130 мин 1 саC 3 мин *64 мин
3 дм 6 см * 35 см 36 см *3 дм 7 см
6 дм 3 см * 36 см 75 см * 7 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
60-х=23+24 х-13=12+20
5+х=80-35 80-х=50-15
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
2 см
5см 2 см

1 см
7-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
45+25 58+37 100-28 90-26

2.Есепті шыCар:
ОйыншыKтар б™лімінде 43 машина бар. Бірінші к_ні 27 машина, KалCандары екінші к_ні сатылды. Екінші к_ні неше ойыншыK сатылды?

3.Салыстыр:
1 саC 10 мин *110 мин 1 саC 2 мин *63 мин
3 дм 5 см * 35 см 36 см *3 дм 7 см
3 дм 6 см * 63 см 85 см * 8 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
60-х=23+24 х-13=10+20
5+х=80-35 80-х=50-10
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
3 см
2 см
4 см 3 см
2 см


8-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
55+35 48+27 100-38 80-36
2.Есепті шыCар:
БаKта екі KатарCа 57 алма аCашы отырCызылды. Бірінші KатарCа 28 аCаш, KалCандары екінші KатарCа отырCызылды. Екінші KатарCа неше алма аCашы отырCызылды?
3.Салыстыр:
2 саC 10 мин * 130 мин 1 саC 3 мин *64 мин
3 дм 6 см * 35 см 36 см *3 дм 7 см
6 дм 3 см * 36 см 75 см * 7 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
70-х=37+24 х-12=11+15
6+х=42-33 45-х=15+10
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
5 см


6 см
1 см 4 см


9-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
25+75 37+54 100-36 80-46
2.Есепті шыCар:
Айдында 39 диск, ал Алиханда одан 12 диск артыK. Екеуінде барлыCы неше диск бар?
3.Салыстыр:
1 саC 20 мин * 120 мин 1 саC 5 мин *65 мин
5 дм 5 см * 35 см 76 см * 6 дм 7 см
6 дм 6 см * 63 см 85 см * 8 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
80-х=33+38 х-22=80-25
7+х=80-45 60-х=12+25
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
4 см

4 см

7см 3 см
10-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
15+85 36+42 100-48 70-27
2.Есепті шыCар:
Д_кенде 45 жaмсаK ойыншыK сатылды. ОныS 12-аю, 31-к_шік, ал KалCандары –Kояндар. Д_кенде неше Kоян сатылды?
3.Салыстыр:
3саC 10 мин * 110 мин 1 саC 3 мин *63 мин
1 дм 6 см * 15 см 76 см *3 дм 7 см
7 дм 6 см * 67 см 25 см * 5 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
20-х=37-33 х-22=11+15
9+х=36+29 85-х=65-10
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
2 см
5см 2 см

1 см11-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
58+26 45+37 64+17 59+18
2.Есепті шыCар:
Ертегі кітап 68 беттен тaрады. Бірінші ертегі 24 бет, екінші ертегі 19 бетті, ал KалCан беттерді _шінші ертегі Kaрайды. ^шінші ертегі неше бетті Kaрайды?
3.Салыстыр:
5 дм 5 см * 35 см 76 см * 6 дм 7 см
1 саC 20 мин * 120 мин 1 саC 5 мин *65 мин
6 дм 6 см * 63 см 85 см * 8 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
7+х=80-45 60-х=12+25
9+х=36+29 85-х=65-15
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
3 см
2 см
4 см 3 см

2 см


12-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
34+57 19+59 69+19 37+48
2.Есепті шыCар:
Д_кенге 70кг балыK aстады. ОныS 24 кг бірінші к_ні, екінші к_ні де сонша, ал KалCаны _шінші к_ні сатылды. ^шінші к_ні неше кг балыK сатылды?
3.Салыстыр:
7 дм 6 см * 67 см 25 см * 5 дм 5 см
3саC 10 мин * 110 мин 1 саC 3 мин *63 мин
1 дм 6 см * 15 см 76 см *3 дм 7 см
4. ТеSдеуді шеш:
80-х=33+38 х-22=80-25
9+х=36+29 75-х=15+10
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
5 см


