Презентація .Інтегрований урок з алгебри та фізики Лінійна функція, графік. 7 клас


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Інтегрований урок з алгебри та фізики Лінійна функція, графік. 7 клас Люта Г.П. Алгебраy = kxу – функціях – аргументk – коефіцієнт Фізикаs = vt(формула шляху)s – функція(шлях)v – аргумент(час)t – коефіцієнт(швидкість)m = pv (формула маси)m – масаp – густинаv – об'єм
ppt_yppt_yppt_y
Дерево знань:Сформулюйте означення функції;Що таке аргумент функції? Що таке область значення функції?Дати означення області визначення функції;Дати означення лінійної функції, прямої пропорційності;Що таке графік функції?Що є графіком лінійної функції?Способи завдання функції;
Поміркуй1. Знайти значення функції у = 3х + 5, якщо х = - 1;а) -3;б) -2;в) 8;г) 2.2. Знайти значення аргументу, при якому функція у = - 2х - 1; а) -15;б) -4;в) 4;г) 15.3. Знайти координати точок перетину графіків;а) (3;5);б) (3;0);в) (1,5;3,5);г) (5;3).4. При якому значенні а графік рівняння 2х + ay = - 7, проходе через точку А(-4;3);а) 1/3;б) 2/3;в) 1/7;г) 1/6.

style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
Встановіть відповідність між формулами лінійних функцій (1-4) та їх графіками (А-Г)1. у = 2 + х; 2. у = -2х; 4. у = 2; 3. у = 1/2х; уХ0112А)0112уХБ)02уХГ)02уХ-2В)
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
ppt_xppt_y
ppt_xppt_y
ppt_xppt_y
ppt_xppt_y Математика на службі у географіїГрафік – зображення (за допомогою осей координат і лінії), що показує залежність однієї величини від іншої (наприклад, залежність температури від пори року)Час спостережень812162024Температура повітря+1+6+4+2-1 Використовуючи наведені нижче дані спостережень за добовим ходом температур, побудуйте графік добового ходу температур0246812162024-5-3t, CЧас, години


“Один за всіх і всі за одного” Автомобіль, рухаючись зі швидкістю 80 км/год, проходить за t год шлях S км. Задати формулою функцію S від t. Знайти значення шляху, які відповідають значенням часу: 2; 2,5; 4. Розв’язок: Функція задається формулою S = 80t. Якщо t = 2, то S = 80 * 2 =160; якщо t = 2,5, то S = 80 * 2,5 = 200; якщо t = 4, то S = 80 * 4 = 320.68100422468101214161820v, м/сt, сНа рисунку зображено графік залежності швидкості тіла від часу. Яку швидкість мало тіло через 2 с після початку руху; через 5с; через 10 с; через 20 с?У який момент часу швидкість тіла дорівнювала 4 м/с; 6 м/с; 8 м/с?У який момент часу швидкість тіла була найменшою?Вкажіть час, протягом якого тіло рухалось зі сталою швидкістю?Вкажіть час, протягом якого тіло рухалось зі сталою швидкістю. Який шлях пройшло тіло за цей час?Математика на службі у фізиці

ppt_yppt_yppt_y
Різнорівневі завданняСамостійна роботаІ варіант ІІ варіантВисокий рівеньСкласти формулу лінійної функції, яка проходить через А(1;2) В(0;1) А(-1;0) В(1;2)Достатній рівеньПобудуйте графік функціїу=2х-1; у=1. у=-2х+1; х=4.Середній рівеньЗнайти координати точок перетину графіка функціїу=х+2, у=4х-1. у=-х+4; у=4х+14.
style.rotation

ppt_xppt_y
style.rotation

Приложенные файлы


Добавить комментарий