6 см
1 см 4 см


13-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
12+36 45+48 73+16 100-28
2.Есепті шыCар:
Ертегі кітап 89 беттен тaрады. Бірінші ертегі 44 бет, екінші ертегі 29 бетті, ал KалCан беттерді _шінші ертегі Kaрайды. ^шінші ертегі неше бетті Kaрайды?
3.Салыстыр:
6 дм 6 см * 63 см 85 см * 8 дм 5 см
5 дм 5 см * 35 см 76 см * 6 дм 7 см
1 саC 20 мин * 120 мин 1 саC 5 мин *65 мин
4. ТеSдеуді шеш:
х-40=80-25 х-15=25+35
3+х=36-29 85-х=65+10
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
4 см

4 см

7см 3 см14-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
34+57 19+59 69+19 37+48
2.Есепті шыCар:
Д_кенге 90кг балыK aстады. ОныS 34 кг бірінші к_ні, екінші к_ні де сонша, ал KалCаны _шінші к_ні сатылды. ^шінші к_ні неше кг балыK сатылды?
3.Салыстыр:
3саC 10 мин * 110 мин 1 саC 3 мин *63 мин
1 дм 6 см * 15 см 76 см *3 дм 7 см
7 дм 6 см * 67 см 25 см * 5 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
80-х=33+38 х-22=80-23
9+х=36+29 85-х=85-45
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
2 см
5см 2 см

1 см


15-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
65+16 36+28 60-47 14+57
2.Есепті шыCар:
МaCалімніS _стелінде 22 торк™зді, одан 15-і артыK кіші жолды д‰птер, торк™зді мен кіші жолды д‰птер Kанша болса сонша кеS жолды д‰птер жатыр. ^стелде неше кеS жолды д‰птер жатыр?
3.Салыстыр:
3саC 10 мин * 110 мин 1 саC 3 мин *63 мин
1 дм 6 см * 15 см 76 см *3 дм 7 см
7 дм 6 см * 67 см 25 см * 5 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
3+х=36-29 85-х=35-18
80-х=33+38 х-22=20+22
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
2 см
5см 3 см

1 см16-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
45+37 59+18 19+59 37+48
2.Есепті шыCар:
^ш г_л алаSында 65 г_л отырCызылды. Біріншісінде-27 г_л, ал екіншісінде -19 г_л. ^шінші г_л алаCына неше г_л отырCызылды?
3.Салыстыр:
6 дм 6 см * 63 см 85 см * 8 дм 5 см
5 дм 5 см * 35 см 76 см * 6 дм 7 см
1 саC 20 мин * 120 мин 1 саC 5 мин *65 мин
4. ТеSдеуді шеш:
9+х=36+29 85-х=15+10
х-40=80-25 х-15=35-15
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
2 см
5см 2 см

1 см17-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
38+40 70-16 43+18 75-32
2.Есепті шыCар:
ОKушылар мектеп баCына 18 KайыS, 23 KараCаш ж‰не KайыS мен KараCаш Kанша болса, сонша жеміс аCаштары отырCызылды. ОKушылар неше жеміс аCаштарын отырCызды?
3.Салыстыр:
25 л * 52л-22л 1 саC 3 мин *63 мин
1 дм 6 см * 15 см 1 жыл 2 ай * 12 ай
7 дм 6 см * 67 см 25 см * 5 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
3+х=36-19 85-х=65-10
50-х=43-38 х-22=80-25
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
4 см

4 см

7см 3 см


18-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
76-30 63+15 96-18 42+36
2.Есепті шыCар:
^ш г_л алаSында 65 г_л отырCызылды. Біріншісінде-27 г_л, ал екіншісінде -19 г_л. ^шінші г_л алаCына неше г_л отырCызылды?
3.Салыстыр:
1 саC 5 мин* 70 мин 85 см * 8 дм 5 см
5 дм 5 см * 35 см 61 кг * 99 кг-59 кг
1 саC 20 мин * 120 мин 1 саC 5 мин *65 мин
4. ТеSдеуді шеш:
9+х=36+29 85-х=65+10
х-40=80-25 х-15=25+35
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
2 см
5см 2 см

1 см

19-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
63+7 42+36 52+42 85-29
2.Есепті шыCар:
ОKушылар мектеп баCына 28 KайыS, 13 KараCаш ж‰не KайыS мен KараCаш Kанша болса, сонша жеміс аCаштары отырCызылды. ОKушылар неше жеміс аCаштарын отырCызды?
3.Салыстыр:
25 л * 52л-22л 1 саC 3 мин *68 мин
2 дм 6 см * 62 см 1 жыл 2 ай * 22 ай
7 дм 6 см * 67 см 25 см * 2 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
3+х=36-19 85-х=65-10
9+х=36+29 85-х=65+10
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
3 см

4 см 3 см

2 см


20-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
58+20 23+27 100-55 85-42
2.Есепті шыCар:
^ш г_л алаSында 75 г_л отырCызылды. Біріншісінде-17 г_л, ал екіншісінде -29 г_л. ^шінші г_л алаCына неше г_л отырCызылды?
3.Салыстыр:
1 саC 5 мин* 70 мин 85 см * 8 дм 5 см
5 дм 5 см * 35 см 61 кг * 99 кг-59 кг
1 саC 20 мин * 120 мин 1 саC 5 мин *65 мин
4. ТеSдеуді шеш:
х-40=80-25 х-15=25+35
50-х=43-38 х-22=80-25
5.
Р=64 см
24 cм
?

21-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
32+54 27+31 86-54 58-31
2.Есепті шыCар:
Спорт залында 12 бала волейбол ж‰не 10 бала шахмат ойнайды. Спорт залындаCы балалар Kанша болса , сонша бала аулада футбол ойнап ж_р. Неше футбол ойнады?
3.Салыстыр:
2 дм 6 см * 62 см 1 жыл 2 ай * 22 ай
7 дм 6 см * 67 см 25 см * 2 дм 5 см
1 саC 5 мин* 70 мин 85 см * 8 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
х-15=25+35 85-х=65-10
9+х=36+29 85-х=65+10
5.
Р=82 см
24 cм

?22-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
60+17 42+30 77-17 72-42
2.Есепті шыCар:
^ш г_л алаSында 75 г_л отырCызылды. Біріншісінде-17 г_л, ал екіншісінде -29 г_л. ^шінші г_л алаCына неше г_л отырCызылды?
3.Салыстыр:
5 дм 5 см * 35 см 61 кг * 99 кг-59 кг
1 саC 20 мин * 120 мин 1 саC 5 мин *65 мин
25 л * 52л-22л 1 саC 3 мин *68 мин
4. ТеSдеуді шеш:
х-40=80-25 х-15=25+35
50-х=43-38 3+х=36-19
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
? см
2 см
4 см
3 см

2 см
10 см

23-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
58+20 23+33 100-45 85-64
2.Есепті шыCар:
Бірінші ыдысKа 26 л, ал екінші ыдысKа одан 13 л артыK наурыз к™же KaйылCан. Екінші ыдысKа неше л к™же Kaйылды?
3.Салыстыр:
3 дм 6 см * 62 см 1 жыл 2 ай * 1 жыл 3 ай
7 дм 6 см * 76 см 25 см * 2 дм 5 см
1 саC 5 мин* 80 мин 85 см * 9 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
х-15=25+35 85-х=65-10
9+х=36+29 85-х=65+10
5.
Р=66 см
21 cм

?
24-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
86-55 23+26 68+28 55-39
2.Есепті шыCар:
Бір Kорапта 47 кг, екіншіде одан 15 кг кем к‰мпит бар. Екі Kорапта барлыCы неше к‰мпит бар?
3.Салыстыр:
5 дм 5 см * 35 см 61 кг * 99 кг-19 кг
1 саC 20 мин * 120 мин 1 саC 5 мин *75 мин
25 л * 52л-12л 1 саC 3 мин *68 мин
4. ТеSдеуді шеш:
х-40=80-25 х-15=25+35
50-х=43-38 3+х=36-19
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
3 см

4 см 3 см

2 см
25-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
86-44 58+40 65-29 36+46
2.Есепті шыCар:
Бірінші ыдысKа 33 л, ал екінші ыдысKа одан 12 л артыK наурыз к™же KaйылCан. Екі ыдысKа неше л к™же Kaйылды?
3.Салыстыр:
3 дм 6 см * 62 см 1 жыл 2 ай * 1 жыл 4 ай
7 дм 8 см * 76 см 25 см * 2 дм 5 см
1 саC 5 мин* 65 мин 85 см * 9 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
х-15=25+35 85-х=65-10
9+х=36+29 85-х=65+10
5.
Р=46 см
21 cм

?
26-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
22+26 55-29 100-29 36+48
2.Есепті шыCар:
Бір Kорапта 37 кг, екіншіде одан 15 кг кем к‰мпит бар. Екі Kорапта барлыCы неше к‰мпит бар?
3.Салыстыр:
5 дм 5 см * 35 см 61 кг * 99 кг-19 кг
1 саC 20 мин * 120 мин 1 саC 5 мин *75 мин
25 л * 52л-12л 1 саC 3 мин *68 мин
4. ТеSдеуді шеш:
х-40=80-25 х-15=25+35
50-х=43-38 3+х=36-19
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
2 см
5см 2 см

1 см27-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
86-44 58+40 65-29 36+46
2.Есепті шыCар:
Бірінші ыдысKа 26 л, ал екінші ыдысKа одан 22 л артыK наурыз к™же KaйылCан. Екі ыдысKа неше л к™же Kaйылды?
3.Салыстыр:
3 дм 6 см * 62 см 1 жыл 2 ай * 1 жыл 4 ай
7 дм 8 см * 76 см 25 см * 2 дм 5 см
1 саC 5 мин* 65 мин 85 см * 9 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
х-15=25+35 85-х=65-10
9+х=36+29 50-х=43-38
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
4 см

4 см

7см 3 см28-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
22+26 55-29 100-29 36+48
2.Есепті шыCар:
Бір Kорапта 58 кг, екіншіде одан 23 кг кем к‰мпит бар. Екі Kорапта барлыCы неше к‰мпит бар?
3.Салыстыр:
5 дм 5 см * 35 см 61 кг * 99 кг-19 кг
1 саC 20 мин * 120 мин 1 саC 5 мин *75 мин
25 л * 52л-12л 1 саC 3 мин *68 мин
4. ТеSдеуді шеш:
х-40=80-25 х-15=25+35
85-х=65+10 3+х=36-19
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
5 см


6 см
1 см 4 см
29-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
86-44 58+40 65-29 36+46
2.Есепті шыCар:
Бірінші ыдысKа 25 л, ал екінші ыдысKа одан 28 л артыK наурыз к™же KaйылCан. Екі ыдысKа неше л к™же Kaйылды?
3.Салыстыр:
3 дм 6 см * 62 см 1 жыл 2 ай * 1 жыл 4 ай
7 дм 8 см * 76 см 25 см * 2 дм 5 см
1 саC 5 мин* 65 мин 85 см * 9 дм 5 см
4. ТеSдеуді шеш:
х-15=25+35 85-х=65-10
9+х=36+29 50-х=43-38
5.
Р=46 см
21 cм

?
30-нaсKа

1.БаCан т_рінде жазып, есепте.ДaрыстыCын тексер:
22+26 55-29 100-29 36+48
2.Есепті шыCар:
Бір Kорапта 59 кг, екіншіде одан 18 кг кем к‰мпит бар. Екі Kорапта барлыCы неше к‰мпит бар?
3.Салыстыр:
5 дм 5 см * 35 см 61 кг * 99 кг-19 кг
1 саC 20 мин * 120 мин 1 саC 5 мин *75 мин
25 л * 52л-12л 1 саC 3 мин *68 мин
4. ТеSдеуді шеш:
х-40=80-25 х-15=25+35
85-х=65+10 3+х=36-19
5. Жерді Kоршау _шін неше метр дуал Kажет?
2 см
5см 2 см

1 см

)ђ Заголовок 1)ђ Заголовок 2)ђ Заголовок 3)ђ Заголовок 4)ђ Заголовок 5)ђ Заголовок 6)ђ Заголовок 7)ђ Заголовок 8)ђ Заголовок 915

Приложенные файлы

Добавить комментарий